Váradi Tibor online előadásai

Váradi Tibor online előadásai 2020-04-27T19:27:59+02:00

Tudnivalók az online nézhető előadásokról:

 • Az élő előadások hiányában elkezdtük a korábbi előadások online videó formájában való feltöltését. Ezek számát folyamatosan növeljük, így a DVD és a CD formátum mellett egyre több előadás online videó formájában is megvásárolható lesz.
 • Az előadások megtekintéséhez csak egy korszerű böngészőprogramra van szükség (Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari).
 • A fizetés feldolgozását követően a rendszer email-ben küldi el az előadás online megnézéséhez szükséges hozzáférési adatokat.
 • Bankkártyás fizetés esetén ez a vásárlás után azonnal megtörténik, banki átutalás esetén pedig akkor, amikor munkatársunk regisztrálja a beérkező pénzösszeget. Munkatársaink a fizetések feldolgozását munkaidőben végzik, így hétvégi vagy esti utalás esetén a következő munkanapon tudjuk leghamarabb a befizetést nyugtázni.
 • A megtekintési jog csak magáncélú felhasználásra szól, és csak a megvásárló személyére vonatkozik. A megvásárolt jog más személyre át nem ruházható.
 • A vásárlással a vevő elfogadja a felhasználási feltételeket.
 • A megtekintési jog, vagyis az előadáshoz való hozzáférés 1 évre szól a fizetés nyugtázását, vagyis a vásárló számára a videó elérhetővé tételét követően.
  Az előadás letöltése, továbbadása, engedély nélküli felhasználása és engedély nélküli nyilvános vetítése tilos!
 • A megtekinthető előadások listája webáruházunkban: https://webaruhaz.napfenyes.hu/termekkategoria/eloadasok-online/

Önismeret és pszichológia

2021. november 12. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 2000 Ft
• A párkapcsolat nyújtotta lehetőségek • A párkapcsolat öt alappillére • A párkapcsolati diagnózis öt kérdése • Egymás múltjának megismerése • Közös munka a múlttal • A szülőkkel való viszony hatása a párkapcsolatra • A szülőktől való függőség • Az elérhetetlen szülő esete • A szülőkkel folytatott elhúzódó harc • Az anya és az apa elutasításának hatásai a párkapcsolatra • Megbékélés a szülőkkel, megbékélés a múlttal • A testvérkapcsolat hatása a párkapcsolatra • Az áldozati magatartás ismérvei • A sorsunkért való felelősségvállalás a holisztikus pszichológia tükrében • Az "elhanyagolt gyermek"-szindróma és felnőttkori hatásai • A szülőknek való megbocsájtás jelentősége • A szülőkkel való kapcsolat gyógyítása - a megismeréstől a szeretetig
919. részletesen a Webáruházban


2021. október 15. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 2000 Ft
• az egészséges önszeretet hét alkotóeleme • az önutálat és az önimádat főbb ismérvei • az önmagunkkal való együttérzés három oszlopa • az ember negatív torzításra való hajlama • a negatív érzéseinkhez való helyes és helytelen hozzáállás • a három legfontosabb pozitív meggyőződés önmagunkkal kapcsolatban • a negatív érzelmek testi tünetei és feloldása • boldogság kontra teljesség • együttérzés-mantra • együttérzés-gyakorlat • hála önmagunk felé • hála-mantra, hála-gyakorlatok • az önmagunkkal és a másokkal való kapcsolatunk összefüggései • önszeretet lépésről lépésre • szeretet-mantra • önmagunk szeretetének hét alapelve
914. részletesen a Webáruházban


2021. április 24. • • Önismeret és pszichológia • 2000 Ft
• a félelem és az egész-ség összefüggése • a félelem és szeretet kapcsolata • a jelenlét hatása a félelmekre • a félelem spirituális megközelítése • a félelmek lehetséges okai • a hét csakraszinthez kapcsolódó félelmek és kulcsok azok feloldásához – félelem a szegénységtől – félelem a másik nemtől, a szexualitástól, az egyedülléttől – félelem az érzelmek kimutatásától, az erőszaktól, a gonosztól – félelem a szeretettől – félelem a kritikától – félelem az igazságtól – félelem a haláltól, a szellemi fejlődéstől, Istentől • a szeretet útjának három fokozata • „Isten a szeretet” • gyógyulás a félelmekből
903. részletesen a Webáruházban


2021. február 13. • • Önismeret és pszichológia • 2000 Ft
• a párkapcsolat mint virágoskert – minden párkapcsolat gondozásra szorul – javaslatok a tudatos gondozáshoz • támogassuk társunkat céljai elérésében • kerüljük az egymással való versengést – a versengés valódi mozgatórugói és káros következményei • a helyes konfliktuskezelésről – a külső konfliktusok mint a belső konfliktusok kivetülése – közös sebünk megtalálása a konfliktus mélyén • magunkénak érezni a másik problémáját – a közös problémakezelés főbb lépései – önismereti kérdések párunk gondjaival kapcsolatban • boldogság és boldogtalanság – boldogtalanságom valódi okozója – a boldogtalanság mint öntudatlan büntetés – a boldogságom ajándék a világnak • párunk megismerése a szeretet által
895. részletesen a Webáruházban


2021. január 23. • • Önismeret és pszichológia • 2000 Ft
Ízelítő a témákból: • a boldogság mint harmónia a létezéssel • kulcstémák és kulcsminőségek a létezés négy területével való összhanghoz • életünk alapvető döntései • döntés az önazonosság mellett • valódi természetünk elveszítése • az önazonos ember által kiváltott tipikus reakciók • a másolt élet sérti az emberi méltóságot • a meghasonlott állapot jellemzői • négy lépés az önazonosság felé • belső világunk középpontja • Valódi ÉN-ünk mint a kimeríthetetlen belső forrás • az önmeghasonlott ember és az önazonos ember összehasonlítása • 10 dolog, ami Valódi ÉN-ünktől elválaszt • 10 teendő, ami Valódi ÉN-ünkkel összeköt
893. részletesen a Webáruházban


2020. december 12. • • Önismeret és pszichológia • 2000 Ft
• a türelem jelentősége • bizalommal várakozni tudni • Isten és az idő • Isten mindig tökéletesen időzít - Lázár feltámasztásának tanulságai • várakozni Isten várótermében - tipikus negatív gondolatok és azok feloldása • a hit és a bizalom közötti különbség • bizalom az Életben, a Létezésben, Istenben • a naivitás és a bizalom közötti különbség • a Létezés / Isten gondoskodik rólunk • a gondolkodásba vetett bizalom jelentősége • a szellemi gondolatok iránti bizalom • a Szellem iránti bizalmatlanság és annak következményei • a Szellem iránti bizalom kifejlesztése
890. részletesen a Webáruházban


2020. november 14. • • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
Ízelítő a témákból: • a bizalom megalapozása gyerekkorban • a gyermekkori bizalomvesztés lehetséges főbb okai (szükségletek sérülése, szülői hazugság, szeretett személy elvesztése stb.) • a gyermekkori bizalomvesztés megelőzése és gyógyítása • a bizalom mint az ember alaptermészetének része • a kételkedés és a bizalom kapcsolata • a tények és a valóság, a modern kor tény-fanatikussága • a kételkedés, illetve a bizalom útján megismerhető igazság • „kétség-felhők” és „bizalom-Nap” az emberi lélekben • a meditáció jelentősége a bizalom helyreállításában • kétféle embertípus a bizalom szempontjából, az arany középút megtalálása • bizalom Istenben • életünk Istenre bízása
888. részletesen a Webáruházban


2020. október 17. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
Ízelítő a témákból: • a bizalom négy fő iránya • az önmagammal és az emberekkel kapcsolatos bizalom néhány alterülete • a bizalom hét fő tényezője • a bizalom tíz magatartásformája • kapcsolat az önbizalom és a mások iránti bizalom között • az önbizalom néhány alapelve • Mi fakad az önbizalomból és az önbizalomhiányból? • tíz tanács az önbizalom-erősítéshez – a bizalom spirituális megközelítése – a bizalom és a szív – a bizalom átalakító ereje – a bizalom és a szentség kapcsolata – a bizalom mint hitvallás – „mindenki bizalomra méltó” – az ok nélküli bizalom mint a tiszta szeretet egyik megnyilvánulása „A bizalomról ne mondj le soha! Az ember nem élhet bizalom nélkül. A bizalom fontosabb, mint az élet.” (Konfuciusz)
885. részletesen a Webáruházban


2020. augusztus 08. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
· elengedés és elfogadás a „négyes alap” szerint · az elengedés és az elfogadás összefüggése a bölcsességgel, a szabadsággal és a szeretettel · a túlzásba vitt ragaszkodás/függőség okozta problémák · az elengedés művészetének kifejlesztése a fogyasztói társadalomban · belső gyarapodás a téves önazonosítások felszámolása révén · alapvető elengednivalók (félelem, irigység, figyelmetlenség, perfekcionizmus, elvárás) · az elfogadás mint „igent-mondás” · a jelen pillanat szentsége, misztériuma · az ösztönös szeretettől a megismerő szeretetig · az elfogadás és a hit: az Isten általi elfogadottság · a kritika mint belső gyengeség · az elfogadás vertikális iránya, szellemi aspektusai · az elfogadás mantrája · a szeretet alkímiája: a tagadás átalakítása igenléssé Ez az előadás a témában elhangzott korábbi előadások (698, 703, 845) ismétlő összefoglalása, illetve kivonata.
882. részletesen a Webáruházban


2020. április 26. • • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a kapcsolatok jelentősége az ember életében • a kapcsolatok négy fő iránya és ezek kihatása egymásra • a saját testhez való viszony hatása a párkapcsolat testi szintjére • helyes viszony a saját testünkhöz • a spirituális fejlődés mint az ellentétek feloldása egyre magasabb szinten • a szexualitás mögötti szellemi hajtóerők • a szexualitás mint kétélű fegyver • a szexualitás mint a szellemi egyesülés fizikai előképe • az öröm iránti vágy mély belső indítéka • egyesülés testi, lelki és szellemi szinten • a szexualitás mint megismerési út • öt alapelv egy spirituális párkapcsolathoz - az Isten-kép hatása a párkapcsolatra - egymás sorsának (karmájának) hordozása - párunk valódi arcának meglátása - szellemi üzenetek közvetítése társunknak - egymás megáldása
877. részletesen a Webáruházban


2020. március 13. • Napfényes Rendezvényterem • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a párkapcsolat öt alappillére • a nő teremtése az Ószövetségben • egység és egyéniség • az intimitás jelentősége a házasságban • a paradicsomi állapotra jellemző „meztelenség” magasabb aspektusai • bűnbeesés és intimitászavar • az intimitás egyik alapja: hibáink és kudarcaink beismerése • az intimitás négy szintje: – testi intimitás o a szexualitás három szintje – érzelmi intimitás o az elfojtott negatív érzelmek következményei o a leggyakoribb érzelmi szükségletek – gondolati intimitás o a leggyakoribb gondolati igények o a gondolati intimitás ismérvei – szellemi intimitás o a szellemi intimitás elősegítése • a harmonikus házasság alapja az intimitás
873. részletesen a Webáruházban


2020. február 09. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 3000 Ft
• a kommunikáció alapjai • a közlés négy aspektusa: tárgyi, önmegnyilvánulási, kapcsolati, felszólító • helyes kommunikáció a négy aspektus alapján • a befogadás négy füle – a domináns fül jelentősége • a beszéd folyamata – kódolás és dekódolás, értés és félreértés – a befogadás három fázisa – a tiszta kommunikáció elősegítése • az én-üzenetek jelentősége • kommunikáció a nőknél és a férfiaknál – a két nem eltérő sajátosságai – tipikus problémák a férfi-női kommunikációban – javaslatok a férfiak és a nők számára • az önfeltárás művészete • kommunikáció a „VAKOG” alapján – az öt típus (vizuális, auditív, kinesztetikus, olfaktorikus, gusztatorikus) jellemzői – összhangteremtés a „VAKOG” alapján – a VAKOG-típus beazonosítása a szemirányok figyelésével – a szemirányok jelentősége a kineziológiában • kommunikációs aranyszabályok
869. részletesen a Webáruházban


2019. november 17. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 3000 Ft
• a beszéd adta lehetőségek • kommunikáció az állat-, illetve a növényvilágban • nem-verbális kommunikáció • a kommunikáció öt szintje a közlés mélysége szerint • a kommunikáció három szabálya a tranzakcióanalízis fényében • az „előírások” szerepe a kommunikációban • gondolatok a metanyelvről • metanyelvi kifejezések, szófordulatok és azok valódi üzenetei • az aktív figyelem jelentősége • az aktív figyelem leggyakoribb akadályai • tanácsok az aktív figyelemhez • a sztrók szerepe a kommunikációban • a dicséret kifejezése és helyes fogadása • a helyes kérdezés titkai • nyitott és zárt kérdések, illetve kerülendő kérdésfajták • a kommunikáció szerepe a megismerő szeretet útján • a helyes kommunikáció aranyszabályai
858. részletesen a Webáruházban


2019. május 18. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• az elengedés és az elfogadás kapcsolata a szenvedéssel • összefüggés a személyes fejlődéssel és kiteljesedéssel • összefüggés a bölcsesség, szabadság, szeretet hármasával • a ragaszkodás és a függőség következményei • az elengedés gyakorlásának gyümölcsei • elengedés és a fogyasztói társadalom • az elengedés néhány fő területe • kérdések az elengedéshez • az elfogadás akadályai • Isten és az elfogadás • az elfogadás kapcsolata az idővel • az elutasítás mint páncél • a valódi elfogadás ismérvei • önmagunk elfogadásának három alapkérdése • a kritika és az el nem fogadás három fő forrása • az elfogadás pozitív hatásai • az elfogadás üzenetei a másik ember számára • „nem megváltoztatni akarlak, hanem megváltozni akarok általad”
845. részletesen a Webáruházban


2019. március 22. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• az önmagunkhoz való őszinteség fontossága – alapvető kérdések az önvizsgálathoz – Önmagunk barátja vagy ellensége vagyunk? • konfliktuskezelési stratégiák – a passzív-önfeladó és az agresszív-erőszakos típus – az ezek mögött álló hitrendszerek – gyerekkori hatások és a konfliktuskezelés – az asszertív kommunikáció alapjai – asszertív konfliktuskezelés (a DERN-módszer) • önmagunk elfogadása és az ideálok • minden ember különleges • a perfekcionizmus elengedése – alapvető kérdések perfekcionistáknak • a mindennapi csodák felfedezése • önátadás a pillanatnak
837. részletesen a Webáruházban


2019. január 25. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• boldogság-identitás • a boldogság megosztása • örülni mások boldogságának • belső napüdvözlet – Kezdjük örömmel a napot! • a környezetünk boldoggá tétele • a mesehősök hét boldogságreceptje • értékes célok kitűzése • az erőfeszítések jelentősége • Alakítsuk ki az elköteleződést! • az önmagunk felé való elköteleződés • a boldogság hét alapelve
828. részletesen a Webáruházban


2018. november 30. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a pszichológia új irányzatai • a felelősségvállalás jelentősége – az ember teremtő ereje – védekező mechanizmusok a felelősség elkerülésére – áldozati tudat vagy tudatos sorsformálás • a gondolkodásmód megváltoztatása – tipikus negatív gondolatok önmagunkról, az életről és az embertársainkról – pozitív gondolatok ugyanezekről a témákról – a gondolat hatalma – a változás alapelvei és a változást akadályozó fő tényezők • IGEN-t mondani mindarra, ami van – tagadás és elutasítás, mindennapi „nem”-jeink – elfogadás és boldogság – a szeretet alkímiája – az IGEN-t mondás három fokozata • zárógondolatok a boldogságról
823. részletesen a Webáruházban


2018. október 20. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 3000 Ft
• félelmek a négyes alap tükrében • a fóbiák csoportosítása az exoterikus és az ezoterikus pszichológiában • a leggyakrabban előforduló félelmek • félelmek a hét csakrához kötődően • a félelem spirituális megközelítése • a félelmek oldása természetgyógyászati módszerekkel (táplálkozás, gyógynövények, aromaterápia, homeopátia, légzés, mozgás stb.) • a félelem átalakítása áldással • a jelenlét és a félelem • a dominanciaigény, a bűntudat és az elvárások összefüggése a félelemmel • gyógyulás a félelmekből • a félelmek három szintje • a kockázatvállalás és a félelmek leküzdése • spirituális kockázatvállalás • alapelvek a félelmekről • a félelemkezelés hét szintje • hét kulcs a félelmek legyőzéséhez
816. részletesen a Webáruházban


2018. május 26. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a pozitív pszichológia néhány fontos jellemzője • a pozitív pszichológia és a viselkedésszabályozás • a viselkedésszabályozás és a boldogságszint összefüggése • az emberi viselkedés hét szintje – alacsonyabb rendű viselkedésszabályozók: vágykielégítés, reakció, tanult szokások, társadalmi elvárások – magasabb rendű viselkedésszabályozók: életszükségletek, szabadság, „végső megértés” • néhány gyakori boldogságmítosz és a valóság – a pénz és a boldogságszint összefüggése – az élmények mint boldogságfokozók – a siker és a boldogság kapcsolata – boldogság a munkahelyen, boldogságökonómia • a boldogság három aranyszabálya
809. részletesen a Webáruházban


2017. május 26. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a hét görög bölcs tanácsai a boldog és teljes élethez – „Ismerd meg önmagad!” – az ember valódi lényének megismerése – „Légy mértékletes!” – „A legszebb dolog a világon a nyugalom” – „Ha megtanultál engedelmeskedni, akkor tudsz majd uralkodni” – „Emlékezz meg a barátaidról!” – „Fizesd vissza a tartozásod!” – a karma mint adósság rendezése – „Az emberek többsége rossz” – a mondat helyes értelmezése • Buddha tanításai az örömről – az igazi öröm ismérvei – az igazi öröm és a szórakozás közötti különbségekről – a teljesség-tudat és az összekötöttség-tudat jelentősége – a megingathatatlan belső béke születése – a túlzott birtoklásvágy következményei – kilépés a győzelem és vereség játszmájából
776. részletesen a Webáruházban


2016. január 29. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a párkapcsolatba lépés pozitív és negatív motivációi - a magánytól való félelem mint háttérindíték - élni akarsz vagy túlélni? - félelem-orientált élet kontra szeretet-orientált élet • a párkapcsolat mint fájdalomcsillapító és túlélési stratégia • a félelmek irányította párválasztás • az irreális vágyak és elvárások következményei a párkapcsolatban • az adás és a kapás szerepe • a párkapcsolat 7 tipikus szakasza • a párkapcsolat mint alkímiai tégely – az ólmot arannyá nemesíteni a lelkünkben • a megbetegítő magány és a termékeny egyedüllét közötti fontos különbségek egymás kiteljesedésének segítése • a társfüggőség feloldása • a változás mint az élet alapvető jellemzője; gyermekeink hozzájárulása változási folyamatunkhoz • „Az légy, aki vagy!” – valódi hősök és ál-hősök • a szeretetből fakadó megismerés jellemzői és és jelentősége
725. részletesen a Webáruházban


2015. december 12. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a hinduizmus tanításai az örömről és a boldogságról – a szenvedés végső oka és az igazi boldogság forrása az advaita védánta alapján – Rabindranáth Tagore gondolatai a az örömről az Upanisadok nyomán • a buddhizmus hitvallása a szenvedésről és az örömről – szabadulás a szenvedéstől, a szenvedés végső oka Buddha tanításában – a szenvedés és öröm fölé emelkedés állapota – a Dammapada tanításai a boldogságról – a jelenlegi dalai láma tanácsai a boldogsághoz • a judaizmus tanításai a boldogságról a Zsoltárok Könyvének tükrében – az Isten Igéjéből fakadó boldogság – az isteni törvények megtartásából fakadó boldogság – a bűnbánatból fakadó boldogság ösvénye • a kereszténység tanításai a boldogságról – az öröm megjelenése Jézus életében; Jézus megnyilatkozásai az örömről – Krisztusban válik teljessé az ember öröme – zavartalan és megzavarhatatlan boldogság – szeretet és boldogság – „az öröm tízparancsolata”
720. részletesen a Webáruházban


2015. október 18. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 3000 Ft
• Arisztotelész és Aquinói Szent Tamás tanításai a bátorságról • az újtól, újdonságtól való félelem (neofóbia) okai és a gyógyuláshoz vezető kulcsok – József, Heródes, a napkeleti bölcsek és Mária hozzáállása Jézus születéséhez • félelem a kudarctól és a megszégyenüléstől – a modern kor sikerorientáltsága és a kudarc valódi szerepe életünkben – Jézus tanítása a szégyenről • a természeti jelenségektől való félelmek és azok lelki-szellemi okai • a természeti katasztrófák szellemi háttere • módszerek a félelmek oldására és gyógyítására • az ember tipikus szabotázs-módszerei mint a változást és gyógyulást akadályozó tényezők • a szorongás mint korunk alapérzése • a szorongás és a félelmek gyógyításának spirituális megközelítése – a félelmek legyőzése Istenben – félelem és szeretet – az ima mint a félelem ellenszere • a Krisztus általi Megváltás szerepe a félelmek feloldásában • hét fő tanítás az evangéliumokban a félelmek legyőzéséről
712. részletesen a Webáruházban


