Váradi Tibor online előadásai

Váradi Tibor online előadásai 2020-04-27T19:27:59+00:00

Tudnivalók az online nézhető előadásokról:

 • Az élő előadások hiányában elkezdtük a korábbi előadások online videó formájában való feltöltését. Ezek számát folyamatosan növeljük, így a DVD és a CD formátum mellett egyre több előadás online videó formájában is megvásárolható lesz.
 • Az előadások megtekintéséhez csak egy korszerű böngészőprogramra van szükség (Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari).
 • A fizetés feldolgozását követően a rendszer email-ben küldi el az előadás online megnézéséhez szükséges hozzáférési adatokat.
 • Bankkártyás fizetés esetén ez a vásárlás után azonnal megtörténik, banki átutalás esetén pedig akkor, amikor munkatársunk regisztrálja a beérkező pénzösszeget. Munkatársaink a fizetések feldolgozását munkaidőben végzik, így hétvégi vagy esti utalás esetén a következő munkanapon tudjuk leghamarabb a befizetést nyugtázni.
 • A megtekintési jog csak magáncélú felhasználásra szól, és csak a megvásárló személyére vonatkozik. A megvásárolt jog más személyre át nem ruházható.
 • A vásárlással a vevő elfogadja a felhasználási feltételeket.
 • A megtekintési jog, vagyis az előadáshoz való hozzáférés 1 évre szól a fizetés nyugtázását, vagyis a vásárló számára a videó elérhetővé tételét követően.
  Az előadás letöltése, továbbadása, engedély nélküli felhasználása és engedély nélküli nyilvános vetítése tilos!
 • A megtekinthető előadások listája webáruházunkban: https://webaruhaz.napfenyes.hu/termekkategoria/eloadasok-online/

Szellemtudomány (vegyes)

2020. május 16. • • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
· a XVII. században bekövetkező materialista fordulat szellemi oka · az ember szellemi süllyedésének fázisai a korokon át · az ember szellemi felemelkedésének lépcsőfokai · a szellemi megtalálása önmagunkban · a szellemi megismerés akadályai · a szabad ember jellemzői · Isten viszonya az ember szabadságához · az ember megnyilvánulásainak összhangja a létsíkok törvényeivel · az önzőség legyőzése · az ember szellemi érettségének egyik fokmérője · a kötelezettségek és a szabadság viszonya · az emberiség szellemi adósságának törlesztése · az imaginációs tudat megalapozása, jellemzői és fokozatai · út az ÉN-imaginációtól a Krisztus-imaginációig · a szellemi fejlődés 10 fontos alapelve
879. részletesen a Webáruházban


2020. május 03. • • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
· a láthatatlan (szakrális) szív mint belső otthonunk · a láthatatlan szív hétszeres titka · a jelenlét fontossága és három fokozata · a tudat ébersége és a szív ébersége · Én-élmény és Szív-élmény · a szívek találkozásának három fokozata · Isten általi szeretettség és áldottság · a minden ember születésénél felcsendülő Isteni szózat · a kedvesség mint fontos szívminőség · a kedvesség három szintje · kedvesség gyakorlásának szempontjai · a szerető kedvesség és az együtt érző szeretet a buddhizmusban · a „szerető kedvesség”-meditáció menete · a szerető kedvesség gyakorlásának pozitív hatásai · keresztény tanítások a kedvességről · pszichológiai megfigyelések a kedves emberekről · a kozmikus morál és a lelkiismeret hangja · szakrális szívünk mint a szeretet kiapadhatatlan forrása
878. részletesen a Webáruházban


2020. április 19. • • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
• Fehérvasárnap mint az Isteni Irgalmasság ünnepe • az irgalmasság hét lelki cselekedetéről o meginteni az eltévelyedetteket -„egymásra vagyunk bízva” – nem lehetünk közönyösek egymás iránt -a figyelmeztetés fokozatai o tanítani a tudatlanokat -az égi kincsek megosztása – hozzásegíteni másokat a szellemi tudáshoz -az élő tanítás jelentősége o tanácsot adni a kételkedőknek -az empátia és a szabadon hagyás jelentősége -Krisztus mint az igazi válasz minden kérdésre o a szomorúak megvigasztalása -a szent sírásról – sírni másokért -Krisztus mint a vigasztalás igazi forrása o a bántalmakat békével elviselni -az ehhez szükséges lelki erények -hozzájárulás az egész világ békéjéhez o megbocsájtani az ellenünk vétkezőknek -a valódi megbocsájtás jellemzői -bántalmazó és áldozat a szellemi megközelítés alapján o imádkozni élőkért és holtakért -Kikért érdemes imádkozni? -a „szüntelen imádkozás” jelentősége
876. részletesen a Webáruházban


2019. február 09. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 3000 Ft
• alapvető tudnivalók az álmokról, az álmok háromféle megközelítése • a repülős-lebegős álmok mint tipikus álmok – a pszichológia „nagyjai” és egyéb elméletek a repülős álmokról – a repülős álmok metafizikai é spirituális megközelítése – önismereti kérdések a repülős álmokhoz • a ruházat szerepe az álomban – a szerepszemélyiség és az álombéli ruházat összefüggései – példák az álombéli ruházatra • a meztelenség-álmok jelentősége és lehetséges értelmezései – önismereti kérdések az álombéli ruházat és meztelenség kapcsán • tudnivalók a rémálmokról – segítő kérdések a rémálmok megértéséhez – teendők rémálmok esetén – a gyermekek rémálmai • az álom-én megismerése, önismereti munka az álom-énnel – az álom-én pozitív formálása • a tudatos álmok hatása • a nyugodt és tudatos álmodás előkészítése (környezet, gyógynövények, ételek, illatok) • pozitív megerősítések lefekvés előtt • az álmokra való emlékezést segítő módszerek • az álmok a szellemtudomány fényében – én-hasadás az álomban – az ember hét tudatállapota, az alsóbb tudatállapotok átalakulása – szellemi típusú álmok
831. részletesen a Webáruházban


2018. november 18. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 3000 Ft
• az álmok háromféle megközelítése • Jung álomértelmezése – eltérések a freudi megközelítéstől – az álmok komplementer szerepe – az álmok szerepe a tudatos és a tudattalan kapcsolatában – a szimbólumok szerepe és értelmezése – az álmok négy fajtája Jungnál – „az álom én vagyok” • az ember négy tudatállapota • tudatos álmodás és imagináció – a tudatos álmodás hét ismérve – ébrenlét-tesztek és álomjelzők – a tudatos álmodás hét fokozata • kommunikáció az álomszereplőkkel – alapkérdések az álmunk szereplőihez – munka az ellenséges álomalakkal • anima és animus az álmainkban – megjelenési formák, jelek és szimbólumok, melyek az animára vagy az animusra utalnak • kulcsok a saját álmok megfejtéséhez • az álmok művészeti feldolgozása – az álomról készült kép értelmezése • a jungi asszociációs technika
821. részletesen a Webáruházban


2018. április 15. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 3000 Ft
• az álmok háromféle megközelítése – test szerint, lélek szerint és szellemi szempontból • az emberiség álmokhoz való viszonya a különböző korokban • tudnivalók az alvásciklusról – a paradox szakasz vagy REM-fázis jellemzői • Sigmund Freud és az álomfejtés – az álom mint vágyteljesülés – álom a külső érzéki, illetve a belső érzéki ingerek alapján – betegségre utaló álmok – álmok a belső pszichés ingerek alapján • álmaink keletkezése – látens és manifeszt álomtartalom, álommunka – sűrítés, eltolás és szimbolizálás mint elsődleges cenzúra – az álommunka egyéb összetevői • embertípusok az álmodáshoz való viszony alapján • álmok a szellemtudomány tükrében – a különböző testekből fakadó álmok jellemzői – néhány tipikus álomfajta: gyógyító-, halál-, vizsga-, profetikus és visszatérő álom – tudatos és nem tudatos álmok – az álomélet átalakulása a szellemi úton – a tudatos álmodás előkészítése és hét fokozata – álmok és az angyali hierarchiák
805. részletesen a Webáruházban


2017. március 31. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
• a gyógyító szemléletmódjának fontossága • a növényekkel való gyógyításról – a növény fizikai és szellemi előkészítése • a meditáció fontossága és szerepe – a meditáció hatásai a gyógyító és a gyógyítási folyamat számára – növénymeditációk – meditáció a növény különböző részeivel – az ennek révén felfedezhető analógiák és párhuzamok – az ásványok, a növények és az állatok meditatív megismeréséről • a szellemhez való kapcsolódás erősítése • a lény-szerű szemlélet jelentősége • a betegség lényének megismerése • betegség és gyógyítás a lény-szerű szemlélet tükrében • terápiák a napszakokhoz igazítva • a michaeli, szófiánikus és krisztusi gyógyászat jellemzői
769. részletesen a Webáruházban


2016. augusztus 06. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 3000 Ft
• a megbocsájtás jelentősége három vonatkozásban • a nem valódi megbocsájtás ismérvei • a valódi megbocsájtás jellemzői – a tudatos felejtés és a tudatos emlékezés jelentősége – a világba kerülő rossz ellensúlyozása • a megbocsájtás mint hétfokú beavatási út • a megbocsájtás fokozatai • bűnbeesés és kegyelem • Krisztus példázata a megbocsájtásról – a király és a gonosz szolga története o az isteni kegyelem és az emberi megbocsájtás viszonya o a megbocsájtás mint az adósság elengedése • a megbocsájtás mint tudatos döntés • a gondolatok uralásának fontossága – röpimák negatív gondolatok esetén • a megbocsájtás és a szabadság • az igazi megbocsájtás hét jele • a megbocsájtás kozmikus ősképei • a megbocsájtás hatásai kozmikus szinten • a megbocsájtás akadályai; segítő kérdések a megbocsájtáshoz • az igazi megbocsájtás következményei
741. részletesen a Webáruházban


2016. május 20. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
• A gyógyítás és a beavatás szoros kapcsolata a régi korokban. • A gyógyítás nagyobb fő korszakai: Hippokratésztől R. Steinerig • Kapcsolat az emberi mikrokozmosz és a makrokozmosz között. • Összefüggés a bűnbeesés és a betegségek között. • A hét fő bűn és a hét fő bolygó analógiája. • Mi a helyes hozzáállás a beteghez? • Mi okozza a szaturnikus betegségeket és melyek azok. • Az áldozathozatal, mint az igazi gyógyítás kulcsa. • Az emberiségfejlődés korszakainak lenyomata az emberben. • Az ellenerők hatása és a betegségek. • Karmikus háttér a betegségekkel kapcsolatosan. • Az egészség, mint mindenkinek a lényegi része. • Az igazi gyógyítás alapelvei
739. részletesen a Webáruházban


