Tudnivalók az online nézhető előadásokról:

  • Az élő előadások hiányában elkezdtük a korábbi előadások online videó formájában való feltöltését. Ezek számát folyamatosan növeljük, így a DVD és a CD formátum mellett egyre több előadás online videó formájában is megvásárolható lesz.
  • Az előadások megtekintéséhez csak egy korszerű böngészőprogramra van szükség (Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari).
  • A fizetés feldolgozását követően a rendszer email-ben küldi el az előadás online megnézéséhez szükséges hozzáférési adatokat.
  • Bankkártyás fizetés esetén ez a vásárlás után azonnal megtörténik, banki átutalás esetén pedig akkor, amikor munkatársunk regisztrálja a beérkező pénzösszeget. Munkatársaink a fizetések feldolgozását munkaidőben végzik, így hétvégi vagy esti utalás esetén a következő munkanapon tudjuk leghamarabb a befizetést nyugtázni.
  • A megtekintési jog csak magáncélú felhasználásra szól, és csak a megvásárló személyére vonatkozik. A megvásárolt jog más személyre át nem ruházható.
  • A vásárlással a vevő elfogadja a felhasználási feltételeket.
  • A megtekintési jog, vagyis az előadáshoz való hozzáférés 1 évre szól a fizetés nyugtázását, vagyis a vásárló számára a videó elérhetővé tételét követően.
    Az előadás letöltése, továbbadása, engedély nélküli felhasználása és engedély nélküli nyilvános vetítése tilos!
  • A megtekinthető előadások listája webáruházunkban: https://webaruhaz.napfenyes.hu/termekkategoria/eloadasok-online/
online eloadas

Szellemtudomány (vegyes)

2024. április 27. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 2500 Ft
• a karma mint kozmikus törvény • a karmaismeret mint a tudatos sorsformálás előfeltétele, és az ebből kibontakozó minőségek • a karma fő összetevői az ember négy testének szintjén • a legfőbb karma-típusok • a karma-oldás halogatásának következményei • karmikus ciklusok • a karmikus gondolkodásmód alapelvei • a karma és a szeretet kozmikus törvényének viszonya egymáshoz • a karmához való helyes viszonyulás a lélek három szintjén • a karma megfigyelése saját életünkben • a karma mint jellem-nevelő • a karma nem a büntetésről szól • a karma helyes megközelítése • a karma változásra hív • a „mindent értés illúziója” a modern kori embernél • a jelenségek mélyebb okai, az Isteni Rend, és a rácsodálkozás • karmikus összefüggések Néró császárral kapcsolatban • a sors iránti érzékenység, a karmalátás újbóli felébresztése a mai korban • a magasabb tudatállapotok által lehetővé tett karmikus kutatás • a karma és a szabadság kapcsolata • profán és spirituális szabadság-értelmezés • a szabadság paradoxona • karma és kegyelem • a János-kereszténység a karmáról • Krisztus a Karma Ura
1008. részletesen a Webáruházban


2024. április 21. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 6000 Ft
• a Magasabb Én (Szellem) jellemzői • az ego és a Magasabb Én összehasonlítása • az ego jellegzetességei • az Én és a figyelem • az egoizmusból fakadó boldogtalanság • a leggyakoribb téves önazonosítások • a bölcsesség–szabadság–szeretet és az Én kapcsolata • az ego kialakulása • a Magasabb Én megérkezése • a „Valódi ÉN” megérkezése az emberbe • a michaeli korszak fő kérdése és feladata • az Én tanítói a michaeli korszak hajnalán • Ramana Maharsi tanításai az Énről / Önvalóról • Rudolf Steiner tanításai a Magasabb Énről • az Én-élmény és a magasabb megismerés • az Én és a magasabb tudatállapotok - Én-imagináció - Én-inspiráció - Én-intuíció • az egótól való megszabadulás • a valódi Én-től elválasztó és a vele összekötő tényezők • Én-mantra és Én-fohász – Zarándoklat az Énhez – „Én vagyok”-spruch • a Magasabb Én alászállása – az emberi Én megmentése Krisztus által • az emberek megistenülésének folyamata
1007. részletesen a Webáruházban


2024. március 22. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 2500 Ft
• kérdések az együttérzés kapcsán • a kapcsolódás három szintje • az együttérzés négy lépése és hét köre • az egocentrikus ember és az empatikus ember közötti különbségek • döntés az egocentrizmus és az együttérzés útja között • emberiségfejlődés a csakra-tan tükrében • a szívcsakra felélesztésének michaeli és szofianikus útja • átlépés a szív korszakába • az empaták (az együttérzést gyakorló emberek) helyzete a mai világban • a modern kor kollektív hitrendszerei, melyek akadályozzák az empátiában való fejlődést • a „Homo Empaticus” öt fő jellemzője • közönytől az empátiáig • szenvedés és együttérzés • Isten mint Együttérző Jelenlét • széttörés és regenerálódás • szenvedés és együttérző jelenlét • Mind képesek vagyunk az együttérzésre!
1003. részletesen a Webáruházban


2024. március 14. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 2500 Ft
• természettudomány és szellemtudomány • az emberiség három nagy korszaka a tudomány és a vallás szempontjából • ezoterikus és exoterikus megismerés • a természettudomány és szellemtudomány összekapcsolódási lehetősége a mai korban • a matematika égi eredete • a 12-es és a 10-es számrendszer kialakulása • alapvető filozófiai kérdés a matematika és a valóság viszonyával kapcsolatban • a matematika megjelenésének előfeltétele az emberi fejlődés szempontjából • a matematika és az emberi akaratvilág rejtett összefüggései • a matematika mint megismerési út és annak jelentősége • a számok mint minőségek • a sors és a számok kapcsolata • a sors-képlet és annak megoldása • Hamvas Béla gondolatai a mennyiségivé váló szám-értelmezésről és a sors-számolásról • az 1-es, 2-es, 3-as és 7-es szám titkai a szellemi megközelítés fényében - legfontosabb minőségek és analógiák - a számokhoz tartozó metafizikai aforizmák • az ember 7 testének összefüggése a matematikai műveletekkel • az egyjegyű számokhoz tartozó legfontosabb szellemi elvek
1002. részletesen a Webáruházban


2024. március 10. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 6000 Ft
• a Nap holisztikus megközelítése • a napfoltok jellegzetességei és hatásai • a Nap aktív jelenségeinek szellemi háttere • Apollón, a görög Nap-isten jellemzői • Apollón aranyszabályai • Apollón és a zene • Apollón a rend ura • a bennünk élő Nap-isten • a beteg-sérült belső Apollón jelei és gyógyítása • a Nap hét kapuja • az egyes Nap-kapukon át érkező lelkek főbb életfeladatai • három nagy korszak a magyarság történelmében a vallás szempontjából • a táltos beavatás hét szintje és azok szellemtudományi értelmezése • a táltos beavatás titkai • a Nap kiemelt szerepe a magyar ősvallásban és az ősmagyarok életében • a szellem útja a halál után • a köztes lét eseményei a Nap-szférában • Nap-szféra és Nap-beavatás • Nap-szféra és a Golgotai Misztérium • a Nap-szféra kiemelt szerepe a kereszténységben • a háromszoros Nap titka • Zarathusztra mint Nap-beavatott • a Nap-beavatottak élményei • Nap-élmény az egyiptomi és a görög-római kultúrkorszakban • Julianus Apostata küldetése • örömhír a mai kor emberének
1001. részletesen a Webáruházban


2024. március 01. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 1000 Ft
• 52 szellemi alapelv mint a szellemtudomány tanításainak esszenciája • heti ritmusú szellemi gyakorlat az 52 alapelvvel összefüggésben • az 52 szellemi alapelv kifejtése - Istenről és az ember alapvető természetéről - az emberi fejlődésről - az ősbukásról és annak következményeiről - a törekvés és a kegyelem szerepéről - a „hamis én”-ről és az „Igazi ÉN”-ről - az út-Mester-közösség jelentőségéről - a szellemivel való kapcsolat ápolásáról - a helyes megismerésről - a helyes életvitelről, lelki egyensúlyról - a tudati lélek korának követelményeiről - a szenvedésről és a gonoszról - Michaelről és Szófiáról - Krisztusról és a Golgotai Misztériumról
1000. részletesen a Webáruházban


2024. február 23. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 2500 Ft
• a Hegyi Beszéd jelentősége • a hatodik boldogmondás: „„Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent.” (Mt. 5:8.) • a hatodik boldogmondás három fontos üzenete • Isten megismerésének fokozatai • Miért nem látjuk Istent? • látni Istent a szívünkkel • a szív és a bűnbeesés • ami a szívet beszennyezi • tisztaság–egyszerűség–önzetlenség • önzetlenül tenni a jót • keleti bölcsességek az önzetlen tettekről • tiszta szív a keresztény misztikában • látni Istent mint Lét-Alapot • részleges és teljes Isten-látás • a szív a mi belső Centrumunk • Térj vissza a szívedbe! • a szív hétszeres titka • a szív megújítása • a szív életre keltése • Isten látása három szinten • a szívgondolkodás felébresztése • az osztatlan szív és a tudati lélek • a hatodik jaj-kiáltás mint a hatodik boldogmondás ellenpárja • a középső három boldogmondás összefüggése a lélek területeivel
999. részletesen a Webáruházban


2024. február 10. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 6000 Ft
998. részletesen a Webáruházban


2023. december 08. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 2000 Ft
• Mária példaértékű élete • december 8. – a szeplőtelen fogantatás ünnepe • Anna szeplőtelen fogantatásának jelentősége Mária számára • a szeplőtelen fogantatás ünnepének elterjedése a világban • a szeplőtelen fogantatás ünnepe a magyaroknál • Mária feltétel nélküli IGEN-je • az ember elhívása a szeplőtelenné válásra • az advent böjti időszaka a magyar hagyományban • az Istennek való önátadás • a három király látomása az Égi Szűzről • Mária Adventje mint az ős-Advent • Mária csendes várakozása • a Csend és az Ige kapcsolata • Isten Szava és Isten Csendje • Mária csendje • Márián keresztül láthatjuk Jézust • János és Mária összekapcsolódása a Kereszt alatt • Mária Szent Titka • Mária és József története • Mária IGEN-je és József IGEN-je • erőt meríteni Mária IGEN-jéből
992. részletesen a Webáruházban


2023. november 12. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 5000 Ft
• alapvető tudnivalók a műről • a kút szimbolikája - kút a magyar néphagyományban - bibliai párhuzam – a szamáriai asszony története • az emberben lévő „belső kút” • Isten szomjának enyhítése • a keresés titkai • Mire irányul az igazi keresés? • az Egy és a sok titkai • Isten-kereső emberré válni • ígéret és fogadalom • az ígéretek megszegésének főbb okai • tanácsok ígéretszegés esetén és annak elkerülésére • a humor szerepe Jézus életében • a szellem és a szellemesség • káros humor és egészséges humor • a humor szerepe a kereszténységben • a tiszta öröm forrásai • idézetek az örömről a János-evangéliumból és Pál leveleiből • a csillagok spirituális szempontból • kapcsolat a saját csillagunkkal • a csillagok különleges érintése • a Kis Herceg halála • a halál legyőzése a szeretet által • halál és mennybemenetel • a pilótából új ember lett • a Kis Herceg / Krisztus visszatérése • a Kis Herceg tíz fontos tanítása
989. részletesen a Webáruházban


2023. október 21. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 2000 Ft
• a szellemtudomány alapelvei • elszakadás a szellemi világtól és a visszatérés útja • a szellemi világ megismerése • hétköznapi és szellemi megismerés • kapcsolat az örökkévalóval • a szabadságban való fejlődés útja • a halhatatlanság megvalósítása • a kozmikus törvények megismerése • az ember szellemi kötelességei • a szabadság és kötelezettség viszonya szellemi szempontból • a szív jelentősége • a fej logikája és a szív logikája • a szív útja a tudati lélek korában • beavatás a szellemi világba • a korhű beavatás hét előfeltétele • megistenülés Krisztus által • tíz fontos szellemi alapelv
988. részletesen a Webáruházban


2023. szeptember 02. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 5000 Ft
• módszerek önmagunk megismerésére • az álmok megközelítése testi szempontból – alvásciklusok és REM-fázis • az álmok keletkezésének lelki aspektusai - Sigmund Freud és az álomfejtés, az álom mint vágy-teljesülés - álmok külső-érzéki és belső-szervi ingerek alapján - begetségre utaló álmok - álmok a belső pszichés ingerek alapján - látens és manifeszt álomtartalom, az álmokkal végzett munka - a látens álomtartalom forrásai, illetve az álom átalakulásának módjai - Jung álomértelmezése – az álom komplementer szerepe - az álmomban minden rólam szól • tudatos álmok - a tudatos álmodás hét ismérve és előkészítése - gyakorlatok tudatos álomban - a tudatos álmok hét fokozata és hatása • az ember négy jelenlegi és három, a jövőben kifejlesztendő tudatállapota • az álomtudat kialakulása és összefüggése az imaginációval • az ember négy testéből fakadó álmok • szellemi típusú álmok • az álomélet átalakulása a szellemi úton • álmok és az angyali hierarchiák • további álomtípusok (gyógyító, halál, vizsga, profetikus és visszatérő álmok) • kommunikáció az álomszereplőkkel • az álmok művészeti feldolgozása • kulcsok az álmok értelmezéséhez
983. részletesen a Webáruházban


2023. július 16. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 2000 Ft
• a IX. század meghatározó eseményei a kereszténység történetében • a rafaeli korszakban megjelenő három fontos szellemi áramlat • a Szent Grál keresésének jelentése és jelentősége • a „Grál” jelentései • az emberi gondolkodás átalakulása a IX. század környékén • a régi típusú, és az új, korszellemnek megfelelő Grál-megismerés jellemzői • a Grál-megismerés hét területe • az ősi beavatás és a Grál-beavatás közötti különbségek • a helyes kérdezés titkai • a személyes Grál-kérdés • a tudati lélek korának Grál-kérdései • a tudati lélek iskolázása • a Grál-titok két fontos aspektusa • a Grál-közösség jellemzői • a legfontosabb Grál-erények • Grál-királyok, Grál-őrzők és Grál-helyek • titkos név a Grál-kelyhen • a Szent Grál és az ünnepek • a Belső Grál kialakítása • a Szent Grál és a Szent Korona összefüggései
980. részletesen a Webáruházban


2023. július 16. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 2000 Ft
• az egészség és betegség fogalma szellemi megközelítésben • a gyógyítás nagy korszakai • az ősi misztériumgyógyászat és modern materialista gyógyászat közötti különbségek • gyógyítás a spirituális emberkép alapján – az ember mint mikrokozmosz • a felső ember és az alsó ember helyes és helytelen viszonya • az ember magasabb lénytagjainak fizikai bázisai • az ember mint fordított növény • a cukrok, a zsírok és a fehérjék emésztése szellemi szempontból • a helyes ritmus jelentősége az élet különböző területein • a lénytagok és az elemek kapcsolata • a gyógyanyagok szervezetbe juttatásának formái és hatásuk • a bűnök és a betegségek kapcsolata • az erények szerepe a gyógyulásban • a betegségek karmikus háttere • bizonyos negatív jellemvonások megjelenése a következő életben mint karmikus betegség • gyógyítás mind a négy lénytag szintjén • a betegségeknek megfeleltethető természeti folyamatok • az egyensúly aspektusai az ember életében • az antropozófus orvoslás fő terápiás módszerei • a beteghez való helyes viszonyulás • az áldozathozatal mint a gyógyítás kulcsa • a szellemi szemléletű gyógyítás hét alapelve • Rudolf Steiner mantrája a gyógyítók és betegápolók számára
979. részletesen a Webáruházban


2023. április 14. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 2000 Ft
• Mária példaértékű élete • Mária szülei: Anna és Joachim • a szülők gyermekáldásig vezető hosszú és nehéz útja • Mária természetfeletti fogantatása • Mária rendkívüli születése és annak körülményei • az ószövetségi Tóbiás története mint előkép • Mária nevének jelentései • Mária és Szófia az Anya-Páholyban • Mária és Szófia megkülönböztetése, illetve kapcsolata • Mária mint az új Éva • a jövőbeli Szófia-misztériumok • az Isteni Irgalmasság Anyja • a „kegyelemmel teljes” jelentésrétegei • törvény és kegyelem • Mária transzcendentális szépsége • hála és kegyelem • a Kegyelem szerepe a Teremtésben és a Megváltásban • a Kegyelem jelentősége az ember életében • Mária-Szófia „Én vagyok”-mondásai
972. részletesen a Webáruházban


2023. március 24. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 2000 Ft
• a Jelenlét Angyalai • Gábriel arkangyal a zsidó, a keresztény és az iszlám hagyományban • Gábriel fő jellemzői • a Gábrielhez tartozó főbb területek • Gabriel és a víz-elem kapcsolata • Miben segítenek a gábrielita víz-angyalok? • Gábriel hatása a lélekre • Gábrielhez tartozó minőségek • korszakok, melyekben Gábriel hatása domináns, és ezek jellegzetességei • Gábriel attribútumai: a harsona és a liliom • Gábriel mint az anyák és az anyaság égi segítője • héthetes Gábriel-program • Gábriel és a Hold-karma • angyali jelenlétre utaló jelek • Gábriel és Michael egymást kiegészítő angyali párosa • Mikor kérjük Gábriel segítségét? • röpimák Gábriel arkangyalhoz
970. részletesen a Webáruházban