2015. május 15. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a szenvedés és a boldogtalanság elsődleges okai • ellenállás és elfogadás, ezek következményei • a problémákhoz való helyes hozzáállás és a problémákhoz való ragaszkodás okai • problémacentrikusság helyett megoldáscentrikusság, a problémakezelés lépcsőfokai • „akkor leszek boldog, ha...” – gyakori boldogság-mítoszok • önmagunk valódi elfogadása és szeretete • a boldogság mint igazi alaptermészetünk része • a várni tudás képességének jelentősége • az élvhajhászat mint az igazi boldogság pótléka
706. részletesen a Webáruházban


2015. április 19. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 3000 Ft
• az elfogadás fő irányai és annak akadályai • az elutasítás mint az élettel szembeni páncél és védekezés • önmagunk elfogadásának 3 alapkérdése; az önszeretet, az önkép és az önbizalom forrásai, hiányai és előnyei • az ösztönös szeretet és a megismerő szeretet ismérvei és különbségei • az elvárások és a kritika mint az elfogadás legfőbb akadályai • önmagam változásának fontossága; hiányosságaim, tulajdonságaim a másik emberben • jézusi tanítások az ítélkezésről • az ítélkezés és egymás figyelmeztetésének pozitív és negatív formái • a Hegyi Beszéd a vallásos lét és a világi lét veszélyeiről: luciferi és ahrimáni veszélyek • a kritikai gondolkodás kialakulása • ítélkezés és elfogadás a magasabb megismerés szemszögéből • Pál Apostol levele a rómaiakhoz mint „a kegyelem és elfogadás evangéliuma” • út az öntudatlan teremtett lény állapotából a tudatos teremtő lény állapota felé • az elfogadás mantrája • az elutasítás 3 leggyakoribb formája és az „igen”-t mondás • a mély elfogadás ismérvei és a legtöbb szenvedés oka • a feltételhez kötött és a feltétel nélküli elfogadás eszközei és céljai
703. részletesen a Webáruházban


2015. március 14. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 3000 Ft
• az elengedési és elfogadási problémák összefüggése a világot átszövő szenvedéssel • a bölcsesség, a szabadság és a szeretet összefüggése az elengedés és az elfogadás megvalósításával • az elengedés és elfogadás helyes ritmusa • a ragaszkodás és a függőség következményei, illetve az elengedés gyümölcsei • a fogyasztói szemlélet hatásai • az elengedés összefüggése a téves önazonosításokkal • hét gyakori elengedési téma: • félelmek, irigység, öntudatlanság és figyelmetlenség, perfekcionizmus, elvárások, manipulációk, társfüggőség • az egészséges gyászfolyamat • kérdések az elengedéshez, illetve az elengedést segítő tényezők • az elengedés további területei • elengedés a párkapcsolatban • spirituális aspektusok: – az elfogadás és az elengedés szerepe az én és a nem-én viszonyában – az elfogadás és elengedés problémájának megszűnése az egység-tudatban
698. részletesen a Webáruházban


2015. február 15. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 3000 Ft
• a fóbiák csoportosítása az exoterikus és az ezoterikus pszichológiában • a mag-félelem (gyökérfélelem) jellemzői és annak legyőzése • jin és jang típusú félelmek • félelmek a négy elemhez kötődően • a 12 csillagképhez kapcsolódó félelmek • a félelem mint üzenet, a félelemhez való hozzáállás • tipikus félelemelkerülési stratégiák • bűntudat és félelem • 7 gyakori félelem és ezek feloldása: – félelem a sötétségtől, a repüléstől, a magasságtól és a betegségektől – önmagunk féltése, félelem a jövőtől és a víztől • „aki követni akar, vegye fel keresztjét…” – félelmek a kereszthordozással kapcsolatban – „minden napnak megvan a maga keresztje” – az ego kifogásai a kereszthordozással szemben • a félelmekből való gyógyulás segítése testi módszerekkel: • táplálkozás, gyógynövények, aromaterápia, homeopátia, légzőgyakorlatok, lazítás, mozgás, szabad energiaáramlás biztosítása, „fókuszolás” • a félelem átalakítása áldással
695. részletesen a Webáruházban


2014. november 28. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• eltérések a férfi és a nő között testi, lelki és szellemi szinten • a férfi agy és a női agy közötti különbségek – eltérések fizikai szinten – képességek, amikben a férfiak, illetve a nők jobbak – a „női tudat” és a „férfi tudat” jellemzői – megfigyelések csecsemőknél, óvodás- és iskoláskorú gyermekeknél • Milyen tulajdonságok fontosak a férfiak, illetve a nők számára saját magukban? • a két nem eltérő igényei és viselkedése stressz esetén • a problémamegoldás férfi és női módja • tanácsok mindkét nem számára a másikkal való kommunikációhoz • segítségkérés és bocsánatkérés a férfiaknál és a nőknél • Milyen tulajdonságokat tartanak fontosnak a párjukban a férfiak, illetve a nők egy hosszú távú kapcsolatban? • spirituális kitekintés – polaritás testi, lelki és szellemi szinten – a lénytagok közötti eltérő viszony a férfiaknál és a nőknél – a férfi és a nő közötti különbségek szellemi szempontból
686. részletesen a Webáruházban


2014. október 26. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 3000 Ft
• félelmek a „négyes alap” tükrében (félelmek a természettel, embertársainkkal, önmagunkkal és a természetfelettivel kapcsolatban) • egészség és félelem • az igazságtól, a felelősségvállalástól és a sebezhetőségtől való félelem következményei • a félelem testi és lelki hatásai • félelem és fóbia, a fóbiák alapvető csoportjai • a leggyakoribb félelmek • a félelemre adott hét tipikus viselkedési forma • félelmek a szellemi úton • félelem és szeretet, félelem és jelenlét, félelem és vágy • gyógyulás a szellemitől való félelemből • félelmek a hét csakrához kapcsolódóan (néhány részletesebben tárgyalt téma: félelem a szegénységtől, félelem a másik nemtől, félelem a gonosztól, félelem a szeretettől stb.) • a szeretet útjának három fokozata • „Isten a szeretet” • a félelem spirituális megközelítése • a félelmek lehetséges okai és gyógyulás a félelmekből
682. részletesen a Webáruházban


2014. október 18. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a pozitív gondolkodás jelentése és jelentősége • optimista hozzáállás az örömhöz és a szenvedéshez • a pozitív szellemi tartás jelentősége • egy nehéz élethelyzetre adott optimista és pesszimista reakció jellemzői • az élet irányíthatóságának megítélése • karmikus és szabad események az életben • a pozitív pszichológia az optimizmusról – optimista és pesszimista emberek körében végzett felmérések eredményei • Martin Seligman „A, B, C, D, E” módszere az optimista megközelítés eléréséhez magunkban • az események értelmezésének jelentősége és az értelmezés négy fő módja • funkcionális és diszfunkcionális optimizmus, a rosszul értelmezett optimizmus jellemzői • a helyesen értelmezett optimizmus tíz alapelve • a szívcsakra felélesztésének jelentősége korunkban, a pozitivitás mint az egyik szívcsakraerény • a pozitív lét hét dimenziója: pozitív gondolkodás, érzés és akarat, pozitív beszéd, cselekvés és tudat, pozitív élet
681. részletesen a Webáruházban


2014. július 19. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a párkapcsolat öt alappillére • az odafigyelés jellemzői • a szeretetteljes elfogadás jelentősége • megbecsülés, tisztelet és hála • a gyengédség és az együttérzés fokozatai • szabadon hagyás és irányítás • az ego öt mentális sémája • a párkapcsolat öt alappillérének jelentősége a szellemi fejlődés szempontjából • diagnózis felállítása a párkapcsolatban • megerősítő mondatok az alappillérekhez • gyengédség és intimitás – a céltalanságtól az intimitás-zavarig – az intimitáshoz szükséges bátorságról – az intimitás és a csend – az intimitás ismérvei – intimitás és spiritualitás (Ez az előadás jelentős részben a sorozat 2013.02.08.-án elhangzott, 6. részének ismétlése.)
674. részletesen a Webáruházban


2014. május 17. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• pozitív célok kitűzése mint a sikeresség egyik tényezője • a nem megfelelő célok ismérvei • a pozitív cél szintjei • a pozitív célok és az értékrend összefüggése • pozitív célokkal kapcsolatos kérdések • a pozitív cél elérésének hét tényezője és ezek mélyebb jelentése: pozitív önelvárás, pozitív önmotiváció, pozitív önértékelés, pozitív önirányítás, önfegyelem, önbecsülés, pozitív én-dimenzió • a boldogság spirituális megközelítése • a boldogság átélése az „alvó tudatban”, illetve az „éber tudatban” • élvezet és fájdalom összefüggése • a belülről fakadó öröm természete • az isteni boldogság állapota • az élvezet, a belső öröm és az üdvösség összehasonlítása • az igazi boldogság titkai • mesterek az igazi boldogságról
672. részletesen a Webáruházban


2014. április 25. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a játszmákról általában • „drámaháromszög” – a három leggyakrabban felvett játszmabeli szerep • az üldöző, az áldozat és a megmentő szerep jellemzői • Mit hagy figyelmen kívül, illetve mit érez és milyen érzéseket hív elő másokból az ember az egyes szerepekben? • a pszichográfia három személyiségtípusának összefüggése a drámaháromszög három szerepével • domináns és hárított szerep, illetve az a szerep, amibe az ember a játszma során jellemzően átvált • kilépés a játszmákból • az autonómia-háromszög kialakítása • gyógyulás az áldozat, az üldöző és a megmentő szerepéből • a három tárgyalt szerep transzformációja
670. részletesen a Webáruházban


2014. február 28. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a hála jelentősége, a hálaérzésből fakadó pozitívumok • hála és hálátlanság • Mi áll a hálátlanság hátterében? • a hála spirituális aspektusai • hálafokozó gyakorlatok • az életcélok jelentősége és spirituális aspektusai • fontos kérdések a célok tisztázásához • minden emberre vonatkozó kollektív célok • Mikor érez az ember örömet? • az öröm fokozatai, az öröm három szintje • a tiszta öröm jelentősége • a boldogság három fokozata
662. részletesen a Webáruházban


2013. december 13. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a pozitív pszichológia mint „az új évezred pszichológiája” • a pozitív pszichológia születése, eredeti célkitűzései és 4 törekvése • paradigmaváltás a pszichológiában – patocentrikus és pozitív pszichológia • a Peterson-féle „boldogság-teszt” és kiértékelése • az „autentikus életöröm elmélet” és a „jól-lét elmélet” • az anyagi helyzet és a „jól-lét” kapcsolata • a szubjektív jól-létet befolyásoló tényezők • társas kapcsolatok és a boldogság-szint • a boldogság alapszintje és a boldogság-szint emelése • a karakter-erősségek jellemzői és kritériumai • a karakter-erősségek 6 kategóriája: bölcsesség és tudás, bátorság, szeretet és emberség, igazságosság, mértékletesség, transzcendencia • „boldogság-csillag”
654. részletesen a Webáruházban


2013. október 12. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• független, társfüggő és kölcsönös kapcsolat • az adás és a kapás egyensúlya, ezzel összefüggő párkapcsolati problémák • játszmák a párkapcsolatban: – a fösvény és a költekező – a perfekcionista és a trehány – jótanácsok perfekcionistáknak – a sikeres és a vesztes – a sikerelképzelés jellemzői, az ezzel való munka – a lusta és a tevékeny • a játszmák megszüntetése
646. részletesen a Webáruházban


2013. augusztus 03. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a párkapcsolat nyújtotta lehetőségek • az intimitászavar és a társfüggőség főbb okai • a harmonikus párkapcsolat egyik alappillére: a hasonlóságok és különbségek dinamikus egyensúlya • a párkapcsolat mint „ébresztőóra” • a projekciótól és az elégedetlenségtől a kapcsolati válságig • a párunk mint tükör: hiányzó képességek visszatérése a másik félnél • „szikla” és „mocsár” – két jellegzetes kommunikációs típus részletes jellemzése • a párkapcsolat hét aranyszabálya • a párkapcsolat mint a spirituális fejlődés eszköze, terepe • az emberi szellemek spirituális útjának párhuzama a párkapcsolatok fejlődésének szakaszaival
640. részletesen a Webáruházban


2013. április 19. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a párkapcsolat három fő fázisa: ösztönös szerelem, nehézségek/konfliktusok, tudatos elköteleződés • konfliktusok a párkapcsolatban • a külső és belső konfliktusok összefüggése • a konfliktusok és a szabályok kapcsolata • a konfliktusban rejlő közös probléma, az esetleges mediátor szerepe • a konfliktusok forgatókönyve – hogyan lesz a vitából veszekedés? • a konstruktív vita és a destruktív veszekedés jellemzői • két lehetséges szélsőség: konfliktuskerülés és konfliktuskeresés • a férfi és a női konfliktuskezelés jellegzetes hibái • javaslatok férfiaknak és nőknek konfliktuskezeléshez
635. részletesen a Webáruházban


2013. február 08. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a párkapcsolat öt alappillére • az odafigyelés jellemzői • a szeretetteljes elfogadás jelentősége • megbecsülés, tisztelet és hála • a gyengédség és az együttérzés fokozatai • szabadon hagyás és irányítás • az ego öt mentális sémája • a mentális sémák transzformációja • a párkapcsolat öt alappillérének jelentősége a szellemi fejlődés szempontjából • diagnózis felállítása a párkapcsolatban • megerősítő mondatok az alappillérekhez • hét aranyszabály a párkapcsolathoz
626. részletesen a Webáruházban


2012. október 19. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a harmonikus párkapcsolat titkai • a férfi és a nő testi, lelki és szellemi sajátosságai • az emberiség nemekre válása • a "Szent nász" jelentése • a látás és a hallás különbségei a két nem között • a két nem eltérő kommunikációja • amit a férfiak és a nők nem értenek a másik nem kommunikációjában • tanácsok a másik nemmel való kommunikációhoz • a felső és az alsó ember kapcsolata a két nemnél • a férfi és a női alak kialakulása, a két alak eltérése a középtől • meztelenség, szégyenlősség, szemérmesség; a ruházkodás szellemi oka • individuális jelleg kontra nemi jelleg – út a szellemhez a nemi jellegen való túllátás révén
612. részletesen a Webáruházban


2012. február 10. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a párkapcsolat aranyszabályainak ismerete • a másik ember, mint tükör • a kapcsolatok leggyakoribb ellentétpárjai • a hatalmi harc okai és következményei • a szerepjátszás okai és fajtái • a sérelmek dédelgetése és a megbocsátás • az elfogadás paradoxona és ajándékai • az elvárás, mint a kapcsolatok megrontója • az elvárásmentesség és a bőségtudat • ösztönös és tudatos elköteleződés • a tudatos elköteleződés célja, jellemzői, ajándékai és hatása a szellemi fejlődésre
597. részletesen a Webáruházban


2011. november 05. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a párkapcsolat, mint lehetőség a fejlődésre • párkapcsolat, mint a legkisebb közösség • a párkapcsolati mintázatok ismétlődése • tipikus párkapcsolati hibák: beleszeretni egy elkötelezett emberbe, távkapcsolat, a gyerek, mint társ, a sikertelen partner • a tipikus párkapcsolati hibák okai és megoldási lehetőségeik • a szociális tudat kialakítása • a kapcsolatok három alappillére: kölcsönös érdeklődés, kölcsönös elismerés és kölcsönös bizalom; ezek hiányának okai és területeik gyógyítása
587. részletesen a Webáruházban


2011. május 28. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• Erosz és Pszüché történetének tanulsága • a harmonikus párkapcsolat ismérvei • a párkapcsolat valódi céljai • az intimitás definíciója, jelentősége és akadályai a párkapcsolatban • az önmegismerés egyik törvénye • a "fantom-partner" kialakulása, csapdája, működése és feloldási lehetőségei • a belső konfliktusok jellemzői, fajtái és külső megnyilvánulásuk a párkapcsolatban • a kiteljesedés útja: önmagunk megváltoztatása • a másik megváltoztatására irányuló szándék következményei
581. részletesen a Webáruházban


2011. április 29. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a párkapcsolat mint Grál-közösség • egyéni fejlődés a párkapcsolat által • a párkapcsolat mint lehetőség a szeretetben való fejlődésre • a spiritualitás hét alapelve • a spirituális párkapcsolat jellemzői • a kapcsolatképtelenség okai • az aktív és a passzív nárcizmus • a párválasztás öntudatalan és neurotikus indítóokai és felismerésük • a párkapcsolatban fontos közös pontok • a különbségek jelentősége a párkapcsolatban • a szociális ősfenomén a párkapcsolatban • a harmonikus párkapcsolat alapja
578. részletesen a WebáruházbanSzellemtudomány (vegyes)

2021. november 25. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 2000 Ft
• misztikus, tudományos és holisztikus emberkép • kapcsolódás az anyagihoz és a szellemihez • szellemiség a hétköznapi életben • a munka átszellemesítése • a munka és az Én-tudat kapcsolata • a munkával kapcsolatos alapkérdések • Linda Thomas életútja és felismerései • a holisztikus takarítás ismérvei • takarítás és a tér gondozása • a takarítás hatása a belső és a felső világban • párhuzam az ember és a ház felépítése között • a ház / lakás fizikai, éteri és asztrális teste • a ház / lakás szellemi lénye • a holisztikus takarítás hét alapelve
921. részletesen a Webáruházban


2021. október 29. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 2000 Ft
• a Hegyi Beszéd jelentősége és célközönsége • a második boldogmondás jelentésrétegei („Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.” – Mt. 5:4.) • vigasztalás Isten által • a profán és a szent sírás közötti különbségek • szent sírás Isten hiánya miatt • kérés–keresés–zörgetés mindennap • szent sírás a bűnök miatt • a farizeus embertípus • az együttérzésből fakadó szent könnyek • szent sírás az Istennek okozott fájdalom és szenvedés miatt • a bűnbánat könnyei • a szent sírásból fakadó öröm, és ennek megjelenése a szenteknél • új teológus Szent Simeon és Emil Cioran gondolatai a könnyekről • érzéketlenség és túlérzékenység • amikor Jézus Krisztus sírt – együtt sírni Krisztussal • mások bánatának, terheinek, keresztjének hordozása • a szent sírás és a Vigasztalás Szelleme • az isteni boldogság hét szintje
916. részletesen a Webáruházban


2021. október 24. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 4000 Ft
• a Szaturnusz kiemelt jelentősége 2021-ben • a Szaturnuszhoz tartozó minőségek, erények és negatív aspektusok • a Szaturnusz mint „Isten metszőollója” • a Szaturnusz üzenete • a Szaturnusz legfontosabb csillagászati jellemzői • a Szaturnuszhoz tartozó fő szervek és betegségek • a bőr és a csontrendszer összefüggései • a Szaturnusz és a táplálkozás – a lép szerepe az individualizálásban • a szaturnuszi halál-erők és a gondolkodás kapcsolata • a bolygó-szimbólumok értelmezése • elébe menni a Szaturnusz lemetsző hatásának – az önkéntes áldozathozatal jelentősége • a szaturnikus fejlődés hét szintje • a Szaturnusz-erők felvételét segítő és akadályozó tényezők • a Szaturnusz 29,5 éves ciklusa és annak jelentősége az ember sorsának alakulásában • biográfia (életút-elemzés) a szaturnuszi ciklusok szemszögéből - az első ciklus (0–30 éves korig) és annak legfontosabb szakaszai (első kvadrát, szembenállás, második kvadrát, trigonok és kvinkunxok) - az egyes szakaszok fő témái, központi kérdései, döntési helyzetei - jellemző életmotívumok, buktatók és nehézségek az egyes szakaszokban - a második ciklus (30-60 év) mint az első ciklus magasabb oktávja - a harmadik ciklus jellemzői (60-90 év)
915. részletesen a Webáruházban


2021. augusztus 13. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 2000 Ft
• a jelenlét jelentősége és három fokozata • az egó „menekülése” a jelenből • gondolkodás és a jelenlét • szellemi alvás és szellemi éberség • Buddha tana és Krisztus tana az éberségről • 12 tudatosságfokozó gyakorlat • a jelenlét keresztény szemmel • a jelenlét mint kapu Istenhez • szent és profán • a tudat ébersége és a szív ébersége • a szeretet és a jelenlét • a jelenlét mint szüntelen ima • a jelenlét mint kapu a másik emberhez • jelen lenni Isten számára • a jelenlét útja a szabadsághoz és a szeretethez
910. részletesen a Webáruházban