2016. április 17. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 3000 Ft
• az Istenkép változásának szintjei • a felnőttkori Istenképet meghatározó gyermekkori tényezők • az egyes Istenképek jellemzői, lehetséges buktatói • felismerések, feladatok az egyes szinteken • fejlődési lehetőség a különböző Istenképeken belül • Milyen válaszokat adunk Istenképünknek megfelelően a következő kérdésekre: – Milyen világot teremtett Isten? – Mi az emberi élet célja? – Mi vezet az élet beteljesedéséhez? – Hogy tudok az Istenhez kapcsolódni? • az Istenkép torzulásának gyerekkori okai • a torz Istenkép és a torz önkép kapcsolata • az Istenkép „méregtelenítése” • az „ellenőrző Istenkép” megismerése és átalakítása • a „büntető Istenkép” megismerése és átalakítása • az Istenben való csalódás megértése • a torz Istenkép elengedése • Isten és az ember kapcsolata • „Isten a szeretet” (1Jn. 4:16)
734. részletesen a Webáruházban


2014. július 19. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
• kozmosz és káosz, természeti és égi törvények • az ember és a törvények kapcsolata – az emberi fejlődés kulcsa • a törvényekhez való hozzáállás három fázisa • a törvények helyes megközelítése • a törvények jellemzői Krisztus előtt és Krisztus óta • a „minden egy” törvénye • a maja törvénye • a karma törvénye – a legfőbb karmaoldók • a reinkarnáció törvénye • a ritmus törvénye • a polaritás törvénye • az egyensúly törvénye • az adás törvénye – adás és kapás összefüggése – az adás kapcsolata a bölcsességgel, a szabadsággal és a szeretettel – adás és elfogadás • a szeretet törvénye – a szeretet hét szintje, a megismerő szeretet kérdései
675. részletesen a Webáruházban


2013. augusztus 03. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
• az egészség és a betegség alapvető jellemzői • a gyógyítás nagy korszakai, az ősi misztériumgyógyászat és a modern orvostudomány összehasonlítása • a materiális világképtől a materiális gyógyításig • főbb betegségformák az ember testeivel összefüggésben • az ember testeivel összefüggő szervek, szervrendszerek • a külvilág befogadásának formái • „egészségcsillag” • az ember mint fordított növény • a gondolkodás, a beszéd és a járás hatása az ember testeire • a cukrok, a zsírok és a fehérjék feldolgozása az ember testeinek szemszögéből • az ember három alaprendszerének egyensúlya, az egyensúlytalanság gyógyítása az antimon és a szilícium segítségével (migrén és hastífusz esetén) • a foszfor gyógyhatása • a gyógyanyagok szervezetbe juttatásának módozatai • a daganatképződés szellemi háttere és a fagyöngy gyógyító ereje
641. részletesen a Webáruházban


2013. március 10. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 3000 Ft
• a megismerés négy iránya • önismeret, világismeret, Istenismeret • Platón Istenről, a JÓ ideája Platónnál • Hegel a vallásról és Istenről • Az Istenkép hét szintje • Az egyes Istenkép-típusok és az ilyen Istenképpel rendelkező emberek tulajdonságai • A művészet és az ihlet az Istennel való kapcsolat fényében • A hit és a csodák hét fokozata • Az egység és az elkülönültség hét fokozata • Az eltérő Istenképek oka szellemtudományos megközelítésben • Gondolatok Istenről Keleten és Nyugaton (Sri Chinmoy és Teréz Anya) • Isten és az ember, az ember kapcsolata Istennel • Az ember divinizálódási folyamata • Megnyílás a szeretetnek – az öröm és a szenvedés kapcsolata, szerepe • Egyesülés Istennel a szeretetben
629. részletesen a Webáruházban


2013. február 17. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 3000 Ft
• a megismerés négy irányáról • az Istenkép változásai kollektív, népi és egyéni szinten • a személyes Istenkép hatásai és forrásai • helyes beszéd Istenről (pozitív, negatív és analóg beszéd) • Arisztotelész, Aquinói Szent Tamás és Rudolf Steiner Istenről • makrokozmikus és mikrokozmikus Szentháromság • a felnőttkori Istenkép összetevői, az Istenképpel való belső munka • tipikus démonikus Istenképek és azok feloldása: – a démonikus „Bíró Isten” – irgalmas és megbocsájtó Isten – „Halál Isten” – „az Élet Istene” – „Könyvelő Isten” – Isten „a Jó Pásztor” – „Teljesítményváró Isten” – „a Termékenység Istene” • az isteni minőségekhez (mindentudás, mindenhatóság és mindenszeretet) való hozzáállás a különböző korokban • a szeretet áramlása Isten és az ember között • az isteni szeretetről
627. részletesen a Webáruházban


2011. február 13. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 3000 Ft
• a négy elemről általánosságban • az elfojtott elem megnyilvánulása • az elemekre épülő pszichológia • a különböző árnyék elemek jellemzői • a domináns és az árnyék elem kapcsolata • a négy fő félelemből következő betegségek • a négy elem az ősmagyar hagyományban • az elemtípusok a párkapcsolatban • a négy elemnek megfelelő szexualitás • a kombinált típusok jellegzetességei • a mássalhangzók és az elemek kapcsolata • az ötödik és a hatodik elem a magyaroknál • az elementálok eredete és feladatai • az elementálok üzenetei az embereknek
569. részletesen a Webáruházban


2010. november 21. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
• a négy elem az ókorban • a négy elem tulajdonságai és kapcsolatuk az ember testeivel • az elemtípus beazonosítása • a tűz, a víz, a levegő és a föld típusú ember jellemzői, erősségei és gyengeségei • az elemek keletkezése a szellemtudomány megközelítésében • a különböző elemű emberek betegségei és gyógymódjai • a különböző elemű emberek döntéshozatala, világképe, problémakezelése, logikája, értékelése • az elemek és a temperamentumok • a négy elemnek megfelelő próbák a beavatási úton • a négy elem egyesítése: "quintesszencia"
559. részletesen a WebáruházbanÖnmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton

2020. január 18. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• harmonikus kapcsolat önmagunkkal • „Élni” vagy „túlélni”? • a túlélési stratégiák jellemzői • a négy túlélési pozíció ismérvei: (viselkedésminták, hitrendszerek, pszichoszomatikus testi tünetek stb.) – engesztelő – vádaskodó – okoskodó – zavarodott • a túlélési pozíciók átalakítása • javaslatok a különböző típusok számára • a hitelesség (kongruencia) jellemzői • a hitelesség három szintje • az önbecsülés credoja (Virginia Satir)
865. részletesen a Webáruházban


2019. október 25. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• harmonikus kapcsolat önmagunkkal • önmagunk szeretetének hét forrása • az önkép alapkérdései • a reális énkép jelentősége • az énkép három lényegi eleme: befogadottság-érzés, értékesség-érzés és alkalmasság-érzés • árnyékmunka az énkép elemeivel • a másokhoz való viszonyom átvilágítása • az énkép másodlagos összetevői: külső megjelenés, társadalmi rang, személyes teljesítmény • hamis önazonosítás a másodlagos tényezőkkel • az elsődleges elemek pasztorálpszichológiai összefüggései • az önismeret és az önelfogadás jelentőségéről • a felelősségvállalás és a jelenlét fontosságáról • hét kulcs az önbecsülés növelésére
855. részletesen a Webáruházban


2019. április 26. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• harmonikus kapcsolat önmagunkkal • önmagunk szeretetének hét forrása • belső önbecsülés és külső önbecsülés • az ember szabad választása a döntéseiben • négy lépés a teljes élethez • az élet hét alapvető döntése – Tudatosság vagy öntudatlanság? – Rend vagy káosz? – Béke vagy háború? – Elengedés vagy ragaszkodás? – Szabadság vagy rabság? – Boldogság vagy depresszió? – Szeretet vagy félelem? • tíz dolog, amit a szeretet teremt és táplál
843. részletesen a Webáruházban


2018. január 26. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• az önmagunkkal kapcsolatos alapdöntés • az alacsony önbecsülés jelei • kapcsolataink gyógyításának aranyszabálya • a társfüggő kapcsolat jelei • kapcsolat saját szeretetforrásunkkal • hét kulcs a helyes önbecsüléshez – önismereti munka – önmagunk elfogadása – őszinteség önmagunkkal – felelősségvállalás – a jelenlét gyakorlása – támogatás elfogadása – értékeink, egyediségünk felfedezése
794. részletesen a Webáruházban


2017. november 24. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• belső és külső önbecsülés • a magas belső önbecsülés jellemzői • a külső önbecsülés főbb jellemzői • négy fő embertípus a külső és a belső önbecsülés szintje alapján – a nélkülöző típus – a kényszerteljesítő típus – az életélvező típus – a boldog teljesítő típus • a szülőktől kapott gyermekkori szeretet-üzenetek • 12 kérdés a szeretet-modellünk tudatosításához • részvétel egymás „szeretet-tanmenetében” • a feltételekhez kötött szeretet jellemzői • a tíz leggyakoribb gyermekkori szerep, amit felveszünk • belső munka a gyerekkori szerepekkel
788. részletesen a Webáruházban


2017. október 21. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• az önmagunkkal való harmonikus kapcsolat jelentősége • az önzés és az önszeretet közötti különbség • mazochizmus és egoizmus mint a két véglet • a helyes önszeretet hét fő forrása: – önbecsülés – önbizalom – helyes önismeret – pozitív önkép – egészséges önérvényesítés – önmagunk elfogadása – együttérzés önmagunkkal • a gyermekkori élmények hatása önmagunk szeretetére – az erőszak negatív hatása, illetve az elszenvedett erőszak különböző fajtái • diagnózis saját önbecsülésünkről • az alacsony és a magas önbecsülésű ember jellemzői • tíz tanács önmagunk helyes szeretetéhez
782. részletesen a Webáruházban


2017. február 12. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 3000 Ft
• a kapcsolatok jelentősége • a szeretet mint az ember alaptermészete • a sebek összefüggése a boldogtalan, diszharmonikus élettel • belső munka a lelki sebekkel • a szüleinktől kapható „három kincs” • maszkok a sebek elrejtéséhez • a lelki sebek öt fő típusának jellemzői – Mitől alakul ki? – Milyen maszkot választ az ettől szenvedő ember? – Milyen személyiségjegyeket eredményez ez a seb? – jellemző testalkat, tipikus szófordulatok, gyakori betegségtípusok – nehézségek, félelmek, hajlamok – tanácsok a gyógyuláshoz, a gyógyulás jelei – az adott típusú sebből kigyógyult ember erősségei • a megbocsájtás jelentősége, főleg a szülők felé • a sebek és maszkok elfogadása – a sebekhez való helyes hozzáállás • a lelki sebekhez kapcsolódó tanulnivalók • az igazi boldogság titka
763. részletesen a Webáruházban