2023. március 17. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 2000 Ft
• a Mars holisztikus megközelítése • a Mars asztrológiai aspektusai • a Mars testi szinten: – marsikus növények és állatok – Mars-erőket hordozó ételek és gyógynövények – marsikus növényekkel végezhető tisztítókúrák • a Mars lelki szinten: – a Mars fénye és a Mars árnyéka – egészséges önérvényesítés, avagy az arany középút a passzív, önfeladó viselkedés és az agresszív, erőszakos viselkedés között – az asszertív kommunikáció alapjai – negatív hitrendszerek és szülői parancsok feloldása – asszertív konfliktuskezelés (a D.E.R.N.-módszer) • a Mars szellemi szinten: – a voluntarista világnézet jellemzői és annak filozófiai megnyilvánulásai Schopenhauernél – az emberi szellem útja a Mars-szférán át a köztes létben • a marsi fejlődés hét szintje • 2023 – a Mars éve!
969. részletesen a Webáruházban


2023. március 12. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 5000 Ft
• néhány alapvető tudnivaló a műről • a rókával való találkozás mint a mű egyik csúcspontja • a három titok, amit a róka megoszt a Kis Herceggel • tanítások a barátságról Arisztotelésznél és Nietzschénél • Krisztus barátjává válni • a rókák csoportszellemének sajátosságai • találkozás a váltóőrrel – a modern ember rohanó élete • a lassítás művészete az élet különböző területein („slow filozófia”) • a gyorsított tempó főbb okai • kapcsolódás a Belső Gyermekhez • találkozás a kereskedővel – a szomjoltó labdacsok szimbolikája • lelki szomjúhozás a szellemre • az 53-as szám jelentésrétegei • elindulás a 8. napon a Forrás felé • az ember szomjazása és Isten szomjazása • a hit és a remény jelentősége a Forráshoz vezető úton • enyhíteni egymás szívének szomjúságát • a szellemmel telítettség felfedezése • a pilóta megtérése • Pietà-motívum a Kis Hercegben • erő a gyengeségben – a törékenység és sebezhetőség értéke • a kút megtalálása a Kis Herceggel • a szerző Krisztus-élménye • Krisztus mint az Élet Ura - a második eljövetel titkai • a víz megszentelése • enyhíteni Krisztus szívének szomjúságát • a Kis Herceg tíz bölcsessége
968. részletesen a Webáruházban


2023. február 24. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 2000 Ft
• a Hegyi Beszéd mint Jézus Krisztus tanításainak esszenciája • az ötödik boldogmondás értelmezése: „Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmat nyernek.” (Mt. 5:7.) • a szívből fakadó irgalmasság • az „evangéliumi érzékenység”-ről • az irgalmas ember „szabadságharca” • Isteni Igazságosság és Isteni Irgalom • véres áldozatok helyett irgalmasság • irgalom és anyai szeretet • irgalom és együttérzés • irgalmasság Isten felé • az irgalom és az Isten-kép kapcsolata • irgalmasság és megbocsájtás • irgalmasság és a kedély-lélek • áramlás ember és ember között • az irgalmas szamaritánus példázata és annak mélyebb jelentésrétegei • az irgalmasság hét mozzanata • az irgalmasság hét testi, hét lelki és hét szellemi cselekedete
965. részletesen a Webáruházban


2023. február 12. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 5000 Ft
• a Mars holisztikus megközelítése • a Mars fő csillagászati jellemzői • a Mars asztrológiai megközelítésben • a Marshoz tartozó kulcsminőségek • a Mars csillagpárjának, az Antaresnek a titkai • a Mars-erők hiányának, többletének és egyensúlyának jellemzői • a Mars üzenete • tanácsok a Mars-erők felvételéhez • Mars / Árész a mitológiában • a bennünk élő Mars / Árész megnyilvánulásai • a Mars a Kos és a Skorpió útján • 2023 a numerológia tükrében • a Diadalszekér Tarot-lap szimbolikája és üzenete • a Marshoz tartozó szervek és betegségek • az elfojtás–kompenzáció–krízis–gyógyulás folyamat a marsi életterületen • marsikus játszmák, szülői programok és életpozíciók • a Mars az asztroszófia tükrében - a Mars és a beszéd szellemi kapcsolata - a Mars és a Vénusz különleges kapcsolata - az emberi szabadság születése • Samael, a Mars-arkangyal fő témái és hatásai - Samael periódusai a történelemben - Mikor kérjük Samael segítségét? • a Mars pozitív és negatív aspektusai • önismereti kérdések a Mars-évhez • a marsi fejlődés hét szintje • Mars-mantra és Mars-pecsét • 2023 – a Mars éve!
964. részletesen a Webáruházban


2022. december 09. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 2000 Ft
• a kapcsolódás három szintje • az együttérzés négy lépése és hét köre • az együttérzés és a szakrális szív kapcsolata • Mi nem az együttérzés? • a modern világ tendenciája: a „Homo sapiens”-től a „Homo roboticus”-ig • a szív útja – „Homo empaticus” • az emberiség döntés előtt áll • a szív „fotoszintézise” • az együttérzés három komponense - figyelem, figyelmesség - a helyes hozzáállás - cselekvés az együttérzés jegyében • az együttérzés négy „magja”, mely az együttérzés kibontakozását segíti - ítéletmentesség - erőszakmentesség - megbocsájtás - belső éberség • buddhista és jézusi tanítások az együttérzés négy magjáról • javasolt gyakorlatok az együttérzéshez
958. részletesen a Webáruházban


2022. november 13. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 5000 Ft
• néhány alapvető tudnivaló a műről • találkozás a kígyóval • magány és egyedüllét • az embert süllyesztő tényezők • elidegenedés a szellemi jelentőségünktől • a sivatag szimbolikája • a halál mint misztérium • halál és újjászületés, halál és beavatás • a csend szerepe • a kígyó szimbolikája és megszelídítése • a gyökértelenség problémája • a fantázia és az eredetiség hiánya • a rózsakert üzenete • találkozás a rókával • a megszelídítés titkai • a szívek közeledése • az unalom és a durvaság kapcsolatáról • a megszelídítés előtti élet jellemzői • a megismerő szeretet fontossága • a szertartások jelentőségéről • az Utolsó Vacsora titkai • „Jól csak a szívével lát az ember” – a mű egyik kulcsmondatának jelentésrétegei • ami igazán lényeges az életünkben • a megszelídítés hét fő titka
955. részletesen a Webáruházban


2022. október 28. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 2000 Ft
• a Hegyi Beszéd és a boldogmondások jelentősége • a 4. boldogmondás értelmezése („Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek.” – Mt. 5:6.) • a testi éhség és szomjúság párhuzamai a lelki éhséggel és szomjúsággal • a lelki étvágytalanság és annak fő okai • a lélek haldoklása • a földi igazság és a szellemi Igazság közötti különbségek • hétköznapi és szellemi megismerés • a szellemi megismerés néhány fontos területe • a szellemi Igazsághoz való hozzáállás fokozatai • az Igazság útjának három fontos fázisa • Krisztus mint az Igazság Lénye • az egészséges táplálkozás három alapelve testi és lelki szinten - a mennyiség jelentősége - tipikus hibák a mennyiséggel kapcsolatban - a szellemi emésztés fokozatai - a minőség szerepe és lehetséges problémák ezen a területen - a ritmus fontossága • az ember lelkében lévő egzisztenciális űr és annak betöltése • ószövetségi idézetek az Igazságra való szomjazásról • Krisztus mint az igazi gyógyír a szellemi éhségre és szomjúságra • az Örök Élet Vizének és a Mennyei Kenyérnek a Krisztusi misztériuma
953. részletesen a Webáruházban


2022. augusztus 06. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 4000 Ft
• a négy elem szerepe a világ keletkezésében az ókori tanítások szerint • a négy alapelem és a négy platonikus test, illetve a négy fizikai alaperő • Platón és Arisztotelész tanításai a négy elemről • önismeret a négy elem alapján • a domináns elem és az árnyékelem felfedezése magunkban • a tűz, a víz, a levegő és a föld típusú ember lélekrajza – pozitív tulajdonságok és negatív hajlamok, erények, kihívások és gyengeségek • a négy elem összefüggése az alszemélyiségekkel, illetve a temperamentummal • időorientáltság, a döntés és az értékelés szempontjai a négy típusnál • testi jellemzők és egészségmegőrző javaslatok a négy típus számára • az elemek, az emberi testek és az érzékelés összefüggései • a csakrák és az elemek • a planetáris inkarnációk és az elemek keletkezése, illetve feloldódása • a négy elem szellemi háttere • a beavatás előtti elemi próbák • föld-, tűz, víz- és levegőpróba régen és a mai korban • az elementális lények típusai és azok üzenetei az ember számára • a Jelenlét Angyalai és a négy elem • a négy elem és azok egyesítése az alkímiában (a kvintesszencia létrehozása) • belső fejlődés az elemek tükrében
947. részletesen a Webáruházban


2022. május 20. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 2000 Ft
• kérdések az együttérzés kapcsán • az emberi élet értelme • a szeretet hét szintje • szimpátia és agapé • empátia és agapé • a kapcsolódás három szintje • együttérzés és a szakrális szív • az együttérzés hét köre • Az együttérzés nem sajnálat! • az együttérzés négy lépése • együttérzés a buddhizmusban - mettá és karuná - Aszanga története, Aszanga és Maitréja találkozása - az együttérzés kifejlesztésének hét módszere / stádiuma • együttérzés a kereszténységben - az együttérzés Istene - Isten ott van minden szenvedőben - az együttérzés megjelenése Jézus Krisztus életében - az együttérzés mint kihívás
943. részletesen a Webáruházban


2022. május 15. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 5000 Ft
• a megbocsájtás különböző szintjei • a neheztelés leggyakoribb okai • a megbocsájtás mint a fájdalmas emlékek gyógyítása • a megbocsájtás mint a tudati lélek korának egyik fő feladata • felejtés és emlékezés • a nem valódi és a valódi megbocsájtás ismérvei • megbocsájtás és szabadság • a megbocsájtás fokozatai • megbocsájtás önmagunknak • a bűntudat és az Isten-kép kapcsolata • a bűntudat feloldása • a türelem mint a megbocsájtás előszobája • tolerálni más emberek gondolatait • a megbocsájtás mint beavatási út • a neheztelés és a megbocsájtás következményei a Köztes Lét szempontjából • a megbocsájtás mint belső halál és belső feltámadás • a megbocsájtás ősképei az Újszövetségben • szubjektív karma és objektív karma • a megváltás misztériuma • karma és kegyelem • a megbocsájtás szerepe a Kozmosz átalakításában • az igazi megbocsájtás következményei
942. részletesen a Webáruházban


2022. április 30. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 2000 Ft
• a teljeskörű megismerés három útja • a magasabb megismerés kialakítása • a morális fejlődés jelentősége • az önzés változásai a szellemi iskolázás során • az önzés és a személyes boldogság iránti vágy • az önzés leküldése és az ehhez szükséges morális erő forrásai • meditáció és a magasabb észlelés • meditáció és ÉN-élmény • szubjektív és objektív szellemi élmények • az ember első imaginatív élményei • a magasabb ÉN megszületése • inspiratív és intuitív tudatállapotok főbb jellemzői • emlékezés a hétköznapi és a három magasabb tudatállapotban • az emlékezet tágulása a szellemi fejlődés során • a három magasabb tudatállapot további aspektusai
940. részletesen a Webáruházban


2022. április 10. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 5000 Ft
• alapvető tudnivalók a műről • a kisbolygó mint a lélek szimbóluma • bolygónk napi tisztítása • a vulkánok szimbolikája – szennyeződések, kitörések, tisztítás • az ima és a meditáció kapcsolatáról és jelentőségéről • a Kis Herceg és a pilóta beszélgetése a tövisekről • a tövisek mint az egó-védő mechanizmusok jelképei • a tövis szellemi megközelítése - Pál apostol töviséről - az emberiség kollektív tövise • utazás a hat bolygón keresztül - a hat ember mint hat tipikus torzult személyiség – a király, a hiú, az iszákos, az üzletember, a lámpagyújtogató, a geográfus - a gyógyulás útja számukra, amire a Kis Herceg utal a találkozások során • a rózsa jelentése „A kis herceg”-ben • a szív-rózsa jelentősége, a belső rózsa gondozása • tudati éberség és szív-éberség • a szív-kapcsolat három fokozata • a szív hétszeres titka • a szívünk három fő betegsége • rózsa és kereszt • személyes találkozás a Kis Herceggel • életreform a Kis Herceg tanításai alapján
937. részletesen a Webáruházban


2022. március 25. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 2000 Ft
• a Hegyi Beszéd mint Krisztus tanításainak esszenciája • a boldogság isteni és emberi megközelítése • a boldognak fordított „makariosz” szó egyéb jelentései • a harmadik boldogmondás: „Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.” (Mt. 5:5.) • a szelídség materialista szemszögből • a szelídség és a belső erő kapcsolata • Boldogok-e az erőszakos emberek? – az erőszakos ember sorsa • az ál-szelídség megnyilvánulásai • a szelíd ember jellemzői az eredeti görög szó („praüsz”) jelentései alapján • Krisztus szelídsége • a Hegyi Beszéd hatása Gandhira – az erőszakmentesség mozgalma • a szelídség fontossága önmagunk felé • a Föld Anya iránti szelídség aspektusai • az „értelem irgalma” – megérteni mások véleményét • szelídség Isten / az Égiek felé • Krisztus szelídségének legnagyobb próbatétele • szelíddé válni a Krisztushoz való közelség által • Hogyan öröklik a szelídek a Földet? • eme boldogmondás ószövetségi előképe • a szelídség szellemtudományi aspektusai • „megörökölni a Földet” – jelentése a szellemtudomány fényében
935. részletesen a Webáruházban


2022. március 21. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 5000 Ft
• alapvető tudnivalók és érdekességek a műről • a szerző életének legfontosabb mozzanatai • „A kis herceg” születésének körülményei • a motorhiba mint szív-hiba – kapcsolódás a szívünkhöz • Milyen lényegi kérdésekhez ad kulcsokat „A kis herceg”? • „A kis herceg” és a küszöb-élmény • a kis herceg és a Belső Gyermek • a kis herceg mint ébresztő – szellemi alvás és szellemi ébredés • gyermeki lét és felnőtt lét – a két minőség szintézise • a kis herceg szellemi aspektusai • a három fő szív-hiba és gyógyításuk • a kényszerleszállás szimbolikája • a pilóta gyerekkori rajzainak jelentősége • a kis herceggel való találkozás előzményei és legfőbb ismérvei • a kis herceg kérése és a pilóta reakciói – tipikus emberi megnyilvánulások az Égiek kéréseire • a bárány szimbolikája • a három legfontosabb keresztény imagináció • a kis herceg öltözetének jelentősége – kardja, palástja, virágdísze • a „sivatagba zuhant ember” öt jellemzője és feladata • a kis herceg bolygója • a majomkenyérfa szimbolikája • az önvizsgálat mint belső gyomlálás • a kis herceg tíz fontos tanítása
934. részletesen a Webáruházban


2022. március 11. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 2000 Ft
• 2022: a Jupiter éve! • a Jupiter alaptémái • a Jupiter bölcs tanításai • a Jupiter segít kilépni önmagunkból – az „extázis” helyes és helytelen útjai • a jupiteri bőség ismérvei • a vallás mint vállalás • a Jupiter az igazi vallásossághoz vezet el • a Jupiter / Nyilas hatása alatt álló játszmák • a Jupiter hatása a 12 csillagképben – Mit segít az adott konstelláció? – Mi jellemzi azt az embert, akinél domináns ez a hatás? – Milyen erények és negatívumok jelenhetnek meg nála? – Hogyan jelenik meg a Jupiter növekedést, gyarapodást serkentő ereje az adott csillagkép hatása alatt?
933. részletesen a Webáruházban


2022. február 13. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 4000 Ft
• a Jupiter holisztikus megközelítése • a Jupiter az asztronómia szintjén – főbb jellemzők és különlegességek • A Jupiter asztrológiai megközelítésben o a Jupiter és a Szaturnusz mint poláris pár o a Jupiter mint a Merkúr magasabb oktávja o a Jupiter alaptémái o a Jupiter mint a Bölcsesség bolygója o a Jupiterhez tartozó pozitív minőségek és negatív aspektusok o a jupiteri erők hatása az emberben o a jupiteri növekedés ismérvei o a Jupiteri negatív aspektusai o a Jupiter bölcs tanításai • a Jupiterhez tartozó szervek és betegségeik • az elfojtás–kompenzáció–krízis–gyógyulás folyamat a jupiteri életterületen • a Jupiter kialakulása a szellemtudomány megközelítésében • a Jupiter-szféra jellemzői a halál utáni létben, illetve az új inkarnáció előkészítése során • a Jupiter az asztroszófia tükrében o a Jupiter segíti a megértést o a Jupiter-lények szerepe az emberi szabadságban o külső és belső ritmus az egyes főangyalok által uralt időszakokban o Zadkiel, a Jupiter-arkangyal fő témái és hatásai o Mikor kérjük Zadkiel segítségét? • önismereti kérdések a Jupiter-évhez • a Jupiteri fejlődés hét szintje • Jupiter-mantra és Jupiter-pecsét • 2022 – a Jupiter éve!
930. részletesen a Webáruházban