2021. július 16. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 2000 Ft
• az Oidipusz-legenda jelentése az emberiségfejlődés vonatkozásában • a vágy és a szeretet közötti különbség • az ős-vágy (Isten utáni vágy) jelentősége és felébresztése • a vágyak transzcendentálása • hétköznapi és magasabb megismerés • a hierarchikus lények általi megismerés • a megismerés összefüggése az átszellemesítéssel • a meditációs praxis jelentősége - a meditáció legfőbb hatásai • túllépés a szimpátián és antipátián • a szeretet misztériuma
909. részletesen a Webáruházban


2021. június 18. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 2000 Ft
• a trinoszófia és az antroposzófia jelentése • a belső alkímia lényege • a trinoszófia és az antroposzófia a hitről • a változás jelentőségéről • a változás lehetséges akadályai • az Antroposzófia alapelvei a rosszról • az ellenerők főbb csoportjai és hatásuk az emberre • Saint-Germain a szív nézőpontjáról • a szívbéli nézőpont elsajátításának hatásai az emberre és kapcsolataira • Saint-Germain a hívásról •a z integráció négy vonala • szellemi hívás és szellemi válasz • a trinoszófia az egységről
908. részletesen a Webáruházban


2021. május 15. • • Szellemtudomány (vegyes) • 2000 Ft
• az illúziók négy fő területe • májá-tan megjelenése a hinduizmusban • Isten az egyedüli valóság • májá-tan megnyilvánulása a buddhizmusban • Nágárdzsuna tanításai a kétféle igazságról • Isten mint a feltétel nélküli független létező • a keresztény májá-tan lényege • Isten az egyetlen valóság • a szellemi fejlődés négy fokozata • májá-tan szellemtudományi megközelítésben • a külső és belső májá • Pál apostol a májá-tanról • a valóság megismerése Krisztus által • a megismerés megváltása, megszentelése Krisztus által • a Krisztus általi új, szellemi megismerés • Buddha és Krisztusa tanításai a szellemi megismerésről • a májá legyőzése a keresztény beavatási úton
906. részletesen a Webáruházban


2021. május 08. • • Szellemtudomány (vegyes) • 2000 Ft
• 2021 – a Szaturnusz éve • a Szaturnuszhoz tartozó fő minőségek • a Szaturnusz mint „Isten metszőollója” • a Szaturnuszhoz tartozó erények és negatív aspektusok • a Szaturnusz üzenete számunkra • a Szaturnuszhoz tartozó fő szervek és betegségek • a sors nem büntet, hanem kiegyenlít • sors-elfogadás és sors-szeretet • a felelősségvállalás jelentősége életünkben • az emberi fejlődés kulcsai • a törvények helyes megközelítése • a munka és a hivatás közötti különbségek • az életfeladatunknak megfelelő hivatás • az időtől való függetlenedés eszközei • a halálfélelem kialakulása és legyőzése • a tudatos küszöbátlépés jelentősége korunkban • a Szaturnusz mint hétszeres őrző • önvizsgálati kérdések a Szaturnusz évében • a szaturnikus fejlődés hét szintje
905. részletesen a Webáruházban


2021. április 10. • • Szellemtudomány (vegyes) • 2000 Ft
• a irgalmasság jelentősége a kereszténységben • a szeretet, az igazságosság és az irgalmasság • az isteni irgalom mint a rossz elé állított végső korlát • felismerni Krisztust mindenkiben • az irgalmasság cselekedetei testi és lelki szinten • az irgalmasság hét szellemi cselekedete o a betegek csodás meggyógyítása - Kiket gyógyított meg Jézus? - a keresztény gyógyítás alapelvei o a megszállottak megszabadítása - a megszállottság fő típusai és legfőbb tünetei - a keresztény ördögűzés néhány eleme o a gonoszság lényeinek megváltása - a megváltás az ellenerők három fő csoportjának vonatkozásában o csodatételek az irgalmasság jegyében - minden egyes csoda mint jel és tanítás o a bűnök megbocsájtása - a bűnbánat és a kegyelem befogadásának útja - a kegyelem elutasításának lehetséges okai o az emberiség bűneinek átvállalása - a Golgotai esemény mint az átvállalás ősképe o a halottak feltámasztása - a halál legyőzése mint a bűn legyőzése
901. részletesen a Webáruházban


2021. március 27. • • Szellemtudomány (vegyes) • 2000 Ft
• „az ember tragédiája” – kizuhanás a Létezés Centrumából • a Centrumtól való eltávolodás folyamata és a Centrumhoz való visszatérés lépcsőfokai • a Szív mint az ember belső Centruma • a Szív hétszeres titka • bevezetés a Csend misztériumába • a modern kori zajszennyezés és menekülés a Csend elől • a Csend szerepe a keleti tanításokban a hinduizmus, Sri Ramana Maharsi és Buddha tanításai a japán haikuk és a Csend kapcsolata • keresztény kérdések a Csendről • Isten Csendje a hetedik napon • megáldott és megszentelt Csend • meghallani Istent a Szív Csendjében • Isten Szava és Isten Csendje • a Csend megvalósításának fokozatai • a Csendből születő cselekvés • a Csend és a Szeretet kapcsolata • a Megfeszített Csendje – Csendben állni a Kereszt alatt
899. részletesen a Webáruházban


2021. március 24. • • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
• a Jelenlét Angyalai • a zsidó, a keresztény és az iszlám hagyomány tanításai Gábrielről • Gábriel és a víz elem kapcsolata • Gábrielhez tartozó főbb analógiák • Gábriel hatása a lélekre • Gábrielhez tartozó minőségek és területek • gábrieli periódusok a történelemben, a gábrieli korszakok jellegzetességei • Gábriel attribútumainak jelentése – harsona és liliom • Gábriel az anyák/anyaság égi segítője • héthetes Gábriel-program • Gábriel és Michael összehasonlítása • Miben tud Gábriel segíteni? • Mikor kérjük Gábriel segítségét? • röpimák Gábriel Arkangyalhoz
898. részletesen a Webáruházban


2020. május 16. • • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
· a XVII. században bekövetkező materialista fordulat szellemi oka · az ember szellemi süllyedésének fázisai a korokon át · az ember szellemi felemelkedésének lépcsőfokai · a szellemi megtalálása önmagunkban · a szellemi megismerés akadályai · a szabad ember jellemzői · Isten viszonya az ember szabadságához · az ember megnyilvánulásainak összhangja a létsíkok törvényeivel · az önzőség legyőzése · az ember szellemi érettségének egyik fokmérője · a kötelezettségek és a szabadság viszonya · az emberiség szellemi adósságának törlesztése · az imaginációs tudat megalapozása, jellemzői és fokozatai · út az ÉN-imaginációtól a Krisztus-imaginációig · a szellemi fejlődés 10 fontos alapelve
879. részletesen a Webáruházban


2020. május 03. • • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
· a láthatatlan (szakrális) szív mint belső otthonunk · a láthatatlan szív hétszeres titka · a jelenlét fontossága és három fokozata · a tudat ébersége és a szív ébersége · Én-élmény és Szív-élmény · a szívek találkozásának három fokozata · Isten általi szeretettség és áldottság · a minden ember születésénél felcsendülő Isteni szózat · a kedvesség mint fontos szívminőség · a kedvesség három szintje · kedvesség gyakorlásának szempontjai · a szerető kedvesség és az együtt érző szeretet a buddhizmusban · a „szerető kedvesség”-meditáció menete · a szerető kedvesség gyakorlásának pozitív hatásai · keresztény tanítások a kedvességről · pszichológiai megfigyelések a kedves emberekről · a kozmikus morál és a lelkiismeret hangja · szakrális szívünk mint a szeretet kiapadhatatlan forrása
878. részletesen a Webáruházban


2020. április 19. • • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
• Fehérvasárnap mint az Isteni Irgalmasság ünnepe • az irgalmasság hét lelki cselekedetéről o meginteni az eltévelyedetteket -„egymásra vagyunk bízva” – nem lehetünk közönyösek egymás iránt -a figyelmeztetés fokozatai o tanítani a tudatlanokat -az égi kincsek megosztása – hozzásegíteni másokat a szellemi tudáshoz -az élő tanítás jelentősége o tanácsot adni a kételkedőknek -az empátia és a szabadon hagyás jelentősége -Krisztus mint az igazi válasz minden kérdésre o a szomorúak megvigasztalása -a szent sírásról – sírni másokért -Krisztus mint a vigasztalás igazi forrása o a bántalmakat békével elviselni -az ehhez szükséges lelki erények -hozzájárulás az egész világ békéjéhez o megbocsájtani az ellenünk vétkezőknek -a valódi megbocsájtás jellemzői -bántalmazó és áldozat a szellemi megközelítés alapján o imádkozni élőkért és holtakért -Kikért érdemes imádkozni? -a „szüntelen imádkozás” jelentősége
876. részletesen a Webáruházban


2020. február 28. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
• a mese jelentőségéről • az ősi mesék szellemi értéke • a játék és a mese kapcsolata • a mese mint a morális érzék felébresztője • javasolt mesék és mítoszok életkor szerint • a játék jelentőségéről • a mese hatásai • reggeli mese és esti mese • a mesék által tanított alapelvek • a mesék gyógyító ereje • főbb mesetípusok • a mesék lehetséges megközelítései • a meseszereplők és a bolygók kapcsolata • a mesemondás művészete • a mesék és a temperamentumok kapcsolata • a szereplők szimbolikája két ismert mesében • a „hol volt, hol nem volt…” mesekezdés szellemi jelentésrétegei „és boldogan éltek, amíg meg nem haltak” – a mesék gyakori befejezésének jelentése szellemi szempontból
871. részletesen a Webáruházban


2019. február 22. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
• a lelkiismeret jelentősége • a lelkiismeret hangja • Friedrich Nietzsche a lelkiismeretről – a lelkiismeret négy kérdése • Martin Heidegger a lelkiismeretről – létfelejtés és létmegértés – az ember mint jelenvaló-lét – „akárki”-lét, önmaga-lét, együtt-lét – a gondolkodás és a gondoskodás jelentősége – odahallgatás és meghallás – kitörés az „akárki”-létmódból – a lelkiismeret hívó szava és ébresztő hatása – a perifériáról a Centrumba – vélt és valós szabadság – az alapvető Gond az ember életében és ennek feloldása
832. részletesen a Webáruházban


2019. február 09. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 3000 Ft
• alapvető tudnivalók az álmokról, az álmok háromféle megközelítése • a repülős-lebegős álmok mint tipikus álmok – a pszichológia „nagyjai” és egyéb elméletek a repülős álmokról – a repülős álmok metafizikai é spirituális megközelítése – önismereti kérdések a repülős álmokhoz • a ruházat szerepe az álomban – a szerepszemélyiség és az álombéli ruházat összefüggései – példák az álombéli ruházatra • a meztelenség-álmok jelentősége és lehetséges értelmezései – önismereti kérdések az álombéli ruházat és meztelenség kapcsán • tudnivalók a rémálmokról – segítő kérdések a rémálmok megértéséhez – teendők rémálmok esetén – a gyermekek rémálmai • az álom-én megismerése, önismereti munka az álom-énnel – az álom-én pozitív formálása • a tudatos álmok hatása • a nyugodt és tudatos álmodás előkészítése (környezet, gyógynövények, ételek, illatok) • pozitív megerősítések lefekvés előtt • az álmokra való emlékezést segítő módszerek • az álmok a szellemtudomány fényében – én-hasadás az álomban – az ember hét tudatállapota, az alsóbb tudatállapotok átalakulása – szellemi típusú álmok
831. részletesen a Webáruházban


2018. november 18. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 3000 Ft
• az álmok háromféle megközelítése • Jung álomértelmezése – eltérések a freudi megközelítéstől – az álmok komplementer szerepe – az álmok szerepe a tudatos és a tudattalan kapcsolatában – a szimbólumok szerepe és értelmezése – az álmok négy fajtája Jungnál – „az álom én vagyok” • az ember négy tudatállapota • tudatos álmodás és imagináció – a tudatos álmodás hét ismérve – ébrenlét-tesztek és álomjelzők – a tudatos álmodás hét fokozata • kommunikáció az álomszereplőkkel – alapkérdések az álmunk szereplőihez – munka az ellenséges álomalakkal • anima és animus az álmainkban – megjelenési formák, jelek és szimbólumok, melyek az animára vagy az animusra utalnak • kulcsok a saját álmok megfejtéséhez • az álmok művészeti feldolgozása – az álomról készült kép értelmezése • a jungi asszociációs technika
821. részletesen a Webáruházban


2018. április 20. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
• lelkiismeret az ősi korban • a lelkiismeret születése – ennek nyomai az ókori görög drámákban • a lelkiismeret megjelenése az ókori filozófiában – a „phronészisz” jelentése Arisztotelésznél • a lelkiismeret fokozatai • Szentháromság a János-kereszténységben • kinyilatkoztatás és lelkiismeret – ezek kapcsolata a Szentháromsággal – Kelet és Nyugat viszonya a kinyilatkoztatáshoz és a lelkiismerethez • Krisztus és a keresztény lelkiismeret • ösztön és lelkiismeret • a magasabb Én és a lelkiismeret
806. részletesen a Webáruházban


2018. április 15. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 3000 Ft
• az álmok háromféle megközelítése – test szerint, lélek szerint és szellemi szempontból • az emberiség álmokhoz való viszonya a különböző korokban • tudnivalók az alvásciklusról – a paradox szakasz vagy REM-fázis jellemzői • Sigmund Freud és az álomfejtés – az álom mint vágyteljesülés – álom a külső érzéki, illetve a belső érzéki ingerek alapján – betegségre utaló álmok – álmok a belső pszichés ingerek alapján • álmaink keletkezése – látens és manifeszt álomtartalom, álommunka – sűrítés, eltolás és szimbolizálás mint elsődleges cenzúra – az álommunka egyéb összetevői • embertípusok az álmodáshoz való viszony alapján • álmok a szellemtudomány tükrében – a különböző testekből fakadó álmok jellemzői – néhány tipikus álomfajta: gyógyító-, halál-, vizsga-, profetikus és visszatérő álom – tudatos és nem tudatos álmok – az álomélet átalakulása a szellemi úton – a tudatos álmodás előkészítése és hét fokozata – álmok és az angyali hierarchiák
805. részletesen a Webáruházban


2018. március 22. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
• lelkiismeret a pszichológiában – a freudi megközelítés – Erich Fromm gondolatai a lelkiismeretről – autoriter és humanista lelkiismeret – lelkiismeret és integritás – a lelkiismeret „hatástalanságának” okai – az elhanyagolt lelkiismeret tünetei – produktivitás és lelkiismeret • lelkiismeret a keresztény teológiában – a jó és a rossz lelkiismeret ismérvei – a lelkiismeret hétféle „hangja” – alaplelkiismeret és szituációs lelkiismeret – a lelkiismeret és az Istennel való kapcsolat • a szellemtudomány a lelkiismeretről – a születés előtti létezés elfelejtése és a lelkiismeret keletkezése – a lelkiismeret szellemtudományi háttere – a lelkiismeret szerepe a halál utáni létben – lelkiismeret és örökkévalóság
801. részletesen a Webáruházban


2017. március 31. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
• a gyógyító szemléletmódjának fontossága • a növényekkel való gyógyításról – a növény fizikai és szellemi előkészítése • a meditáció fontossága és szerepe – a meditáció hatásai a gyógyító és a gyógyítási folyamat számára – növénymeditációk – meditáció a növény különböző részeivel – az ennek révén felfedezhető analógiák és párhuzamok – az ásványok, a növények és az állatok meditatív megismeréséről • a szellemhez való kapcsolódás erősítése • a lény-szerű szemlélet jelentősége • a betegség lényének megismerése • betegség és gyógyítás a lény-szerű szemlélet tükrében • terápiák a napszakokhoz igazítva • a michaeli, szófiánikus és krisztusi gyógyászat jellemzői
769. részletesen a Webáruházban


2017. január 27. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 2000 Ft
• különbségek és hasonlóságok a hit és az ész között • hit és ész viszonya Pál apostolnál – a szeretet mint cselekvő hit – emberi bölcsesség és isteni bölcsesség • hit és ész viszonya Szent Ágostonnál – a filozófia és a teológia első nagy szintézise • Szent Ágoston a szeretetről • Szent Anzelm a hit és az ész viszonyáról – az értelem feladata – hitigazság és „lehetséges igazság” • Szent Anzelm ontológiai istenérve • Szent Tamás a hit és az ész viszonyáról – a hitigazságok elfogadásának módja • Rudolf Steiner a hit és az ész viszonyáról – a hit mint a Krisztus-impulzus túláradása az emberi ÉN-en – a hit és az intellektus erőinek egyesítése
761. részletesen a Webáruházban


2016. augusztus 06. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 3000 Ft
• a megbocsájtás jelentősége három vonatkozásban • a nem valódi megbocsájtás ismérvei • a valódi megbocsájtás jellemzői – a tudatos felejtés és a tudatos emlékezés jelentősége – a világba kerülő rossz ellensúlyozása • a megbocsájtás mint hétfokú beavatási út • a megbocsájtás fokozatai • bűnbeesés és kegyelem • Krisztus példázata a megbocsájtásról – a király és a gonosz szolga története o az isteni kegyelem és az emberi megbocsájtás viszonya o a megbocsájtás mint az adósság elengedése • a megbocsájtás mint tudatos döntés • a gondolatok uralásának fontossága – röpimák negatív gondolatok esetén • a megbocsájtás és a szabadság • az igazi megbocsájtás hét jele • a megbocsájtás kozmikus ősképei • a megbocsájtás hatásai kozmikus szinten • a megbocsájtás akadályai; segítő kérdések a megbocsájtáshoz • az igazi megbocsájtás következményei
741. részletesen a Webáruházban


2016. május 20. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
• A gyógyítás és a beavatás szoros kapcsolata a régi korokban. • A gyógyítás nagyobb fő korszakai: Hippokratésztől R. Steinerig • Kapcsolat az emberi mikrokozmosz és a makrokozmosz között. • Összefüggés a bűnbeesés és a betegségek között. • A hét fő bűn és a hét fő bolygó analógiája. • Mi a helyes hozzáállás a beteghez? • Mi okozza a szaturnikus betegségeket és melyek azok. • Az áldozathozatal, mint az igazi gyógyítás kulcsa. • Az emberiségfejlődés korszakainak lenyomata az emberben. • Az ellenerők hatása és a betegségek. • Karmikus háttér a betegségekkel kapcsolatosan. • Az egészség, mint mindenkinek a lényegi része. • Az igazi gyógyítás alapelvei
739. részletesen a Webáruházban


2016. április 17. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 3000 Ft
• az Istenkép változásának szintjei • a felnőttkori Istenképet meghatározó gyermekkori tényezők • az egyes Istenképek jellemzői, lehetséges buktatói • felismerések, feladatok az egyes szinteken • fejlődési lehetőség a különböző Istenképeken belül • Milyen válaszokat adunk Istenképünknek megfelelően a következő kérdésekre: – Milyen világot teremtett Isten? – Mi az emberi élet célja? – Mi vezet az élet beteljesedéséhez? – Hogy tudok az Istenhez kapcsolódni? • az Istenkép torzulásának gyerekkori okai • a torz Istenkép és a torz önkép kapcsolata • az Istenkép „méregtelenítése” • az „ellenőrző Istenkép” megismerése és átalakítása • a „büntető Istenkép” megismerése és átalakítása • az Istenben való csalódás megértése • a torz Istenkép elengedése • Isten és az ember kapcsolata • „Isten a szeretet” (1Jn. 4:16)
734. részletesen a Webáruházban


2016. március 20. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 3000 Ft
• az irgalmasság hét lelki cselekedetének értelmezése – egymásra vagyunk bízva – felelősség magunkért és másokért – a megintés helyes módjai – a tanítás mint égi kincsek átadása – a keresztény tanító fő ismérvei – Mi szükséges a jó tanácshoz? – Krisztus mint az igazi vigasztaló – a „szent sírás”-ról – az igazi megbocsájtás jelei Krisztus szerint – Golgota mint a megbocsájtás ősképe • az irgalmasság hét szellemi cselekedete – egy alapvető különbség a testi-lelki és a szellemi cselekedetek között – a betegek csodás meggyógyítása – a megszállottak megszabadítása – az ellenerők megváltása – csodatételek az isteni irgalmasság jegyében – a bűnök megbocsájtása – a kegyelem és a bűnbocsánat elutasításának lehetséges okai – a karma átvállalása – halottak feltámasztása
731. részletesen a Webáruházban