2014. augusztus 30. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• az ember két énje – ego (kis én) és Self (magasabb ÉN) • az egóvédő mechanizmusok célja és jellemzői • a leggyakoribb egóvédő mechanizmusok tulajdonságai és legyőzésük – projekció (kivetítés) – introjekció (bevetítés) – átvitel – racionalizáció (ésszerűsítés) – bagatellizálás (kicsinyítés) és felnagyítás – reakcióképződés • az ÉN három ősi kulcsszava: „Szat”, „Csit”, „Ánanda” • az egó további tulajdonságai – elszeparálódási hajlam, „címkézés” stb. • ami elválaszt és ami összeköt a magasabb ÉN-nel • az egótól való megszabadulás • az ego okozta hanyatlás és ennek helyreállítása, a fejlődés három fázisa • a tagadás és az igenlés útja (via negativa és via pozitiva) a szellem megközelítésében • „önmegsemmisítés” és Isten-befogadás • Isten és a „semmi” • Keresztes Szent János tanításai a lélek útjairól • megérkezés Istenhez
676. részletesen a Webáruházban


2010. április 23. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• a függőség lelki és szellemi szempontból • a szabadság akadályai • a függőségek öt ismérve • a társfüggőség kifejezés eredete • a társfüggőség tíz legjellemzőbb ismérvei (pl. alacsony önértékelés, túlzott gondoskodás kommunikációs problémák, mások irányítása, bizalom- és szeretethiány, stb.) • megoldási ötletek a függőségre • a függőség és a szeretet viszonya • a szereteten alapuló kapcsolat ismérvei
548. részletesen a Webáruházban


2010. január 15. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• a sérült és az egészséges Belső Gyermek • a sérült és az egészséges Belső Felnőtt • a Belső Gyermek és a Belső Felnőtt összehasonlítása • a Belső Felnőtt a születési képletben • a Belső Felnőtt 12 típusának jellemzői, megnyilvánulásuk a mindennapokban • a 12 típus sérült és egészséges formában • az egyes típusok nehézségei az életben • az egyes típusok tanulási feladatai
536. részletesen a Webáruházban


2009. április 26. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 3000 Ft
• az elhagyott és a szeretett Belső Gyermek • a Belső Gyermek és a Belső Felnőtt feladatai, együttműködési lehetőségei • a rideg és a szerető Belső Felnőtt • a kapcsolatfüggőség kialakulása • a Belső Gyermek leggyakoribb tévhitei • az igazságok a tévhitek helyett • a felnőttkori gyerekesség okai • az érettség különböző formái • az érett és az éretlen felnőtt gondolati, viselkedési és cselekvési szokásai • a szerető Belső Felnőtt vállalásai • a pedagógiai morál mint követendő példa
519. részletesen a Webáruházban


2009. április 04. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• az érzelmi zsarolás táplálói és alapja • az érzelmi zsarolás hat fázisa • a drámaháromszög mechanizmusa • érzelmi zsaroló típusok • az "áldozat" gyenge pontjai és jellemzői • az érzelmi zsaroló gyerekkora • az érzelmi zsaroló fegyverei • az érzelmi zsarolás következményei • a kilépési út: önismeret • jó tanácsok az áldozatoknak • az érzelmi zsarolás kivédésének módjai • az érzelmi zsarolás szellemi megközelítésből származó feloldásai
516. részletesen a Webáruházban


2008. április 13. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 3000 Ft
• az önismeret fokozatai • a velünk született alszemélyiségek típusai • a Belső Harcos, Bölcs, Tápláló és Gyermek • a gyermeki és a felnőtt világkép • a Belső Gyermek sérülésének legfőbb jelei • a szabad Belső Gyermek jellemzői • a Belső Gyermek a szellemi úton • gyermeki én a tranzakcióanalízis alapján • a Belső Gyermek sérülését okozó 12 tiltás • új engedélyek a szabad gyermekért • az alkalmazkodó és a lázadó gyermek • a Belső Gyermek táplálói és gyógyítói
486. részletesen a Webáruházban


2008. március 09. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• a spirituális intelligencia (SQ) jellemzői • a magas spirituális intelligencia jelei • az alacsony spirituális intelligenciához vezető tendenciák a világban • az első lépés az emberré válás útján • az SQ fizikai és energetikai alapjai • hat embertípus és út az SQ alapján: konvencionális, szociális, kutató, művész, realista és vállalkozó • a hat típus és a bolygóminőségek • az SQ hiánya: az elidegenedés • az SQ fejlesztésének főbb pontjai
481. részletesen a Webáruházban


2008. február 09. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• az érzelmek felismerésének fontossága • az érzelemtudatosítás fajtái • az érzelmi vakság és az érzelemcsaládok • az érzelmi önszabályozás • a kognitív akadályoztatás hatásai • az érzelemkontroll módszerei • a szívcsakra-erények • az önmotiváció fogalma és alapjai • mások érzelmeinek beazonosítása • a szimpátia és az empátia különbségei • a limbikus rendszer működésének segítése • az esszenciális zsírsavak jelentősége • az IQ és az EQ együttműködése • a szív és az agy kapcsolata • a szívkoherenciát befolyásoló tényezők
477. részletesen a Webáruházban


2008. január 12. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• az emberi sajátosságok szemben az állatival • az intelligencia típusok felfedezése • intelligencia és tisztánlátás • az intelligenciatípusok összefüggései • az intelligenciák fizikai bázisa • az értelmi intelligencia jellemzői • az érzelmi intelligencia jellemzői • a spirituális intelligencia jellemzői • az IQ, az EQ és az SQ összehasonlítása • az intelligenciák szellemi háttere • a szabad gondolat és a morális akarat • a michaeli (kozmikus) intelligencia és az ahrimáni (személyes) intellektus • a Krisztus-impulzus hatása a gondolatokra
473. részletesen a WebáruházbanÖnismeret és pszichológia

2020. április 26. • • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a kapcsolatok jelentősége az ember életében • a kapcsolatok négy fő iránya és ezek kihatása egymásra • a saját testhez való viszony hatása a párkapcsolat testi szintjére • helyes viszony a saját testünkhöz • a spirituális fejlődés mint az ellentétek feloldása egyre magasabb szinten • a szexualitás mögötti szellemi hajtóerők • a szexualitás mint kétélű fegyver • a szexualitás mint a szellemi egyesülés fizikai előképe • az öröm iránti vágy mély belső indítéka • egyesülés testi, lelki és szellemi szinten • a szexualitás mint megismerési út • öt alapelv egy spirituális párkapcsolathoz - az Isten-kép hatása a párkapcsolatra - egymás sorsának (karmájának) hordozása - párunk valódi arcának meglátása - szellemi üzenetek közvetítése társunknak - egymás megáldása
877. részletesen a Webáruházban


2020. március 13. • Napfényes Rendezvényterem • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a párkapcsolat öt alappillére • a nő teremtése az Ószövetségben • egység és egyéniség • az intimitás jelentősége a házasságban • a paradicsomi állapotra jellemző „meztelenség” magasabb aspektusai • bűnbeesés és intimitászavar • az intimitás egyik alapja: hibáink és kudarcaink beismerése • az intimitás négy szintje: – testi intimitás o a szexualitás három szintje – érzelmi intimitás o az elfojtott negatív érzelmek következményei o a leggyakoribb érzelmi szükségletek – gondolati intimitás o a leggyakoribb gondolati igények o a gondolati intimitás ismérvei – szellemi intimitás o a szellemi intimitás elősegítése • a harmonikus házasság alapja az intimitás
873. részletesen a Webáruházban


2019. március 22. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• az önmagunkhoz való őszinteség fontossága – alapvető kérdések az önvizsgálathoz – Önmagunk barátja vagy ellensége vagyunk? • konfliktuskezelési stratégiák – a passzív-önfeladó és az agresszív-erőszakos típus – az ezek mögött álló hitrendszerek – gyerekkori hatások és a konfliktuskezelés – az asszertív kommunikáció alapjai – asszertív konfliktuskezelés (a DERN-módszer) • önmagunk elfogadása és az ideálok • minden ember különleges • a perfekcionizmus elengedése – alapvető kérdések perfekcionistáknak • a mindennapi csodák felfedezése • önátadás a pillanatnak
837. részletesen a Webáruházban


2019. január 25. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• boldogság-identitás • a boldogság megosztása • örülni mások boldogságának • belső napüdvözlet – Kezdjük örömmel a napot! • a környezetünk boldoggá tétele • a mesehősök hét boldogságreceptje • értékes célok kitűzése • az erőfeszítések jelentősége • Alakítsuk ki az elköteleződést! • az önmagunk felé való elköteleződés • a boldogság hét alapelve
828. részletesen a Webáruházban


2018. november 30. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a pszichológia új irányzatai • a felelősségvállalás jelentősége – az ember teremtő ereje – védekező mechanizmusok a felelősség elkerülésére – áldozati tudat vagy tudatos sorsformálás • a gondolkodásmód megváltoztatása – tipikus negatív gondolatok önmagunkról, az életről és az embertársainkról – pozitív gondolatok ugyanezekről a témákról – a gondolat hatalma – a változás alapelvei és a változást akadályozó fő tényezők • IGEN-t mondani mindarra, ami van – tagadás és elutasítás, mindennapi „nem”-jeink – elfogadás és boldogság – a szeretet alkímiája – az IGEN-t mondás három fokozata • zárógondolatok a boldogságról
823. részletesen a Webáruházban


2018. október 20. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 3000 Ft
• félelmek a négyes alap tükrében • a fóbiák csoportosítása az exoterikus és az ezoterikus pszichológiában • a leggyakrabban előforduló félelmek • félelmek a hét csakrához kötődően • a félelem spirituális megközelítése • a félelmek oldása természetgyógyászati módszerekkel (táplálkozás, gyógynövények, aromaterápia, homeopátia, légzés, mozgás stb.) • a félelem átalakítása áldással • a jelenlét és a félelem • a dominanciaigény, a bűntudat és az elvárások összefüggése a félelemmel • gyógyulás a félelmekből • a félelmek három szintje • a kockázatvállalás és a félelmek leküzdése • spirituális kockázatvállalás • alapelvek a félelmekről • a félelemkezelés hét szintje • hét kulcs a félelmek legyőzéséhez
816. részletesen a Webáruházban