2022. január 28. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 2000 Ft
• a tudati lélek korának előkészítése – Aquinói Szent Tamás és a skolasztika küldetése • a tudati lélek korának Grál-kérdése – a gondolkodás keresztényivé tétele • a Miatyánk keletkezése – a Makrokozmikus és a Mikrokozmikus Miatyánk • „Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy…” bevezetés értelmezése • Isten gyermekei vagyunk, azaz szellemi testvérek • az égi-isteni dolgokra irányítsuk figyelmünket, a szellemi valósághoz közeledjünk • a teremtés és az áldozat kapcsolatáról • a „Szenteltessék meg a Te neved!” értelmezése • Isten neve csodálatos, tiszteletre és szeretetre méltó • a dolgok igazi neve: ősképek a szellemi világban • „Jöjjön el a Te országod!” – Isten uralkodjon az emberi szívekben • keresztény beavatás és az ősképeket teremtő lények megismerése • az isteni / szellemi felfedezése a körülöttünk lévő világban • „Legyen meg a te akaratod!” – Isten akaratának megismerése • Isten tökéletes megismerése a Vele való egyesülés által • a Miatyánk első három kérése és az isteni / szellemi felfedezése a felső, a belső és a külső világban
928. részletesen a Webáruházban


2022. január 21. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 2000 Ft
• az anyagi és a szellemi összekötése • holisztikus takarítás alapelvei • a 4 elemhez tartozó elementális lények és szerepük • kapcsolat és együttműködés az elemek lényeivel a házimunka során • az elementális lények felszabadítása • az egyes házimunka-területek és az elementális lények kapcsolata • munkálkodás a konyhában - az ételkészítés folyamatai és az elementálok - a kenyérkészítés lépései és az elementálok • a tudatosság növelése takarításkor • a házimunka 3 fontos területének lelki-szellemi hátteréről: - rendrakás - portörlés - vasalás • a holisztikus takarítás 8 alapelve
927. részletesen a Webáruházban


2021. november 25. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 2000 Ft
• misztikus, tudományos és holisztikus emberkép • kapcsolódás az anyagihoz és a szellemihez • szellemiség a hétköznapi életben • a munka átszellemesítése • a munka és az Én-tudat kapcsolata • a munkával kapcsolatos alapkérdések • Linda Thomas életútja és felismerései • a holisztikus takarítás ismérvei • takarítás és a tér gondozása • a takarítás hatása a belső és a felső világban • párhuzam az ember és a ház felépítése között • a ház / lakás fizikai, éteri és asztrális teste • a ház / lakás szellemi lénye • a holisztikus takarítás hét alapelve
921. részletesen a Webáruházban


2021. november 21. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 5000 Ft
• az idő három aspektusa • tér-tudat és idő-tudat • az éteri test és a jelen-pont • a három fő időszemlélet (ciklikus, lineáris és spirális időszemlélet) • az idő születése a Szaturnusz-létben • az idő és az áldozat közötti kapcsolat titkai • az időtől való függetlenedés eszközei • exoterikus idő és ezoterikus idő • belső iskolázás és az idő-érzék • az éteri test és az idő áramlása • sorskönyvi időfolyamatok • időpszichológia – időorientáció és a döntések • az idő titkai a kereszténységben • az idő mint isteni ajándék • Krisztus és az örökkévalóság • az idő és a szabad akarat • emberi akarat és isteni akarat • Krisztus és az idő megváltása • Isten négy ajándéka • a bűnbeesés mint idő-előttiség • a Tudás fája és az Élet fája • Élet fája a János-kereszténységben • „Én-idő” és „Isten-idő” • Krisztus a Kezdet és a Vég • az új időszámítás jelentősége • kilépés a térből az időbe • „Krisztus elhozta számunkra az időt”
920. részletesen a Webáruházban


2021. október 29. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 2000 Ft
• a Hegyi Beszéd jelentősége és célközönsége • a második boldogmondás jelentésrétegei („Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.” – Mt. 5:4.) • vigasztalás Isten által • a profán és a szent sírás közötti különbségek • szent sírás Isten hiánya miatt • kérés–keresés–zörgetés mindennap • szent sírás a bűnök miatt • a farizeus embertípus • az együttérzésből fakadó szent könnyek • szent sírás az Istennek okozott fájdalom és szenvedés miatt • a bűnbánat könnyei • a szent sírásból fakadó öröm, és ennek megjelenése a szenteknél • új teológus Szent Simeon és Emil Cioran gondolatai a könnyekről • érzéketlenség és túlérzékenység • amikor Jézus Krisztus sírt – együtt sírni Krisztussal • mások bánatának, terheinek, keresztjének hordozása • a szent sírás és a Vigasztalás Szelleme • az isteni boldogság hét szintje
916. részletesen a Webáruházban


2021. október 24. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 4000 Ft
• a Szaturnusz kiemelt jelentősége 2021-ben • a Szaturnuszhoz tartozó minőségek, erények és negatív aspektusok • a Szaturnusz mint „Isten metszőollója” • a Szaturnusz üzenete • a Szaturnusz legfontosabb csillagászati jellemzői • a Szaturnuszhoz tartozó fő szervek és betegségek • a bőr és a csontrendszer összefüggései • a Szaturnusz és a táplálkozás – a lép szerepe az individualizálásban • a szaturnuszi halál-erők és a gondolkodás kapcsolata • a bolygó-szimbólumok értelmezése • elébe menni a Szaturnusz lemetsző hatásának – az önkéntes áldozathozatal jelentősége • a szaturnikus fejlődés hét szintje • a Szaturnusz-erők felvételét segítő és akadályozó tényezők • a Szaturnusz 29,5 éves ciklusa és annak jelentősége az ember sorsának alakulásában • biográfia (életút-elemzés) a szaturnuszi ciklusok szemszögéből - az első ciklus (0–30 éves korig) és annak legfontosabb szakaszai (első kvadrát, szembenállás, második kvadrát, trigonok és kvinkunxok) - az egyes szakaszok fő témái, központi kérdései, döntési helyzetei - jellemző életmotívumok, buktatók és nehézségek az egyes szakaszokban - a második ciklus (30-60 év) mint az első ciklus magasabb oktávja - a harmadik ciklus jellemzői (60-90 év)
915. részletesen a Webáruházban


2021. augusztus 13. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 2000 Ft
• a jelenlét jelentősége és három fokozata • az egó „menekülése” a jelenből • gondolkodás és a jelenlét • szellemi alvás és szellemi éberség • Buddha tana és Krisztus tana az éberségről • 12 tudatosságfokozó gyakorlat • a jelenlét keresztény szemmel • a jelenlét mint kapu Istenhez • szent és profán • a tudat ébersége és a szív ébersége • a szeretet és a jelenlét • a jelenlét mint szüntelen ima • a jelenlét mint kapu a másik emberhez • jelen lenni Isten számára • a jelenlét útja a szabadsághoz és a szeretethez
910. részletesen a Webáruházban


2021. július 16. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 2000 Ft
• az Oidipusz-legenda jelentése az emberiségfejlődés vonatkozásában • a vágy és a szeretet közötti különbség • az ős-vágy (Isten utáni vágy) jelentősége és felébresztése • a vágyak transzcendentálása • hétköznapi és magasabb megismerés • a hierarchikus lények általi megismerés • a megismerés összefüggése az átszellemesítéssel • a meditációs praxis jelentősége - a meditáció legfőbb hatásai • túllépés a szimpátián és antipátián • a szeretet misztériuma
909. részletesen a Webáruházban


2021. június 18. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 2000 Ft
• a trinoszófia és az antroposzófia jelentése • a belső alkímia lényege • a trinoszófia és az antroposzófia a hitről • a változás jelentőségéről • a változás lehetséges akadályai • az Antroposzófia alapelvei a rosszról • az ellenerők főbb csoportjai és hatásuk az emberre • Saint-Germain a szív nézőpontjáról • a szívbéli nézőpont elsajátításának hatásai az emberre és kapcsolataira • Saint-Germain a hívásról •a z integráció négy vonala • szellemi hívás és szellemi válasz • a trinoszófia az egységről
908. részletesen a Webáruházban


2021. május 15. • • Szellemtudomány (vegyes) • 2000 Ft
• az illúziók négy fő területe • májá-tan megjelenése a hinduizmusban • Isten az egyedüli valóság • májá-tan megnyilvánulása a buddhizmusban • Nágárdzsuna tanításai a kétféle igazságról • Isten mint a feltétel nélküli független létező • a keresztény májá-tan lényege • Isten az egyetlen valóság • a szellemi fejlődés négy fokozata • májá-tan szellemtudományi megközelítésben • a külső és belső májá • Pál apostol a májá-tanról • a valóság megismerése Krisztus által • a megismerés megváltása, megszentelése Krisztus által • a Krisztus általi új, szellemi megismerés • Buddha és Krisztusa tanításai a szellemi megismerésről • a májá legyőzése a keresztény beavatási úton
906. részletesen a Webáruházban


2021. május 08. • • Szellemtudomány (vegyes) • 2000 Ft
• 2021 – a Szaturnusz éve • a Szaturnuszhoz tartozó fő minőségek • a Szaturnusz mint „Isten metszőollója” • a Szaturnuszhoz tartozó erények és negatív aspektusok • a Szaturnusz üzenete számunkra • a Szaturnuszhoz tartozó fő szervek és betegségek • a sors nem büntet, hanem kiegyenlít • sors-elfogadás és sors-szeretet • a felelősségvállalás jelentősége életünkben • az emberi fejlődés kulcsai • a törvények helyes megközelítése • a munka és a hivatás közötti különbségek • az életfeladatunknak megfelelő hivatás • az időtől való függetlenedés eszközei • a halálfélelem kialakulása és legyőzése • a tudatos küszöbátlépés jelentősége korunkban • a Szaturnusz mint hétszeres őrző • önvizsgálati kérdések a Szaturnusz évében • a szaturnikus fejlődés hét szintje
905. részletesen a Webáruházban


2021. április 10. • • Szellemtudomány (vegyes) • 2500 Ft
• a irgalmasság jelentősége a kereszténységben • a szeretet, az igazságosság és az irgalmasság • az isteni irgalom mint a rossz elé állított végső korlát • felismerni Krisztust mindenkiben • az irgalmasság cselekedetei testi és lelki szinten • az irgalmasság hét szellemi cselekedete o a betegek csodás meggyógyítása - Kiket gyógyított meg Jézus? - a keresztény gyógyítás alapelvei o a megszállottak megszabadítása - a megszállottság fő típusai és legfőbb tünetei - a keresztény ördögűzés néhány eleme o a gonoszság lényeinek megváltása - a megváltás az ellenerők három fő csoportjának vonatkozásában o csodatételek az irgalmasság jegyében - minden egyes csoda mint jel és tanítás o a bűnök megbocsájtása - a bűnbánat és a kegyelem befogadásának útja - a kegyelem elutasításának lehetséges okai o az emberiség bűneinek átvállalása - a Golgotai esemény mint az átvállalás ősképe o a halottak feltámasztása - a halál legyőzése mint a bűn legyőzése
901. részletesen a Webáruházban


2021. március 27. • • Szellemtudomány (vegyes) • 2000 Ft
• „az ember tragédiája” – kizuhanás a Létezés Centrumából • a Centrumtól való eltávolodás folyamata és a Centrumhoz való visszatérés lépcsőfokai • a Szív mint az ember belső Centruma • a Szív hétszeres titka • bevezetés a Csend misztériumába • a modern kori zajszennyezés és menekülés a Csend elől • a Csend szerepe a keleti tanításokban a hinduizmus, Sri Ramana Maharsi és Buddha tanításai a japán haikuk és a Csend kapcsolata • keresztény kérdések a Csendről • Isten Csendje a hetedik napon • megáldott és megszentelt Csend • meghallani Istent a Szív Csendjében • Isten Szava és Isten Csendje • a Csend megvalósításának fokozatai • a Csendből születő cselekvés • a Csend és a Szeretet kapcsolata • a Megfeszített Csendje – Csendben állni a Kereszt alatt
899. részletesen a Webáruházban


2021. március 24. • • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
• a Jelenlét Angyalai • a zsidó, a keresztény és az iszlám hagyomány tanításai Gábrielről • Gábriel és a víz elem kapcsolata • Gábrielhez tartozó főbb analógiák • Gábriel hatása a lélekre • Gábrielhez tartozó minőségek és területek • gábrieli periódusok a történelemben, a gábrieli korszakok jellegzetességei • Gábriel attribútumainak jelentése – harsona és liliom • Gábriel az anyák/anyaság égi segítője • héthetes Gábriel-program • Gábriel és Michael összehasonlítása • Miben tud Gábriel segíteni? • Mikor kérjük Gábriel segítségét? • röpimák Gábriel Arkangyalhoz
898. részletesen a Webáruházban


2020. május 16. • • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
· a XVII. században bekövetkező materialista fordulat szellemi oka · az ember szellemi süllyedésének fázisai a korokon át · az ember szellemi felemelkedésének lépcsőfokai · a szellemi megtalálása önmagunkban · a szellemi megismerés akadályai · a szabad ember jellemzői · Isten viszonya az ember szabadságához · az ember megnyilvánulásainak összhangja a létsíkok törvényeivel · az önzőség legyőzése · az ember szellemi érettségének egyik fokmérője · a kötelezettségek és a szabadság viszonya · az emberiség szellemi adósságának törlesztése · az imaginációs tudat megalapozása, jellemzői és fokozatai · út az ÉN-imaginációtól a Krisztus-imaginációig · a szellemi fejlődés 10 fontos alapelve
879. részletesen a Webáruházban


2020. május 03. • • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
· a láthatatlan (szakrális) szív mint belső otthonunk · a láthatatlan szív hétszeres titka · a jelenlét fontossága és három fokozata · a tudat ébersége és a szív ébersége · Én-élmény és Szív-élmény · a szívek találkozásának három fokozata · Isten általi szeretettség és áldottság · a minden ember születésénél felcsendülő Isteni szózat · a kedvesség mint fontos szívminőség · a kedvesség három szintje · kedvesség gyakorlásának szempontjai · a szerető kedvesség és az együtt érző szeretet a buddhizmusban · a „szerető kedvesség”-meditáció menete · a szerető kedvesség gyakorlásának pozitív hatásai · keresztény tanítások a kedvességről · pszichológiai megfigyelések a kedves emberekről · a kozmikus morál és a lelkiismeret hangja · szakrális szívünk mint a szeretet kiapadhatatlan forrása
878. részletesen a Webáruházban


2020. április 19. • • Szellemtudomány (vegyes) • 2500 Ft
• Fehérvasárnap mint az Isteni Irgalmasság ünnepe • az irgalmasság hét lelki cselekedetéről o meginteni az eltévelyedetteket -„egymásra vagyunk bízva” – nem lehetünk közönyösek egymás iránt -a figyelmeztetés fokozatai o tanítani a tudatlanokat -az égi kincsek megosztása – hozzásegíteni másokat a szellemi tudáshoz -az élő tanítás jelentősége o tanácsot adni a kételkedőknek -az empátia és a szabadon hagyás jelentősége -Krisztus mint az igazi válasz minden kérdésre o a szomorúak megvigasztalása -a szent sírásról – sírni másokért -Krisztus mint a vigasztalás igazi forrása o a bántalmakat békével elviselni -az ehhez szükséges lelki erények -hozzájárulás az egész világ békéjéhez o megbocsájtani az ellenünk vétkezőknek -a valódi megbocsájtás jellemzői -bántalmazó és áldozat a szellemi megközelítés alapján o imádkozni élőkért és holtakért -Kikért érdemes imádkozni? -a „szüntelen imádkozás” jelentősége
876. részletesen a Webáruházban


2020. február 28. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
• a mese jelentőségéről • az ősi mesék szellemi értéke • a játék és a mese kapcsolata • a mese mint a morális érzék felébresztője • javasolt mesék és mítoszok életkor szerint • a játék jelentőségéről • a mese hatásai • reggeli mese és esti mese • a mesék által tanított alapelvek • a mesék gyógyító ereje • főbb mesetípusok • a mesék lehetséges megközelítései • a meseszereplők és a bolygók kapcsolata • a mesemondás művészete • a mesék és a temperamentumok kapcsolata • a szereplők szimbolikája két ismert mesében • a „hol volt, hol nem volt…” mesekezdés szellemi jelentésrétegei „és boldogan éltek, amíg meg nem haltak” – a mesék gyakori befejezésének jelentése szellemi szempontból
871. részletesen a Webáruházban


2019. február 22. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
• a lelkiismeret jelentősége • a lelkiismeret hangja • Friedrich Nietzsche a lelkiismeretről – a lelkiismeret négy kérdése • Martin Heidegger a lelkiismeretről – létfelejtés és létmegértés – az ember mint jelenvaló-lét – „akárki”-lét, önmaga-lét, együtt-lét – a gondolkodás és a gondoskodás jelentősége – odahallgatás és meghallás – kitörés az „akárki”-létmódból – a lelkiismeret hívó szava és ébresztő hatása – a perifériáról a Centrumba – vélt és valós szabadság – az alapvető Gond az ember életében és ennek feloldása
832. részletesen a Webáruházban