2016. február 14. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 3000 Ft
• 2016: az irgalmasság éve • XXIII. János pápa, II. János Pál pápa és Ferenc pápa az irgalmasságról • Szent Fausztina mint az irgalmasság hírvivője – kilenced az isteni irgalmassághoz • az irgalmasság szerepe az utolsó ítéletnél • felismerni Krisztust mindenkiben • az irgalmasság hét testi cselekedete – közvetlen (fizikai) és szimbolikus (lelki-szellemi) megközelítések – földi és égi táplálék; éhezés és pazarlás a világon – a vízfogyasztás szellemi jelentősége; Krisztus szomjúságának enyhítése – a ruházkodás szellemi háttere; a „menyegzői ruha” jelentősége – a vendégszeretet jelentősége; befogadni az idegeneket a szívünkbe – a szegények és betegek segítésének tízparancsolata; betegség és gyógyulás – a rabkiváltó rendek tevékenysége; az asztrális börtön falai; Jézus Krisztus mint szabadító – a temetési szertartás lényege; a múlt eltemetése • az irgalmasság 7 testi cselekedetének összefüggése az ember 7 lénytagjával
727. részletesen a Webáruházban


2014. július 19. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
• kozmosz és káosz, természeti és égi törvények • az ember és a törvények kapcsolata – az emberi fejlődés kulcsa • a törvényekhez való hozzáállás három fázisa • a törvények helyes megközelítése • a törvények jellemzői Krisztus előtt és Krisztus óta • a „minden egy” törvénye • a maja törvénye • a karma törvénye – a legfőbb karmaoldók • a reinkarnáció törvénye • a ritmus törvénye • a polaritás törvénye • az egyensúly törvénye • az adás törvénye – adás és kapás összefüggése – az adás kapcsolata a bölcsességgel, a szabadsággal és a szeretettel – adás és elfogadás • a szeretet törvénye – a szeretet hét szintje, a megismerő szeretet kérdései
675. részletesen a Webáruházban


2014. március 28. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
• az ellenerők főbb típusainak jellemzői • a luciferi lények megjelenése az emberiség történetében • a vágyak és az önzőség következményei • a luciferi hatás ellensúlyozása • az ahrimáni lények megjelenése, illetve az ahrimáni hatás ellensúlyozása • a Krisztus-impulzusból fakadó szabad szeretet és szabad bölcsesség, ezek hatása az ellenerők vonatkozásában • belépés a szellemi világba, küszöb-élmény • Krisztus felismerése a szellemi világban • Lucifer a „vágy fejedelme” • viszonyulás az ellenerőkhöz, az ellenerőkkel való munka stádiumai • a luciferi lények gyengítése és megváltása • az ellenerős lénycsoportok megváltása a Krisztus-impulzus felvétele révén
666. részletesen a Webáruházban


2013. augusztus 03. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
• az egészség és a betegség alapvető jellemzői • a gyógyítás nagy korszakai, az ősi misztériumgyógyászat és a modern orvostudomány összehasonlítása • a materiális világképtől a materiális gyógyításig • főbb betegségformák az ember testeivel összefüggésben • az ember testeivel összefüggő szervek, szervrendszerek • a külvilág befogadásának formái • „egészségcsillag” • az ember mint fordított növény • a gondolkodás, a beszéd és a járás hatása az ember testeire • a cukrok, a zsírok és a fehérjék feldolgozása az ember testeinek szemszögéből • az ember három alaprendszerének egyensúlya, az egyensúlytalanság gyógyítása az antimon és a szilícium segítségével (migrén és hastífusz esetén) • a foszfor gyógyhatása • a gyógyanyagok szervezetbe juttatásának módozatai • a daganatképződés szellemi háttere és a fagyöngy gyógyító ereje
641. részletesen a Webáruházban


2013. május 26. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 3000 Ft
• az ember és az idő • az időmérés rövid története • az időhöz való viszony alakulása a történelem folyamán • Henri Bergson az időről – racionális és intuitív megismerés, newtoni idő és dinamikus idő; Bergson a szabadságról • helyes viszony a múlthoz és a jövőhöz mint a helyes imahangulat alapja • bevezetés az időfizikába – megnyilvánulatlan és megnyilvánult időforrás – víz és tűz típusú időforrás (tardion és tachion) – a tér, a fény és az anyag születése • időpszichológia – lelki élet és az időpszichológia – időorientáció és szellemi aspektusok – párkapcsolat és pénzkezelés az időorientációval összefüggésben • az idő mint isteni ajándék • Krisztus és az idő, a Golgotai Misztérium és az idő • ontológiai karma és feloldása • az idő és a szabad akarat • az idő titkai és a Szentháromság • Krisztus és az idő megváltása
639. részletesen a Webáruházban


2013. április 14. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 3000 Ft
• az ember és az idő, az idő három aspektusa • tér-tudat és idő-tudat • az éteri test és a jelen-pont • a három fő időszemlélet (ciklikus, lineáris és spirális) • Arisztotelész az időről • az idő születése, események a Szaturnusz-létben • Isten és az örökkévalóság • idő és időtlenség a skolasztikában • az idő kettős áramlata • időpszichológia: a múltorientált, jelenorientált és jövőorientált embertípusok és ezek altípusainak jellemzői (múltpozitív, múltnegatív, jelenhedonista, jelenfatalista, jövőorientált, transzcendens jövőorientált és jelenholista altípus) • a jelenlét jelentősége • árnyék-időorientáció, a különböző időorientációk erősítése bennünk • felszabadulás a térből és az időből • Krisztus elhozta az emberiség számára az idő elemét • a Szentháromság és a tér-idő-szeretet kapcsolata az ember szemszögéből
634. részletesen a Webáruházban


2013. március 10. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 3000 Ft
• a megismerés négy iránya • önismeret, világismeret, Istenismeret • Platón Istenről, a JÓ ideája Platónnál • Hegel a vallásról és Istenről • Az Istenkép hét szintje • Az egyes Istenkép-típusok és az ilyen Istenképpel rendelkező emberek tulajdonságai • A művészet és az ihlet az Istennel való kapcsolat fényében • A hit és a csodák hét fokozata • Az egység és az elkülönültség hét fokozata • Az eltérő Istenképek oka szellemtudományos megközelítésben • Gondolatok Istenről Keleten és Nyugaton (Sri Chinmoy és Teréz Anya) • Isten és az ember, az ember kapcsolata Istennel • Az ember divinizálódási folyamata • Megnyílás a szeretetnek – az öröm és a szenvedés kapcsolata, szerepe • Egyesülés Istennel a szeretetben
629. részletesen a Webáruházban


2013. február 17. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 3000 Ft
• a megismerés négy irányáról • az Istenkép változásai kollektív, népi és egyéni szinten • a személyes Istenkép hatásai és forrásai • helyes beszéd Istenről (pozitív, negatív és analóg beszéd) • Arisztotelész, Aquinói Szent Tamás és Rudolf Steiner Istenről • makrokozmikus és mikrokozmikus Szentháromság • a felnőttkori Istenkép összetevői, az Istenképpel való belső munka • tipikus démonikus Istenképek és azok feloldása: – a démonikus „Bíró Isten” – irgalmas és megbocsájtó Isten – „Halál Isten” – „az Élet Istene” – „Könyvelő Isten” – Isten „a Jó Pásztor” – „Teljesítményváró Isten” – „a Termékenység Istene” • az isteni minőségekhez (mindentudás, mindenhatóság és mindenszeretet) való hozzáállás a különböző korokban • a szeretet áramlása Isten és az ember között • az isteni szeretetről
627. részletesen a Webáruházban


2012. november 30. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
• Kaspar Hauser származása és életútja • Kaspar Hauser különleges képességei • Kaspar Hauser mint a szellem szimbóluma • Közép-Európa népeinek küldetése • Kaspar Hauser feladatai • a karmaciklusok jelentősége Kaspar Hauser életével összefüggésben • Kaspar Hauser nevének jelentése • a 33,3 éves ritmus megjelenése • az átmeneti évek és Kaspar Hauser • Kaspar Hauser kapcsolata az ezoterikus kereszténységgel • Kaspar Hauser és a második eljövetel • a Kaspar Hausert ért támadások célja • Kaspar Hauser kapcsolata Krisztussal
618. részletesen a Webáruházban


2012. április 13. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
• a gyógyítás szemléletének változásai • az emberkép jelentősége a gyógyításban • az egészség, mint az emberben ható ellentétes erők dinamikus egyensúlya • a lénytagok szerinti betegségtípusok • a tipikus és az individuális betegségek • a só hatása az egész emberre • a vér és az ideg ellentéte • a gyógyítás természeti és természetfeletti aspektusa • a látást és a hallást kialakító erők megbetegítő hatása • a három ősbetegség és elterjedésük • a rák holisztikus gyógyítása • a gyógyítás öt alapelve
604. részletesen a Webáruházban


2012. március 04. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 3000 Ft
• a tudati lélek korának fő feladatai • a kultúrkorszakok és a Miatyánk kérései • a tudatos felejtés és a tudatos emlékezés • az álmegbocsátás fajtái • a valódi megbocsátás ismérvei • a megbocsátás öt fő útja • a manicheista beavatási út hét lépcsőfoka • a megbocsátás hatása a halál utáni életre • a megbocsátás szintjei • a megbocsátástól elválasztó tényezők • a megbocsátás kegyelmi aspektusa • a megbocsátás és a kibékülés különbsége • evangéliumi megbocsátás történetek • az igazi megbocsátás következményei
599. részletesen a Webáruházban


2011. december 10. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
• a transzcendentálék fogalma és eredete • a transzcendentálék és a lélekrészek • az igazság és a fizikai test, a szépség és az étertest, a jóság és az asztáltest • az igazságkereső ember, a szépség átélése és a jóság jegyében cselekvés • a transzcendentálék szerepe, jelentősége az emberiségfejlődésben • hasonlóság az érzékfeletti világ és a fizikai világ három birodalma között • a transzcendentálék áthatása az ember testein és az ember részein • a transzcendentálék forrásai, felvételük és a közvetítő angyali hierarchiák
591. részletesen a Webáruházban


2011. május 06. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
• egészség-definíció a szellemtudományban • a spirituális emberképen alapuló gyógyítás • a gyógyulás három útja • a beavatott gyógyítók képzése régen • az ellenerők megismerésének fontossága • a mai gyógyítás feladata az egyensúllyal • az magasabb Én szerepe a gyógyításban • a Krisztusi gyógyítások jelentősége régen és ma • betegség mint az életútban való elakadás • a gyógyítás három alappillére • a jövőbeli gyógyítás folyamata • "Szeresd a beteget egészségessé!"
579. részletesen a Webáruházban


2011. február 13. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 3000 Ft
• a négy elemről általánosságban • az elfojtott elem megnyilvánulása • az elemekre épülő pszichológia • a különböző árnyék elemek jellemzői • a domináns és az árnyék elem kapcsolata • a négy fő félelemből következő betegségek • a négy elem az ősmagyar hagyományban • az elemtípusok a párkapcsolatban • a négy elemnek megfelelő szexualitás • a kombinált típusok jellegzetességei • a mássalhangzók és az elemek kapcsolata • az ötödik és a hatodik elem a magyaroknál • az elementálok eredete és feladatai • az elementálok üzenetei az embereknek
569. részletesen a Webáruházban


2010. november 21. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
• a négy elem az ókorban • a négy elem tulajdonságai és kapcsolatuk az ember testeivel • az elemtípus beazonosítása • a tűz, a víz, a levegő és a föld típusú ember jellemzői, erősségei és gyengeségei • az elemek keletkezése a szellemtudomány megközelítésében • a különböző elemű emberek betegségei és gyógymódjai • a különböző elemű emberek döntéshozatala, világképe, problémakezelése, logikája, értékelése • az elemek és a temperamentumok • a négy elemnek megfelelő próbák a beavatási úton • a négy elem egyesítése: "quintesszencia"
559. részletesen a Webáruházban


2005. február 20. • BKIK - Kamarai Ház (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 3000 Ft
• tudományos és spirituális megismerés • a számok és a kozmosz összefüggései • a matematika szerepe a szellemi megismerésben • a mozgás, a formák és a számok kapcsolata • a számok minőségi és mennyiségi aspektusa • a "háromszoros Nap" titka; számok és bolygók • a négy alapművelet és az ember testei • szellemi viszonyok a hangközökben • a nulla és a végtelen titkai • Püthagorasz tanításai a számokról: az 1, 2, 3 és 4 lelki-szellemi megközelítése • a születési számok jelentősége és titkai • okkult számok és az időszámítás • számelementálok; páros és páratlan számok • mesterszámok; számok a Bibliában
371. részletesen a WebáruházbanÖnmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton

2021. április 17. • • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 2000 Ft
• az önmagunkkal való harmonikus kapcsolat fontossága • az önutálat és az önimádat legfőbb ismérvei • a gyermekkori hatások jelentősége • önmagunk feltétel nélküli szeretete • az egészséges önszeretet alkotóelemei • együttérzés önmagunkkal s ennek pozitív hatásai • az önmagával együttérző ember sajátosságai • az önmagunk iránt érzett kedvesség – gyakorlatok az önmagunk iránti kedvesség megnyilvánításához – a „belső kritikus”-sal való kapcsolatunk harmonizálása – a leggyakoribb önromboló gondolatok – pozitív megerősítések az önromboló gondolatok feloldására • a szenvedés mint közös emberi tapasztalat – az önsajnálat jellemzői • az együttérzés és a jelen-tudatosság – két tudatosságfokozó gyakorlat – a jelenlét mint a tudatos döntéshozatal kulcsa – az ellenállás összefüggése a szenvedéssel – az elfogadás jelentősége – helyes hozzáállás a fájdalomhoz • az önmagunkkal való együttérzés gyümölcsei
902. részletesen a Webáruházban


2020. január 18. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• harmonikus kapcsolat önmagunkkal • „Élni” vagy „túlélni”? • a túlélési stratégiák jellemzői • a négy túlélési pozíció ismérvei: (viselkedésminták, hitrendszerek, pszichoszomatikus testi tünetek stb.) – engesztelő – vádaskodó – okoskodó – zavarodott • a túlélési pozíciók átalakítása • javaslatok a különböző típusok számára • a hitelesség (kongruencia) jellemzői • a hitelesség három szintje • az önbecsülés credoja (Virginia Satir)
865. részletesen a Webáruházban


2019. október 25. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• harmonikus kapcsolat önmagunkkal • önmagunk szeretetének hét forrása • az önkép alapkérdései • a reális énkép jelentősége • az énkép három lényegi eleme: befogadottság-érzés, értékesség-érzés és alkalmasság-érzés • árnyékmunka az énkép elemeivel • a másokhoz való viszonyom átvilágítása • az énkép másodlagos összetevői: külső megjelenés, társadalmi rang, személyes teljesítmény • hamis önazonosítás a másodlagos tényezőkkel • az elsődleges elemek pasztorálpszichológiai összefüggései • az önismeret és az önelfogadás jelentőségéről • a felelősségvállalás és a jelenlét fontosságáról • hét kulcs az önbecsülés növelésére
855. részletesen a Webáruházban


2019. április 26. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• harmonikus kapcsolat önmagunkkal • önmagunk szeretetének hét forrása • belső önbecsülés és külső önbecsülés • az ember szabad választása a döntéseiben • négy lépés a teljes élethez • az élet hét alapvető döntése – Tudatosság vagy öntudatlanság? – Rend vagy káosz? – Béke vagy háború? – Elengedés vagy ragaszkodás? – Szabadság vagy rabság? – Boldogság vagy depresszió? – Szeretet vagy félelem? • tíz dolog, amit a szeretet teremt és táplál
843. részletesen a Webáruházban


2018. január 26. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• az önmagunkkal kapcsolatos alapdöntés • az alacsony önbecsülés jelei • kapcsolataink gyógyításának aranyszabálya • a társfüggő kapcsolat jelei • kapcsolat saját szeretetforrásunkkal • hét kulcs a helyes önbecsüléshez – önismereti munka – önmagunk elfogadása – őszinteség önmagunkkal – felelősségvállalás – a jelenlét gyakorlása – támogatás elfogadása – értékeink, egyediségünk felfedezése
794. részletesen a Webáruházban


2017. november 24. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• belső és külső önbecsülés • a magas belső önbecsülés jellemzői • a külső önbecsülés főbb jellemzői • négy fő embertípus a külső és a belső önbecsülés szintje alapján – a nélkülöző típus – a kényszerteljesítő típus – az életélvező típus – a boldog teljesítő típus • a szülőktől kapott gyermekkori szeretet-üzenetek • 12 kérdés a szeretet-modellünk tudatosításához • részvétel egymás „szeretet-tanmenetében” • a feltételekhez kötött szeretet jellemzői • a tíz leggyakoribb gyermekkori szerep, amit felveszünk • belső munka a gyerekkori szerepekkel
788. részletesen a Webáruházban


2017. október 21. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• az önmagunkkal való harmonikus kapcsolat jelentősége • az önzés és az önszeretet közötti különbség • mazochizmus és egoizmus mint a két véglet • a helyes önszeretet hét fő forrása: – önbecsülés – önbizalom – helyes önismeret – pozitív önkép – egészséges önérvényesítés – önmagunk elfogadása – együttérzés önmagunkkal • a gyermekkori élmények hatása önmagunk szeretetére – az erőszak negatív hatása, illetve az elszenvedett erőszak különböző fajtái • diagnózis saját önbecsülésünkről • az alacsony és a magas önbecsülésű ember jellemzői • tíz tanács önmagunk helyes szeretetéhez
782. részletesen a Webáruházban


2017. február 12. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 3000 Ft
• a kapcsolatok jelentősége • a szeretet mint az ember alaptermészete • a sebek összefüggése a boldogtalan, diszharmonikus élettel • belső munka a lelki sebekkel • a szüleinktől kapható „három kincs” • maszkok a sebek elrejtéséhez • a lelki sebek öt fő típusának jellemzői – Mitől alakul ki? – Milyen maszkot választ az ettől szenvedő ember? – Milyen személyiségjegyeket eredményez ez a seb? – jellemző testalkat, tipikus szófordulatok, gyakori betegségtípusok – nehézségek, félelmek, hajlamok – tanácsok a gyógyuláshoz, a gyógyulás jelei – az adott típusú sebből kigyógyult ember erősségei • a megbocsájtás jelentősége, főleg a szülők felé • a sebek és maszkok elfogadása – a sebekhez való helyes hozzáállás • a lelki sebekhez kapcsolódó tanulnivalók • az igazi boldogság titka
763. részletesen a Webáruházban


2014. augusztus 30. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• az ember két énje – ego (kis én) és Self (magasabb ÉN) • az egóvédő mechanizmusok célja és jellemzői • a leggyakoribb egóvédő mechanizmusok tulajdonságai és legyőzésük – projekció (kivetítés) – introjekció (bevetítés) – átvitel – racionalizáció (ésszerűsítés) – bagatellizálás (kicsinyítés) és felnagyítás – reakcióképződés • az ÉN három ősi kulcsszava: „Szat”, „Csit”, „Ánanda” • az egó további tulajdonságai – elszeparálódási hajlam, „címkézés” stb. • ami elválaszt és ami összeköt a magasabb ÉN-nel • az egótól való megszabadulás • az ego okozta hanyatlás és ennek helyreállítása, a fejlődés három fázisa • a tagadás és az igenlés útja (via negativa és via pozitiva) a szellem megközelítésében • „önmegsemmisítés” és Isten-befogadás • Isten és a „semmi” • Keresztes Szent János tanításai a lélek útjairól • megérkezés Istenhez
676. részletesen a Webáruházban


2010. november 05. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• a társfüggőségből való gyógyulás lépései • a beismerés nehézségei • a kapcsolati biográfia feltérképezése • az új határok kijelölése • leválás a szülőkről és ennek jelei • a gyászfolyamat öt lépése • új hozzáállás kialakítása önmagunkról • egy mentor segítségének fontossága • a kapcsolat ritmusai és jelentősége • a szakítás utáni teendők • elengedést támogató meditációk • az egyedüllét jelentősége • az emóció és az érzés különbözősége
557. részletesen a Webáruházban


2010. október 01. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• a függőség és a szükségletek kapcsolata • a szülőkről való leválás hiánya • az anya és az apa szerepe gyerekkorban • az elköteleződési válság • az érett és az éretlen felnőtt emberek kapcsolatának jellemzői • az éretlen és az érett ember elvárásai • az én-határok hiánya társfüggőknél • a spirituális seb begyógyítása • a saját felelősségtudat felvállalása • Önmagunk szeretetének jelentősége • a helyes önbecsülés kialakítása • a féltékenység okai és gyógyítása • a társfüggőségből való szabadulás
553. részletesen a Webáruházban


2010. április 23. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• a függőség lelki és szellemi szempontból • a szabadság akadályai • a függőségek öt ismérve • a társfüggőség kifejezés eredete • a társfüggőség tíz legjellemzőbb ismérvei (pl. alacsony önértékelés, túlzott gondoskodás kommunikációs problémák, mások irányítása, bizalom- és szeretethiány, stb.) • megoldási ötletek a függőségre • a függőség és a szeretet viszonya • a szereteten alapuló kapcsolat ismérvei
548. részletesen a Webáruházban