2016. január 29. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a párkapcsolatba lépés pozitív és negatív motivációi - a magánytól való félelem mint háttérindíték - élni akarsz vagy túlélni? - félelem-orientált élet kontra szeretet-orientált élet • a párkapcsolat mint fájdalomcsillapító és túlélési stratégia • a félelmek irányította párválasztás • az irreális vágyak és elvárások következményei a párkapcsolatban • az adás és a kapás szerepe • a párkapcsolat 7 tipikus szakasza • a párkapcsolat mint alkímiai tégely – az ólmot arannyá nemesíteni a lelkünkben • a megbetegítő magány és a termékeny egyedüllét közötti fontos különbségek egymás kiteljesedésének segítése • a társfüggőség feloldása • a változás mint az élet alapvető jellemzője; gyermekeink hozzájárulása változási folyamatunkhoz • „Az légy, aki vagy!” – valódi hősök és ál-hősök • a szeretetből fakadó megismerés jellemzői és és jelentősége
725. részletesen a Webáruházban


2015. október 18. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 3000 Ft
• Arisztotelész és Aquinói Szent Tamás tanításai a bátorságról • az újtól, újdonságtól való félelem (neofóbia) okai és a gyógyuláshoz vezető kulcsok – József, Heródes, a napkeleti bölcsek és Mária hozzáállása Jézus születéséhez • félelem a kudarctól és a megszégyenüléstől – a modern kor sikerorientáltsága és a kudarc valódi szerepe életünkben – Jézus tanítása a szégyenről • a természeti jelenségektől való félelmek és azok lelki-szellemi okai • a természeti katasztrófák szellemi háttere • módszerek a félelmek oldására és gyógyítására • az ember tipikus szabotázs-módszerei mint a változást és gyógyulást akadályozó tényezők • a szorongás mint korunk alapérzése • a szorongás és a félelmek gyógyításának spirituális megközelítése – a félelmek legyőzése Istenben – félelem és szeretet – az ima mint a félelem ellenszere • a Krisztus általi Megváltás szerepe a félelmek feloldásában • hét fő tanítás az evangéliumokban a félelmek legyőzéséről
712. részletesen a Webáruházban


2015. április 19. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 3000 Ft
• az elfogadás fő irányai és annak akadályai • az elutasítás mint az élettel szembeni páncél és védekezés • önmagunk elfogadásának 3 alapkérdése; az önszeretet, az önkép és az önbizalom forrásai, hiányai és előnyei • az ösztönös szeretet és a megismerő szeretet ismérvei és különbségei • az elvárások és a kritika mint az elfogadás legfőbb akadályai • önmagam változásának fontossága; hiányosságaim, tulajdonságaim a másik emberben • jézusi tanítások az ítélkezésről • az ítélkezés és egymás figyelmeztetésének pozitív és negatív formái • a Hegyi Beszéd a vallásos lét és a világi lét veszélyeiről: luciferi és ahrimáni veszélyek • a kritikai gondolkodás kialakulása • ítélkezés és elfogadás a magasabb megismerés szemszögéből • Pál Apostol levele a rómaiakhoz mint „a kegyelem és elfogadás evangéliuma” • út az öntudatlan teremtett lény állapotából a tudatos teremtő lény állapota felé • az elfogadás mantrája • az elutasítás 3 leggyakoribb formája és az „igen”-t mondás • a mély elfogadás ismérvei és a legtöbb szenvedés oka • a feltételhez kötött és a feltétel nélküli elfogadás eszközei és céljai
703. részletesen a Webáruházban


2015. március 14. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 3000 Ft
• az elengedési és elfogadási problémák összefüggése a világot átszövő szenvedéssel • a bölcsesség, a szabadság és a szeretet összefüggése az elengedés és az elfogadás megvalósításával • az elengedés és elfogadás helyes ritmusa • a ragaszkodás és a függőség következményei, illetve az elengedés gyümölcsei • a fogyasztói szemlélet hatásai • az elengedés összefüggése a téves önazonosításokkal • hét gyakori elengedési téma: • félelmek, irigység, öntudatlanság és figyelmetlenség, perfekcionizmus, elvárások, manipulációk, társfüggőség • az egészséges gyászfolyamat • kérdések az elengedéshez, illetve az elengedést segítő tényezők • az elengedés további területei • elengedés a párkapcsolatban • spirituális aspektusok: – az elfogadás és az elengedés szerepe az én és a nem-én viszonyában – az elfogadás és elengedés problémájának megszűnése az egység-tudatban
698. részletesen a Webáruházban


2014. november 28. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• eltérések a férfi és a nő között testi, lelki és szellemi szinten • a férfi agy és a női agy közötti különbségek – eltérések fizikai szinten – képességek, amikben a férfiak, illetve a nők jobbak – a „női tudat” és a „férfi tudat” jellemzői – megfigyelések csecsemőknél, óvodás- és iskoláskorú gyermekeknél • Milyen tulajdonságok fontosak a férfiak, illetve a nők számára saját magukban? • a két nem eltérő igényei és viselkedése stressz esetén • a problémamegoldás férfi és női módja • tanácsok mindkét nem számára a másikkal való kommunikációhoz • segítségkérés és bocsánatkérés a férfiaknál és a nőknél • Milyen tulajdonságokat tartanak fontosnak a párjukban a férfiak, illetve a nők egy hosszú távú kapcsolatban? • spirituális kitekintés – polaritás testi, lelki és szellemi szinten – a lénytagok közötti eltérő viszony a férfiaknál és a nőknél – a férfi és a nő közötti különbségek szellemi szempontból
686. részletesen a Webáruházban


2014. október 26. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 3000 Ft
• félelmek a „négyes alap” tükrében (félelmek a természettel, embertársainkkal, önmagunkkal és a természetfelettivel kapcsolatban) • egészség és félelem • az igazságtól, a felelősségvállalástól és a sebezhetőségtől való félelem következményei • a félelem testi és lelki hatásai • félelem és fóbia, a fóbiák alapvető csoportjai • a leggyakoribb félelmek • a félelemre adott hét tipikus viselkedési forma • félelmek a szellemi úton • félelem és szeretet, félelem és jelenlét, félelem és vágy • gyógyulás a szellemitől való félelemből • félelmek a hét csakrához kapcsolódóan (néhány részletesebben tárgyalt téma: félelem a szegénységtől, félelem a másik nemtől, félelem a gonosztól, félelem a szeretettől stb.) • a szeretet útjának három fokozata • „Isten a szeretet” • a félelem spirituális megközelítése • a félelmek lehetséges okai és gyógyulás a félelmekből
682. részletesen a Webáruházban


2013. augusztus 03. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a párkapcsolat nyújtotta lehetőségek • az intimitászavar és a társfüggőség főbb okai • a harmonikus párkapcsolat egyik alappillére: a hasonlóságok és különbségek dinamikus egyensúlya • a párkapcsolat mint „ébresztőóra” • a projekciótól és az elégedetlenségtől a kapcsolati válságig • a párunk mint tükör: hiányzó képességek visszatérése a másik félnél • „szikla” és „mocsár” – két jellegzetes kommunikációs típus részletes jellemzése • a párkapcsolat hét aranyszabálya • a párkapcsolat mint a spirituális fejlődés eszköze, terepe • az emberi szellemek spirituális útjának párhuzama a párkapcsolatok fejlődésének szakaszaival
640. részletesen a Webáruházban


2013. április 19. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a párkapcsolat három fő fázisa: ösztönös szerelem, nehézségek/konfliktusok, tudatos elköteleződés • konfliktusok a párkapcsolatban • a külső és belső konfliktusok összefüggése • a konfliktusok és a szabályok kapcsolata • a konfliktusban rejlő közös probléma, az esetleges mediátor szerepe • a konfliktusok forgatókönyve – hogyan lesz a vitából veszekedés? • a konstruktív vita és a destruktív veszekedés jellemzői • két lehetséges szélsőség: konfliktuskerülés és konfliktuskeresés • a férfi és a női konfliktuskezelés jellegzetes hibái • javaslatok férfiaknak és nőknek konfliktuskezeléshez
635. részletesen a Webáruházban


2013. február 08. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a párkapcsolat öt alappillére • az odafigyelés jellemzői • a szeretetteljes elfogadás jelentősége • megbecsülés, tisztelet és hála • a gyengédség és az együttérzés fokozatai • szabadon hagyás és irányítás • az ego öt mentális sémája • a mentális sémák transzformációja • a párkapcsolat öt alappillérének jelentősége a szellemi fejlődés szempontjából • diagnózis felállítása a párkapcsolatban • megerősítő mondatok az alappillérekhez • hét aranyszabály a párkapcsolathoz
626. részletesen a WebáruházbanSzellemtudományos antropológia - az ember valós megismerése

2019. május 25. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemtudományos antropológia - az ember valós megismerése • 1500 Ft
• az érzéki és az érzékfeletti világ • az asztráltest és az ÉN megismerése • a Paradicsomi Imagináció és annak tiszta átélése • az egoizmus mint az asztráltest alapvonása • önérdek és közérdek, a személyes érdekek kitágítása • teendők a keresztény beavatási úton • a Küszöb Őrével való találkozás jelentősége • szellemi élmények a küszöbön túl • szellemi kép és annak földi ellenképe • Káin és Ábel története az ember belső világában • Ábel életre keltése önmagunkban • tudnivalók Énokról • a szellemi út célja: „Énok”-ká válni
846. részletesen a Webáruházban


2019. március 29. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudományos antropológia - az ember valós megismerése • 1500 Ft
• az ember mint megismerő lény – az emberi megismerés kitágulása az ember fejlődése során • a szellemtudomány tanulmányozása – az érzékletmentes gondolkodás hatásai – a tanítvány érzésvilágának átalakulása • a szellemi igazságok szeretet-tartalma • az ember teljes – 12 aspektust átfogó – megismerése • az imaginatív tudat kialakítása – a Föld-lélek hangulatainak meglátása a természeti jelenségek mögött • a földi létezők erő-áramlásai • a világ-kereszt misztériuma • az imagináció három fokozata • a fizikai test imaginatív megismerése – a paradicsomi imagináció • az étertest imaginatív megismerése – az étertest és a Grál-imagináció – a Szent Kehely tartalma
838. részletesen a Webáruházban