2019. február 09. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 5000 Ft
• alapvető tudnivalók az álmokról, az álmok háromféle megközelítése • a repülős-lebegős álmok mint tipikus álmok – a pszichológia „nagyjai” és egyéb elméletek a repülős álmokról – a repülős álmok metafizikai é spirituális megközelítése – önismereti kérdések a repülős álmokhoz • a ruházat szerepe az álomban – a szerepszemélyiség és az álombéli ruházat összefüggései – példák az álombéli ruházatra • a meztelenség-álmok jelentősége és lehetséges értelmezései – önismereti kérdések az álombéli ruházat és meztelenség kapcsán • tudnivalók a rémálmokról – segítő kérdések a rémálmok megértéséhez – teendők rémálmok esetén – a gyermekek rémálmai • az álom-én megismerése, önismereti munka az álom-énnel – az álom-én pozitív formálása • a tudatos álmok hatása • a nyugodt és tudatos álmodás előkészítése (környezet, gyógynövények, ételek, illatok) • pozitív megerősítések lefekvés előtt • az álmokra való emlékezést segítő módszerek • az álmok a szellemtudomány fényében – én-hasadás az álomban – az ember hét tudatállapota, az alsóbb tudatállapotok átalakulása – szellemi típusú álmok
831. részletesen a Webáruházban


2018. november 18. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 5000 Ft
• az álmok háromféle megközelítése • Jung álomértelmezése – eltérések a freudi megközelítéstől – az álmok komplementer szerepe – az álmok szerepe a tudatos és a tudattalan kapcsolatában – a szimbólumok szerepe és értelmezése – az álmok négy fajtája Jungnál – „az álom én vagyok” • az ember négy tudatállapota • tudatos álmodás és imagináció – a tudatos álmodás hét ismérve – ébrenlét-tesztek és álomjelzők – a tudatos álmodás hét fokozata • kommunikáció az álomszereplőkkel – alapkérdések az álmunk szereplőihez – munka az ellenséges álomalakkal • anima és animus az álmainkban – megjelenési formák, jelek és szimbólumok, melyek az animára vagy az animusra utalnak • kulcsok a saját álmok megfejtéséhez • az álmok művészeti feldolgozása – az álomról készült kép értelmezése • a jungi asszociációs technika
821. részletesen a Webáruházban


2018. április 20. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
• lelkiismeret az ősi korban • a lelkiismeret születése – ennek nyomai az ókori görög drámákban • a lelkiismeret megjelenése az ókori filozófiában – a „phronészisz” jelentése Arisztotelésznél • a lelkiismeret fokozatai • Szentháromság a János-kereszténységben • kinyilatkoztatás és lelkiismeret – ezek kapcsolata a Szentháromsággal – Kelet és Nyugat viszonya a kinyilatkoztatáshoz és a lelkiismerethez • Krisztus és a keresztény lelkiismeret • ösztön és lelkiismeret • a magasabb Én és a lelkiismeret
806. részletesen a Webáruházban


2018. április 15. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 5000 Ft
• az álmok háromféle megközelítése – test szerint, lélek szerint és szellemi szempontból • az emberiség álmokhoz való viszonya a különböző korokban • tudnivalók az alvásciklusról – a paradox szakasz vagy REM-fázis jellemzői • Sigmund Freud és az álomfejtés – az álom mint vágyteljesülés – álom a külső érzéki, illetve a belső érzéki ingerek alapján – betegségre utaló álmok – álmok a belső pszichés ingerek alapján • álmaink keletkezése – látens és manifeszt álomtartalom, álommunka – sűrítés, eltolás és szimbolizálás mint elsődleges cenzúra – az álommunka egyéb összetevői • embertípusok az álmodáshoz való viszony alapján • álmok a szellemtudomány tükrében – a különböző testekből fakadó álmok jellemzői – néhány tipikus álomfajta: gyógyító-, halál-, vizsga-, profetikus és visszatérő álom – tudatos és nem tudatos álmok – az álomélet átalakulása a szellemi úton – a tudatos álmodás előkészítése és hét fokozata – álmok és az angyali hierarchiák
805. részletesen a Webáruházban


2018. március 22. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
• lelkiismeret a pszichológiában – a freudi megközelítés – Erich Fromm gondolatai a lelkiismeretről – autoriter és humanista lelkiismeret – lelkiismeret és integritás – a lelkiismeret „hatástalanságának” okai – az elhanyagolt lelkiismeret tünetei – produktivitás és lelkiismeret • lelkiismeret a keresztény teológiában – a jó és a rossz lelkiismeret ismérvei – a lelkiismeret hétféle „hangja” – alaplelkiismeret és szituációs lelkiismeret – a lelkiismeret és az Istennel való kapcsolat • a szellemtudomány a lelkiismeretről – a születés előtti létezés elfelejtése és a lelkiismeret keletkezése – a lelkiismeret szellemtudományi háttere – a lelkiismeret szerepe a halál utáni létben – lelkiismeret és örökkévalóság
801. részletesen a Webáruházban


2017. április 23. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 6000 Ft
• Szent Fausztina mint az irgalmasság 20. századi hírnökének élete – a Fausztina által kapott kinyilatkoztatások helyének és idejének jelentősége – Fausztina meghatározó szellemi élményei gyermekkorától haláláig – az irgalmas Krisztus festmény születése, jelentősége és értelmezése • a kegyelem jelentősége a kereszténységben – a kegyelem megközelítése a szinoptikus evangéliumokban és János apostol írásaiban – Pál apostol tanításai a kegyelemről – Aquinói Szent Tamás irgalomtana – XX. századi katolikus teológusok gondolatai a kegyelemről (Henri de Lubac, Karl Rahner, Hans Urs von Balthasar) • Jézus példázatai az isteni irgalmasságról (Lk. 15. fejezet) – az elveszettség három típusa a három példázat alapján (az elveszett juh, az elveszett drachma és a tékozló fiú története) – a három példázat párhuzama a három megkísértéssel – a tékozló fiú példázatának értelmezése
772. részletesen a Webáruházban


2017. március 31. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
• a gyógyító szemléletmódjának fontossága • a növényekkel való gyógyításról – a növény fizikai és szellemi előkészítése • a meditáció fontossága és szerepe – a meditáció hatásai a gyógyító és a gyógyítási folyamat számára – növénymeditációk – meditáció a növény különböző részeivel – az ennek révén felfedezhető analógiák és párhuzamok – az ásványok, a növények és az állatok meditatív megismeréséről • a szellemhez való kapcsolódás erősítése • a lény-szerű szemlélet jelentősége • a betegség lényének megismerése • betegség és gyógyítás a lény-szerű szemlélet tükrében • terápiák a napszakokhoz igazítva • a michaeli, szófiánikus és krisztusi gyógyászat jellemzői
769. részletesen a Webáruházban


2017. január 27. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 2000 Ft
• különbségek és hasonlóságok a hit és az ész között • hit és ész viszonya Pál apostolnál – a szeretet mint cselekvő hit – emberi bölcsesség és isteni bölcsesség • hit és ész viszonya Szent Ágostonnál – a filozófia és a teológia első nagy szintézise • Szent Ágoston a szeretetről • Szent Anzelm a hit és az ész viszonyáról – az értelem feladata – hitigazság és „lehetséges igazság” • Szent Anzelm ontológiai istenérve • Szent Tamás a hit és az ész viszonyáról – a hitigazságok elfogadásának módja • Rudolf Steiner a hit és az ész viszonyáról – a hit mint a Krisztus-impulzus túláradása az emberi ÉN-en – a hit és az intellektus erőinek egyesítése
761. részletesen a Webáruházban


2016. október 21. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 2500 Ft
• igazságosság és irgalmasság • igazság és kegyelem • az irgalmasság cselekedetei • az irgalmasság és az aranyszabály • az aranyszabály exoterikus és ezoterikus értelmezései • „De ki a felebarátom?” • az irgalmas szamaritánus példázata • az irgalmasság hét mozzanata • a naini ifjú feltámasztása • az emberi arc misztériuma • Krisztus feltámadása mint az isteni irgalmasság jele • Ízisz-Szófia kozmikus fájdalma • az irgalmasság cselekedetei az Égiek felé
746. részletesen a Webáruházban


2016. augusztus 06. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 3000 Ft
• a megbocsájtás jelentősége három vonatkozásban • a nem valódi megbocsájtás ismérvei • a valódi megbocsájtás jellemzői – a tudatos felejtés és a tudatos emlékezés jelentősége – a világba kerülő rossz ellensúlyozása • a megbocsájtás mint hétfokú beavatási út • a megbocsájtás fokozatai • bűnbeesés és kegyelem • Krisztus példázata a megbocsájtásról – a király és a gonosz szolga története o az isteni kegyelem és az emberi megbocsájtás viszonya o a megbocsájtás mint az adósság elengedése • a megbocsájtás mint tudatos döntés • a gondolatok uralásának fontossága – röpimák negatív gondolatok esetén • a megbocsájtás és a szabadság • az igazi megbocsájtás hét jele • a megbocsájtás kozmikus ősképei • a megbocsájtás hatásai kozmikus szinten • a megbocsájtás akadályai; segítő kérdések a megbocsájtáshoz • az igazi megbocsájtás következményei
741. részletesen a Webáruházban


2016. május 20. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
• A gyógyítás és a beavatás szoros kapcsolata a régi korokban. • A gyógyítás nagyobb fő korszakai: Hippokratésztől R. Steinerig • Kapcsolat az emberi mikrokozmosz és a makrokozmosz között. • Összefüggés a bűnbeesés és a betegségek között. • A hét fő bűn és a hét fő bolygó analógiája. • Mi a helyes hozzáállás a beteghez? • Mi okozza a szaturnikus betegségeket és melyek azok. • Az áldozathozatal, mint az igazi gyógyítás kulcsa. • Az emberiségfejlődés korszakainak lenyomata az emberben. • Az ellenerők hatása és a betegségek. • Karmikus háttér a betegségekkel kapcsolatosan. • Az egészség, mint mindenkinek a lényegi része. • Az igazi gyógyítás alapelvei
739. részletesen a Webáruházban


2016. április 17. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 3000 Ft
• az Istenkép változásának szintjei • a felnőttkori Istenképet meghatározó gyermekkori tényezők • az egyes Istenképek jellemzői, lehetséges buktatói • felismerések, feladatok az egyes szinteken • fejlődési lehetőség a különböző Istenképeken belül • Milyen válaszokat adunk Istenképünknek megfelelően a következő kérdésekre: – Milyen világot teremtett Isten? – Mi az emberi élet célja? – Mi vezet az élet beteljesedéséhez? – Hogy tudok az Istenhez kapcsolódni? • az Istenkép torzulásának gyerekkori okai • a torz Istenkép és a torz önkép kapcsolata • az Istenkép „méregtelenítése” • az „ellenőrző Istenkép” megismerése és átalakítása • a „büntető Istenkép” megismerése és átalakítása • az Istenben való csalódás megértése • a torz Istenkép elengedése • Isten és az ember kapcsolata • „Isten a szeretet” (1Jn. 4:16)
734. részletesen a Webáruházban


2016. március 20. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 6000 Ft
• az irgalmasság hét lelki cselekedetének értelmezése – egymásra vagyunk bízva – felelősség magunkért és másokért – a megintés helyes módjai – a tanítás mint égi kincsek átadása – a keresztény tanító fő ismérvei – Mi szükséges a jó tanácshoz? – Krisztus mint az igazi vigasztaló – a „szent sírás”-ról – az igazi megbocsájtás jelei Krisztus szerint – Golgota mint a megbocsájtás ősképe • az irgalmasság hét szellemi cselekedete – egy alapvető különbség a testi-lelki és a szellemi cselekedetek között – a betegek csodás meggyógyítása – a megszállottak megszabadítása – az ellenerők megváltása – csodatételek az isteni irgalmasság jegyében – a bűnök megbocsájtása – a kegyelem és a bűnbocsánat elutasításának lehetséges okai – a karma átvállalása – halottak feltámasztása
731. részletesen a Webáruházban


2016. február 14. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 6000 Ft
• 2016: az irgalmasság éve • XXIII. János pápa, II. János Pál pápa és Ferenc pápa az irgalmasságról • Szent Fausztina mint az irgalmasság hírvivője – kilenced az isteni irgalmassághoz • az irgalmasság szerepe az utolsó ítéletnél • felismerni Krisztust mindenkiben • az irgalmasság hét testi cselekedete – közvetlen (fizikai) és szimbolikus (lelki-szellemi) megközelítések – földi és égi táplálék; éhezés és pazarlás a világon – a vízfogyasztás szellemi jelentősége; Krisztus szomjúságának enyhítése – a ruházkodás szellemi háttere; a „menyegzői ruha” jelentősége – a vendégszeretet jelentősége; befogadni az idegeneket a szívünkbe – a szegények és betegek segítésének tízparancsolata; betegség és gyógyulás – a rabkiváltó rendek tevékenysége; az asztrális börtön falai; Jézus Krisztus mint szabadító – a temetési szertartás lényege; a múlt eltemetése • az irgalmasság 7 testi cselekedetének összefüggése az ember 7 lénytagjával
727. részletesen a Webáruházban


2016. január 15. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 2500 Ft
• 2016 mint az irgalmasság éve • Ferenc pápa bullája az irgalmasságról • Krisztus és az irgalmasság • az irgalmasság misztériuma és négy aspektusa • az irgalmasság megjelenése az Ószövetségben és az Újszövetségben - Jézus Krisztus példabeszédei az irgalmasságról • az irgalmasság és a megbocsájtás kapcsolata • gondolatok az irgalmasságról - a modern kor viszonya az irgalmassághoz - az ítélkezés hatásai - a közöny mint az irgalmasság halála - meditáció az irgalmasság cselekedetein • az irgalmasság 7 testi és 7 lelki cselekedete • az irgalmasság mint a vallások közös pontja • Szűz Mária és az irgalmasság • az „irgalmas szamaritánus” példázatának részletes elemzése - a törvénytudó provokatív kérdései - Ki számít felebarátnak? - a példázat szimbolikája - a példázat szereplőinek megjelenése életünkben - Krisztus mint az igazi „irgalmas szamaritánus”
723. részletesen a Webáruházban


2014. július 19. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
• kozmosz és káosz, természeti és égi törvények • az ember és a törvények kapcsolata – az emberi fejlődés kulcsa • a törvényekhez való hozzáállás három fázisa • a törvények helyes megközelítése • a törvények jellemzői Krisztus előtt és Krisztus óta • a „minden egy” törvénye • a maja törvénye • a karma törvénye – a legfőbb karmaoldók • a reinkarnáció törvénye • a ritmus törvénye • a polaritás törvénye • az egyensúly törvénye • az adás törvénye – adás és kapás összefüggése – az adás kapcsolata a bölcsességgel, a szabadsággal és a szeretettel – adás és elfogadás • a szeretet törvénye – a szeretet hét szintje, a megismerő szeretet kérdései
675. részletesen a Webáruházban


2014. március 28. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
• az ellenerők főbb típusainak jellemzői • a luciferi lények megjelenése az emberiség történetében • a vágyak és az önzőség következményei • a luciferi hatás ellensúlyozása • az ahrimáni lények megjelenése, illetve az ahrimáni hatás ellensúlyozása • a Krisztus-impulzusból fakadó szabad szeretet és szabad bölcsesség, ezek hatása az ellenerők vonatkozásában • belépés a szellemi világba, küszöb-élmény • Krisztus felismerése a szellemi világban • Lucifer a „vágy fejedelme” • viszonyulás az ellenerőkhöz, az ellenerőkkel való munka stádiumai • a luciferi lények gyengítése és megváltása • az ellenerős lénycsoportok megváltása a Krisztus-impulzus felvétele révén
666. részletesen a Webáruházban


2013. augusztus 03. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
• az egészség és a betegség alapvető jellemzői • a gyógyítás nagy korszakai, az ősi misztériumgyógyászat és a modern orvostudomány összehasonlítása • a materiális világképtől a materiális gyógyításig • főbb betegségformák az ember testeivel összefüggésben • az ember testeivel összefüggő szervek, szervrendszerek • a külvilág befogadásának formái • „egészségcsillag” • az ember mint fordított növény • a gondolkodás, a beszéd és a járás hatása az ember testeire • a cukrok, a zsírok és a fehérjék feldolgozása az ember testeinek szemszögéből • az ember három alaprendszerének egyensúlya, az egyensúlytalanság gyógyítása az antimon és a szilícium segítségével (migrén és hastífusz esetén) • a foszfor gyógyhatása • a gyógyanyagok szervezetbe juttatásának módozatai • a daganatképződés szellemi háttere és a fagyöngy gyógyító ereje
641. részletesen a Webáruházban


2013. május 26. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 3000 Ft
• az ember és az idő • az időmérés rövid története • az időhöz való viszony alakulása a történelem folyamán • Henri Bergson az időről – racionális és intuitív megismerés, newtoni idő és dinamikus idő; Bergson a szabadságról • helyes viszony a múlthoz és a jövőhöz mint a helyes imahangulat alapja • bevezetés az időfizikába – megnyilvánulatlan és megnyilvánult időforrás – víz és tűz típusú időforrás (tardion és tachion) – a tér, a fény és az anyag születése • időpszichológia – lelki élet és az időpszichológia – időorientáció és szellemi aspektusok – párkapcsolat és pénzkezelés az időorientációval összefüggésben • az idő mint isteni ajándék • Krisztus és az idő, a Golgotai Misztérium és az idő • ontológiai karma és feloldása • az idő és a szabad akarat • az idő titkai és a Szentháromság • Krisztus és az idő megváltása
639. részletesen a Webáruházban