2010. január 15. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• a sérült és az egészséges Belső Gyermek • a sérült és az egészséges Belső Felnőtt • a Belső Gyermek és a Belső Felnőtt összehasonlítása • a Belső Felnőtt a születési képletben • a Belső Felnőtt 12 típusának jellemzői, megnyilvánulásuk a mindennapokban • a 12 típus sérült és egészséges formában • az egyes típusok nehézségei az életben • az egyes típusok tanulási feladatai
536. részletesen a Webáruházban


2009. április 26. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 3000 Ft
• az elhagyott és a szeretett Belső Gyermek • a Belső Gyermek és a Belső Felnőtt feladatai, együttműködési lehetőségei • a rideg és a szerető Belső Felnőtt • a kapcsolatfüggőség kialakulása • a Belső Gyermek leggyakoribb tévhitei • az igazságok a tévhitek helyett • a felnőttkori gyerekesség okai • az érettség különböző formái • az érett és az éretlen felnőtt gondolati, viselkedési és cselekvési szokásai • a szerető Belső Felnőtt vállalásai • a pedagógiai morál mint követendő példa
519. részletesen a Webáruházban


2009. április 04. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• az érzelmi zsarolás táplálói és alapja • az érzelmi zsarolás hat fázisa • a drámaháromszög mechanizmusa • érzelmi zsaroló típusok • az "áldozat" gyenge pontjai és jellemzői • az érzelmi zsaroló gyerekkora • az érzelmi zsaroló fegyverei • az érzelmi zsarolás következményei • a kilépési út: önismeret • jó tanácsok az áldozatoknak • az érzelmi zsarolás kivédésének módjai • az érzelmi zsarolás szellemi megközelítésből származó feloldásai
516. részletesen a Webáruházban


2008. október 10. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• az öröm fokozatai és jellemzőik • a szellemi öröm elérése a mai korban • a sírás és öröm mint emberi sajátosságok • a szellem munkája születés előtt és után • a sírás és az öröm a lélek változásaiban • a bánat és az öröm következményei • az egoista sírás és öröm • a kontrollálatlan sírás és nevetés okai • a kozmikus bánat és a kozmikus öröm • sírva nevetni és nevetve sírni • az érzelemkontroll megnyilvánulásai • Buddha tanításai a szenvedésről • a szenvedés átalakulása Krisztus által • a mégis-szeretet és a mégis-öröm
494. részletesen a Webáruházban


2008. május 17. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• az emberre jellemző sajátosságok • az öröm gyógyító hatása a testre • az örömteli állapot és a kreativitás • a mosoly és az öröm kapcsolata • az öröm fokozatai • az öröm mint a spirituális út része • Tagore az örömről • a humor jelentősége a szellemi úton • a tiszta öröm mint ős-érzés • a tiszta öröm jellemzői, forrása • örömök az evangéliumokban • a szellemtudomány az örömről • a tiszta öröm és az Én-élmény
490. részletesen a Webáruházban


2008. április 13. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 3000 Ft
• az önismeret fokozatai • a velünk született alszemélyiségek típusai • a Belső Harcos, Bölcs, Tápláló és Gyermek • a gyermeki és a felnőtt világkép • a Belső Gyermek sérülésének legfőbb jelei • a szabad Belső Gyermek jellemzői • a Belső Gyermek a szellemi úton • gyermeki én a tranzakcióanalízis alapján • a Belső Gyermek sérülését okozó 12 tiltás • új engedélyek a szabad gyermekért • az alkalmazkodó és a lázadó gyermek • a Belső Gyermek táplálói és gyógyítói
486. részletesen a Webáruházban


2008. március 09. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• a spirituális intelligencia (SQ) jellemzői • a magas spirituális intelligencia jelei • az alacsony spirituális intelligenciához vezető tendenciák a világban • az első lépés az emberré válás útján • az SQ fizikai és energetikai alapjai • hat embertípus és út az SQ alapján: konvencionális, szociális, kutató, művész, realista és vállalkozó • a hat típus és a bolygóminőségek • az SQ hiánya: az elidegenedés • az SQ fejlesztésének főbb pontjai
481. részletesen a Webáruházban


2008. február 09. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• az érzelmek felismerésének fontossága • az érzelemtudatosítás fajtái • az érzelmi vakság és az érzelemcsaládok • az érzelmi önszabályozás • a kognitív akadályoztatás hatásai • az érzelemkontroll módszerei • a szívcsakra-erények • az önmotiváció fogalma és alapjai • mások érzelmeinek beazonosítása • a szimpátia és az empátia különbségei • a limbikus rendszer működésének segítése • az esszenciális zsírsavak jelentősége • az IQ és az EQ együttműködése • a szív és az agy kapcsolata • a szívkoherenciát befolyásoló tényezők
477. részletesen a Webáruházban


2008. január 12. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• az emberi sajátosságok szemben az állatival • az intelligencia típusok felfedezése • intelligencia és tisztánlátás • az intelligenciatípusok összefüggései • az intelligenciák fizikai bázisa • az értelmi intelligencia jellemzői • az érzelmi intelligencia jellemzői • a spirituális intelligencia jellemzői • az IQ, az EQ és az SQ összehasonlítása • az intelligenciák szellemi háttere • a szabad gondolat és a morális akarat • a michaeli (kozmikus) intelligencia és az ahrimáni (személyes) intellektus • a Krisztus-impulzus hatása a gondolatokra
473. részletesen a Webáruházban


2007. december 01. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• függőség a testi szinten • információátadás a neuronok között • visszacsatolás - habituáció - adaptáció • a függőség okozta testi tünetek • a függőség elleni módszerek testi szinten • az elfogadás és az önelfogadás jelentősége • az énvédő mechanizmusok • a kilenc fő ok, mely a függőségben tarthat • kérdések függőség esetén • a függőségek szellemi háttere • a luciferi, az ahrimáni és az aszurai hatásokra kialakuló függőségek • a függőségek gyökerei • a vágy keletkezése
469. részletesen a Webáruházban


2007. november 10. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• a szabadság elérésének akadályai • a vágy és az akarat kapcsolata • a modern kor aszkézise: a mértékletesség • a szabad vágy és a rabul ejtett vágy • a függőség kialakulása és öt ismérve • a leggyakoribb attraktív függőségek • a leggyakoribb averzív függőségek • a gyógyulás első lépése: az elfogadás • a megfigyelés hatása a függőségre • a megismerés és a megbocsájtás jelentősége • a magasabb Énnel való kapcsolat szerepe • a függőség-lénnyel való munka • a ragaszkodás alapja: a téves önazonosítás • a jó kérdések jelentősége az elengedésben
466. részletesen a WebáruházbanSzellemi gyakorlatok

2021. május 01. • • Szellemi gyakorlatok • 2000 Ft
• az ima emlékeztet égi hazánkra • kapcsolat Istennel az ima által • az Istennel való kapcsolat hét szintje • Isten legyen a legjobb barátunk! • az ima segíti Isten érzékelését • Istenben találjuk az igazi boldogságot • Avilai Szent Teréz az imádságról - az ima által Istenre nézni - viszonozni Isten „szerelmét” - az ima révén kaput nyitni Istennek • Isten legfontosabb kérései az emberhez • az ember kérése Istenhez az ima révén • kapcsolódás az Igazi Középhez, aki Isten • fogadni Isten ajándékait az ima által • Isten mint az „Örök Te” • Istennel való egységélmény az ima által
904. részletesen a Webáruházban


2021. február 06. • • Szellemi gyakorlatok • 2000 Ft
• Az ima mint eszköz az ember égi hazájához való kapcsolódáshoz • Szívből fakadó ima, a szív mint az ima forrása • Az ima és a hit kapcsolata • Az ima az orvostudományi kutatások fényében • Angyali közreműködés az imádkozás során • A „szüntelenül imádkozás” jelentése • Az imahangulat hét alkotóeleme • Az ima mint dialógus az ember és az Égiek között • Isten csendje és a szavak nélküli ima • Az ima mint az Istennel való szeretetegység átéléséhez vezető út • Az imaélet megújítása Krisztus által • Jézus Krisztus áldó imái és szabad imaélete • A szív szerepe és jelentősége a szüntelen imádságban • Isten élet-lehelete az emberben • Bibliai igehelyek az imádság fontosságáról és a szív szerepéről • Isten új szívről szóló ígéretének beteljesedése • A szívhez vezető zarándokút • A szív-éberség jelentése és jelentősége
894. részletesen a Webáruházban


2021. január 09. • • Szellemi gyakorlatok • 2000 Ft
• az ima jelentősége • a modern kori „ima-válság” • az ima mint misztérium • Krisztus megtanít imádkozni • az ima hét fokozata • Miért imádkozott Jézus Krisztus? • Jézus Krisztus imádságának helyszínei • Jézus Krisztus forradalmasítja az imát • a keresztény ima titkai • együtt imádkozni Krisztussal • a hegyen imádkozás szimbolikája • Krisztus az ima új formájáról • az első új ima: a Miatyánk
891. részletesen a Webáruházban


2016. november 20. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemi gyakorlatok • 3000 Ft
• „Imádkozz úgy, mint Mária!” – „madarat tolláról, embert imájáról” – az ima-terápia néhány jellemzője – Mária imaéletének szakaszai és jellemzői – az ima szerepe Mária fogantatásánál és szülésénél – Mária hálaimája Erzsébetnél („Magnificat”) – a Magnificat párhuzamai Anna énekével (Sám. 2:1–10.) – „a szív csendjé”-nek fontossága az imával összefüggésben – Mária és Jézus kapcsolata Mária imái révén – a „szüntelen imádkozás” titkai • „Imádkozz úgy, mint Jézus!” – a hely és az idő szerepe Jézus imáinál – ima a hely minőségéhez, illetve az időponthoz igazítva – Jézus imájának misztériuma – Jézus imái életének kiemelt pontjain; ezek üzenetei a mai embernek – Jézus tanításai a helyes imáról • a belső ima hét szintje – összefoglalás
751. részletesen a Webáruházban


2015. október 22. • Balassi Intézet (Bp.) • Szellemi gyakorlatok • 1500 Ft
• belső ima az Ószövetségben • negyedik szint: Imádkozz úgy, mint egy madár! - a madarak szellemtudományi aspektusai – a madarak tollazata és az emberi gondolkodás kapcsolata - a madarak énekének párhuzama a belső imával • Ábrahám élete és a tíz hitpróbája • Ábrahám jelentősége a szellemtudomány fényében • ötödik szint: Imádkozz úgy, mint Ábrahám! - a természeti létezők önazonossága és az ember meghasonlottsága - amire csak az ember képes: személyes és tudatos kapcsolat Istennel - az „Én és Te” misztériuma - a szívből fakadó személyes kapcsolat és a tárgyiasítás ellentéte - feláldozni, ami a legfontosabb • idézetek Szent Szerafimtól
713. részletesen a Webáruházban


2015. április 10. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemi gyakorlatok • 1500 Ft
• a keresztény kontempláció tulajdonságai • az aktív és a passzív kontempláció különbségei • a kontempláció és a belső képek viszonya • a belső képek keletkezésének módja az emberben • a belső képalkotás jelentősége az embernél • a kontempláció gyakorlásának hatásai • a belső képektől az ősképekig • az ember saját ősképéhez való közeledése a kontempláció révén • keresztény misztikusok a kontemplációról: Dionüszosz Areopagitész, Keresztes Szent János, Eckhart mester és Thomas Merton • az aktív imádság mint a szellemi praxis része • az aktív imádság és a kontemplatív élet megközelítése az ezoterikus kereszténységben • az évkör megszentelése: 52 szellemi alapelv az év minden hetére
702. részletesen a Webáruházban


2015. január 23. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemi gyakorlatok • 1500 Ft
• Szent Szerafim élete • az Athos-hegyi szerzetesség rövid története • A belső ima három fokozata (hegy, pipacs, óceán) – a testi egészség fontossága – fizikai tisztánlátás – jelenlét és légzés – törekvés a Fény felé – a hajlékonyságban rejlő erő – őszinteség és alázat – a csepp és a tenger szimbolikája – dualitás-tudat és egység-látás • a hegy, a pipacs és az óceán által szimbolizált minőségek összefoglalása a • belső imával kapcsolatban – erények, belső minőségek, testi vonatkozások – mikor segítenek? – mire emlékeztetnek? – mire szólítanak fel?
692. részletesen a Webáruházban


2013. november 22. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemi gyakorlatok • 1500 Ft
• tudatosság és önemlékezés • az ember ébrenléte szellemi szempontból • gondolkodás és jelenlét, a szellemhez vezető gondolati út szintjei • a „vagyok” és a gondolkodás • jelenlét és bűnbeesés, jelenlét és az illúziók • jelenlét és istenélmény, az Isten-kereső ember és az emberkereső Isten • szabadulás az ember maga teremtette világából • mesterek: segítők a felébredés útján • menekülés és jelenlét • szeretet és szenvedés jelenlét nélkül, illetve jelenléttel párosulva • kilenc tudatosságfokozó gyakorlat • a figyelemtől a bölcsességig és a szeretetig
651. részletesen a Webáruházban


2013. május 16. • Kőrösi Csoma Kulturális Kp. (Bp.) • Szellemi gyakorlatok • 1500 Ft
• alvás és ébrenlét • éberség és tudatosság • „tudós tudatlanság” • Buddha tana és Krisztus tana • jelen-lét és együtt-lét • közösségi ébredés • jelenlét és szenvedés • az idő és az isteni erények • tíz tudatosságfokozó gyakorlat • tízhetes „tudatosságfejlesztő program”
638. részletesen a Webáruházban


2013. március 22. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemi gyakorlatok • 1500 Ft
• a jelenpont jelentősége a magasabb ÉN-hez való kapcsolódásban • múlt, jelen és jövő; az ember tipikus viszonya a múlthoz és a jövőhöz • a szeretet és a jelenlét • a jelenlét három fokozata: figyelem, tudatosság és éberség; ezek jellemzői • jelenlét és tudatosság • az egó „menekülése” a jelenből • a pillanat jelentősége • a jelenlét keresztény szemmel: – IGEN-t mondani a mostra – a jelenlét mint folyamatos ima • alvás és felébredés spirituális értelemben • tizenkét tudatosságfokozó gyakorlat • tizenkéthetes „tudatosságfejlesztő program”
631. részletesen a Webáruházban


2010. április 30. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemi gyakorlatok • 1500 Ft
• keresztény meditáció és a helyes kapcsolat embertársainkkal • a tárgyiasító és a szeretetteli tekintet • a hét legfontosabb kérdés a emberi kapcsolatainkban • a kapcsolatok négy szintje • a keresztény meditáció és a jelenlét összefüggései • a jelenlétben találkozni Istennel • a jelenpont híd szerepe • a gesztus meditációk, a kereszt meditáció, a keresztény hang és csend meditáció • "Isten énbennem - én Istenben" meditáció három szintje • Isten ezer neve meditáció • isteni szeretet meditáció változatai • az isteni szeretet jellemzői
549. részletesen a Webáruházban


2010. március 06. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemi gyakorlatok • 1500 Ft
• a hét alapvető szellemi gyakorlat • a keleti meditáció és a keresztény meditáció összehasonlítása • a keresztény meditáció jellegzetességei • a lét és a lényeg kapcsolata • a magasabb Én és az Isteni Világ-Én • a szenvedéshez való hozzáállás • az egzisztenciális megértés eredménye • az imameditáció, az imaginatív meditáció, az ige-meditáció, az önvizsgálati meditáció, a lépcsőzetes meditáció, a mantra meditáció, a szemlélődő meditáció • az isteni jelenlétre való meditáció
542. részletesen a Webáruházban


2007. január 28. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemi gyakorlatok • 1500 Ft
• a szellemtudományi praxis hét alapgyakorlata • az igazi ima: szívből jövő és hittel teli • ima az evangéliumokban • az ima fokozatai • a kérő ima és a hálaadó ima • Aquinói Szent Tamás az imáról • az ima és a meditáció viszonya • a múlthoz és a jövőhöz való helyes viszonyulás és ennek következményei • az ima alaphangulatai: áhítat és alázat • a szellemi hő, amely a külvilág, és a szellemi fény, amely önmagunk rabságából kivezet • az immanens és a transzcendens Isten megtapasztalása az ima által
442. részletesen a Webáruházban


2007. január 20. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemi gyakorlatok • 3000 Ft
• az ember négy teste • az ember energetikai rendszere • a szívcsakra kiegyensúlyozó szerepe • a fizikai szív egészségének megőrzése • a szívmeridián feladatai • a szívcsakra éteri szirmainak erősítése • a szívbetegségek lelki háttere • a 6 szívcsakra-gyakorlat: gondolat-, akarat- és érzelemkontroll, türelem-tolerancia, hit-bizalom, kitartás-állhatatosság • a szívcsakra-gyakorlatok hatásai • a szívgondolkodás jelentősége • a szívcsakra kiemelt szerepe a mai korban • a Föld szívcsakrájának megnyitásáról
441. részletesen a WebáruházbanAz évkör ünnepei a szellemtudomány fényében

2021. november 01. • • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 1500 Ft
• a keresztény ember feladata – Krisztushoz hasonlóvá válni • akik észlelték, érezték és megvalósították Isten akaratát: a szentek • az engedelmesség mint készség az Isteni Akarat követésére • ima a szeretetteljes tettek által • a szentek közvetítő szerepe • néhány szent életpéldája és azok a kulcsminőségek, amiben segíteni tudnak: • Szent Márton, avagy hogyan teremtsünk békét magunkban és körülöttünk? • Szent György, avagy hogyan győzzük le a félelmeinket? • Néri Szent Fülöp, avagy hogyan legyünk egyszerre vallásosak és szellemesek? • Szent Veronika, avagy hogyan nyerjünk helyes képet Istenről? • Szent Rókus, avagy hogyan kezeljünk a lelki sebeinket? • Szent Kristóf, avagy hogyan győzzük le a változással kapcsolatos ellenállásunkat? • Szent Borbála, avagy hogyan találjuk meg a saját utunkat? • Hogyan meríthetünk inspirációt a szentek életéből?
917. részletesen a Webáruházban


2021. szeptember 11. • • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 2000 Ft
• Krisztus küldetésének beteljesedése Nagyhéten • a zsidó és a keresztény húsvét közötti különbségek • Krisztus és az Úrvacsora • Krisztus három húsvétja – a nagyheti Úrvacsora előkészítése • az Úrvacsora értelmezése fizikai szinten   - a paradicsomi ember táplálékai   - az Úrvacsora szimbolikája az étkezés vonatkozásában   - az ember híddá válása Ég és Föld között • az Úrvacsora értelmezése lelki szinten   - a kézbe vétel szimbolikája   - az áldás jelentése és jelentősége   - az ember eredendő áldottsága és annak megerősítése   - a megtöretés lelki aspektusai és gyakori formái   - önmagunk szétosztása • az Úrvacsora értelmezése szellemi szinten   - az Úrvacsora négy attribútumának párhuzamai   - Úrvacsora fizikai hordozóval és anélkül   - a szellemi Úrvacsora misztériuma   - Michael és Szófia szerepe a szellemi Úrvacsorában   - a tiszta gondolkodás és a tiszta érzésvilág jelentősége   - az Úrvacsora szellemi hatásai • Krisztus mint a Föld új szelleme
911. részletesen a Webáruházban


2021. május 22. • • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 2000 Ft
• Szentháromság a kereszténységben • a Szentlélek az Ószövetségben • a „felkent”-ekre vonatkozó utasítások • a keresztség és a Szentlélek • a Szentlélek nevei és jelképei • a Szentlélek befogadása Krisztus előtt és után • keresztény újjászületés a Szellem által • a Szent Szellem befogadásának előfeltételei és néhány következménye • a kinyilatkoztatás folyamatossága a Szent Szellem által • a pünkösdi élmény és a közösség kapcsolata • a pünkösdi élményhez szükséges erények a 15. zsoltár alapján • közösségi erények • Pünkösd és az új keresztény beavatás • a pünkösdi élmény a négy felső csakra szintjén - szellemi kincseink felfedezése - megszabadulás a téves önazonosításoktól - a megismerés körének kitágulása, a szellemi világ mélyebb megértése - a Szellem által ihletett beszéd - Krisztus megismerése egyre tágabb kozmikus léptékben - a Te-élmény átélése mint a tiszta szeretet megszületésének alapja - a szív felébredése, „kőszívű” helyett „lángoló szívűvé” válni - a Krisztussal való szeretetközösség kialakulása
907. részletesen a Webáruházban