2018. február 23. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudományos antropológia - az ember valós megismerése • 1500 Ft
• az ember tudatállapotai ­ a transzcendentálék (szépség, jóság, igazság) összefüggése a három emberi tudatállapottal • a fizikai test különleges helyzete • az ember teremtő képessége az ásványi világban és az élet világában – az új élet teremtésének előfeltételei – az új élet létrehozásának kétféle útja – szintetikus élet létrehozása a technika révén – az ember jövője: társteremtővé válni • erők és szubsztanciák az ember fejénél és végtagjainál • az ember tartozása a Földnek és az angyali hierarchiáknak • a tisztességesség fogalmának kitágítása • az ember kozmikus adósságának törlesztése • az ember híd-szerepe és társmegváltóvá válása
797. részletesen a Webáruházban


2017. október 27. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudományos antropológia - az ember valós megismerése • 1500 Ft
• a szellemi világba való visszatérés hét fokozata • hétköznapi és szellemi megismerés ­ kapcsolat az Örökkévalóval • fejlődés a szabadságban • a halhatatlanság megvalósítása • a kozmikus törvények megismerése • az ember szellemi kötelességei • szabadság és kötelesség kapcsolata • beavatás a szellemi világba – ősi aforizmák máig érvényes jelentései – Rudolf Steiner tanácsai – a korhű beavatás hét előfeltétele • megistenülés (deifikáció) Krisztus által
783. részletesen a Webáruházban


2017. április 28. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudományos antropológia - az ember valós megismerése • 1500 Ft
• az Oidipusz-legenda jelentése az emberiségfejlődés vonatkozásában • a vágy és a szeretet közötti különbség • az ős-vágy (Isten utáni vágy) felébresztése • a vágyak transzcendentálása • hétköznapi és magasabb megismerés • a hierarchikus lények általi megismerés • a megismerés összefüggése az átszellemesítéssel • a meditációs praxis jelentősége – a meditáció legfőbb hatásai • túllépés a szimpátián és antipátián • a szeretet misztériuma
773. részletesen a Webáruházban


2016. november 11. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudományos antropológia - az ember valós megismerése • 1500 Ft
• a magasabb lénytagok hatása az emberben lévő hő-, levegő- és víz-elemre • az angyali lények hatása az emberben lévő elemekre • az angyalok gondolat-, érzés- és akaratvilága mint példakép az ember számára • az ember saját lelki hatásának és az angyaloktól jövő impulzusoknak a találkozása az emberben lévő elemekben • a morális ideálok hatása az ember testeiben • a moralitás mint világteremtő erő • az ember mint társteremtő lény • az elhaló világegyetem összefüggése az emberi gondolkodással • az anyagmegmaradás és energiamegmaradás törvénye szellemi megközelítésben • egy új makrokozmosz születése – a Golgotai Misztérium hatásai ezzel összefüggésben • kozmikus felelősségvállalás az új teremtésért • az immorális gondolatok és tettek hatása • Hamvas Béla korkritikája • az ember igazi életcélja
750. részletesen a Webáruházban


2016. október 08. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudományos antropológia - az ember valós megismerése • 1500 Ft
• a bennünk lévő elemek és a külső világ kapcsolata • az emberi kiválasztás formái az ember négy testével összefüggésben • a születés mint a kiválasztás ősképe • a méhlepény fontossága • a szellem tevékenysége és a kiválasztás összefüggése • a nem megfelelő kiválasztás hatása a lelki életre • szellemi diagnózis a kiválasztás alapján • a légzés szerepe a régi beavatásokban • a gondolkodás szerepe a mai beavatási úton • a múlt és a jövő megismerésének összefüggése; az akaratvilág és a gondolatvilág kapcsolata a testetöltések sorozatában • a „fej logikája” és a „szív logikája” • a szív útja a tudati lélek korában
744. részletesen a Webáruházban


2016. április 29. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudományos antropológia - az ember valós megismerése • 1500 Ft
• az emberkép változása korról korra • a tudományos forradalom (XVII. század) következményei • új feladatok a Fény Korszakának beköszöntével (XIX. század) • a modern tudomány jellemzői • fizikai világ és szellemi világ – gravitáció és antigravitáció – mérték / arány a fizikaiban és a szellemiben – a számosság megjelenése a két világban • a fizikai világhoz való vonzódás szellemi háttere • az emberi tudatállapotok kapcsolata a transzcendentálékkal • a művészet szellemi háttere • a tudományos megismerés dominanciájának következményei – a tudomány általi megszállottságról • az ősi, szakrális festészettől a festészet középkori hanyatlásáig • az orosz ikonfestészet misztériuma • a festészet feladata a Fény Korszakában • az emberiség ébredése az igazi művészet és az igazi szellemiség segítségével
736. részletesen a Webáruházban


2015. november 27. • Balassi Intézet (Bp.) • Szellemtudományos antropológia - az ember valós megismerése • 1500 Ft
• a Krisztus előtti szellemi áramlatok felfogása az ember és a világ viszonyáról • Krisztus tanításai az ember és a világ kapcsolatáról • az ember kozmikus létének tudatos átélése mint a jelen kor egyik feladata • az alsó és a felső ember kapcsolódásának dinamikája az alvás és az ébrenlét viszonylatában • a fej és a kéz ellentétes működése és fejlődése az embernél • a meditáció hatásai a világéterben • szellemi élmények a meditáció révén • az előző planetáris inkarnációk rejtett öröksége az emberben • a „Hold-ember” megnyilvánulása Ralph Waldo Emerson életében és filozófiájában • néhány bölcs gondolat Emerson transzcendentális filozófiájából • a bennünk lévő Hold-, Nap- és Szaturnusz-ember táplálása, illetve ennek jelentősége a Jupiter-lét kialakulásának szempontjából • az ember felelőssége és szerepe a Jupiter-lét ásvány-, növény- és állatvilágának a kialakulásában, illetve az emberiség Jupiter-létbeli megjelenésében
718. részletesen a WebáruházbanSzellemi gyakorlatok

2013. november 22. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemi gyakorlatok • 1500 Ft
• tudatosság és önemlékezés • az ember ébrenléte szellemi szempontból • gondolkodás és jelenlét, a szellemhez vezető gondolati út szintjei • a „vagyok” és a gondolkodás • jelenlét és bűnbeesés, jelenlét és az illúziók • jelenlét és istenélmény, az Isten-kereső ember és az emberkereső Isten • szabadulás az ember maga teremtette világából • mesterek: segítők a felébredés útján • menekülés és jelenlét • szeretet és szenvedés jelenlét nélkül, illetve jelenléttel párosulva • kilenc tudatosságfokozó gyakorlat • a figyelemtől a bölcsességig és a szeretetig
651. részletesen a Webáruházban


2013. május 16. • Kőrösi Csoma Kulturális Kp. (Bp.) • Szellemi gyakorlatok • 1500 Ft
• alvás és ébrenlét • éberség és tudatosság • „tudós tudatlanság” • Buddha tana és Krisztus tana • jelen-lét és együtt-lét • közösségi ébredés • jelenlét és szenvedés • az idő és az isteni erények • tíz tudatosságfokozó gyakorlat • tízhetes „tudatosságfejlesztő program”
638. részletesen a Webáruházban


2013. március 22. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemi gyakorlatok • 1500 Ft
• a jelenpont jelentősége a magasabb ÉN-hez való kapcsolódásban • múlt, jelen és jövő; az ember tipikus viszonya a múlthoz és a jövőhöz • a szeretet és a jelenlét • a jelenlét három fokozata: figyelem, tudatosság és éberség; ezek jellemzői • jelenlét és tudatosság • az egó „menekülése” a jelenből • a pillanat jelentősége • a jelenlét keresztény szemmel: – IGEN-t mondani a mostra – a jelenlét mint folyamatos ima • alvás és felébredés spirituális értelemben • tizenkét tudatosságfokozó gyakorlat • tizenkéthetes „tudatosságfejlesztő program”
631. részletesen a Webáruházban


2010. április 30. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemi gyakorlatok • 1500 Ft
• keresztény meditáció és a helyes kapcsolat embertársainkkal • a tárgyiasító és a szeretetteli tekintet • a hét legfontosabb kérdés a emberi kapcsolatainkban • a kapcsolatok négy szintje • a keresztény meditáció és a jelenlét összefüggései • a jelenlétben találkozni Istennel • a jelenpont híd szerepe • a gesztus meditációk, a kereszt meditáció, a keresztény hang és csend meditáció • "Isten énbennem - én Istenben" meditáció három szintje • Isten ezer neve meditáció • isteni szeretet meditáció változatai • az isteni szeretet jellemzői
549. részletesen a Webáruházban


2010. március 06. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemi gyakorlatok • 1500 Ft
• a hét alapvető szellemi gyakorlat • a keleti meditáció és a keresztény meditáció összehasonlítása • a keresztény meditáció jellegzetességei • a lét és a lényeg kapcsolata • a magasabb Én és az Isteni Világ-Én • a szenvedéshez való hozzáállás • az egzisztenciális megértés eredménye • az imameditáció, az imaginatív meditáció, az ige-meditáció, az önvizsgálati meditáció, a lépcsőzetes meditáció, a mantra meditáció, a szemlélődő meditáció • az isteni jelenlétre való meditáció
542. részletesen a Webáruházban


2007. január 20. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemi gyakorlatok • 3000 Ft
• az ember négy teste • az ember energetikai rendszere • a szívcsakra kiegyensúlyozó szerepe • a fizikai szív egészségének megőrzése • a szívmeridián feladatai • a szívcsakra éteri szirmainak erősítése • a szívbetegségek lelki háttere • a 6 szívcsakra-gyakorlat: gondolat-, akarat- és érzelemkontroll, türelem-tolerancia, hit-bizalom, kitartás-állhatatosság • a szívcsakra-gyakorlatok hatásai • a szívgondolkodás jelentősége • a szívcsakra kiemelt szerepe a mai korban • a Föld szívcsakrájának megnyitásáról
441. részletesen a WebáruházbanReinkarnáció és karma

2020. február 21. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Reinkarnáció és karma • 1500 Ft
• a karma törvénye • a karmaismeret jelentősége • a karma főbb összetevői • a karmikus gondolkodásmód fő elemei • karma a lélek három szintjén • a karma megfigyelése életünkben • a karma mint jellem-nevelő • a karma helyes és helytelen megközelítése • az irigység és a hazugság karmikus hatásai • az együttérzés és a tisztelet jelentőségéről • az elfojtott irigység és az elfojtott hazudozási hajlam következményei • a spirituális pszichológia alapjai • a helyes viszony a másik ember karmájához • segítségnyújtás az irigység és a hazugság karmája esetén • a karma oldása • a jóakarat és az elégedettség karmikus hatásai • az ember hatása a világ fejlődésére
870. részletesen a Webáruházban