2013. április 14. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 3000 Ft
• az ember és az idő, az idő három aspektusa • tér-tudat és idő-tudat • az éteri test és a jelen-pont • a három fő időszemlélet (ciklikus, lineáris és spirális) • Arisztotelész az időről • az idő születése, események a Szaturnusz-létben • Isten és az örökkévalóság • idő és időtlenség a skolasztikában • az idő kettős áramlata • időpszichológia: a múltorientált, jelenorientált és jövőorientált embertípusok és ezek altípusainak jellemzői (múltpozitív, múltnegatív, jelenhedonista, jelenfatalista, jövőorientált, transzcendens jövőorientált és jelenholista altípus) • a jelenlét jelentősége • árnyék-időorientáció, a különböző időorientációk erősítése bennünk • felszabadulás a térből és az időből • Krisztus elhozta az emberiség számára az idő elemét • a Szentháromság és a tér-idő-szeretet kapcsolata az ember szemszögéből
634. részletesen a Webáruházban


2013. március 10. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 3000 Ft
• a megismerés négy iránya • önismeret, világismeret, Istenismeret • Platón Istenről, a JÓ ideája Platónnál • Hegel a vallásról és Istenről • Az Istenkép hét szintje • Az egyes Istenkép-típusok és az ilyen Istenképpel rendelkező emberek tulajdonságai • A művészet és az ihlet az Istennel való kapcsolat fényében • A hit és a csodák hét fokozata • Az egység és az elkülönültség hét fokozata • Az eltérő Istenképek oka szellemtudományos megközelítésben • Gondolatok Istenről Keleten és Nyugaton (Sri Chinmoy és Teréz Anya) • Isten és az ember, az ember kapcsolata Istennel • Az ember divinizálódási folyamata • Megnyílás a szeretetnek – az öröm és a szenvedés kapcsolata, szerepe • Egyesülés Istennel a szeretetben
629. részletesen a Webáruházban


2013. február 17. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 3000 Ft
• a megismerés négy irányáról • az Istenkép változásai kollektív, népi és egyéni szinten • a személyes Istenkép hatásai és forrásai • helyes beszéd Istenről (pozitív, negatív és analóg beszéd) • Arisztotelész, Aquinói Szent Tamás és Rudolf Steiner Istenről • makrokozmikus és mikrokozmikus Szentháromság • a felnőttkori Istenkép összetevői, az Istenképpel való belső munka • tipikus démonikus Istenképek és azok feloldása: – a démonikus „Bíró Isten” – irgalmas és megbocsájtó Isten – „Halál Isten” – „az Élet Istene” – „Könyvelő Isten” – Isten „a Jó Pásztor” – „Teljesítményváró Isten” – „a Termékenység Istene” • az isteni minőségekhez (mindentudás, mindenhatóság és mindenszeretet) való hozzáállás a különböző korokban • a szeretet áramlása Isten és az ember között • az isteni szeretetről
627. részletesen a Webáruházban


2012. november 30. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
• Kaspar Hauser származása és életútja • Kaspar Hauser különleges képességei • Kaspar Hauser mint a szellem szimbóluma • Közép-Európa népeinek küldetése • Kaspar Hauser feladatai • a karmaciklusok jelentősége Kaspar Hauser életével összefüggésben • Kaspar Hauser nevének jelentése • a 33,3 éves ritmus megjelenése • az átmeneti évek és Kaspar Hauser • Kaspar Hauser kapcsolata az ezoterikus kereszténységgel • Kaspar Hauser és a második eljövetel • a Kaspar Hausert ért támadások célja • Kaspar Hauser kapcsolata Krisztussal
618. részletesen a Webáruházban


2012. április 13. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
• a gyógyítás szemléletének változásai • az emberkép jelentősége a gyógyításban • az egészség, mint az emberben ható ellentétes erők dinamikus egyensúlya • a lénytagok szerinti betegségtípusok • a tipikus és az individuális betegségek • a só hatása az egész emberre • a vér és az ideg ellentéte • a gyógyítás természeti és természetfeletti aspektusa • a látást és a hallást kialakító erők megbetegítő hatása • a három ősbetegség és elterjedésük • a rák holisztikus gyógyítása • a gyógyítás öt alapelve
604. részletesen a Webáruházban


2012. március 04. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 3000 Ft
• a tudati lélek korának fő feladatai • a kultúrkorszakok és a Miatyánk kérései • a tudatos felejtés és a tudatos emlékezés • az álmegbocsátás fajtái • a valódi megbocsátás ismérvei • a megbocsátás öt fő útja • a manicheista beavatási út hét lépcsőfoka • a megbocsátás hatása a halál utáni életre • a megbocsátás szintjei • a megbocsátástól elválasztó tényezők • a megbocsátás kegyelmi aspektusa • a megbocsátás és a kibékülés különbsége • evangéliumi megbocsátás történetek • az igazi megbocsátás következményei
599. részletesen a Webáruházban


2011. december 10. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
• a transzcendentálék fogalma és eredete • a transzcendentálék és a lélekrészek • az igazság és a fizikai test, a szépség és az étertest, a jóság és az asztáltest • az igazságkereső ember, a szépség átélése és a jóság jegyében cselekvés • a transzcendentálék szerepe, jelentősége az emberiségfejlődésben • hasonlóság az érzékfeletti világ és a fizikai világ három birodalma között • a transzcendentálék áthatása az ember testein és az ember részein • a transzcendentálék forrásai, felvételük és a közvetítő angyali hierarchiák
591. részletesen a Webáruházban


2011. május 06. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
• egészség-definíció a szellemtudományban • a spirituális emberképen alapuló gyógyítás • a gyógyulás három útja • a beavatott gyógyítók képzése régen • az ellenerők megismerésének fontossága • a mai gyógyítás feladata az egyensúllyal • az magasabb Én szerepe a gyógyításban • a Krisztusi gyógyítások jelentősége régen és ma • betegség mint az életútban való elakadás • a gyógyítás három alappillére • a jövőbeli gyógyítás folyamata • "Szeresd a beteget egészségessé!"
579. részletesen a Webáruházban


2011. február 13. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 3000 Ft
• a négy elemről általánosságban • az elfojtott elem megnyilvánulása • az elemekre épülő pszichológia • a különböző árnyék elemek jellemzői • a domináns és az árnyék elem kapcsolata • a négy fő félelemből következő betegségek • a négy elem az ősmagyar hagyományban • az elemtípusok a párkapcsolatban • a négy elemnek megfelelő szexualitás • a kombinált típusok jellegzetességei • a mássalhangzók és az elemek kapcsolata • az ötödik és a hatodik elem a magyaroknál • az elementálok eredete és feladatai • az elementálok üzenetei az embereknek
569. részletesen a Webáruházban


2010. november 21. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 1500 Ft
• a négy elem az ókorban • a négy elem tulajdonságai és kapcsolatuk az ember testeivel • az elemtípus beazonosítása • a tűz, a víz, a levegő és a föld típusú ember jellemzői, erősségei és gyengeségei • az elemek keletkezése a szellemtudomány megközelítésében • a különböző elemű emberek betegségei és gyógymódjai • a különböző elemű emberek döntéshozatala, világképe, problémakezelése, logikája, értékelése • az elemek és a temperamentumok • a négy elemnek megfelelő próbák a beavatási úton • a négy elem egyesítése: "quintesszencia"
559. részletesen a Webáruházban


2005. február 20. • BKIK - Kamarai Ház (Bp.) • Szellemtudomány (vegyes) • 3000 Ft
• tudományos és spirituális megismerés • a számok és a kozmosz összefüggései • a matematika szerepe a szellemi megismerésben • a mozgás, a formák és a számok kapcsolata • a számok minőségi és mennyiségi aspektusa • a "háromszoros Nap" titka; számok és bolygók • a négy alapművelet és az ember testei • szellemi viszonyok a hangközökben • a nulla és a végtelen titkai • Püthagorasz tanításai a számokról: az 1, 2, 3 és 4 lelki-szellemi megközelítése • a születési számok jelentősége és titkai • okkult számok és az időszámítás • számelementálok; páros és páratlan számok • mesterszámok; számok a Bibliában
371. részletesen a WebáruházbanÖnismeret és pszichológia

2024. január 19. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 2500 Ft
• az önmagunkkal való harmonikus kapcsolat jelentősége • az önmagunkkal való együttérzés három oszlopa • teendők váratlanul felbukkanó negatív érzések és gondolatok esetén • a kötődés jelentőségéről • anya és gyermek kapcsolata • az ős-bizalom és a biztosan kötődő gyermek • a bizonytalan kötődés formái • az anya diszharmónikus viselkedésének hét fő formája és következményei a gyermek lelki fejlődésére - a kiszámíthatatlan anya - a „hideg” anya - az elnyomó anya - az elvárásokkal teli anya - a csalódott anya - a félénk anya - a dicsérgető anya • megértéssel fordulni a szülők felé • a gyerekkori programok átírása • a valahova tartozás érzésének jelentősége
996. részletesen a Webáruházban


2023. november 17. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 2000 Ft
• az önmagunkkal való harmónia jelentősége • az önmagunkkal való együttérzés fontossága és hatásai • az önmagunkkal való együttérzés három oszlopa • az önegyüttérzés három szakasza • önbírálat vagy önegyüttérzés • belső munka a negatív élethelyzetekkel • az ellenállás mint az elfogadás ellentéte • három lépés fájdalom esetén • belső munka az ellenállással - tudatosság-gyakorlat az ellenállással való munkához • az alapértékek tudatosítása • összefüggés a célok és az alapértékek között • az alapértékek főbb típusai • belső munka az alapértékekkel • döntés az alapértékek mellett • az előadás legfőbb tanulságai
990. részletesen a Webáruházban


2023. október 15. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 5000 Ft
• a négyes alap a bizalom tükrében • a bizalom hét fő tényezője és tíz magatartásformája • kapcsolat az önbizalom és a mások iránti bizalom között • az önbizalom néhány alapelve és jellemzői • tíz tanács az önbizalom-erősítéshez • a kételkedés és a bizalom kapcsolata • a „kétség-felhők” és a „bizalom-Nap” • a meditáció jelentőségéről • a keleti, a nyugati és a „harmadik” embertípus hozzáállása a bizalomhoz • a bizalom spirituális megközelítése • bizalom és bizalmatlanság • a bizalom átalakító ereje • a bizalom mint hitvallás • az ok nélküli bizalom • „a létezés / Isten gondoskodik rólunk” • a gondolkodásba vetett bizalom • a szellemi gondolatok iránti bizalom • bizalom és bizalmatlanság a Szellem felé • Szellem iránti bizalom és Szellem általi vezethetőség • az Istenbe vetett bizalom gyógyító ereje • Bízzuk életünket az Égiekre!
987. részletesen a Webáruházban


2023. augusztus 05. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 2000 Ft
• az önmagunkkal való harmónia fontossága • az önzés és az önszeretet közötti lényeges különbség • három alapvető pozitív megerősítés • önmagunk szeretetének hét összetevője • alapdöntés önmagunkkal kapcsolatban • kapcsolataink mint tükrök az önmagunkkal való viszonyunkra • a két szélsőség, az önutálat és az önimádat legfőbb ismérvei • az egészséges önszeretet alkotóelemei • az önmagunkkal való együttérzés hatásai és fő összetevői • diagnózis saját önbecsülésünkről • kérdések a családból hozott szeretet-modell tudatosításához • hét kulcs az önbecsülés növelésére
982. részletesen a Webáruházban


2023. augusztus 05. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 2000 Ft
• Mi a boldogság? • alapelvek az örömről • Mi okoz az ember számára örömöt? • az öröm három szintje – öröm a gondolatok, a szavak és a tettek szintjén • a boldogság mint tudatállapot • hamis boldogság-mítoszok • 10 aranyszabály a boldogsághoz - a hála kifejezésének jelentősége - örömmel kezdeni a napot - az értékes célok fontossága - az elfogadás jelentősége - a perfekcionizmus elengedése - a problémáktól való félelem feloldása - önmagunk elfogadása - a boldogság megosztása - örülni mások boldogságának - másokat boldoggá tenni • örömfokozó tanácsok és gyakorlatok
981. részletesen a Webáruházban


2023. április 23. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 5000 Ft
• a beszéd mint emberi sajátosság • a beszéd vizsgálatának hét területe • a kommunikáció néhány aspektusa • a kommunikáció öt szintje • kommunikáció a tranzakció-analízis fényében • az egészségtelen kommunikáció négy formája: „galamb”, „héja”, „bagoly”, „strucc” • az én-üzenetek jelentősége • különbségek a nő és a férfi kommunikációja között • amit a két nem félreért / nem ért egymás kommunikációjában • a férfi és a nő viszonyulása a beszédhez és a hallgatáshoz • amikor a férfi visszavonul a „barlangjába” • javaslatok a nő és a férfi számára az egymással folytatott kommunikációhoz • a harmonikus párkapcsolat egyik alapja • a sztrókok (dicséretek) jelentősége, kifejezése és fogadása • az aktív figyelem jelentősége és jellemzői • az aktív figyelem leggyakoribb akadályai • a helyes kérdezés titkai • zárt és nyitott kérdések; kerülendő kérdésfajták • az őszinte érdeklődés mint a megismerő szeretet alapja • a megismerő szeretet hét kérdése • a helyes kommunikáció hét aranyszabálya
973. részletesen a Webáruházban


2023. január 20. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 2000 Ft
• önmagunk szeretetének hét forrása • diagnózis saját önbecsülésünkről • önmagunk szeretetének jelentősége • önzés és önszeretet • egy fontos alapdöntés önmagunkra vonatkozóan • kapcsolataink szubjektív megítélése • hiányosságok a kapcsolatainkban • annak jelei, hogy nem szeretjük önmagunkat • társfüggő kapcsolatok • kapcsolataink gyógyítása • kapcsolat a saját szeretetforrásal • hét kulcs az önbecsülés növeléséhez - az önismeret jelentősége - önelfogadás és belső alkímia - őszinteség önmagunkhoz és másokhoz - a felelősségvállalás pozitív hatásai - a jelenlét fontossága - tudni segítségek kérni, elfogadni és adni - saját értékeink, kincseink és egyediségünk felfedezése és megosztása
962. részletesen a Webáruházban


2022. november 18. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 2000 Ft
• önmagunk szeretetének jelentősége • az önértékelés két fő összetevője • békességben lenni önmagunkkal és másokkal • az egészséges önértékelés jellemzői • hét önismereti gyakorlat önértékelésünk feltárásához • az alacsony önértékelés jellemzői • gyermekkori hatások az alacsony önértékelés mögött • a torzult gondolkodás főbb formái • a negatív önértékelés ördögi köre és az abból való kiút • a negatív hiedelmek leleplezése és átalakítása pozitív megerősítésekké • negatív szülői üzenetek • erősségeink feltérképezése • erősségek a pozitív pszichológiában • a fájdalom átalakulása az elfogadás tükrében • a gyengeségeinkhez való helyes hozzáállás • önismereti kérdések a gyengeségekhez • gyengeségeink felvállalása • az önértékeléssel kapcsolatos alapelvek
956. részletesen a Webáruházban


2022. október 22. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 2000 Ft
• a párkapcsolat nyújtotta lehetőségek • a harmonikus párkapcsolat öt alappillére • megerősítő mondatok egymás felé • az intimitás jelentősége és formái • a testi intimitás jellemzői • az érzelmi intimitás tulajdonságai - az elfojtott negatív érzelmek következményei - a leggyakoribb érzelmi szükségletek • a gondolati intimitás összetevői - vita kontra veszekedés - a leggyakoribb gondolati igények - az osztatlan figyelem és a tisztázás jelentősége • a szellemi intimitás jellemzői • a szellemi intimitás elősegítése - megragadni egymást képekben és a képeken túl - a képeken való túllépés jelentősége - „Noli me tangere!” – Jézus mondatának értelmezése a képek meghaladásának szempontjából - meglátni a másikban az istenit • a párkapcsolat és az isteni erények - bízni egymásban - a remény fontossága és aspektusai egymás felé - a szeretet jelentősége a „kapcsolat szentháromságának” megtalálásában
952. részletesen a Webáruházban


2022. október 10. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 4000 Ft
• a félelmek fő típusai a „négyes alap” tükrében • félelem és egészség • a félelmek mint a bölcsességben, a szabadságban és a szeretetben való fejlődés akadályai • a félelem által kiváltott testi tünetek, illetve a krónikus félelem okozta problémák • a félelmek hatása lelki szinten • a leggyakrabban előforduló félelmek • a félelmek lehetséges okai • a félelemre adott hét viselkedési forma • félelmek a szellemi úton • félelem és szeretet • félelem és jelenlét • a vágy és a félelem • félelem a szellemi megismeréstől • gyógyulás a szellemitől való félelemből • félelem a bűntudat, a dominanciaigény és az elvárások mögött • gyógyulás a félelmekből • félelem-biográfia • gyógyulás a félelmekből különböző természetes módszerek segítségével (táplálkozás, gyógynövények, aromaterápia, homeopátia, légzőgyakorlatok, szabad energiaáramlás stb.) • a félelem átalakítása áldással • a spirituális kockázatvállalás jelentősége • a félelemkezelés hét szintje • felelősségvállalás és kockázatvállalás • félelem helyett szeretet • hét kulcs a félelmek legyőzéséhez
950. részletesen a Webáruházban