2021. április 02. • • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 2000 Ft
• az emberiség süllyedése és megváltása • a Golgotai Misztérium jelentősége • Krisztus hét utolsó mondata a kereszten • a negyedik mondás értelmezése („Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?”) • az Isten-nélküliség átélése, ennek jelentése • kapcsolat a 22. zsoltárral, messiási próféciák a zsoltárban • az Atya válasza Krisztus kérdésére • az Isten-hiánytól az Isten-szeretetig • a János-kereszténység magyarázata erre a mondatra • teljes kiüresedés (kenózis) a kereszten • az „Istenen túli Isten” megismerése • kitörés a negatív spirálból, mely a bűnbeeséssel indult • Krisztus átéli az emberiség helyzetét • az Atya és a Fiú közötti szeretet-egység • Krisztus legemberibb pillanata a kereszten • Jézus keresztre feszítésének egyedisége • az Istenhez való visszatérés három lépése • megtalálni a kapcsolatot Krisztussal minden emberi szenvedésben is
900. részletesen a Webáruházban


2020. december 05. • • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 2000 Ft
• az emberi lélekben felmerülő hiányérzet és annak megnyilvánulási formái • belső munka ezzel a hiányérzettel • az ember ontológiai otthontalansága • a Hiányolt, akire a hiányérzet utal • az ember mint szó Isten teremtő beszédében • Isten felfedezése, az isteni ajándékok élvezete • Isten kéréseinek megismerése az Ő törvényeiben • a szeretetből fakadó engedelmesség jelentősége • Isten elrejtőzésének átélése, a lélek sötét éjszakája • az Isteni Kegyelem felfedezése és befogadása • Isten Fényében látni mindent • a keresztény megvilágosodás jellemzői • egység-élmény Istennel a szeretetben • hét lépés Isten felé a keresztény beavatási úton
889. részletesen a Webáruházban


2020. november 01. • Napfényes Rendezvényterem • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 1500 Ft
• Mindenszentek ünnepének jelentősége • önvizsgálati kérdések Mindenszentekkor • bibliai idézetek a szentségről • Isten az, aki megszentel • híres emberek gondolatai a szentségről • a szentség tíz alapvonása o a szeretetben való növekedés o Isten mint életünk középpontja o törekvés mindenki üdvére o minden nap keresni a kapcsolatot az Égiekkel o a pillanat szentségének átélése o az Isten általi szeretettség megélése o helyes viszony a fájdalomhoz és a szenvedéshez o a saját akarat átadása Istennek o a helyes szabadság kialakítására törekvés o Hagyjuk, hogy Krisztus átformáljon!
887. részletesen a Webáruházban


2020. május 30. • • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 1500 Ft
• Miben számíthatunk a Szent Szellem segítségére? • Hogyan kérjük a Szent Szellem eljövetelét? • a Szent Szellem befogadásának következményei • a pünkösdi élmény mint keresztény megvilágosodás • Pünkösd és az újfajta keresztény beavatás • Pünkösd mint a közösségalkotás ünnepe • Mi a különbség a keresztény közösség és a krisztusi közösség között? • a krisztusi közösség 10 aranyszabálya
880. részletesen a Webáruházban


2020. április 10. • • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 1500 Ft
• Jézus keresztfán elhangzott mondásainak jelentősége • Első mondás: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” - megbocsájtani a szenvedés közepette is - a tudatlanság és a bűn kapcsolata - az Isteni Kegyelem megszületése - az igazi megbocsájtás három eleme - saját magasabb ÉN-ünk keresztre feszítése • Második mondás: „Bizony mondom néked, ma velem leszel a Paradicsomban.” - a bal lator és a jobb lator viselkedése, lelkülete - Jézus válasza mint a remény szavai - a szenvedés közepette is van választása az embernek - a két lator képe mint az emberiség jövőbeli kettészakadásának profetikus szimbóluma • Harmadik mondás: „Asszony, íme, a te fiad! Azután így szólt a tanítványhoz: Íme, a te anyád!” - a kereszt alatt állás jelentése a keresztény beavatási úton - Krisztus és a kereszt - félelem a szenvedéstől - áldozathozatal a szeretet jegyében - János és Mária hatása egymásra és ennek gyümölcsei - a vérségi szeretet helyett a szellemi szeretet szintjére lépés • az első három mondás összefüggése a három isteni erénnyel
875. részletesen a Webáruházban


2020. április 05. • • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 1500 Ft
• Virágvasárnaptól Húsvét vasárnapig – a Nagyhét belső átélésének jelentősége • a virágvasárnapi lelkület és a húsvét vasárnapi lelkület jellemzői • a Nagyhét mint ősképszerű sors-kinyilatkoztatás • rejtett összefüggések a Nagyhét eseményei és Jézus Krisztus három földi évének történései között • Virágvasárnap eseményei - a szamárcsikó története és szimbóluma - „Ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani” – Jézus mondásának jelentésrétegei - kő-szív és hús-szív - Szűz Mária részvétele a virágvasárnapi eseményekben - Annalia élete és halála - Jézus kemény beszéde a tanítványokhoz Virágvasárnap estéjén - az ünneplő tömeg viselkedése és valódi lelkülete • a Nagyhét mint nagy lehetőség az igazi húsvéti lelkület megszületéséhez az emberben
874. részletesen a Webáruházban


2019. december 15. • Csepeli Munkásotthon • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 1500 Ft
• a belső Karácsony jelentőségéről • a pásztorok és a királyok fő jellemzői • próféciák a Megváltóról • a Betlehemi Csillag szimbólumának értelmezései • a belső Betlehemi Csillag • a három királyok kiléte • a királyok hármasságának jelentései • a három ajándék szimbolikája • a három király története – elindulásuk, találkozásuk és útjuk Jézushoz – találkozásuk a Szent Családdal – cselekedeteik a hazaúton – ereklyéik későbbi sorsa • a három király párhuzama a három Grál-lovaggal • a történet szimbolikus üzenetei a ma embere számára • ajándékozás egymásnak és az Égiek felé • az ember alaptermészete és életdöntése • Karácsony ünnepének üzenete
862. részletesen a Webáruházban


2017. január 06. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 1500 Ft
• Vízkereszt két legfontosabb kérdése • a szentségek jelentősége a kereszténységben • a hét keresztény szentség • Aquinói Szent Tamás a szentségekről • a vízkereszt jelentősége az exoterikus kereszténységben • keresztelkedés Jézus korában – Miért keresztelkedtek meg az emberek és miért keresztelkedett meg Jézus? • a keresztény keresztség jellegzetességei korábbi hasonló szertartásokkal összevetve • a keresztség néhány hatása • vízkereszt az ezoterikus kereszténységben – beavatás a különböző kultúrkorszakokban – a vízkereszt mint beavatás • a Keresztelő János által végzett keresztelés jelentőségéről • Jézus passiója – Jézus megismeri az emberiség spirituális helyzetét • vízkereszt és tűzkereszt – a „János-keresztelő” és a „Krisztus-keresztelő” összehasonlítása
757. részletesen a Webáruházban


2016. december 02. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 1500 Ft
• az ember két születése • az adventi hetek és az adventi erények jelentősége • az igazságosság megközelítése Arisztotelésznél, illetve az Ó- és Újszövetségben • az igazságosság erénye a szellemtudományban • Jézus első megkísértésének összefüggése az igazságosság erényével • helytállás a nehézségek közepette – Advent első hete és a tűzpróba • Arisztotelész tanításai a bátorságról • bátorság az Ó- és Újszövetségben, illetve a szellemtudomány megközelítésében – a szellemi úton jelentkező félelmeink • Jézus harmadik megkísértése és a bátorság erényének összefüggése – Jézus válaszainak máig ható szellemi ereje • kísértések és próbák advent harmadik hetében • a négy adventi hét kapcsolata az adventi erényekkel és az ember testeivel
754. részletesen a Webáruházban


2013. december 20. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 1500 Ft
• egységből a kétségbe – az ősbukás következményei • a kegyelem megnyilvánulása a szellemi mélyponton • Jézus és Krisztus, Karácsony és Vízkereszt • az ember megistenülési folyamata • Krisztus a „Világcselekvő” • „négyes alap” - az ember harmonikus és szeretetteljes kapcsolata a négy irányban • a belső Karácsony és a belső betlehemi csillag • a belső béke jelentősége • a belső csend jelentősége • Mária és József útja Betlehembe • az istálló mint Jézus születési helyének története és szimbolikája • Jézus születésének misztériuma • Mária örök szüzessége • Jézus érkezése – ajándék az egész emberiségnek • Krisztus, aki a fényt elhozza a sötétségbe
655. részletesen a WebáruházbanSzellemtudományos antropológia - az ember valós megismerése

2021. október 09. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudományos antropológia - az ember valós megismerése • 2000 Ft
• alapvető kérdések az emberről • az emberkép változása korról korra • az archaikus ember és a modern kori ember helyzete • a tudományos forradalom hatásai és a szellemtudomány feladata ezen a területen • a szellemvilágtól való elszakadás és az ahhoz való visszatérés fokozatai • a mai ember tudatállapotai – ébrenlét, álmodó állapot és álom nélküli alvás • a három tudatállapot összefüggése a transzcendentálékkal és a tudomány–művészet–vallás hármasságával • a tudományos megismerés korlátai • az ember mint két világ polgára • az ember feje és végtagjai által alkotott polaritás szellemi aspektusai • az ember tartozása Föld Anya felé • az ember adóssága az angyalok felé • a szellemi tisztességesség • szellemi törlesztés Föld Anya és az Angyali Hierarchiák felé • az ember híd-szerepe • az ember mint „társmegváltó”
913. részletesen a Webáruházban


2019. május 25. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemtudományos antropológia - az ember valós megismerése • 1500 Ft
• az érzéki és az érzékfeletti világ • az asztráltest és az ÉN megismerése • a Paradicsomi Imagináció és annak tiszta átélése • az egoizmus mint az asztráltest alapvonása • önérdek és közérdek, a személyes érdekek kitágítása • teendők a keresztény beavatási úton • a Küszöb Őrével való találkozás jelentősége • szellemi élmények a küszöbön túl • szellemi kép és annak földi ellenképe • Káin és Ábel története az ember belső világában • Ábel életre keltése önmagunkban • tudnivalók Énokról • a szellemi út célja: „Énok”-ká válni
846. részletesen a Webáruházban


2019. március 29. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudományos antropológia - az ember valós megismerése • 1500 Ft
• az ember mint megismerő lény – az emberi megismerés kitágulása az ember fejlődése során • a szellemtudomány tanulmányozása – az érzékletmentes gondolkodás hatásai – a tanítvány érzésvilágának átalakulása • a szellemi igazságok szeretet-tartalma • az ember teljes – 12 aspektust átfogó – megismerése • az imaginatív tudat kialakítása – a Föld-lélek hangulatainak meglátása a természeti jelenségek mögött • a földi létezők erő-áramlásai • a világ-kereszt misztériuma • az imagináció három fokozata • a fizikai test imaginatív megismerése – a paradicsomi imagináció • az étertest imaginatív megismerése – az étertest és a Grál-imagináció – a Szent Kehely tartalma
838. részletesen a Webáruházban


2018. február 23. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudományos antropológia - az ember valós megismerése • 1500 Ft
• az ember tudatállapotai ­ a transzcendentálék (szépség, jóság, igazság) összefüggése a három emberi tudatállapottal • a fizikai test különleges helyzete • az ember teremtő képessége az ásványi világban és az élet világában – az új élet teremtésének előfeltételei – az új élet létrehozásának kétféle útja – szintetikus élet létrehozása a technika révén – az ember jövője: társteremtővé válni • erők és szubsztanciák az ember fejénél és végtagjainál • az ember tartozása a Földnek és az angyali hierarchiáknak • a tisztességesség fogalmának kitágítása • az ember kozmikus adósságának törlesztése • az ember híd-szerepe és társmegváltóvá válása
797. részletesen a Webáruházban


2017. október 27. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudományos antropológia - az ember valós megismerése • 1500 Ft
• a szellemi világba való visszatérés hét fokozata • hétköznapi és szellemi megismerés ­ kapcsolat az Örökkévalóval • fejlődés a szabadságban • a halhatatlanság megvalósítása • a kozmikus törvények megismerése • az ember szellemi kötelességei • szabadság és kötelesség kapcsolata • beavatás a szellemi világba – ősi aforizmák máig érvényes jelentései – Rudolf Steiner tanácsai – a korhű beavatás hét előfeltétele • megistenülés (deifikáció) Krisztus által
783. részletesen a Webáruházban


2017. április 28. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudományos antropológia - az ember valós megismerése • 1500 Ft
• az Oidipusz-legenda jelentése az emberiségfejlődés vonatkozásában • a vágy és a szeretet közötti különbség • az ős-vágy (Isten utáni vágy) felébresztése • a vágyak transzcendentálása • hétköznapi és magasabb megismerés • a hierarchikus lények általi megismerés • a megismerés összefüggése az átszellemesítéssel • a meditációs praxis jelentősége – a meditáció legfőbb hatásai • túllépés a szimpátián és antipátián • a szeretet misztériuma
773. részletesen a Webáruházban


2016. november 11. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudományos antropológia - az ember valós megismerése • 1500 Ft
• a magasabb lénytagok hatása az emberben lévő hő-, levegő- és víz-elemre • az angyali lények hatása az emberben lévő elemekre • az angyalok gondolat-, érzés- és akaratvilága mint példakép az ember számára • az ember saját lelki hatásának és az angyaloktól jövő impulzusoknak a találkozása az emberben lévő elemekben • a morális ideálok hatása az ember testeiben • a moralitás mint világteremtő erő • az ember mint társteremtő lény • az elhaló világegyetem összefüggése az emberi gondolkodással • az anyagmegmaradás és energiamegmaradás törvénye szellemi megközelítésben • egy új makrokozmosz születése – a Golgotai Misztérium hatásai ezzel összefüggésben • kozmikus felelősségvállalás az új teremtésért • az immorális gondolatok és tettek hatása • Hamvas Béla korkritikája • az ember igazi életcélja
750. részletesen a Webáruházban


2016. október 08. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudományos antropológia - az ember valós megismerése • 1500 Ft
• a bennünk lévő elemek és a külső világ kapcsolata • az emberi kiválasztás formái az ember négy testével összefüggésben • a születés mint a kiválasztás ősképe • a méhlepény fontossága • a szellem tevékenysége és a kiválasztás összefüggése • a nem megfelelő kiválasztás hatása a lelki életre • szellemi diagnózis a kiválasztás alapján • a légzés szerepe a régi beavatásokban • a gondolkodás szerepe a mai beavatási úton • a múlt és a jövő megismerésének összefüggése; az akaratvilág és a gondolatvilág kapcsolata a testetöltések sorozatában • a „fej logikája” és a „szív logikája” • a szív útja a tudati lélek korában
744. részletesen a Webáruházban


2016. április 29. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudományos antropológia - az ember valós megismerése • 1500 Ft
• az emberkép változása korról korra • a tudományos forradalom (XVII. század) következményei • új feladatok a Fény Korszakának beköszöntével (XIX. század) • a modern tudomány jellemzői • fizikai világ és szellemi világ – gravitáció és antigravitáció – mérték / arány a fizikaiban és a szellemiben – a számosság megjelenése a két világban • a fizikai világhoz való vonzódás szellemi háttere • az emberi tudatállapotok kapcsolata a transzcendentálékkal • a művészet szellemi háttere • a tudományos megismerés dominanciájának következményei – a tudomány általi megszállottságról • az ősi, szakrális festészettől a festészet középkori hanyatlásáig • az orosz ikonfestészet misztériuma • a festészet feladata a Fény Korszakában • az emberiség ébredése az igazi művészet és az igazi szellemiség segítségével
736. részletesen a Webáruházban


2015. november 27. • Balassi Intézet (Bp.) • Szellemtudományos antropológia - az ember valós megismerése • 1500 Ft
• a Krisztus előtti szellemi áramlatok felfogása az ember és a világ viszonyáról • Krisztus tanításai az ember és a világ kapcsolatáról • az ember kozmikus létének tudatos átélése mint a jelen kor egyik feladata • az alsó és a felső ember kapcsolódásának dinamikája az alvás és az ébrenlét viszonylatában • a fej és a kéz ellentétes működése és fejlődése az embernél • a meditáció hatásai a világéterben • szellemi élmények a meditáció révén • az előző planetáris inkarnációk rejtett öröksége az emberben • a „Hold-ember” megnyilvánulása Ralph Waldo Emerson életében és filozófiájában • néhány bölcs gondolat Emerson transzcendentális filozófiájából • a bennünk lévő Hold-, Nap- és Szaturnusz-ember táplálása, illetve ennek jelentősége a Jupiter-lét kialakulásának szempontjából • az ember felelőssége és szerepe a Jupiter-lét ásvány-, növény- és állatvilágának a kialakulásában, illetve az emberiség Jupiter-létbeli megjelenésében
718. részletesen a WebáruházbanEzoterikus kereszténység

2021. március 20. • • Ezoterikus kereszténység • 2000 Ft
• a boldogság keresztény megközelítése • Isten mint a tökéletes boldogság forrása • az Isteni Boldogság hét szintje • a boldogság keresésének helyes és téves útjai • a Hegyi Beszéd mint Jézus Krisztus tanításainak esszenciája • Krisztus tanításai a boldogságról a Hegyi Beszéd alapján • Krisztus mint „a boldogság embere”, a Boldogmondások megvalósítója • az első Boldogmondás jelentésrétegei („Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa”) - a „lelki szegénység” valódi jelentése - a „lelki szegénység” mint belső szabadság - a „lelki szegénység” mint nyitottság az Ég ajándékaira - „Mid van, amit nem kaptál?” – az ontológiai szegénység és annak belátásának gyümölcsei - az „evangéliumi szegénység” testi, lelki és szellemi dimenziói - Krisztus nem nyomorgókat akar látni – a fizikai szint helyes értelmezése - az „evangéliumi szegénység”-ből fakadó alapértékek - Jézus Krisztus szegénysége mint az ajándékozás teljessége - kisebbedés önmagamban, Krisztus növekedése bennem • Eckhart mester tanításai az első Boldogmondásról - az igazi szegénység három formája - önkiüresítés és a Mindenség befogadása - az Istennel való szeretet-egység
897. részletesen a Webáruházban


2017. május 06. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Ezoterikus kereszténység • 1500 Ft
• Saint-Germain életrajzának áttekintése • a rózsakeresztes alkímia alapelemei – az alkímia célja – a hét alkímiai művelet és a három stádium – a „Kis Mű” és a „Nagy Mű” • Saint-Germain a szabadságról – a szabadság összefüggései a megismeréssel és a szenvedéssel • az emberi kapcsolatokról • Saint-Germain tanításai a magasabb észlelésről • tudatosság és együttérzés • képzelet és fókuszálás • a kifejezés és annak módjai • a belső alkímia útja • Saint-Germain Krisztusról és a Megváltásról
774. részletesen a Webáruházban


2017. február 24. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Ezoterikus kereszténység • 1500 Ft
• az emberi méltóság tudata • az ígérni tudás mint emberi sajátosság • a szerzetesek három fogadalma – ezek összefüggése az alapvető bűnökkel • a világi keresztények feladatai • a János-kereszténység hét fogadalma – az isteni akarat követése – a szolgálat megfelelő lelkülete – képességeink helyes használata; „fehér út” és „fekete út” – szeretet és szabadság – a szenvedés jelentősége – mindennapos szellemi praxis – a keresztény önvizsgálat
764. részletesen a Webáruházban


2014. január 31. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Ezoterikus kereszténység • 1500 Ft
• összefüggés Arisztotelész, Aquinói Szent Tamás és Rudolf Steiner munkássága között • a skolasztika missziója • a tudati lélek korának Grál-kérdése • a Miatyánk keletkezése exoterikus és ezoterikus értelmezésben • mikrokozmikus és makrokozmikus Miatyánk • a Miatyánk hét kérésének értelmezése Szent Tamás gondolatai alapján • a Miatyánk hét kérésének értelmezése a szellemtudomány fényében • összefüggés az ember hét lénytagja és a Miatyánk hét kérése között
659. részletesen a Webáruházban


2013. január 12. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Ezoterikus kereszténység • 1500 Ft
• Saint-Germain a hitről • a változás természete, előfeltétele, szerepe az ember belső fejlődésében • a változással szembeni belső akadályok • a rossz jelentősége a világban • a rosszal kapcsolatos alapelvek • a jó és a rossz visszfénye • a gonoszra adott helytelen reakciók • az ellenerők típusai, céljaik • az ember faladata az ellenerőkkel • a Golgotai Misztérium mint beavatás • degeneráció és regeneráció a fantomtestben • az agapé képessége Krisztus által • Krisztus áldozati tette
622. részletesen a Webáruházban