2014. augusztus 30. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Reinkarnáció és karma • 1500 Ft
• karmadefiníciók, főbb karmatípusok • a karmaismeret szerepe az önismereti úton • a karmáról szóló tanítás Keleten és Nyugaton; karma és kegyelem • kapcsolati karma – karmikus kötelékek a családban – testvérkarma; a házasság mint karmikus kapcsolat – a válásról – kérdések a kapcsolati karmához • munkakarma – összefüggés a gyökércsakrával, illetve az életfeladattal – munka és egzisztencia, munka és hivatás – pozitív és negatív munkakarma – kérdések a munkakarmához • a munkakarma és a kapcsolati karma metszete: a munkatársakkal való viszony – vezetők és beosztottak • a munka területének gyógyítása a jövőben a szociális alaptörvénynek megfelelően • a legfőbb karmaoldók
677. részletesen a Webáruházban


2012. március 31. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Reinkarnáció és karma • 1500 Ft
• bevezetés a karma-tanba • az ember testeihez kapcsolódó karma • két ember közötti karma típusai • a családhoz tartozó kapcsolati karma • a házasság, mint karmikus kötelék • a felgyorsult idő megjelenése a kapcsolati és a munkakarmában • a munkakarma megjelenési formái • a hivatás megtalálásának jelentősége ma • a tehetség mögött meghúzódó karmikus okok • a pozitív és a negatív munkakarma képzés • a munkakapcsolati karma • a karma működése Dosztojevszkij életében • a karmaoldás lehetőségei
602. részletesen a Webáruházban


2011. február 04. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Reinkarnáció és karma • 1500 Ft
• a karma meghatározásai, definíciója • a tudatos sorsformálás jelentősége ma • a karmaismeret két téves megközelítése • a sorsérzékenység a görögöknél és ma • a karma iránti fogékonyság két útja: spirituális művészet és spirituális önismeret • a köztes létbeli találkozások hatása • az érdeklődés és a közönyösség hatása a következő életre • a köztes lét eseményeinek tükröződése az emberi törzs arányaiban • a gondolkodás szeretetének vagy hiányának hatása a következő életre • a szabad ember ismérvei • a szabadsághoz vezető út lépései
568. részletesen a Webáruházban


2009. január 17. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Reinkarnáció és karma • 1500 Ft
• a karma típusai és jellemzői • a karma és az életfeladat kapcsolata • az életfeladat megtalálásának jelentősége és a felismerést segítő gyakorlatok • a geometria és az életfeladat kapcsolata • a köztes létben kötött megállapodások • katalizátorok és zökkenés-megállapodások • az energia-szerepmodell fogalma • a 12 fő életfeladat jellemzése • a mellék-életfeladatok típusai • az élet dele mint fordulópont • a csakra- és a bolygóhatások összefüggése az életfeladattal
506. részletesen a Webáruházban


2008. március 28. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Reinkarnáció és karma • 1500 Ft
• különböző karmatípusok • a karmaismeret helytelen módjai • a karmaismerethez vezető út: az önismeret • a karmaismeret 3 fokozata • Otto Weininger inkarnációs lánca, életeseményei és ezek tanulságai a mai korban • az előző három, a mostani és a következő három élet összefüggései • az öngyilkosság szellemi háttere • egy luciferi és egy ahrimáni hatás alatt álló élet következményei későbbi életekre • a karmaátadás, -átvétel lehetőségei • a karma megnyilvánulásai a köztes létben
484. részletesen a WebáruházbanEzoterikus kereszténység

2017. május 06. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Ezoterikus kereszténység • 1500 Ft
• Saint-Germain életrajzának áttekintése • a rózsakeresztes alkímia alapelemei – az alkímia célja – a hét alkímiai művelet és a három stádium – a „Kis Mű” és a „Nagy Mű” • Saint-Germain a szabadságról – a szabadság összefüggései a megismeréssel és a szenvedéssel • az emberi kapcsolatokról • Saint-Germain tanításai a magasabb észlelésről • tudatosság és együttérzés • képzelet és fókuszálás • a kifejezés és annak módjai • a belső alkímia útja • Saint-Germain Krisztusról és a Megváltásról
774. részletesen a Webáruházban


2013. január 12. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Ezoterikus kereszténység • 1500 Ft
• Saint-Germain a hitről • a változás természete, előfeltétele, szerepe az ember belső fejlődésében • a változással szembeni belső akadályok • a rossz jelentősége a világban • a rosszal kapcsolatos alapelvek • a jó és a rossz visszfénye • a gonoszra adott helytelen reakciók • az ellenerők típusai, céljaik • az ember faladata az ellenerőkkel • a Golgotai Misztérium mint beavatás • degeneráció és regeneráció a fantomtestben • az agapé képessége Krisztus által • Krisztus áldozati tette
622. részletesen a Webáruházban


2012. november 25. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Ezoterikus kereszténység • 1500 Ft
• a kereszténység államvallássá tétele • a keresztény beavatási út megmentése • Julianus Apostata szerepe • a konstantinápolyi zsinat és Parszifál • a raffaeli korszak ezoterikus áramlatai • a Szent Grál jelentései • Grál-megismerés és Grál-beavatás • a Grál-kérdés jelentősége • a Grál-közösség lényege • Grál-királyok és Grál-őrzők • Világ-titok és ÉN-titok • a Grál belső kialakítása • a Szent Grál útja a történelem során • a Szent Grál és a magyar Szent Korona
616. részletesen a Webáruházban


2012. október 26. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Ezoterikus kereszténység • 1500 Ft
• a "trinoszófia" jelentése • a rózsakeresztes alkímia lényege, célja • a hét alkímiai művelet és a három stádium • misztikus és alkímiai menyegző • önismeret és önuralom • Saint-Germain a szabadságról; • az asztrális börtön építőkockái • szenvedés, megismerés és szabadság • felébredés egymás lényén • tükrözés és egymás valódi megismerése • Saint-Germain az imáról és a meditációról • fegyelem, figyelem és felismerés; az ego és az ÉN viszonya a figyelemhez • két lehetséges szélsőség a szenvedéssel kapcsolatban • Saint-Germain Krisztusról és a Világ Világosságáról
613. részletesen a Webáruházban


2012. április 27. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Ezoterikus kereszténység • 1500 Ft
• Saint-Germain származása és születése • Saint-Germain neveltetése és tanulmányai • Saint-Germain jelentős utazásai • Saint-Germain mint polihisztor • a szoláris sugarakhoz kapcsolódó minőségek • Saint-Germain mint a hetedik sugár mestere • a hetedik sugár kulcsszavai • a hetedik sugárhoz tartozó ember jellemzői • a hetedik sugár segítő impulzusai • Saint-Germain főbb inkarnációi • a hetedik sugár hatása a szertartásokra • Saint-Germain néhány álneve • Saint-Germain különleges tehetségei
606. részletesen a WebáruházbanLáthatatlan segítőink

2018. október 12. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Láthatatlan segítőink • 1500 Ft
• bevezetés az angyaltanba • a kilenc angyali hierarchia • az angyalok szerepe az emberiség múltjában, jelenében és jövőjében • a védőangyal által elhelyezett képek • a szabad gondolkodás jelentősége • gondolati út a szellemhez • az imaginációhoz vezető hét lépcsőfok • az emberi találkozás legmagasabb szintje • a megismerő szeretet hét kérdése • kölcsönös odafordulás egymás felé • az ellenerők törekvése a jövőideálok eltorzult megvalósulására • a szellemi tompaság legyőzése • a szellemiség ébresztő hatása • az emberi fejlődés 3 × 7 alapelve, mely az angyalokkal való kapcsolatot is segíti
815. részletesen a Webáruházban


2013. szeptember 01. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Láthatatlan segítőink • 1500 Ft
• a kilenc angyali hierarchia • a különböző létezők viszonya a természeti és az égi törvényekhez • az angyali hierarchiák összefüggései a létezés elemeivel, a bolygószférákkal és a csillagképekkel • az angyali hierarchiák szerepe az ember jelenlegi és jövőbeli testeinek kialakításában • az emberi beszéd, gondolatok és tettek összefüggése a hierarchiákkal • Miben tudnak segíteni az angyalok? • kapcsolatfelvétel a védőangyallal • a Jelenlét Angyalai • Hamuel és Jofiel – alapvető jellemzők – Mikor kérjük a segítségüket? – kérések, „röpimák” Hamuelhez és Jofielhez • Mi segíti a kapcsolatot az angyalokkal?
642. részletesen a Webáruházban


2012. május 20. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Láthatatlan segítőink • 1500 Ft
• az elementálok jellemzői, születésük, fejlődésük és típusaik • az elementálok kapcsolata az emberrel • a föld, a víz, a levegő és a tűz elementál • a személyes elementállal való jó kapcsolat • a gondolatlementálok keletkezése • az ellenerős hatás alá került elementálok • az igazság megismerését támogató "buta" földelementálok • a szépség iránti vágyat felélesztő "csúnya" elementálok • a jóért való lelkesedést segítő szégyenérzettel teli tűzelementálok • az emelkedő és a süllyedő elementálok
608. részletesen a Webáruházban


2011. október 23. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Láthatatlan segítőink • 1500 Ft
• az angyali hierarchiák felépítése, kapcsolata az elemekkel, az ünnepekkel, a bolygószférákkal a földfejlődéssel • szépség-jóság-igazság fejlesztését segítő lények • a közösségalkotás szintjei és a hozzájuk tartozó angyali lények • a karma típusai és a kapcsolódó angyali lények működése és hatása • az angyali hierarchiákkal való kapcsolatfelvétel régen és jelenkorunkban • az angyalok típusai • a védőangyalok által átadott jövő-ideálok • az elementálok és a csoportszellemek eredete • a Földangyalok és a Jelenlét Angyalai • angyali jelenlét tapasztalásának jelei
585. részletesen a Webáruházban


2010. január 29. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Láthatatlan segítőink • 1500 Ft
• a létezés látható és láthatatlan része • a gondolatvilág megfigyelése, átalakítása • a gondolatvilág fejlődésének fokozatai • az angyalokkal való kapcsolat két útja • a belső világ rendezésének módjai • az ember és az angyal összehasonlítása • a kilenc angyali hierarchia • az angyalok segítő megnyilvánulásai • az ascendens-, az őrző- és a védőangyal • az angyali hierarchiák támogatása az emberi élet különböző szakaszaiban • az angyali hierarchiákkal való kapcsolat • a Krisztus-impulzus közvetítése • deifikáció (megistenülés) folyamata az angyalok segítségével
538. részletesen a WebáruházbanIsteni erények a szellemtudomány fényében