2022. július 08. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 2000 Ft
• a négyes alap a bizalom szempontjából • bizalom az embertársainkban - a bizalom alapját képező 7 terület - 10 dolog, ami felébreszti a bizalmat • az önbizalom mint a helyes önszeretet egyik pillére - az önbizalom és az önbizalomhiány okai és következményei - Hogyan építsük vissza az önbizalmunkat? • bizalom a világban, a természetben Novalis természetfilozófiája alapján • bizalom az Égiekben, Istenben - a feltétel nélküli bizalom fontossága - a horizontális és vertikális bizalom kapcsolata - Isten-hit és Isten-bizalom, a bizalom fokozatos kialakulása - életterületeink Istenre bízása
946. részletesen a Webáruházban


2022. április 22. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 2000 Ft
• az önmagunkkal való harmonikus kapcsolat fontossága • diagnózis saját önbecsülésünkről • az alacsony önértékelésű ember jellemzői • az egészséges önértékelésű ember jellemzői • a gyengeségeinkhez való viszonyulás lehetséges formái • saját gyengeségeink elfogadása • a Belső Gyermek szerepe az önértékelésben • a Belső Felnőtt mint a Belső Gyermek gyógyítója • a négy pszichológiai alap-szükséglet és azok sérülésének következményei • az empirikus és a holisztikus pszichológiai közötti különbségek • a változástól való félelem egyik lehetséges oka • az értékes célok fontossága • a jóság mint az ember alaptermészete • az ember tökéletlenségének helyes megközelítése • áldozati magatartás helyett felelősségvállalás • hűség önmagunkhoz • tíz kulcs az önbecsülés növeléséhez
939. részletesen a Webáruházban


2021. november 12. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 2000 Ft
• A párkapcsolat nyújtotta lehetőségek • A párkapcsolat öt alappillére • A párkapcsolati diagnózis öt kérdése • Egymás múltjának megismerése • Közös munka a múlttal • A szülőkkel való viszony hatása a párkapcsolatra • A szülőktől való függőség • Az elérhetetlen szülő esete • A szülőkkel folytatott elhúzódó harc • Az anya és az apa elutasításának hatásai a párkapcsolatra • Megbékélés a szülőkkel, megbékélés a múlttal • A testvérkapcsolat hatása a párkapcsolatra • Az áldozati magatartás ismérvei • A sorsunkért való felelősségvállalás a holisztikus pszichológia tükrében • Az "elhanyagolt gyermek"-szindróma és felnőttkori hatásai • A szülőknek való megbocsájtás jelentősége • A szülőkkel való kapcsolat gyógyítása - a megismeréstől a szeretetig
919. részletesen a Webáruházban


2021. október 15. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 2000 Ft
• az egészséges önszeretet hét alkotóeleme • az önutálat és az önimádat főbb ismérvei • az önmagunkkal való együttérzés három oszlopa • az ember negatív torzításra való hajlama • a negatív érzéseinkhez való helyes és helytelen hozzáállás • a három legfontosabb pozitív meggyőződés önmagunkkal kapcsolatban • a negatív érzelmek testi tünetei és feloldása • boldogság kontra teljesség • együttérzés-mantra • együttérzés-gyakorlat • hála önmagunk felé • hála-mantra, hála-gyakorlatok • az önmagunkkal és a másokkal való kapcsolatunk összefüggései • önszeretet lépésről lépésre • szeretet-mantra • önmagunk szeretetének hét alapelve
914. részletesen a Webáruházban


2021. április 24. • • Önismeret és pszichológia • 2000 Ft
• a félelem és az egész-ség összefüggése • a félelem és szeretet kapcsolata • a jelenlét hatása a félelmekre • a félelem spirituális megközelítése • a félelmek lehetséges okai • a hét csakraszinthez kapcsolódó félelmek és kulcsok azok feloldásához – félelem a szegénységtől – félelem a másik nemtől, a szexualitástól, az egyedülléttől – félelem az érzelmek kimutatásától, az erőszaktól, a gonosztól – félelem a szeretettől – félelem a kritikától – félelem az igazságtól – félelem a haláltól, a szellemi fejlődéstől, Istentől • a szeretet útjának három fokozata • „Isten a szeretet” • gyógyulás a félelmekből
903. részletesen a Webáruházban


2021. február 13. • • Önismeret és pszichológia • 2000 Ft
• a párkapcsolat mint virágoskert – minden párkapcsolat gondozásra szorul – javaslatok a tudatos gondozáshoz • támogassuk társunkat céljai elérésében • kerüljük az egymással való versengést – a versengés valódi mozgatórugói és káros következményei • a helyes konfliktuskezelésről – a külső konfliktusok mint a belső konfliktusok kivetülése – közös sebünk megtalálása a konfliktus mélyén • magunkénak érezni a másik problémáját – a közös problémakezelés főbb lépései – önismereti kérdések párunk gondjaival kapcsolatban • boldogság és boldogtalanság – boldogtalanságom valódi okozója – a boldogtalanság mint öntudatlan büntetés – a boldogságom ajándék a világnak • párunk megismerése a szeretet által
895. részletesen a Webáruházban


2021. január 23. • • Önismeret és pszichológia • 2000 Ft
Ízelítő a témákból: • a boldogság mint harmónia a létezéssel • kulcstémák és kulcsminőségek a létezés négy területével való összhanghoz • életünk alapvető döntései • döntés az önazonosság mellett • valódi természetünk elveszítése • az önazonos ember által kiváltott tipikus reakciók • a másolt élet sérti az emberi méltóságot • a meghasonlott állapot jellemzői • négy lépés az önazonosság felé • belső világunk középpontja • Valódi ÉN-ünk mint a kimeríthetetlen belső forrás • az önmeghasonlott ember és az önazonos ember összehasonlítása • 10 dolog, ami Valódi ÉN-ünktől elválaszt • 10 teendő, ami Valódi ÉN-ünkkel összeköt
893. részletesen a Webáruházban


2020. december 12. • • Önismeret és pszichológia • 2000 Ft
• a türelem jelentősége • bizalommal várakozni tudni • Isten és az idő • Isten mindig tökéletesen időzít - Lázár feltámasztásának tanulságai • várakozni Isten várótermében - tipikus negatív gondolatok és azok feloldása • a hit és a bizalom közötti különbség • bizalom az Életben, a Létezésben, Istenben • a naivitás és a bizalom közötti különbség • a Létezés / Isten gondoskodik rólunk • a gondolkodásba vetett bizalom jelentősége • a szellemi gondolatok iránti bizalom • a Szellem iránti bizalmatlanság és annak következményei • a Szellem iránti bizalom kifejlesztése
890. részletesen a Webáruházban


2020. november 14. • • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
Ízelítő a témákból: • a bizalom megalapozása gyerekkorban • a gyermekkori bizalomvesztés lehetséges főbb okai (szükségletek sérülése, szülői hazugság, szeretett személy elvesztése stb.) • a gyermekkori bizalomvesztés megelőzése és gyógyítása • a bizalom mint az ember alaptermészetének része • a kételkedés és a bizalom kapcsolata • a tények és a valóság, a modern kor tény-fanatikussága • a kételkedés, illetve a bizalom útján megismerhető igazság • „kétség-felhők” és „bizalom-Nap” az emberi lélekben • a meditáció jelentősége a bizalom helyreállításában • kétféle embertípus a bizalom szempontjából, az arany középút megtalálása • bizalom Istenben • életünk Istenre bízása
888. részletesen a Webáruházban


2020. október 17. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
Ízelítő a témákból: • a bizalom négy fő iránya • az önmagammal és az emberekkel kapcsolatos bizalom néhány alterülete • a bizalom hét fő tényezője • a bizalom tíz magatartásformája • kapcsolat az önbizalom és a mások iránti bizalom között • az önbizalom néhány alapelve • Mi fakad az önbizalomból és az önbizalomhiányból? • tíz tanács az önbizalom-erősítéshez – a bizalom spirituális megközelítése – a bizalom és a szív – a bizalom átalakító ereje – a bizalom és a szentség kapcsolata – a bizalom mint hitvallás – „mindenki bizalomra méltó” – az ok nélküli bizalom mint a tiszta szeretet egyik megnyilvánulása „A bizalomról ne mondj le soha! Az ember nem élhet bizalom nélkül. A bizalom fontosabb, mint az élet.” (Konfuciusz)
885. részletesen a Webáruházban


2020. augusztus 08. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
· elengedés és elfogadás a „négyes alap” szerint · az elengedés és az elfogadás összefüggése a bölcsességgel, a szabadsággal és a szeretettel · a túlzásba vitt ragaszkodás/függőség okozta problémák · az elengedés művészetének kifejlesztése a fogyasztói társadalomban · belső gyarapodás a téves önazonosítások felszámolása révén · alapvető elengednivalók (félelem, irigység, figyelmetlenség, perfekcionizmus, elvárás) · az elfogadás mint „igent-mondás” · a jelen pillanat szentsége, misztériuma · az ösztönös szeretettől a megismerő szeretetig · az elfogadás és a hit: az Isten általi elfogadottság · a kritika mint belső gyengeség · az elfogadás vertikális iránya, szellemi aspektusai · az elfogadás mantrája · a szeretet alkímiája: a tagadás átalakítása igenléssé Ez az előadás a témában elhangzott korábbi előadások (698, 703, 845) ismétlő összefoglalása, illetve kivonata.
882. részletesen a Webáruházban


2020. április 26. • • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a kapcsolatok jelentősége az ember életében • a kapcsolatok négy fő iránya és ezek kihatása egymásra • a saját testhez való viszony hatása a párkapcsolat testi szintjére • helyes viszony a saját testünkhöz • a spirituális fejlődés mint az ellentétek feloldása egyre magasabb szinten • a szexualitás mögötti szellemi hajtóerők • a szexualitás mint kétélű fegyver • a szexualitás mint a szellemi egyesülés fizikai előképe • az öröm iránti vágy mély belső indítéka • egyesülés testi, lelki és szellemi szinten • a szexualitás mint megismerési út • öt alapelv egy spirituális párkapcsolathoz - az Isten-kép hatása a párkapcsolatra - egymás sorsának (karmájának) hordozása - párunk valódi arcának meglátása - szellemi üzenetek közvetítése társunknak - egymás megáldása
877. részletesen a Webáruházban


2020. március 13. • Napfényes Rendezvényterem • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a párkapcsolat öt alappillére • a nő teremtése az Ószövetségben • egység és egyéniség • az intimitás jelentősége a házasságban • a paradicsomi állapotra jellemző „meztelenség” magasabb aspektusai • bűnbeesés és intimitászavar • az intimitás egyik alapja: hibáink és kudarcaink beismerése • az intimitás négy szintje: – testi intimitás o a szexualitás három szintje – érzelmi intimitás o az elfojtott negatív érzelmek következményei o a leggyakoribb érzelmi szükségletek – gondolati intimitás o a leggyakoribb gondolati igények o a gondolati intimitás ismérvei – szellemi intimitás o a szellemi intimitás elősegítése • a harmonikus házasság alapja az intimitás
873. részletesen a Webáruházban


2020. február 09. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 3000 Ft
• a kommunikáció alapjai • a közlés négy aspektusa: tárgyi, önmegnyilvánulási, kapcsolati, felszólító • helyes kommunikáció a négy aspektus alapján • a befogadás négy füle – a domináns fül jelentősége • a beszéd folyamata – kódolás és dekódolás, értés és félreértés – a befogadás három fázisa – a tiszta kommunikáció elősegítése • az én-üzenetek jelentősége • kommunikáció a nőknél és a férfiaknál – a két nem eltérő sajátosságai – tipikus problémák a férfi-női kommunikációban – javaslatok a férfiak és a nők számára • az önfeltárás művészete • kommunikáció a „VAKOG” alapján – az öt típus (vizuális, auditív, kinesztetikus, olfaktorikus, gusztatorikus) jellemzői – összhangteremtés a „VAKOG” alapján – a VAKOG-típus beazonosítása a szemirányok figyelésével – a szemirányok jelentősége a kineziológiában • kommunikációs aranyszabályok
869. részletesen a Webáruházban


2019. november 17. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 3000 Ft
• a beszéd adta lehetőségek • kommunikáció az állat-, illetve a növényvilágban • nem-verbális kommunikáció • a kommunikáció öt szintje a közlés mélysége szerint • a kommunikáció három szabálya a tranzakcióanalízis fényében • az „előírások” szerepe a kommunikációban • gondolatok a metanyelvről • metanyelvi kifejezések, szófordulatok és azok valódi üzenetei • az aktív figyelem jelentősége • az aktív figyelem leggyakoribb akadályai • tanácsok az aktív figyelemhez • a sztrók szerepe a kommunikációban • a dicséret kifejezése és helyes fogadása • a helyes kérdezés titkai • nyitott és zárt kérdések, illetve kerülendő kérdésfajták • a kommunikáció szerepe a megismerő szeretet útján • a helyes kommunikáció aranyszabályai
858. részletesen a Webáruházban


2019. május 18. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• az elengedés és az elfogadás kapcsolata a szenvedéssel • összefüggés a személyes fejlődéssel és kiteljesedéssel • összefüggés a bölcsesség, szabadság, szeretet hármasával • a ragaszkodás és a függőség következményei • az elengedés gyakorlásának gyümölcsei • elengedés és a fogyasztói társadalom • az elengedés néhány fő területe • kérdések az elengedéshez • az elfogadás akadályai • Isten és az elfogadás • az elfogadás kapcsolata az idővel • az elutasítás mint páncél • a valódi elfogadás ismérvei • önmagunk elfogadásának három alapkérdése • a kritika és az el nem fogadás három fő forrása • az elfogadás pozitív hatásai • az elfogadás üzenetei a másik ember számára • „nem megváltoztatni akarlak, hanem megváltozni akarok általad”
845. részletesen a Webáruházban


2019. március 22. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• az önmagunkhoz való őszinteség fontossága – alapvető kérdések az önvizsgálathoz – Önmagunk barátja vagy ellensége vagyunk? • konfliktuskezelési stratégiák – a passzív-önfeladó és az agresszív-erőszakos típus – az ezek mögött álló hitrendszerek – gyerekkori hatások és a konfliktuskezelés – az asszertív kommunikáció alapjai – asszertív konfliktuskezelés (a DERN-módszer) • önmagunk elfogadása és az ideálok • minden ember különleges • a perfekcionizmus elengedése – alapvető kérdések perfekcionistáknak • a mindennapi csodák felfedezése • önátadás a pillanatnak
837. részletesen a Webáruházban


2019. január 25. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• boldogság-identitás • a boldogság megosztása • örülni mások boldogságának • belső napüdvözlet – Kezdjük örömmel a napot! • a környezetünk boldoggá tétele • a mesehősök hét boldogságreceptje • értékes célok kitűzése • az erőfeszítések jelentősége • Alakítsuk ki az elköteleződést! • az önmagunk felé való elköteleződés • a boldogság hét alapelve
828. részletesen a Webáruházban


2018. november 30. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a pszichológia új irányzatai • a felelősségvállalás jelentősége – az ember teremtő ereje – védekező mechanizmusok a felelősség elkerülésére – áldozati tudat vagy tudatos sorsformálás • a gondolkodásmód megváltoztatása – tipikus negatív gondolatok önmagunkról, az életről és az embertársainkról – pozitív gondolatok ugyanezekről a témákról – a gondolat hatalma – a változás alapelvei és a változást akadályozó fő tényezők • IGEN-t mondani mindarra, ami van – tagadás és elutasítás, mindennapi „nem”-jeink – elfogadás és boldogság – a szeretet alkímiája – az IGEN-t mondás három fokozata • zárógondolatok a boldogságról
823. részletesen a Webáruházban


2018. október 20. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 3000 Ft
• félelmek a négyes alap tükrében • a fóbiák csoportosítása az exoterikus és az ezoterikus pszichológiában • a leggyakrabban előforduló félelmek • félelmek a hét csakrához kötődően • a félelem spirituális megközelítése • a félelmek oldása természetgyógyászati módszerekkel (táplálkozás, gyógynövények, aromaterápia, homeopátia, légzés, mozgás stb.) • a félelem átalakítása áldással • a jelenlét és a félelem • a dominanciaigény, a bűntudat és az elvárások összefüggése a félelemmel • gyógyulás a félelmekből • a félelmek három szintje • a kockázatvállalás és a félelmek leküzdése • spirituális kockázatvállalás • alapelvek a félelmekről • a félelemkezelés hét szintje • hét kulcs a félelmek legyőzéséhez
816. részletesen a Webáruházban