2012. november 25. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Ezoterikus kereszténység • 1500 Ft
• a kereszténység államvallássá tétele • a keresztény beavatási út megmentése • Julianus Apostata szerepe • a konstantinápolyi zsinat és Parszifál • a raffaeli korszak ezoterikus áramlatai • a Szent Grál jelentései • Grál-megismerés és Grál-beavatás • a Grál-kérdés jelentősége • a Grál-közösség lényege • Grál-királyok és Grál-őrzők • Világ-titok és ÉN-titok • a Grál belső kialakítása • a Szent Grál útja a történelem során • a Szent Grál és a magyar Szent Korona
616. részletesen a Webáruházban


2012. október 26. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Ezoterikus kereszténység • 1500 Ft
• a "trinoszófia" jelentése • a rózsakeresztes alkímia lényege, célja • a hét alkímiai művelet és a három stádium • misztikus és alkímiai menyegző • önismeret és önuralom • Saint-Germain a szabadságról; • az asztrális börtön építőkockái • szenvedés, megismerés és szabadság • felébredés egymás lényén • tükrözés és egymás valódi megismerése • Saint-Germain az imáról és a meditációról • fegyelem, figyelem és felismerés; az ego és az ÉN viszonya a figyelemhez • két lehetséges szélsőség a szenvedéssel kapcsolatban • Saint-Germain Krisztusról és a Világ Világosságáról
613. részletesen a Webáruházban


2012. április 27. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Ezoterikus kereszténység • 1500 Ft
• Saint-Germain származása és születése • Saint-Germain neveltetése és tanulmányai • Saint-Germain jelentős utazásai • Saint-Germain mint polihisztor • a szoláris sugarakhoz kapcsolódó minőségek • Saint-Germain mint a hetedik sugár mestere • a hetedik sugár kulcsszavai • a hetedik sugárhoz tartozó ember jellemzői • a hetedik sugár segítő impulzusai • Saint-Germain főbb inkarnációi • a hetedik sugár hatása a szertartásokra • Saint-Germain néhány álneve • Saint-Germain különleges tehetségei
606. részletesen a Webáruházban


2011. február 26. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Ezoterikus kereszténység • 1500 Ft
• az ezoterikus keresztény áramlatok • Mani élete születésétől haláláig • a manicheizmus sorsa Mani halála után • a két elv és a három pillanat tana • a három pecsét tana Maninál és Jézusnál • a manicheista tízparancsolat • Mani inkarnációs lánca • az isteni Manuk és az emberi Manuk • az Anyapáholy jelentősége • Parszifál és a Grál • a manicheista beavatás hét szintje • a türelem öt fő jellemzője • a megbocsátás és a karmaátvállalás • a gonosz megváltása Krisztus-impulzussal
570. részletesen a WebáruházbanReinkarnáció és karma

2021. február 20. • • Reinkarnáció és karma • 2000 Ft
• a karma lényege és helyes megközelítése • a tudatos sorsformálás korunkban • a karmikus gondolkodásmód jelentősége • keresztény karma- és reinkarnációtan • a gyermekek karmikus nevelése • a fiatalkori alkoholfogyasztás karmikus hatásai • a gyermekkori harag karmikus következményei • a felnőttkori önzetlenség és ítélőképesség mint karmikus következmények • igazi szelídség a harag uralása által • az áhítat jelentősége gyermekkorban és ennek karmikus következményei • a pszichológia jövőbeni átalakulása – a pszichoszófia • a családi karma és egyéni karma megnyilvánulásai • a koponyatan karmikus háttere – mazdaznan koponyatan • karmikus múltunk az akaratvilágban • a karmikus kapcsolatok jelentősége • a János-kereszténység tanításai a karmáról
896. részletesen a Webáruházban


2020. augusztus 08. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Reinkarnáció és karma • 1500 Ft
• a karma mint kozmikus törvény • a karma főbb összetevői • karmikus összefüggések a jelenlegi és a következő élet között az emberi testek szempontjából • főbb karmatípusok • a karmikus gondolkodásmód jellemzői • a karma helyes megközelítése • a karma mint szociális erő • Hold-karma és Nap-karma • az első találkozás jelentősége • pozitív karmikus lánc és negatív karmikus kör • tudatállapotok és a szellemi kutatás • Rudolf Steiner által kikutatott inkarnációs láncok • az idő előtti karmikus információk hatása • a karmával való munka az alvás során • a felébredés jelentősége • a karmikus álmok jelentősége • a karmikus betegségekről • a legfőbb karmaoldók
881. részletesen a Webáruházban


2020. február 21. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Reinkarnáció és karma • 1500 Ft
• a karma törvénye • a karmaismeret jelentősége • a karma főbb összetevői • a karmikus gondolkodásmód fő elemei • karma a lélek három szintjén • a karma megfigyelése életünkben • a karma mint jellem-nevelő • a karma helyes és helytelen megközelítése • az irigység és a hazugság karmikus hatásai • az együttérzés és a tisztelet jelentőségéről • az elfojtott irigység és az elfojtott hazudozási hajlam következményei • a spirituális pszichológia alapjai • a helyes viszony a másik ember karmájához • segítségnyújtás az irigység és a hazugság karmája esetén • a karma oldása • a jóakarat és az elégedettség karmikus hatásai • az ember hatása a világ fejlődésére
870. részletesen a Webáruházban


2014. augusztus 30. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Reinkarnáció és karma • 1500 Ft
• karmadefiníciók, főbb karmatípusok • a karmaismeret szerepe az önismereti úton • a karmáról szóló tanítás Keleten és Nyugaton; karma és kegyelem • kapcsolati karma – karmikus kötelékek a családban – testvérkarma; a házasság mint karmikus kapcsolat – a válásról – kérdések a kapcsolati karmához • munkakarma – összefüggés a gyökércsakrával, illetve az életfeladattal – munka és egzisztencia, munka és hivatás – pozitív és negatív munkakarma – kérdések a munkakarmához • a munkakarma és a kapcsolati karma metszete: a munkatársakkal való viszony – vezetők és beosztottak • a munka területének gyógyítása a jövőben a szociális alaptörvénynek megfelelően • a legfőbb karmaoldók
677. részletesen a Webáruházban


2012. március 31. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Reinkarnáció és karma • 1500 Ft
• bevezetés a karma-tanba • az ember testeihez kapcsolódó karma • két ember közötti karma típusai • a családhoz tartozó kapcsolati karma • a házasság, mint karmikus kötelék • a felgyorsult idő megjelenése a kapcsolati és a munkakarmában • a munkakarma megjelenési formái • a hivatás megtalálásának jelentősége ma • a tehetség mögött meghúzódó karmikus okok • a pozitív és a negatív munkakarma képzés • a munkakapcsolati karma • a karma működése Dosztojevszkij életében • a karmaoldás lehetőségei
602. részletesen a Webáruházban


2011. február 04. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Reinkarnáció és karma • 1500 Ft
• a karma meghatározásai, definíciója • a tudatos sorsformálás jelentősége ma • a karmaismeret két téves megközelítése • a sorsérzékenység a görögöknél és ma • a karma iránti fogékonyság két útja: spirituális művészet és spirituális önismeret • a köztes létbeli találkozások hatása • az érdeklődés és a közönyösség hatása a következő életre • a köztes lét eseményeinek tükröződése az emberi törzs arányaiban • a gondolkodás szeretetének vagy hiányának hatása a következő életre • a szabad ember ismérvei • a szabadsághoz vezető út lépései
568. részletesen a Webáruházban


2009. január 17. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Reinkarnáció és karma • 1500 Ft
• a karma típusai és jellemzői • a karma és az életfeladat kapcsolata • az életfeladat megtalálásának jelentősége és a felismerést segítő gyakorlatok • a geometria és az életfeladat kapcsolata • a köztes létben kötött megállapodások • katalizátorok és zökkenés-megállapodások • az energia-szerepmodell fogalma • a 12 fő életfeladat jellemzése • a mellék-életfeladatok típusai • az élet dele mint fordulópont • a csakra- és a bolygóhatások összefüggése az életfeladattal
506. részletesen a Webáruházban


2008. március 28. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Reinkarnáció és karma • 1500 Ft
• különböző karmatípusok • a karmaismeret helytelen módjai • a karmaismerethez vezető út: az önismeret • a karmaismeret 3 fokozata • Otto Weininger inkarnációs lánca, életeseményei és ezek tanulságai a mai korban • az előző három, a mostani és a következő három élet összefüggései • az öngyilkosság szellemi háttere • egy luciferi és egy ahrimáni hatás alatt álló élet következményei későbbi életekre • a karmaátadás, -átvétel lehetőségei • a karma megnyilvánulásai a köztes létben
484. részletesen a WebáruházbanIsteni erények a szellemtudomány fényében

2021. január 16. • • Isteni erények a szellemtudomány fényében • 2000 Ft
• a gondolkodás és a hit kapcsolata • értelmes hit a tudati lélek korában • a hit mint a „szív logikája” • a hit és a hitetlenség • a materialista monizmus mint vakhit • a hit mint dinamizáló erő • a felszínes hit és a mély hit • a hitből fakadó gyógyító erők és egyéb pozitív hatások • az érzékfelettiben való értelmes hit jelentősége • a keresztény felébredés három fokozata • első felébredés a hit által o félelempróba és hitpróba o a hitből kialakuló tisztánlátás • második felébredés a remény által o a színeváltozás jelentősége o a reményből kialakuló tisztánhallás • harmadik felébredés a szeretet által o Isteni Akarat és igazságosság o a szeretetből kialakuló egység-élmény • Krisztus megismerése a három isteni erény által • az Istennel való egyesülés a három erény segítségével
892. részletesen a Webáruházban


2020. január 10. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Isteni erények a szellemtudomány fényében • 2000 Ft
• a hit erényének kiemelt szerepe • a hitetlenség mélyebb okai • az apatikus ateizmus és a militáns ateizmus jellemzői és mélyebb okai • a szenvedő ateista jellemzői • a morális-szellemi törvények működése • a rossz mint a szabadság ára • Isten és a szenvedés • a János-kereszténység hét titka • Isten áldozata az emberért • Krisztus szenvedéseinek enyhítése • önző és önzetlen spiritualitás • szellemi alapelvek a szenvedésről • az ateizmus további lehetséges formái • az ember igazi szabadsága • az isteni erények szerepe az ember felemelkedésében
864. részletesen a Webáruházban


2019. január 18. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Isteni erények a szellemtudomány fényében • 1500 Ft
• emberi erények, isteni erények • Pál apostol a hitről • a három alapvető hitigazság – Isten van / Isten létezik – Isten teremtette a világot – a látható világ a láthatatlanból keletkezett • az ezoterikus kereszténység alaptézisei • az ember szellemi felelősségérzete • „Isten halála” Nietzschénél • Miért idézte elő az ember „Isten halálát”? • „Isten feltámadása” a hit által • hitünk megvallása, felvállalása • a hitvallás helyes és helytelen formái • „Isten feltámasztásának” hét kulcsa
827. részletesen a Webáruházban


2018. január 19. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Isteni erények a szellemtudomány fényében • 1500 Ft
• a hit mint az emberi élet alapeleme • kettős mérce a hit terén • a hit jelentése az Ószövetségben és az Újszövetségben • az ember három földi sajátossága és három transzcendens jele • a hit szellemtudományi megközelítésben – a hit 12 területe az ezoterikus kereszténységben – a hit és a gondolkodás kapcsolata – a hitetlenség és a félelem kapcsolata – vertikális és horizontális hit • az isteni erények szerepe a spirituális pszichoterápiában • a remény a szellemtudomány tükrében – a remény mint a tiszta öröm felébresztője • a szeretet a szellemtudomány megközelítésében • Krisztus és a szeretet
793. részletesen a Webáruházban


2015. január 16. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Isteni erények a szellemtudomány fényében • 1500 Ft
• a hit szerepe a középkorban és a „felvilágosodás” után • a felvilágosodás kori fordulat megalapozói • a felvilágosodás révén előtérbe és háttérbe kerülő dolgok • minőségi és mennyiségi tudás, a hit mint minőségi tudás • hit a tudati lélek korában • a hit jellegzetességei, a hit hét fő fokozata • Jézus tanításai a hitről • a kafarnaumi százados példaértékű hite • a hit útja Istenhez • a hit hét fő fázisának jellemzői • deifikáció az isteni erények segítségével
691. részletesen a Webáruházban


2014. január 17. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Isteni erények a szellemtudomány fényében • 2000 Ft
• a hit hét fokozata • hit a tudati lélek korában • a hit és a magasabb megismerés kapcsolata • a hitből fakadó pozitívumok • paradigmaváltás a XVII. században – a modern kori hitetlenség gyökerei • Francis Bacon szerepe az új „világrendben” • a deduktív és az induktív megismerési módszer jellemzői • indukció és dedukció a szellemi megismerés szemszögéből • az empirizmus és a racionalizmus megjelenése a XVII. században • a hétköznapi megismeréstől a szellemi megismerésig • a hit hét misztériuma • deifikáció az isteni erények segítségével
657. részletesen a Webáruházban


2013. január 25. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Isteni erények a szellemtudomány fényében • 1500 Ft
• a hitetlenség elterjedése a világban • a hit fokozatai és ajándékai • hitigazság és természetes igazság Aquinói Szent Tamásnál • a hitetlenség mint korszimptóma • az értelmes hit jelentősége • a hit hiányának következményei napjainkban • a hit szerepe a vízen járás példázatában • az igazi remény jellemzői • mások üdvösségének reménye • az örök élet reményéről • Aquinói Szent Tamás a szeretetről • a szeretet legmagasabb aspektusai • bölcsesség, szabadság és szeretet • a kultúrkorszakok és az erények kapcsolata • deifikáció az isteni erények segítségével
624. részletesen a WebáruházbanLáthatatlan segítőink

2020. október 24. • Napfényes Rendezvényterem • Láthatatlan segítőink • 1500 Ft
• a Jelenlét Angyalai • Rafael a vallási hagyományban • Rafael, a Merkúr-arkangyal • Mikor érdemes Rafael segítségét kérni? • röpimák Rafael Arkangyalhoz • a Rafaellel való kapcsolat segítése • a Jelenlét Angyalai mint Krisztus négy arca • Rafael, a transzformáció arkangyala • a Rafael-korszak szellemi áramlatai • Rafael Arkangyal attribútumai • Krisztus a világgyógyító
886. részletesen a Webáruházban


2018. október 12. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Láthatatlan segítőink • 1500 Ft
• bevezetés az angyaltanba • a kilenc angyali hierarchia • az angyalok szerepe az emberiség múltjában, jelenében és jövőjében • a védőangyal által elhelyezett képek • a szabad gondolkodás jelentősége • gondolati út a szellemhez • az imaginációhoz vezető hét lépcsőfok • az emberi találkozás legmagasabb szintje • a megismerő szeretet hét kérdése • kölcsönös odafordulás egymás felé • az ellenerők törekvése a jövőideálok eltorzult megvalósulására • a szellemi tompaság legyőzése • a szellemiség ébresztő hatása • az emberi fejlődés 3 × 7 alapelve, mely az angyalokkal való kapcsolatot is segíti
815. részletesen a Webáruházban


2013. szeptember 01. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Láthatatlan segítőink • 1500 Ft
• a kilenc angyali hierarchia • a különböző létezők viszonya a természeti és az égi törvényekhez • az angyali hierarchiák összefüggései a létezés elemeivel, a bolygószférákkal és a csillagképekkel • az angyali hierarchiák szerepe az ember jelenlegi és jövőbeli testeinek kialakításában • az emberi beszéd, gondolatok és tettek összefüggése a hierarchiákkal • Miben tudnak segíteni az angyalok? • kapcsolatfelvétel a védőangyallal • a Jelenlét Angyalai • Hamuel és Jofiel – alapvető jellemzők – Mikor kérjük a segítségüket? – kérések, „röpimák” Hamuelhez és Jofielhez • Mi segíti a kapcsolatot az angyalokkal?
642. részletesen a Webáruházban


2012. május 20. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Láthatatlan segítőink • 1500 Ft
• az elementálok jellemzői, születésük, fejlődésük és típusaik • az elementálok kapcsolata az emberrel • a föld, a víz, a levegő és a tűz elementál • a személyes elementállal való jó kapcsolat • a gondolatlementálok keletkezése • az ellenerős hatás alá került elementálok • az igazság megismerését támogató "buta" földelementálok • a szépség iránti vágyat felélesztő "csúnya" elementálok • a jóért való lelkesedést segítő szégyenérzettel teli tűzelementálok • az emelkedő és a süllyedő elementálok
608. részletesen a Webáruházban


2011. október 23. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Láthatatlan segítőink • 1500 Ft
• az angyali hierarchiák felépítése, kapcsolata az elemekkel, az ünnepekkel, a bolygószférákkal a földfejlődéssel • szépség-jóság-igazság fejlesztését segítő lények • a közösségalkotás szintjei és a hozzájuk tartozó angyali lények • a karma típusai és a kapcsolódó angyali lények működése és hatása • az angyali hierarchiákkal való kapcsolatfelvétel régen és jelenkorunkban • az angyalok típusai • a védőangyalok által átadott jövő-ideálok • az elementálok és a csoportszellemek eredete • a Földangyalok és a Jelenlét Angyalai • angyali jelenlét tapasztalásának jelei
585. részletesen a Webáruházban


2010. január 29. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Láthatatlan segítőink • 1500 Ft
• a létezés látható és láthatatlan része • a gondolatvilág megfigyelése, átalakítása • a gondolatvilág fejlődésének fokozatai • az angyalokkal való kapcsolat két útja • a belső világ rendezésének módjai • az ember és az angyal összehasonlítása • a kilenc angyali hierarchia • az angyalok segítő megnyilvánulásai • az ascendens-, az őrző- és a védőangyal • az angyali hierarchiák támogatása az emberi élet különböző szakaszaiban • az angyali hierarchiákkal való kapcsolat • a Krisztus-impulzus közvetítése • deifikáció (megistenülés) folyamata az angyalok segítségével
538. részletesen a WebáruházbanAsztrológia - Asztroszófia

2020. szeptember 05. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Asztrológia - Asztroszófia • 3000 Ft
• a Hold holisztikus megközelítése • a Hold-kapuk szerepe • holdfogyatkozás és napfogyatkozás • a növekvő és a fogyó Hold hatása • a Hold és a táplálkozás • a Hold keletkezése • a Hold-kiválás jelentősége • a Hold-szféra és az elementális világ • a köztes lét a Hold-szférában • Hold-év és Nap-év, a 12 szent nap jelentősége • Gábriel mint a Hold-arkangyal ismérvei • röpimák Gábriel arkangyalhoz • feladatok és lehetőségek a Hold évében, 2020-ban • a Hold és a bizalom • a Hold és a Belső Gyermek • az anyai minőség szentháromsága • a Holddal összefüggő betegségek • a Hold és a meditációk • önismereti kérdések a Hold évéhez • a Hold-erők felvétele • Rudolf Steiner Hold-pecsétje és Hold-mantrái
883. részletesen a Webáruházban


2012. május 13. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Asztrológia - Asztroszófia • 3000 Ft
• az Ikrek ember testi-lelki jellemzői • az Ikrek hatása perzsa kultúrkorszakban • Ikrek típusú betegségek és gyógymódok • a krízis kialakulásának útja és megoldása • az Ikrek bűn és tanulási feladat • Ikrek a munkában és a párkapcsolatban • Ikrek minőségű gondolkodásmód • az Ikrek és a beszédérzék • a Szeráfok és az Ikrek csillagkép • az Ikrek típusú sorskönyvek és játszmák • a Hét Sugár és az Ikrek csillagkép • az Ikrek minőségen belüli fejlődés • Ikrek típusú meditációk • az Ikrek életfeladata és életcélja
607. részletesen a Webáruházban


2011. március 27. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Asztrológia - Asztroszófia • 3000 Ft
• a Bika jegy tulajdonságai, jellemzői • a Bika árnyoldalai, testfelépítése • a Bika minőség hatása a kultúrkorszakokban • a Bika típusú betegségek és gyógymódok • a Bika jegyű ember fejlődési lehetőségei • a Bika-bűn és feloldása • a tipikus Bika sorskönyvek és játszmák • Bika-férfi és Bika-nő a párkapcsolatban • a Bika típusú beavatás • a bikák csoportszellemének támogatása • a Szent Szellem és a Bika jegy kapcsolata • a bennünk élő Bika fejlődési útja
574. részletesen a Webáruházban


2010. december 10. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Asztrológia - Asztroszófia • 1500 Ft
• az asztronómia, az asztrológia és az asztroszófia összehasonlítása • az asztroszófia jövőbeli feladatai • a Nap- és Holdkiválás az asztroszófiában • bolygó- és csillagkép beavatások • az ember testeinek kialakulása • a bolygók lényeinek hatásai az emberre • a bolygószférák titkai • felszabadító és sorsmeghatározó bolygók • a bolygók kapcsolatainak hatása
562. részletesen a Webáruházban