2019. január 18. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Isteni erények a szellemtudomány fényében • 1500 Ft
• emberi erények, isteni erények • Pál apostol a hitről • a három alapvető hitigazság – Isten van / Isten létezik – Isten teremtette a világot – a látható világ a láthatatlanból keletkezett • az ezoterikus kereszténység alaptézisei • az ember szellemi felelősségérzete • „Isten halála” Nietzschénél • Miért idézte elő az ember „Isten halálát”? • „Isten feltámadása” a hit által • hitünk megvallása, felvállalása • a hitvallás helyes és helytelen formái • „Isten feltámasztásának” hét kulcsa
827. részletesen a Webáruházban


2018. január 19. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Isteni erények a szellemtudomány fényében • 1500 Ft
• a hit mint az emberi élet alapeleme • kettős mérce a hit terén • a hit jelentése az Ószövetségben és az Újszövetségben • az ember három földi sajátossága és három transzcendens jele • a hit szellemtudományi megközelítésben – a hit 12 területe az ezoterikus kereszténységben – a hit és a gondolkodás kapcsolata – a hitetlenség és a félelem kapcsolata – vertikális és horizontális hit • az isteni erények szerepe a spirituális pszichoterápiában • a remény a szellemtudomány tükrében – a remény mint a tiszta öröm felébresztője • a szeretet a szellemtudomány megközelítésében • Krisztus és a szeretet
793. részletesen a Webáruházban


2015. január 16. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Isteni erények a szellemtudomány fényében • 1500 Ft
• a hit szerepe a középkorban és a „felvilágosodás” után • a felvilágosodás kori fordulat megalapozói • a felvilágosodás révén előtérbe és háttérbe kerülő dolgok • minőségi és mennyiségi tudás, a hit mint minőségi tudás • hit a tudati lélek korában • a hit jellegzetességei, a hit hét fő fokozata • Jézus tanításai a hitről • a kafarnaumi százados példaértékű hite • a hit útja Istenhez • a hit hét fő fázisának jellemzői • deifikáció az isteni erények segítségével
691. részletesen a Webáruházban


2013. január 25. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Isteni erények a szellemtudomány fényében • 1500 Ft
• a hitetlenség elterjedése a világban • a hit fokozatai és ajándékai • hitigazság és természetes igazság Aquinói Szent Tamásnál • a hitetlenség mint korszimptóma • az értelmes hit jelentősége • a hit hiányának következményei napjainkban • a hit szerepe a vízen járás példázatában • az igazi remény jellemzői • mások üdvösségének reménye • az örök élet reményéről • Aquinói Szent Tamás a szeretetről • a szeretet legmagasabb aspektusai • bölcsesség, szabadság és szeretet • a kultúrkorszakok és az erények kapcsolata • deifikáció az isteni erények segítségével
624. részletesen a WebáruházbanSpirituális zoológia - az emberiség és az állatvilág kapcsolata

2013. október 25. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Spirituális zoológia - az emberiség és az állatvilág kapcsolata • 1500 Ft
• az ember és az állat közötti különbség szellemtudományos megközelítésben • alapvető tudnivalók az állatokról spirituális szemszögből • a pókok alapvető tulajdonságai • a pókok szimbolikája, mitológiai megjelenése • a pókok csoportszellemének hatásai • önvizsgálat a pókok csoportszellemének tükrében • a pók-hatás negatív aspektusai • analógiák a pókokkal kapcsolatban, a pókok alapüzenete • a pillangók alapvető tulajdonságai, megjelenése a különböző kultúrákban • a pillangók csoportszellemének hatásai • a pillangó-hatás negatív aspektusai • a pillangó a szellemtudomány fényében, a pillangók és a növények fejlődésének párhuzama • Rudolf Steiner mantrája a pillangókról és a növényekről
648. részletesen a Webáruházban


2011. március 19. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Spirituális zoológia - az emberiség és az állatvilág kapcsolata • 1500 Ft
• a kecske fizikai jellemzői és mitológiája • a kecskék csoportszellemének hatása • a disznó szerepe az ember életében • a disznók csoportszellemének segítsége • negatív hatás alá kerülő állati csoportszellemek által adott impulzusok • a lúd jelentősége a különböző vallásokban • a ludak csoportszellemének támogatása a kacsa tulajdonságai, mitológiája és csoportszellemének "tanításai" • a tyúk és a kakas jellegzetességei, a csoportszellemük segítő hatása
573. részletesen a Webáruházban


2011. január 22. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Spirituális zoológia - az emberiség és az állatvilág kapcsolata • 1500 Ft
• a ló a mítoszokban • a ló csoportszelleme támogatja a gondolkodás szabadságát, a belső erőt, a bátorságot, az új utak felfedezését • az emberben degenerálódott ló erők hatása • a ló a magyar hagyományban • a szamár általános jellemzői • a szamár, mint vallási szimbólum • a szamarak csoportszelleme segíti a bölcsességben gyarapodást, az alázatot, a hibáinkból tanulást, a hitet az isteni gondviselésben, az éberséget, a kitartást • az emberben eltorzult szamár erők hatása • a ló és a szamár összehasonlítása
566. részletesen a Webáruházban


2010. november 13. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Spirituális zoológia - az emberiség és az állatvilág kapcsolata • 1500 Ft
• az állat és az ember összehasonlítása • a csoporténekkel való kapcsolatteremtés • az embert segítő állat csoportszellemének felismerése • a segítő állatfajjal való munka • az egyes állatfajok által képviselt minőségek • a kutya történelme és jellemzői • a háziasítás története • a kutyák csoporténjének segítő hatásai • a macska történelme és jellemzői • a macska csoporténjének segítő hatása • a farkcsóválás és a dorombolás szellemi háttere és megfelelője az embernél • a kutya és a macska poláris ellentéte
558. részletesen a WebáruházbanAz évkör ünnepei a szellemtudomány fényében

2020. május 30. • • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 1500 Ft
• Miben számíthatunk a Szent Szellem segítségére? • Hogyan kérjük a Szent Szellem eljövetelét? • a Szent Szellem befogadásának következményei • a pünkösdi élmény mint keresztény megvilágosodás • Pünkösd és az újfajta keresztény beavatás • Pünkösd mint a közösségalkotás ünnepe • Mi a különbség a keresztény közösség és a krisztusi közösség között? • a krisztusi közösség 10 aranyszabálya
880. részletesen a Webáruházban


2020. április 10. • • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 1500 Ft
• Jézus keresztfán elhangzott mondásainak jelentősége • Első mondás: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” - megbocsájtani a szenvedés közepette is - a tudatlanság és a bűn kapcsolata - az Isteni Kegyelem megszületése - az igazi megbocsájtás három eleme - saját magasabb ÉN-ünk keresztre feszítése • Második mondás: „Bizony mondom néked, ma velem leszel a Paradicsomban.” - a bal lator és a jobb lator viselkedése, lelkülete - Jézus válasza mint a remény szavai - a szenvedés közepette is van választása az embernek - a két lator képe mint az emberiség jövőbeli kettészakadásának profetikus szimbóluma • Harmadik mondás: „Asszony, íme, a te fiad! Azután így szólt a tanítványhoz: Íme, a te anyád!” - a kereszt alatt állás jelentése a keresztény beavatási úton - Krisztus és a kereszt - félelem a szenvedéstől - áldozathozatal a szeretet jegyében - János és Mária hatása egymásra és ennek gyümölcsei - a vérségi szeretet helyett a szellemi szeretet szintjére lépés • az első három mondás összefüggése a három isteni erénnyel
875. részletesen a Webáruházban


2020. április 05. • • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 1500 Ft
• Virágvasárnaptól Húsvét vasárnapig – a Nagyhét belső átélésének jelentősége • a virágvasárnapi lelkület és a húsvét vasárnapi lelkület jellemzői • a Nagyhét mint ősképszerű sors-kinyilatkoztatás • rejtett összefüggések a Nagyhét eseményei és Jézus Krisztus három földi évének történései között • Virágvasárnap eseményei - a szamárcsikó története és szimbóluma - „Ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani” – Jézus mondásának jelentésrétegei - kő-szív és hús-szív - Szűz Mária részvétele a virágvasárnapi eseményekben - Annalia élete és halála - Jézus kemény beszéde a tanítványokhoz Virágvasárnap estéjén - az ünneplő tömeg viselkedése és valódi lelkülete • a Nagyhét mint nagy lehetőség az igazi húsvéti lelkület megszületéséhez az emberben
874. részletesen a WebáruházbanAsztrológia - Asztroszófia

2011. március 27. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Asztrológia - Asztroszófia • 3000 Ft
• a Bika jegy tulajdonságai, jellemzői • a Bika árnyoldalai, testfelépítése • a Bika minőség hatása a kultúrkorszakokban • a Bika típusú betegségek és gyógymódok • a Bika jegyű ember fejlődési lehetőségei • a Bika-bűn és feloldása • a tipikus Bika sorskönyvek és játszmák • Bika-férfi és Bika-nő a párkapcsolatban • a Bika típusú beavatás • a bikák csoportszellemének támogatása • a Szent Szellem és a Bika jegy kapcsolata • a bennünk élő Bika fejlődési útja
574. részletesen a Webáruházban


2010. december 10. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Asztrológia - Asztroszófia • 1500 Ft
• az asztronómia, az asztrológia és az asztroszófia összehasonlítása • az asztroszófia jövőbeli feladatai • a Nap- és Holdkiválás az asztroszófiában • bolygó- és csillagkép beavatások • az ember testeinek kialakulása • a bolygók lényeinek hatásai az emberre • a bolygószférák titkai • felszabadító és sorsmeghatározó bolygók • a bolygók kapcsolatainak hatása
562. részletesen a Webáruházban


2009. március 20. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Asztrológia - Asztroszófia • 1500 Ft
• az asztronómia, az asztrológia és az asztroszófia összehasonlítása • az egyiptomi kultúrkorszak asztrológiája • váltás az asztrológiában Kr. u. 6. sz.-ban • a régi és a jövőbeni asztrológia jellemzői • a Hold és a Szaturnusz polaritása • a Hold, a Szaturnusz, a Jupiter, a Mars, a Vénusz, a Merkúr és a Nap titkai • a bolygótitkok megismerésének feltételei • az alsó és a felső bolygók különbözőségei • karma és szabadság és a Nap szerepe • a bolygóhatások keletkezése • a planetáris meditációk menete • a bolygóhatások jellemzői
514. részletesen a WebáruházbanÉrzékitől az érzékfelettihez