2018. május 26. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a pozitív pszichológia néhány fontos jellemzője • a pozitív pszichológia és a viselkedésszabályozás • a viselkedésszabályozás és a boldogságszint összefüggése • az emberi viselkedés hét szintje – alacsonyabb rendű viselkedésszabályozók: vágykielégítés, reakció, tanult szokások, társadalmi elvárások – magasabb rendű viselkedésszabályozók: életszükségletek, szabadság, „végső megértés” • néhány gyakori boldogságmítosz és a valóság – a pénz és a boldogságszint összefüggése – az élmények mint boldogságfokozók – a siker és a boldogság kapcsolata – boldogság a munkahelyen, boldogságökonómia • a boldogság három aranyszabálya
809. részletesen a Webáruházban


2017. május 26. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a hét görög bölcs tanácsai a boldog és teljes élethez – „Ismerd meg önmagad!” – az ember valódi lényének megismerése – „Légy mértékletes!” – „A legszebb dolog a világon a nyugalom” – „Ha megtanultál engedelmeskedni, akkor tudsz majd uralkodni” – „Emlékezz meg a barátaidról!” – „Fizesd vissza a tartozásod!” – a karma mint adósság rendezése – „Az emberek többsége rossz” – a mondat helyes értelmezése • Buddha tanításai az örömről – az igazi öröm ismérvei – az igazi öröm és a szórakozás közötti különbségekről – a teljesség-tudat és az összekötöttség-tudat jelentősége – a megingathatatlan belső béke születése – a túlzott birtoklásvágy következményei – kilépés a győzelem és vereség játszmájából
776. részletesen a Webáruházban


2016. január 29. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a párkapcsolatba lépés pozitív és negatív motivációi - a magánytól való félelem mint háttérindíték - élni akarsz vagy túlélni? - félelem-orientált élet kontra szeretet-orientált élet • a párkapcsolat mint fájdalomcsillapító és túlélési stratégia • a félelmek irányította párválasztás • az irreális vágyak és elvárások következményei a párkapcsolatban • az adás és a kapás szerepe • a párkapcsolat 7 tipikus szakasza • a párkapcsolat mint alkímiai tégely – az ólmot arannyá nemesíteni a lelkünkben • a megbetegítő magány és a termékeny egyedüllét közötti fontos különbségek egymás kiteljesedésének segítése • a társfüggőség feloldása • a változás mint az élet alapvető jellemzője; gyermekeink hozzájárulása változási folyamatunkhoz • „Az légy, aki vagy!” – valódi hősök és ál-hősök • a szeretetből fakadó megismerés jellemzői és és jelentősége
725. részletesen a Webáruházban


2015. december 12. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a hinduizmus tanításai az örömről és a boldogságról – a szenvedés végső oka és az igazi boldogság forrása az advaita védánta alapján – Rabindranáth Tagore gondolatai a az örömről az Upanisadok nyomán • a buddhizmus hitvallása a szenvedésről és az örömről – szabadulás a szenvedéstől, a szenvedés végső oka Buddha tanításában – a szenvedés és öröm fölé emelkedés állapota – a Dammapada tanításai a boldogságról – a jelenlegi dalai láma tanácsai a boldogsághoz • a judaizmus tanításai a boldogságról a Zsoltárok Könyvének tükrében – az Isten Igéjéből fakadó boldogság – az isteni törvények megtartásából fakadó boldogság – a bűnbánatból fakadó boldogság ösvénye • a kereszténység tanításai a boldogságról – az öröm megjelenése Jézus életében; Jézus megnyilatkozásai az örömről – Krisztusban válik teljessé az ember öröme – zavartalan és megzavarhatatlan boldogság – szeretet és boldogság – „az öröm tízparancsolata”
720. részletesen a Webáruházban


2015. október 18. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 3000 Ft
• Arisztotelész és Aquinói Szent Tamás tanításai a bátorságról • az újtól, újdonságtól való félelem (neofóbia) okai és a gyógyuláshoz vezető kulcsok – József, Heródes, a napkeleti bölcsek és Mária hozzáállása Jézus születéséhez • félelem a kudarctól és a megszégyenüléstől – a modern kor sikerorientáltsága és a kudarc valódi szerepe életünkben – Jézus tanítása a szégyenről • a természeti jelenségektől való félelmek és azok lelki-szellemi okai • a természeti katasztrófák szellemi háttere • módszerek a félelmek oldására és gyógyítására • az ember tipikus szabotázs-módszerei mint a változást és gyógyulást akadályozó tényezők • a szorongás mint korunk alapérzése • a szorongás és a félelmek gyógyításának spirituális megközelítése – a félelmek legyőzése Istenben – félelem és szeretet – az ima mint a félelem ellenszere • a Krisztus általi Megváltás szerepe a félelmek feloldásában • hét fő tanítás az evangéliumokban a félelmek legyőzéséről
712. részletesen a Webáruházban


2015. május 15. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a szenvedés és a boldogtalanság elsődleges okai • ellenállás és elfogadás, ezek következményei • a problémákhoz való helyes hozzáállás és a problémákhoz való ragaszkodás okai • problémacentrikusság helyett megoldáscentrikusság, a problémakezelés lépcsőfokai • „akkor leszek boldog, ha...” – gyakori boldogság-mítoszok • önmagunk valódi elfogadása és szeretete • a boldogság mint igazi alaptermészetünk része • a várni tudás képességének jelentősége • az élvhajhászat mint az igazi boldogság pótléka
706. részletesen a Webáruházban


2015. április 19. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 3000 Ft
• az elfogadás fő irányai és annak akadályai • az elutasítás mint az élettel szembeni páncél és védekezés • önmagunk elfogadásának 3 alapkérdése; az önszeretet, az önkép és az önbizalom forrásai, hiányai és előnyei • az ösztönös szeretet és a megismerő szeretet ismérvei és különbségei • az elvárások és a kritika mint az elfogadás legfőbb akadályai • önmagam változásának fontossága; hiányosságaim, tulajdonságaim a másik emberben • jézusi tanítások az ítélkezésről • az ítélkezés és egymás figyelmeztetésének pozitív és negatív formái • a Hegyi Beszéd a vallásos lét és a világi lét veszélyeiről: luciferi és ahrimáni veszélyek • a kritikai gondolkodás kialakulása • ítélkezés és elfogadás a magasabb megismerés szemszögéből • Pál Apostol levele a rómaiakhoz mint „a kegyelem és elfogadás evangéliuma” • út az öntudatlan teremtett lény állapotából a tudatos teremtő lény állapota felé • az elfogadás mantrája • az elutasítás 3 leggyakoribb formája és az „igen”-t mondás • a mély elfogadás ismérvei és a legtöbb szenvedés oka • a feltételhez kötött és a feltétel nélküli elfogadás eszközei és céljai
703. részletesen a Webáruházban


2015. március 14. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 3000 Ft
• az elengedési és elfogadási problémák összefüggése a világot átszövő szenvedéssel • a bölcsesség, a szabadság és a szeretet összefüggése az elengedés és az elfogadás megvalósításával • az elengedés és elfogadás helyes ritmusa • a ragaszkodás és a függőség következményei, illetve az elengedés gyümölcsei • a fogyasztói szemlélet hatásai • az elengedés összefüggése a téves önazonosításokkal • hét gyakori elengedési téma: • félelmek, irigység, öntudatlanság és figyelmetlenség, perfekcionizmus, elvárások, manipulációk, társfüggőség • az egészséges gyászfolyamat • kérdések az elengedéshez, illetve az elengedést segítő tényezők • az elengedés további területei • elengedés a párkapcsolatban • spirituális aspektusok: – az elfogadás és az elengedés szerepe az én és a nem-én viszonyában – az elfogadás és elengedés problémájának megszűnése az egység-tudatban
698. részletesen a Webáruházban


2015. február 15. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 3000 Ft
• a fóbiák csoportosítása az exoterikus és az ezoterikus pszichológiában • a mag-félelem (gyökérfélelem) jellemzői és annak legyőzése • jin és jang típusú félelmek • félelmek a négy elemhez kötődően • a 12 csillagképhez kapcsolódó félelmek • a félelem mint üzenet, a félelemhez való hozzáállás • tipikus félelemelkerülési stratégiák • bűntudat és félelem • 7 gyakori félelem és ezek feloldása: – félelem a sötétségtől, a repüléstől, a magasságtól és a betegségektől – önmagunk féltése, félelem a jövőtől és a víztől • „aki követni akar, vegye fel keresztjét…” – félelmek a kereszthordozással kapcsolatban – „minden napnak megvan a maga keresztje” – az ego kifogásai a kereszthordozással szemben • a félelmekből való gyógyulás segítése testi módszerekkel: • táplálkozás, gyógynövények, aromaterápia, homeopátia, légzőgyakorlatok, lazítás, mozgás, szabad energiaáramlás biztosítása, „fókuszolás” • a félelem átalakítása áldással
695. részletesen a Webáruházban


2014. november 28. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• eltérések a férfi és a nő között testi, lelki és szellemi szinten • a férfi agy és a női agy közötti különbségek – eltérések fizikai szinten – képességek, amikben a férfiak, illetve a nők jobbak – a „női tudat” és a „férfi tudat” jellemzői – megfigyelések csecsemőknél, óvodás- és iskoláskorú gyermekeknél • Milyen tulajdonságok fontosak a férfiak, illetve a nők számára saját magukban? • a két nem eltérő igényei és viselkedése stressz esetén • a problémamegoldás férfi és női módja • tanácsok mindkét nem számára a másikkal való kommunikációhoz • segítségkérés és bocsánatkérés a férfiaknál és a nőknél • Milyen tulajdonságokat tartanak fontosnak a párjukban a férfiak, illetve a nők egy hosszú távú kapcsolatban? • spirituális kitekintés – polaritás testi, lelki és szellemi szinten – a lénytagok közötti eltérő viszony a férfiaknál és a nőknél – a férfi és a nő közötti különbségek szellemi szempontból
686. részletesen a Webáruházban


2014. október 26. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 3000 Ft
• félelmek a „négyes alap” tükrében (félelmek a természettel, embertársainkkal, önmagunkkal és a természetfelettivel kapcsolatban) • egészség és félelem • az igazságtól, a felelősségvállalástól és a sebezhetőségtől való félelem következményei • a félelem testi és lelki hatásai • félelem és fóbia, a fóbiák alapvető csoportjai • a leggyakoribb félelmek • a félelemre adott hét tipikus viselkedési forma • félelmek a szellemi úton • félelem és szeretet, félelem és jelenlét, félelem és vágy • gyógyulás a szellemitől való félelemből • félelmek a hét csakrához kapcsolódóan (néhány részletesebben tárgyalt téma: félelem a szegénységtől, félelem a másik nemtől, félelem a gonosztól, félelem a szeretettől stb.) • a szeretet útjának három fokozata • „Isten a szeretet” • a félelem spirituális megközelítése • a félelmek lehetséges okai és gyógyulás a félelmekből
682. részletesen a Webáruházban


2014. október 18. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a pozitív gondolkodás jelentése és jelentősége • optimista hozzáállás az örömhöz és a szenvedéshez • a pozitív szellemi tartás jelentősége • egy nehéz élethelyzetre adott optimista és pesszimista reakció jellemzői • az élet irányíthatóságának megítélése • karmikus és szabad események az életben • a pozitív pszichológia az optimizmusról – optimista és pesszimista emberek körében végzett felmérések eredményei • Martin Seligman „A, B, C, D, E” módszere az optimista megközelítés eléréséhez magunkban • az események értelmezésének jelentősége és az értelmezés négy fő módja • funkcionális és diszfunkcionális optimizmus, a rosszul értelmezett optimizmus jellemzői • a helyesen értelmezett optimizmus tíz alapelve • a szívcsakra felélesztésének jelentősége korunkban, a pozitivitás mint az egyik szívcsakraerény • a pozitív lét hét dimenziója: pozitív gondolkodás, érzés és akarat, pozitív beszéd, cselekvés és tudat, pozitív élet
681. részletesen a Webáruházban


2014. július 19. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a párkapcsolat öt alappillére • az odafigyelés jellemzői • a szeretetteljes elfogadás jelentősége • megbecsülés, tisztelet és hála • a gyengédség és az együttérzés fokozatai • szabadon hagyás és irányítás • az ego öt mentális sémája • a párkapcsolat öt alappillérének jelentősége a szellemi fejlődés szempontjából • diagnózis felállítása a párkapcsolatban • megerősítő mondatok az alappillérekhez • gyengédség és intimitás – a céltalanságtól az intimitás-zavarig – az intimitáshoz szükséges bátorságról – az intimitás és a csend – az intimitás ismérvei – intimitás és spiritualitás (Ez az előadás jelentős részben a sorozat 2013.02.08.-án elhangzott, 6. részének ismétlése.)
674. részletesen a Webáruházban


2014. május 17. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• pozitív célok kitűzése mint a sikeresség egyik tényezője • a nem megfelelő célok ismérvei • a pozitív cél szintjei • a pozitív célok és az értékrend összefüggése • pozitív célokkal kapcsolatos kérdések • a pozitív cél elérésének hét tényezője és ezek mélyebb jelentése: pozitív önelvárás, pozitív önmotiváció, pozitív önértékelés, pozitív önirányítás, önfegyelem, önbecsülés, pozitív én-dimenzió • a boldogság spirituális megközelítése • a boldogság átélése az „alvó tudatban”, illetve az „éber tudatban” • élvezet és fájdalom összefüggése • a belülről fakadó öröm természete • az isteni boldogság állapota • az élvezet, a belső öröm és az üdvösség összehasonlítása • az igazi boldogság titkai • mesterek az igazi boldogságról
672. részletesen a Webáruházban


2014. április 25. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a játszmákról általában • „drámaháromszög” – a három leggyakrabban felvett játszmabeli szerep • az üldöző, az áldozat és a megmentő szerep jellemzői • Mit hagy figyelmen kívül, illetve mit érez és milyen érzéseket hív elő másokból az ember az egyes szerepekben? • a pszichográfia három személyiségtípusának összefüggése a drámaháromszög három szerepével • domináns és hárított szerep, illetve az a szerep, amibe az ember a játszma során jellemzően átvált • kilépés a játszmákból • az autonómia-háromszög kialakítása • gyógyulás az áldozat, az üldöző és a megmentő szerepéből • a három tárgyalt szerep transzformációja
670. részletesen a Webáruházban


2014. február 28. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a hála jelentősége, a hálaérzésből fakadó pozitívumok • hála és hálátlanság • Mi áll a hálátlanság hátterében? • a hála spirituális aspektusai • hálafokozó gyakorlatok • az életcélok jelentősége és spirituális aspektusai • fontos kérdések a célok tisztázásához • minden emberre vonatkozó kollektív célok • Mikor érez az ember örömet? • az öröm fokozatai, az öröm három szintje • a tiszta öröm jelentősége • a boldogság három fokozata
662. részletesen a Webáruházban


2013. december 13. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a pozitív pszichológia mint „az új évezred pszichológiája” • a pozitív pszichológia születése, eredeti célkitűzései és 4 törekvése • paradigmaváltás a pszichológiában – patocentrikus és pozitív pszichológia • a Peterson-féle „boldogság-teszt” és kiértékelése • az „autentikus életöröm elmélet” és a „jól-lét elmélet” • az anyagi helyzet és a „jól-lét” kapcsolata • a szubjektív jól-létet befolyásoló tényezők • társas kapcsolatok és a boldogság-szint • a boldogság alapszintje és a boldogság-szint emelése • a karakter-erősségek jellemzői és kritériumai • a karakter-erősségek 6 kategóriája: bölcsesség és tudás, bátorság, szeretet és emberség, igazságosság, mértékletesség, transzcendencia • „boldogság-csillag”
654. részletesen a Webáruházban


2013. október 12. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• független, társfüggő és kölcsönös kapcsolat • az adás és a kapás egyensúlya, ezzel összefüggő párkapcsolati problémák • játszmák a párkapcsolatban: – a fösvény és a költekező – a perfekcionista és a trehány – jótanácsok perfekcionistáknak – a sikeres és a vesztes – a sikerelképzelés jellemzői, az ezzel való munka – a lusta és a tevékeny • a játszmák megszüntetése
646. részletesen a Webáruházban


2013. augusztus 03. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a párkapcsolat nyújtotta lehetőségek • az intimitászavar és a társfüggőség főbb okai • a harmonikus párkapcsolat egyik alappillére: a hasonlóságok és különbségek dinamikus egyensúlya • a párkapcsolat mint „ébresztőóra” • a projekciótól és az elégedetlenségtől a kapcsolati válságig • a párunk mint tükör: hiányzó képességek visszatérése a másik félnél • „szikla” és „mocsár” – két jellegzetes kommunikációs típus részletes jellemzése • a párkapcsolat hét aranyszabálya • a párkapcsolat mint a spirituális fejlődés eszköze, terepe • az emberi szellemek spirituális útjának párhuzama a párkapcsolatok fejlődésének szakaszaival
640. részletesen a Webáruházban


2013. április 19. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a párkapcsolat három fő fázisa: ösztönös szerelem, nehézségek/konfliktusok, tudatos elköteleződés • konfliktusok a párkapcsolatban • a külső és belső konfliktusok összefüggése • a konfliktusok és a szabályok kapcsolata • a konfliktusban rejlő közös probléma, az esetleges mediátor szerepe • a konfliktusok forgatókönyve – hogyan lesz a vitából veszekedés? • a konstruktív vita és a destruktív veszekedés jellemzői • két lehetséges szélsőség: konfliktuskerülés és konfliktuskeresés • a férfi és a női konfliktuskezelés jellegzetes hibái • javaslatok férfiaknak és nőknek konfliktuskezeléshez
635. részletesen a Webáruházban