2010. március 21. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Asztrológia - Asztroszófia • 3000 Ft
• a csillagvilág és a planetáris inkarnációk • a csillagképek négyféle csoportosítása • a Kos-hatás a kultúrkorszakokban • a Kossal összefüggő testrészek, betegségek és terápiák • az agresszió kezelésének módjai • a Kos fő bűne és erénye • a kosok csoportszellemének tevékenysége • a Koshoz tartozó meditációk • az Én-érzék és a Kos csillagkép • Krisztus-lény és a Kos csillagkép • a Kos szimbólum értelmezése • a Kos viselkedés a párkapcsolatban • bolygóhatások a Kos jegyében • a Kos tipikus játszmái és sorskönyvei • a Kos a 7 sugár szempontjából
544. részletesen a Webáruházban


2009. március 20. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Asztrológia - Asztroszófia • 1500 Ft
• az asztronómia, az asztrológia és az asztroszófia összehasonlítása • az egyiptomi kultúrkorszak asztrológiája • váltás az asztrológiában Kr. u. 6. sz.-ban • a régi és a jövőbeni asztrológia jellemzői • a Hold és a Szaturnusz polaritása • a Hold, a Szaturnusz, a Jupiter, a Mars, a Vénusz, a Merkúr és a Nap titkai • a bolygótitkok megismerésének feltételei • az alsó és a felső bolygók különbözőségei • karma és szabadság és a Nap szerepe • a bolygóhatások keletkezése • a planetáris meditációk menete • a bolygóhatások jellemzői
514. részletesen a WebáruházbanMichael-impulzus a tudati lélek korában

2019. szeptember 28. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Michael-impulzus a tudati lélek korában • 1500 Ft
• Michael arché fő tulajdonságai • a michaeli kinyilatkoztatás fő ismérvei • Michael harca a sárkánnyal • a Mihály-imagináció skorpió-aspektusa • az önmegsemmisítés művészete – „minden napnak megvan a maga keresztje” – a kis én keresztre feszítése – félelmek az önmegsemmisítéstől • Michael és a szabadság • Michael és a földi ember tettei – amihez Michael kapcsolódni tud • Michael három attribútuma – Michael iránymutató tekintete • Michael munkatársává válni • Michael és Ahrimán – Ahrimánt erősítő hatások az emberben – Michaelt erősítő hatások az emberben
851. részletesen a Webáruházban


2018. szeptember 28. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Michael-impulzus a tudati lélek korában • 1500 Ft
• Michael arché legfőbb tulajdonságai • szellemi típusú félelmek • materiális és spirituális történelemszemlélet – az egyes főangyalokhoz tartozó történelmi időszakok • a Mihály-korszak jellegzetességei • az ötös szám jelentései és megjelenései a spirituális tanításokban – ötösségek a különböző vallásokban • a pentagram jelentései és geometriája • bukás és megváltás a manicheizmusban • pentagram a rózsakeresztes áramlatban – belső karácsony és a belső pentagram megszületése • a szimbólumok új jelentései a michaeli korban • a pentagram mint az éteri test váza • meditáció a szimbólumokkal – néhány pentagram-meditáció • az emberi fejlődés útja a pentagram tükrében
813. részletesen a Webáruházban


2017. szeptember 29. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Michael-impulzus a tudati lélek korában • 1500 Ft
• a lelki és a szellemi (michaeli) önismeret közötti különbségek • michaeli önismeret a fizikai és az éteri szinten – önismeret és önnevelés • michaeli önismeret az asztrális szinten – túl a szimpátián és antipátián – a dolgok szemlélésének szubjektív és objektív szintje – önismeret és karmaismeret • michaeli önismeret a szellemi szinten – az ember mint mikrokozmosz és mint mikrotheosz • a michaeli önismeret három fő következménye • Michael és a szabadság – amihez Michael az emberben kapcsolódni tud • Michael iránymutató tekintete • Michael és Ahrimán harca az emberi lelkekért • a mai kor lehetősége: Michael munkatársává válni
780. részletesen a Webáruházban


2015. április 24. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Michael-impulzus a tudati lélek korában • 1500 Ft
• Szent György életének főbb eseményei, tisztelete a világban és Magyarországon • a Szent György lovagrend kultusza és virágkora • Szent György-nap a néphagyományban • a velünk született négy fő alszemélyiség: a belső bölcs, a belső tápláló, a belső gyermek és a belső harcos • az egészséges és a sérült belső harcos főbb jellemzői • Mars-erők az asztrológiai hagyományban és a mitológiában • a Mars-hatás negatív és pozitív aspektusai • a Mars-minőségek és a köldökcsakra összefüggései • a harc metafizikája: poláris erők harca az emberben – annak lényege és ismérvei • a harmonicizmus és a valódi harmónia közötti különbségek • a látható és a láthatatlan harc megnyilvánulásai • a harc metafizikája a lovagi úton, a lovagi út célja • a kereszténység 3 útja: a Kehely, a Szív és a Kard Útja • a 12 helyes viselkedés a Kard Útján • a bennünk élő sárkányt (Ahrimán) és a bennünk élő Szent Györgyöt (Michael) erősítő hatások
704. részletesen a WebáruházbanSpirituális zoológia - az emberiség és az állatvilág kapcsolata

2013. október 25. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Spirituális zoológia - az emberiség és az állatvilág kapcsolata • 1500 Ft
• az ember és az állat közötti különbség szellemtudományos megközelítésben • alapvető tudnivalók az állatokról spirituális szemszögből • a pókok alapvető tulajdonságai • a pókok szimbolikája, mitológiai megjelenése • a pókok csoportszellemének hatásai • önvizsgálat a pókok csoportszellemének tükrében • a pók-hatás negatív aspektusai • analógiák a pókokkal kapcsolatban, a pókok alapüzenete • a pillangók alapvető tulajdonságai, megjelenése a különböző kultúrákban • a pillangók csoportszellemének hatásai • a pillangó-hatás negatív aspektusai • a pillangó a szellemtudomány fényében, a pillangók és a növények fejlődésének párhuzama • Rudolf Steiner mantrája a pillangókról és a növényekről
648. részletesen a Webáruházban


2011. március 19. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Spirituális zoológia - az emberiség és az állatvilág kapcsolata • 1500 Ft
• a kecske fizikai jellemzői és mitológiája • a kecskék csoportszellemének hatása • a disznó szerepe az ember életében • a disznók csoportszellemének segítsége • negatív hatás alá kerülő állati csoportszellemek által adott impulzusok • a lúd jelentősége a különböző vallásokban • a ludak csoportszellemének támogatása a kacsa tulajdonságai, mitológiája és csoportszellemének "tanításai" • a tyúk és a kakas jellegzetességei, a csoportszellemük segítő hatása
573. részletesen a Webáruházban


2011. január 22. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Spirituális zoológia - az emberiség és az állatvilág kapcsolata • 1500 Ft
• a ló a mítoszokban • a ló csoportszelleme támogatja a gondolkodás szabadságát, a belső erőt, a bátorságot, az új utak felfedezését • az emberben degenerálódott ló erők hatása • a ló a magyar hagyományban • a szamár általános jellemzői • a szamár, mint vallási szimbólum • a szamarak csoportszelleme segíti a bölcsességben gyarapodást, az alázatot, a hibáinkból tanulást, a hitet az isteni gondviselésben, az éberséget, a kitartást • az emberben eltorzult szamár erők hatása • a ló és a szamár összehasonlítása
566. részletesen a Webáruházban


2010. november 13. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Spirituális zoológia - az emberiség és az állatvilág kapcsolata • 1500 Ft
• az állat és az ember összehasonlítása • a csoporténekkel való kapcsolatteremtés • az embert segítő állat csoportszellemének felismerése • a segítő állatfajjal való munka • az egyes állatfajok által képviselt minőségek • a kutya történelme és jellemzői • a háziasítás története • a kutyák csoporténjének segítő hatásai • a macska történelme és jellemzői • a macska csoporténjének segítő hatása • a farkcsóválás és a dorombolás szellemi háttere és megfelelője az embernél • a kutya és a macska poláris ellentéte
558. részletesen a Webáruházban„Az Ige testté lett”

2021. november 05. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • „Az Ige testté lett” • 2000 Ft
• a Jn. 6:20. vers további jelentésrétegei („Ők megijedtek, de Jézus megszólalt: »Én vagyok, ne féljetek!«”) • Isten közelségének érzése és a bátorság • isteni ígéret a Máté-evangélium zárómondatában: „Én veletek vagyok minden napon!” • Isten közelségét keresni • észlelni Isten jelenlétét a hétköznapok legszokványosabb eseményeiben is • minden hely szent hely – Istennel bárhol találkozhatunk • az ellenerők törekvése az Isteni Jelenlét érzésének megakadályozására • Isten tesz minket képessé a legapróbb dolgokra is • a spirituális fejlődés akadályai – a legfőbb szellemi típusú félelmek • félelem a haláltól • félelem a szellemi fejlődéstől • félelem Istentől • a szeretet útjának három fokozata • félelmek a szellemi úton • félelem és szeretet • félelem és jelenlét • a vágy és a félelem mint összetartozó ellentétpárok; a szeretet feloldó ereje • fizikai és szellemi megismerés • a szellemitől való félelem és a materiális gondolkodás kapcsolata • hét gyógyír a szellemi félelmekre
918. részletesen a Webáruházban


2021. október 01. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • „Az Ige testté lett” • 2000 Ft
• a vízen járás csodája az evangéliumokban • a Jn. 6:20. vers értelmezése: „Ők megijedtek, de Jézus megszólalt: »Én vagyok, ne féljetek!«” • a Krisztussal és a magasabb ÉN-nel való kapcsolat jelentősége • szeretet és jelenlét • tanmese a kígyóról és a kötélről • a tudatlanság és a fény keleti és nyugati értelmezése • a „Ne félj!” megjelenései a Bibliában • II. János Pál székfoglaló beszéde és más prédikációi a „Ne féljetek!”-kel kapcsolatban • a félelmek összefüggése a bölcsességben, szabadságban és szeretetben való fejlődéssel • a szorongás mint a modern ember alapérzése • a félelmek legyőzése Istenben • a világgal és a szellemivel való kapcsolat jelentősége • a szeretetteljes kapcsolatok jelentősége • szeretet és elfogadás • az ima, a hit és a meditáció mint a félelem ellenszere • hét evangéliumi tanítás a félelmek legyőzéséről
912. részletesen a WebáruházbanÉrzékitől az érzékfelettihez

2015. május 29. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Érzékitől az érzékfelettihez • 1500 Ft
• a megismerés történetének három szakasza • a morális fejlődés fontossága a magasabb megismerés kialakításában • az önzés leküzdése mint a szeretetben való fejlődés kulcsa • tudatos és öntudatlan önzés, az öntudatlan önzés tudatossá válása a szellemi úton • az önzés „elfogadott” formái: az önzés megjelenése a boldogság iránti vágyban • az önzés legyőzése az önátadás segítségével • az önzés legyőzéséhez szükséges morális erő forrásai • a meditáció mint a magasabb észleléshez vezető alapgyakorlat • az első imaginatív élmények • személyes és objekítv szellemi világ, az ÉN-élmény átélése imaginatív szinten • emlékkép és reális kép a hétköznapi tudatban, illetve imaginatív, inspiratív és intuitív tudatszinten • az emlékezés tágulása a szellemi fejlődés során • a három magasabb tudatállapot (imagináció, inspiráció és intuíció) jellemzői
708. részletesen a Webáruházban


2015. március 20. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Érzékitől az érzékfelettihez • 1500 Ft
• a megismerés három útja: tudományos, művészi és vallásos megismerés • önzőség a megismerés terén • fizikai vakság és szellemi vakság • az imagináció lényege és néhány előfeltétele • az imagináció és a vízió közötti különbségek • a szellemi világba vezető út három kapuja: „a halál kapuja”, „az elemek kapuja” és „a Nap kapuja” – a gondolat-lénnyel való munka, illetve a „felejtés poharának kiürítése” a halál kapuján való áthaladás előtt – a gondolatfűzés tudatossá tétele, illetve a félelmekkel való munka az elemek kapuján való áthaladás előtt – hagyományos misztika és michaeli misztika – a vágyak és ösztönök uralása, illetve az égiek iránti odaadás kifejlesztése a Nap kapuján való áthaladás előtt – a has-tisztánlátás veszélyei – az ellenerők kísértései az egyes kapuknál és az ezekkel összefüggésben átélhető imaginációs képek • az imaginatív megismerés szintjei a három kapuval összefüggésben • a bolygószférák és a magasabb tudatszintek kapcsolata
699. részletesen a WebáruházbanSzent Grál és Szent Korona

2019. július 06. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szent Grál és Szent Korona • 1500 Ft
• párhuzamos események az exoterikus és az ezoterikus kereszténység történelmében • a IX. század főbb eseményei • a Rafael arkangyal által inspirált szellemi áramlatok • a „Grál” jelentései • a Grál-tudomány hét területe • atavisztikus megismerés és korhű Grál-megismerés • ősi beavatás és Grál-beavatás • a személyes Grál-kérdés • a Grál-közösség főbb ismérvei • a Grál-titok jelentősége • Grál-királyok, Grál-őrzők és Grál-helyek • a Szent Grál főbb erényei • Szent Grál és Szent Korona • a Belső Grál kialakítása
848. részletesen a WebáruházbanOnline előadások webáruházunkban
 
Előadás értesítő feliratkozás

Első komolyabb találkozása a természetgyógyászattal Ferencsik István révén történt. A természetes életmóddal kapcsolatos tanulmányait a vizuális diagnosztika (főleg az íriszdiagnosztika), a kiropraktika, a reflexológia és különféle masszázstechnikák elsajátításával kezdte.

Bővebben…

Végzettség:
1989 – 1993    Madách Imre Gimnázium (gimnáziumi érettségi)
1995 – 2000    A Tan Kapuja Buddhista Főiskola (filozófiai és vallásbölcsész diploma)
1995 – 1998    Mantra Szabadegyetem
1995 – 1997    One Brain, Touch for Health, Brain Gym kineziólógia képzések
1996 – 1997    Jungiánus pszichológiaképzés
2000    ETI természetgyógyászat vizsga

Bővebben…

A Magyar Természetgyógyászok Szövetsége 1993 óta osztja ki a természetgyógyászat, az egészséges életmód és az ezotéria területén kiemelkedő tevékenységet folytató szakembereknek az év Természetgyógyászatért-díját.  

A 2009-es év egyik díjazottja Váradi Tibor, akit természetgyógyászati és ezoterikus oktatói, illetve írói munkásságáért ismertek el.

Bővebben…

Napfényes Tanfolyamok az alapítvány szervezésében:

Önismereti tanfolyamok

Lelkiség, önismeret

A párkapcsolati enneagram tanfolyamon való részvétel előfeltétele az Enneagram alaptanfolyam elvégzése vagy az enneagram rendszerének alapfokú ismerete!

FESTŐI KÖRNYZETBEN, A PILISBEN!
Szeretettel várjuk az egészséges életmód iránt érdeklődőket és a testi-lelki megújulásra vágyókat egy szakemberek által vezetett ötnapos böjttáborba! A tábor során a közös böjtölés mellett testmozgás, művészeti foglalkozások és az egészséges életmóddal kapcsolatos előadások teszik tartalmassá a programot.

Megvizsgáljuk a különböző tévesztési csapdákat és a lelkünk mélyén levő szenvedélyekkel, amiket átalakítunk erősséggé. Tehát mindazt, amit az első és második alkalmmal feltártunk, most tovább mélyítheted.

Az Enneagram általi felismerések révén jobban megértheted magad, felszabadulhatsz és lehetőséget kapsz, hogy teljesebb életet élj!

KISCSOPORTOS INTENZÍV - MAX 5 FŐ!
A tanfolyamot 2 változatban – hétvégi és hétköznap esti – is rendszeresen meghirdetjük.
A Sajátmese a lélek számára olyan éltető erők forrása, mint a test számára a finom és egészséges táplálék. A lélek ugyanúgy éhezi a mesét, mint a test az ételt.

Az egyes csakrákhoz tartozó erőink aktiválására, és az egyéni elakadások kezelésére a meseterápia segítségével.

Megnézzük minden típus fejlődési ívét (integrációs irányát). Ugyanakkor új látásmódot és módszereket sajátítunk el, hogy felismerjük és kezeljük saját karakterünket és a többi típust streszhelyzetben.

Önismereti tanfolyamok

Művészet, kreativitás

Kétnapos festőtanfolyam, mely segít neked abban, hogy a kezdő lépéseket megtedd az akrilfestés birodalmában.

Szakadj el a másolástól és fedezd fel egyéni festészeti stílusod!

4 napos, 2 teljes hétvégés akvarellfestő tanfolyam kezdők számára.
1. rész: az alapok
2. rész: a technikák

Minden festő elkezdte valahol. Ha olajjal szeretnél festeni, kezdd itt!

ÚJ TANFOLYAM!
Ennek az eszköznek széles a hegye, így a húzott vonalvastagság variálható. A vonal irányával és a hegy tartási szögével szabályozható, hogy milyen vastag vonal kerül a papírra.

ÚJ WORKSHOP!
A hegyes toll vonalvastagsága attól függ, mekkora erővel nyomjuk rá a papírra. A hajszálvékony vonaltól a több milliméteresig terjed a szélessége. Kiválóan alkalmas folyóíráshoz és díszített betűkhöz. Ezzel az eszközzel az esküvői meghívókon sokszor látható díszes betűket tudjuk leírni rendezett, hivatalos formában vagy akár játékosan, könnyed vonalvezetéssel.

ÚJ WORKSHOP!
A szépírás csúcsa az ecsettel írás. Nagy kézügyességet és kontrollt igényel, cserébe a legyszebb és leginkább élettel teli betűformákat adja.

Hogyan rendezhetjük életünket, életterületeinket hagyományos művészi eszközökkel? Energetikai rendszerünk tisztítása, gyógyítása kreatív technikákkal, színekkel és érdekes gyakorlatokkal.

Mi a titka a katedrálisok gyönyörű ablakainak? Hogyan készíts te is lélegzetelállító mintákat? Ez a különleges, Szakrális Geometria workshopunk betekintést nyújt a mandalák lenyűgöző világába. Tudomány • Művészet • Spiritualitás

Lenyűgöznek a piramisok? • Érdekelnek az ősi szimbólumok összefüggései? • Szívesen elmélyülnél érdekes szerkesztésekben? • Különleges testeket építenél? • Milyen titkokat rejt egy egyszerű forma? • Hogyan fedezhető fel a geometria titkos nyelvezete? • Mi a jelentősége egy alakzatnak?
Szimbólumokról és jelentésükről különleges megközelítésben…

Szeretsz alkotni, de inkább társaságban tennéd, mintsem egyedül? Közös élmény-alkotásra hívunk, melyen látványos képeket készíthetsz előképzettség nélkül is! Gyere el a Festőestekre és fess egy különleges képet saját örömödre! Alkoss te is ragyogó színekkel, olajfestékkel mint a profik!

Önismereti tanfolyamok

Spiritualitás

ÉVENTE CSAK EGYSZER INDÍTJUK!
Ízelítő a témákból:
A csakrák működése és sajátosságaik • csakrakapcsolatok • a hozzájuk kapcsolódó életterületek, betegségek • az egyes csakrákhoz tartozó pozitív és negatív elementálok • a harmonikus és diszharmonikus működésről • a csakrák tisztítása és erősítése

ÉVENTE CSAK EGYSZER INDÍTJUK!
Ízelítő a témákból:
A földfejlődés és emberiségfejlődés kiemelkedő eseményei Krisztustól napjainkig • Michael-impulzus • az 52 szellemi alapelv • a közteslét eseményei • a Szent Grál titkai • egészség, betegség, gyógyulás • damaszkuszi élmény

A szellemtudományi haladó tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik már elvégezték Az ember és a létezés titkai – bevezetés a szellemtudományba alaptanfolyamot, illetve azoknak, akik már rendelkeznek az alapvető szellemtudományos ismeretekkel.

ÉVENTE CSAK EGYSZER INDÍTJUK!
Ízelítő a témákból:
Az ember és a világ szellemi felépítése • tudatszintek • planetáris inkarnációk, a Föld létének szellemi háttere • karma és reinkarnáció • angyalok és ellenerők • a köztes lét eseményei • szellemi praxis • beavatás és megvilágosodás

Manifesztum 131. szám – 2021. szeptember-október

 • Híres magyarok, akik formálták a világot (2. rész)
 • A dobogó kövek titkai (4. rész) – A pilisi szívmeridiánok nyomában a Földön
 • A kézművességről (1. rész)
 • Michael-impulzus a tudati lélek korában (23. rész)
 • Válj kreatív, alkotó emberré!
 • Szőlőkúra
 • A memória, a koncentráció és a gondolkodás gyengülése – Okok és teendők
 • Minden napra egy mesét! – Életkérdéseink és a mese
 • Két őszi mese

Bővebben…

Kiadványaink

 

Napfényes Élet Alapítvány (főmenü)

Napfényes Élet Alapítvány