2015. május 29. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Érzékitől az érzékfelettihez • 1500 Ft
• a megismerés történetének három szakasza • a morális fejlődés fontossága a magasabb megismerés kialakításában • az önzés leküzdése mint a szeretetben való fejlődés kulcsa • tudatos és öntudatlan önzés, az öntudatlan önzés tudatossá válása a szellemi úton • az önzés „elfogadott” formái: az önzés megjelenése a boldogság iránti vágyban • az önzés legyőzése az önátadás segítségével • az önzés legyőzéséhez szükséges morális erő forrásai • a meditáció mint a magasabb észleléshez vezető alapgyakorlat • az első imaginatív élmények • személyes és objekítv szellemi világ, az ÉN-élmény átélése imaginatív szinten • emlékkép és reális kép a hétköznapi tudatban, illetve imaginatív, inspiratív és intuitív tudatszinten • az emlékezés tágulása a szellemi fejlődés során • a három magasabb tudatállapot (imagináció, inspiráció és intuíció) jellemzői
708. részletesen a Webáruházban


2015. március 20. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Érzékitől az érzékfelettihez • 1500 Ft
• a megismerés három útja: tudományos, művészi és vallásos megismerés • önzőség a megismerés terén • fizikai vakság és szellemi vakság • az imagináció lényege és néhány előfeltétele • az imagináció és a vízió közötti különbségek • a szellemi világba vezető út három kapuja: „a halál kapuja”, „az elemek kapuja” és „a Nap kapuja” – a gondolat-lénnyel való munka, illetve a „felejtés poharának kiürítése” a halál kapuján való áthaladás előtt – a gondolatfűzés tudatossá tétele, illetve a félelmekkel való munka az elemek kapuján való áthaladás előtt – hagyományos misztika és michaeli misztika – a vágyak és ösztönök uralása, illetve az égiek iránti odaadás kifejlesztése a Nap kapuján való áthaladás előtt – a has-tisztánlátás veszélyei – az ellenerők kísértései az egyes kapuknál és az ezekkel összefüggésben átélhető imaginációs képek • az imaginatív megismerés szintjei a három kapuval összefüggésben • a bolygószférák és a magasabb tudatszintek kapcsolata
699. részletesen a WebáruházbanMichael-impulzus a tudati lélek korában

2015. április 24. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Michael-impulzus a tudati lélek korában • 1500 Ft
• Szent György életének főbb eseményei, tisztelete a világban és Magyarországon • a Szent György lovagrend kultusza és virágkora • Szent György-nap a néphagyományban • a velünk született négy fő alszemélyiség: a belső bölcs, a belső tápláló, a belső gyermek és a belső harcos • az egészséges és a sérült belső harcos főbb jellemzői • Mars-erők az asztrológiai hagyományban és a mitológiában • a Mars-hatás negatív és pozitív aspektusai • a Mars-minőségek és a köldökcsakra összefüggései • a harc metafizikája: poláris erők harca az emberben – annak lényege és ismérvei • a harmonicizmus és a valódi harmónia közötti különbségek • a látható és a láthatatlan harc megnyilvánulásai • a harc metafizikája a lovagi úton, a lovagi út célja • a kereszténység 3 útja: a Kehely, a Szív és a Kard Útja • a 12 helyes viselkedés a Kard Útján • a bennünk élő sárkányt (Ahrimán) és a bennünk élő Szent Györgyöt (Michael) erősítő hatások
704. részletesen a WebáruházbanOnline előadások webáruházunkban
 
Előadás értesítő feliratkozás

Első komolyabb találkozása a természetgyógyászattal Ferencsik István révén történt. A természetes életmóddal kapcsolatos tanulmányait a vizuális diagnosztika (főleg az íriszdiagnosztika), a kiropraktika, a reflexológia és különféle masszázstechnikák elsajátításával kezdte.

Bővebben…

Végzettség:
1989 – 1993    Madách Imre Gimnázium (gimnáziumi érettségi)
1995 – 2000    A Tan Kapuja Buddhista Főiskola (filozófiai és vallásbölcsész diploma)
1995 – 1998    Mantra Szabadegyetem
1995 – 1997    One Brain, Touch for Health, Brain Gym kineziólógia képzések
1996 – 1997    Jungiánus pszichológiaképzés
2000    ETI természetgyógyászat vizsga

Bővebben…

A Magyar Természetgyógyászok Szövetsége 1993 óta osztja ki a természetgyógyászat, az egészséges életmód és az ezotéria területén kiemelkedő tevékenységet folytató szakembereknek az év Természetgyógyászatért-díját.  

A 2009-es év egyik díjazottja Váradi Tibor, akit természetgyógyászati és ezoterikus oktatói, illetve írói munkásságáért ismertek el.

Bővebben…

Napfényes Tanfolyamok az alapítvány szervezésében:

Önismereti tanfolyamok

Lelkiség, önismeret

A párkapcsolati enneagram tanfolyamon való részvétel előfeltétele az Enneagram alaptanfolyam elvégzése vagy az enneagram rendszerének alapfokú ismerete!

FESTŐI KÖRNYZETBEN, A PILISBEN!
Szeretettel várjuk az egészséges életmód iránt érdeklődőket és a testi-lelki megújulásra vágyókat egy szakemberek által vezetett ötnapos böjttáborba! A tábor során a közös böjtölés mellett testmozgás, művészeti foglalkozások és az egészséges életmóddal kapcsolatos előadások teszik tartalmassá a programot.

Az Enneagram haladó tanfolyamon való részvétel előfeltétele az Enneagram alaptanfolyam elvégzése vagy az enneagram rendszerének alapfokú ismerete!

Az Enneagram általi felismerések révén jobban megértheted magad, felszabadulhatsz és lehetőséget kapsz, hogy teljesebb életet élj!

A tanfolyamot 2 változatban – hétvégi és hétköznap esti – is rendszeresen meghirdetjük.
A Sajátmese a lélek számára olyan éltető erők forrása, mint a test számára a finom és egészséges táplálék. A lélek ugyanúgy éhezi a mesét, mint a test az ételt.

Az egyes csakrákhoz tartozó erőink aktiválására, és az egyéni elakadások kezelésére a meseterápia segítségével.

Az Enneagram haladó tanfolyamon való részvétel előfeltétele az Enneagram alaptanfolyam elvégzése vagy az enneagram rendszerének alapfokú ismerete!

Önismereti tanfolyamok

Művészet, kreativitás

2020. április 19. és 25. (V, Szo), 10-17h
Kétnapos festőtanfolyam, mely segít neked abban, hogy a kezdő lépéseket megtedd az akrilfestés birodalmában.

2020. április 21-től, 18-20h - 5 alkalom keddenként
A hegyes toll vonalvastagsága attól függ, mekkora erővel nyomjuk rá a papírra. A hajszálvékony vonaltól a több milliméteresig terjed a szélessége. Kiválóan alkalmas folyóíráshoz és díszített betűkhöz.

2020. április 30. (Cs) 18-21h

Szakadj el a másolástól és fedezd fel egyéni festészeti stílusod!

4 napos, 2 teljes hétvégés akvarellfestő tanfolyam kezdők számára.
1. rész: az alapok
2. rész: a technikák

Minden festő elkezdte valahol. Ha olajjal szeretnél festeni, kezdd itt!

Hogyan rendezhetjük életünket, életterületeinket hagyományos művészi eszközökkel? Energetikai rendszerünk tisztítása, gyógyítása kreatív technikákkal, színekkel és érdekes gyakorlatokkal.

Ennek az eszköznek széles a hegye, így a húzott vonalvastagság variálható. A vonal irányával és a hegy tartási szögével szabályozható, hogy milyen vastag vonal kerül a papírra.

Mi a titka a katedrálisok gyönyörű ablakainak? Hogyan készíts te is lélegzetelállító mintákat? Ez a különleges, Szakrális Geometria workshopunk betekintést nyújt a mandalák lenyűgöző világába.

Lenyűgöznek a piramisok? • Érdekelnek az ősi szimbólumok összefüggései? • Szívesen elmélyülnél érdekes szerkesztésekben? • Különleges testeket építenél? • Milyen titkokat rejt egy egyszerű forma? • Hogyan fedezhető fel a geometria titkos nyelvezete? • Mi a jelentősége egy alakzatnak?
Szimbólumokról és jelentésükről különleges megközelítésben…

A szépírás csúcsa az ecsettel írás. Nagy kézügyességet és kontrollt igényel, cserébe a legyszebb és leginkább élettel teli betűformákat adja.

Önismereti tanfolyamok

Spiritualitás

ÉVENTE CSAK EGYSZER INDÍTJUK!
Ízelítő a témákból:
A csakrák működése és sajátosságaik • csakrakapcsolatok • a hozzájuk kapcsolódó életterületek, betegségek • az egyes csakrákhoz tartozó pozitív és negatív elementálok • a harmonikus és diszharmonikus működésről • a csakrák tisztítása és erősítése

ÉVENTE CSAK EGYSZER INDÍTJUK!
Ízelítő a témákból:
A földfejlődés és emberiségfejlődés kiemelkedő eseményei Krisztustól napjainkig • Michael-impulzus • az 52 szellemi alapelv • a közteslét eseményei • a Szent Grál titkai • egészség, betegség, gyógyulás • damaszkuszi élmény

A szellemtudományi haladó tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik már elvégezték Az ember és a létezés titkai – bevezetés a szellemtudományba alaptanfolyamot, illetve azoknak, akik már rendelkeznek az alapvető szellemtudományos ismeretekkel.

ÉVENTE CSAK EGYSZER INDÍTJUK!
Ízelítő a témákból:
Az ember és a világ szellemi felépítése • tudatszintek • planetáris inkarnációk, a Föld létének szellemi háttere • karma és reinkarnáció • angyalok és ellenerők • a köztes lét eseményei • szellemi praxis • beavatás és megvilágosodás

Manifesztum 154. szám – 2020. május-június

 • Allergia – Felesleges és kimerítő hadakozás a világgal
 • Az önzéstől az önszereteten át mások szeretetéig
 • A játék nem játék! – A játék jelentőségéről
 • Pünkösd misztériuma
 • Földanya titkai – Ősi múltunk nyomában 2. rész
 • Sorsuk a családfánk tükrében
 • Miért épp a légutaink érzékenyek? – Az akadémikus orvoslás és a szellemtudomány szempontjai
 • Magyar királyok és uralkodók 18. rész – Királyok Mohács előtt és után (II. Ulászló, II. Lajos, Habsburg Ferdinánd és Szapolyai János)
 • Szívügyek 3. rész – A szív és a vér rejtélyei
 • Mesék

Bővebben…

Kiadványaink

 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
282930 Festőestek – 3 óra alatt festünk egy képet! 31123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
Napfényes Élet Alapítvány (főmenü)

Napfényes Élet Alapítvány