2013. február 08. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a párkapcsolat öt alappillére • az odafigyelés jellemzői • a szeretetteljes elfogadás jelentősége • megbecsülés, tisztelet és hála • a gyengédség és az együttérzés fokozatai • szabadon hagyás és irányítás • az ego öt mentális sémája • a mentális sémák transzformációja • a párkapcsolat öt alappillérének jelentősége a szellemi fejlődés szempontjából • diagnózis felállítása a párkapcsolatban • megerősítő mondatok az alappillérekhez • hét aranyszabály a párkapcsolathoz
626. részletesen a Webáruházban


2012. október 19. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a harmonikus párkapcsolat titkai • a férfi és a nő testi, lelki és szellemi sajátosságai • az emberiség nemekre válása • a "Szent nász" jelentése • a látás és a hallás különbségei a két nem között • a két nem eltérő kommunikációja • amit a férfiak és a nők nem értenek a másik nem kommunikációjában • tanácsok a másik nemmel való kommunikációhoz • a felső és az alsó ember kapcsolata a két nemnél • a férfi és a női alak kialakulása, a két alak eltérése a középtől • meztelenség, szégyenlősség, szemérmesség; a ruházkodás szellemi oka • individuális jelleg kontra nemi jelleg – út a szellemhez a nemi jellegen való túllátás révén
612. részletesen a Webáruházban


2012. február 10. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a párkapcsolat aranyszabályainak ismerete • a másik ember, mint tükör • a kapcsolatok leggyakoribb ellentétpárjai • a hatalmi harc okai és következményei • a szerepjátszás okai és fajtái • a sérelmek dédelgetése és a megbocsátás • az elfogadás paradoxona és ajándékai • az elvárás, mint a kapcsolatok megrontója • az elvárásmentesség és a bőségtudat • ösztönös és tudatos elköteleződés • a tudatos elköteleződés célja, jellemzői, ajándékai és hatása a szellemi fejlődésre
597. részletesen a Webáruházban


2011. november 05. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a párkapcsolat, mint lehetőség a fejlődésre • párkapcsolat, mint a legkisebb közösség • a párkapcsolati mintázatok ismétlődése • tipikus párkapcsolati hibák: beleszeretni egy elkötelezett emberbe, távkapcsolat, a gyerek, mint társ, a sikertelen partner • a tipikus párkapcsolati hibák okai és megoldási lehetőségeik • a szociális tudat kialakítása • a kapcsolatok három alappillére: kölcsönös érdeklődés, kölcsönös elismerés és kölcsönös bizalom; ezek hiányának okai és területeik gyógyítása
587. részletesen a Webáruházban


2011. május 28. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• Erosz és Pszüché történetének tanulsága • a harmonikus párkapcsolat ismérvei • a párkapcsolat valódi céljai • az intimitás definíciója, jelentősége és akadályai a párkapcsolatban • az önmegismerés egyik törvénye • a "fantom-partner" kialakulása, csapdája, működése és feloldási lehetőségei • a belső konfliktusok jellemzői, fajtái és külső megnyilvánulásuk a párkapcsolatban • a kiteljesedés útja: önmagunk megváltoztatása • a másik megváltoztatására irányuló szándék következményei
581. részletesen a Webáruházban


2011. április 29. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önismeret és pszichológia • 1500 Ft
• a párkapcsolat mint Grál-közösség • egyéni fejlődés a párkapcsolat által • a párkapcsolat mint lehetőség a szeretetben való fejlődésre • a spiritualitás hét alapelve • a spirituális párkapcsolat jellemzői • a kapcsolatképtelenség okai • az aktív és a passzív nárcizmus • a párválasztás öntudatalan és neurotikus indítóokai és felismerésük • a párkapcsolatban fontos közös pontok • a különbségek jelentősége a párkapcsolatban • a szociális ősfenomén a párkapcsolatban • a harmonikus párkapcsolat alapja
578. részletesen a WebáruházbanAz évkör ünnepei a szellemtudomány fényében

2024. május 15. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 2500 Ft
• a Szentháromság a kereszténységben • a Szentlélek megnyilvánulásai a Biblia alapján • a Szentlélek nevei és jelképei • a Szentlélek befogadásának három fokozata és következményei • a „Praklétosz” jelentései • a szociális szív jelentősége • ami a szociális szívet gyengíti, illetve erősíti • az apostolok „elalvása” és „felébredése” • Krisztus kapcsolata az emberrel • új lehetőség az ember számára: ébredés egymás lelki-szellemi lényén • a szellemi-vallási élet megújítása a michaeli korban • új tanítások és új kultuszok a Szent Szellem korában • a közösség szellemi lénye • pünkösdi élmény és a keresztény beavatás • találkozás a Nap-lénnyel régen és ma • az „egymás”-igék jelentősége a Bibliában • „Viseljétek el egymást szeretettel!” – az Efezosz 4:2–3. versek értelmezése • pünkösdi kérdések • Pünkösd ünnepének öt fő aspektusa
1010. részletesen a Webáruházban


2024. március 29. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 2500 Ft
• az emberiség megváltása • a Golgotai Misztérium jelentősége • a keresztény beavatási út fontos jellemzői • a Getsemáne-kert eseményei • a Belső Getsemáne-kert • a Keresztút stációi • a jánosi Keresztút 3 × 7 stációja • a keresztény beavatás hét fokozata • Krisztus elesése és az ember elesése • a hét főbűn és azok erénypárjai • a földre esés lehetséges okai • a fekve maradás lehetséges okai • „Mindig fel kell kelnünk!” • Krisztus első három elesésének részletes története • a Krisztusi tanítványság ismérvei • az első három elesés összefüggése három mondattal, ami a kereszten hangzik el
1004. részletesen a Webáruházban


2024. január 05. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 2500 Ft
• a vízkereszt mint az egyik legfontosabb keresztény ünnep • a szentségek jelentősége a kereszténységben • vízkereszt az exoterikus kereszténységben • keresztség más vallásokban és a kereszténységben • vízkereszt és az Isteni Szentháromság • Keresztelő János tevékenysége • Jézus keresztségének különlegessége • ahogy az ember látja Istent és ahogy Isten látja az embert • fogadni Isten szeretetét a megtérés által • Isten szeretett gyermeke vagyok • a Vízkereszt és a keresztre feszítés összefüggései • Vízkereszt a Húsvét tükrében • az Ég megnyílása és annak következményei • csodás ószövetségi történések Jézus keresztségének helyszínén - Illés és Elizeus története - Józsué és a nép átvonulása a Jordánon • a keresztelősziget csodája • a keresztség főbb hatásai • Vízkereszt az ezoterikus kereszténységben - előkészület a János által végzett keresztségre - a János keresztsége révén átélt szellemi élmények - a háromszoros születés misztériuma - Jézus szenvedése az emberiség helyzetének megismerése kapcsán és ennek összefüggése a Jordán-keresztelővel - a vízkereszt és a tűzkereszt közötti különbségek
994. részletesen a Webáruházban


2023. december 17. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 2000 Ft
• az évkör megszentelése • emberi arc és Isten-arc • Jézus Krisztus arcának különlegessége • a szeretet arcai az évkör ünnepein • Karácsony személyes és kozmikus aspektusa • emlékezés az Ős-Karácsonyra • emlékezni az isteni eredetemre • Ki vagyok és kihez tartozom? • a Rudolf Steiner által átadott Alapkő-meditáció egyes mondatainak jelentésrétegei • a pásztoroknak elhangzó angyali köszöntés (Lk. 2:14.) jelentései • Karácsony és az ajándékozás titkai • Karácsony és a Megváltás kapcsolata • ajándékozás és áldozathozatal • a belső Betlehemi Csillag • a szeretet túl van a megértésen – nem érthető, de átélhető • a szeretet mint az ember alaptermészete • túllátni a szerepeken és a maszkokon • Isten a megszemélyesült szeretet • az ember alapdöntése • az ember eredendő áldottsága • a Föld mint a szeretet iskolája • Karácsony három dimenziója
993. részletesen a Webáruházban


2023. május 24. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 2000 Ft
• a Szentlélek megnyilvánulásai, nevei és attribútumai a Biblia alapján • a Szentlélek mint Vigasztaló (Praklétosz), és befogadásának következményei • a Szentlélek befogadásának három fokozata • a Szent Szellem mint új igazságok tanítója korunkban • a Szent Szellem működése az időben • a Szentlélek megjelenése Pál apostol leveleiben • kérdések Pünkösd ünnepe kapcsán • a szociális szív jelentősége • a közösségi élet négyes alapja • az „egymás”-igék jelentősége a Bibliában • az egymás iránti figyelem jelentősége • egymás szeretetteli el- és befogadása • egymás vigasztalása és bátorítása • Pünkösd és az új keresztény beavatás kapcsolata
978. részletesen a Webáruházban


2023. április 07. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 2000 Ft
• a Golgotai Misztérium jelentősége • Nagycsütörtök legfontosabb eseményei - a lábmosás jelentősége és szimbolikája - Júdás árulása és annak háttere • Krisztus hét utolsó mondata • a hatodik mondat:„Elvégeztetett!” / „Beteljesedett!” (Jn. 19:30.) - a három fő terület, ahol Krisztus beteljesítette a küldetését – bölcsesség, szabadság, szeretet - a messiási próféciák beteljesedése - Krisztus mondásának további jelentésrétegei • emberi szó és Kozmikus Ige – Krisztus földi mondásainak kozmikus párhuzama • a hetedik mondat: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet / szellemem!” (Lk. 23:46.) - teljes önátadás az Isteni Akaratnak - az önfeláldozásról Szolovjov nyomán - a keresztény szabadság lényege - emberi akarat és Isteni Akarat • az utolsó három mondat összefüggése • az Isteni erények és a három utolsó mondat • a hét mondat üzenete
971. részletesen a Webáruházban


2023. január 06. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 2000 Ft
• a Vízkereszthez kapcsolódó két fontos kérdés • a szentségek jelentősége a kereszténységben • a hét keresztény szentség • vízkereszt az exoterikus kereszténységben - a keresztény keresztség jellegzetességei - keresztség a bűnbe esett ember számára - Jézus megkeresztelkedése - a Vízkereszt és a keresztre feszítés rejtett összefüggései - kapcsolódás Krisztushoz a keresztség által - az Isteni Szentháromság és a keresztelő - a keresztség néhány hatása • vízkereszt az ezoterikus kereszténységben - Keresztelő János keresztsége mint korabeli beavatás - a vízkereszt alatt átélt szellemi élmények - a Jordán-keresztelő jelentősége - Jézus 30 éves koráig megismeri az emberiség helyzetét - Jézus lelkében élő kérdés és ennek összefüggése a Jordán-keresztelővel - a vízkereszt és a tűzkereszt összehasonlítása
960. részletesen a Webáruházban


2022. december 17. • Kőrösi Csoma Kulturális Kp. (Bp.) • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 2000 Ft
• az ünnepek személyessé tétele • adventi várakozás • Új Fény és Új Élet születése • Karácsony öröme • a „Nagy Félelem” és ennek leküzdése • „Nagy Öröm” a lélekben • adventi „kérdőív” • a születés ünnepe • a Világ-Ige testté lett • a gyermek Jézus első hét szava és a bennük rejlő tanítás • Karácsony a szeretet ünnepe • a Föld mint a szeretet iskolája • élet-reform Jézus hét első szava alapján
959. részletesen a Webáruházban


2022. szeptember 03. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 4000 Ft
• az ünnepek jelentősége • profán idő és szent idő • az évkör ünnepei és a beavatás • az évkör körforgása és a Föld légzése • a hét fő ünnep • a téli napforduló és a Karácsony • a tavaszi nap-éj egyenlőség és a Húsvét • a nyári napforduló és a János-nap • az őszi nap-éj egyenlőség és a Mihály-nap • a Krisztus előtti ünnepnapok és a keresztény ünnepek összefüggései • az ünnepek és a tudatszintek, illetve a beavatási fokozatok kapcsolata • az év két felének jellemzői (János-naptól Karácsonyig, illetve Karácsonytól János-napig) • az évszakok szellemi megközelítése • az évszakok és a Jelenlét Angyalai • az évszakok üzenete az ezoterikus kereszténységben • Krisztus keresése az egyes évszakokban • az évkör átélése Michael, Szófia és Krisztus vezetésével
948. részletesen a Webáruházban


2022. június 01. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 2000 Ft
• az ős-Pünkösd – a Szentlélek kitöltése a Bibliában • az apostoli közösség és annak Krisztus által vezetett fejlődési útja • a közösségépítés négy alapja Krisztusnál • az egyéni lét és a közösségi lét összhangba hozása • a közösségi lét tíz alapelve • a Szent Szellem mint az Igazság feltárója • a megismerés fokozatai • a Szent Szellem általi megértés • Húsvét és a Golgotai Misztérium megértése Pünkösd által • a Szent Szellem és a megismerő szeretet • önismeret a Szent Szellem által • a Szentháromság erőinek hatása három irányból az emberre • Pünkösd ünnepének főbb aspektusai
945. részletesen a Webáruházban


2022. április 15. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 2000 Ft
• a Golgotai Misztérium jelentősége • Krisztus hét utolsó mondata a keresztfán • az ötödik mondat jelentésrétegei („Szomjazom!”) • a Jézusnak felkínált „innivalók” • szomjúság a lélek szintjén – éhezni és szomjúhozni az Igazságot • a lelki-szellemi étvágytalanság tünetei • Krisztus maga az igazság – az Igazság keresése ennek tükrében • az Isten-kereső ember és az ember-kereső Isten • a szamáriai asszony története mint az ötödik mondat előképe • Krisztus szomjúsága és az ember szomjúsága • testi és lelki „dehidratáció”  • az „Élő Víz” szimbóluma a kereszténységben • Krisztus mint az „Élő Víz” forrása • négy embertípus a lelki-szellemi szomjúság és a „víz”-hez való eljutás szempontjából • Krisztus szomjazásának aspektusai • Krisztus velünk, értünk és helyettünk szomjazik • a Krisztusra-szomjazás hét aspektusa
938. részletesen a Webáruházban


2021. december 19. • Csepeli Munkásotthon • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 2000 Ft
• a betlehemi csillag, ami Jézushoz vezet • a szeretet megértése • a szeretet a négyes alap fényében • a szeretet égi, isteni eredete • a szeretet humanista megközelítése • Krisztus fő üzente Istenről • az isteni szeretet léteztető ereje • önazonos és meghasonlott élet • a valódi megismerés alapjai • tökéletes megismerés a szeretet által • újdonságok Krisztus tanításában • az Isten-szeretet és az ember-szeretet viszonya Krisztusnál • a vérségi szeretettől a szellemi szeretetig • Karácsony három dimenziója
924. részletesen a Webáruházban


2021. november 01. • • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 1500 Ft
• a keresztény ember feladata – Krisztushoz hasonlóvá válni • akik észlelték, érezték és megvalósították Isten akaratát: a szentek • az engedelmesség mint készség az Isteni Akarat követésére • ima a szeretetteljes tettek által • a szentek közvetítő szerepe • néhány szent életpéldája és azok a kulcsminőségek, amiben segíteni tudnak: • Szent Márton, avagy hogyan teremtsünk békét magunkban és körülöttünk? • Szent György, avagy hogyan győzzük le a félelmeinket? • Néri Szent Fülöp, avagy hogyan legyünk egyszerre vallásosak és szellemesek? • Szent Veronika, avagy hogyan nyerjünk helyes képet Istenről? • Szent Rókus, avagy hogyan kezeljünk a lelki sebeinket? • Szent Kristóf, avagy hogyan győzzük le a változással kapcsolatos ellenállásunkat? • Szent Borbála, avagy hogyan találjuk meg a saját utunkat? • Hogyan meríthetünk inspirációt a szentek életéből?
917. részletesen a Webáruházban


2021. szeptember 11. • • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 2000 Ft
• Krisztus küldetésének beteljesedése Nagyhéten • a zsidó és a keresztény húsvét közötti különbségek • Krisztus és az Úrvacsora • Krisztus három húsvétja – a nagyheti Úrvacsora előkészítése • az Úrvacsora értelmezése fizikai szinten   - a paradicsomi ember táplálékai   - az Úrvacsora szimbolikája az étkezés vonatkozásában   - az ember híddá válása Ég és Föld között • az Úrvacsora értelmezése lelki szinten   - a kézbe vétel szimbolikája   - az áldás jelentése és jelentősége   - az ember eredendő áldottsága és annak megerősítése   - a megtöretés lelki aspektusai és gyakori formái   - önmagunk szétosztása • az Úrvacsora értelmezése szellemi szinten   - az Úrvacsora négy attribútumának párhuzamai   - Úrvacsora fizikai hordozóval és anélkül   - a szellemi Úrvacsora misztériuma   - Michael és Szófia szerepe a szellemi Úrvacsorában   - a tiszta gondolkodás és a tiszta érzésvilág jelentősége   - az Úrvacsora szellemi hatásai • Krisztus mint a Föld új szelleme
911. részletesen a Webáruházban


2021. május 22. • • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 2000 Ft
• Szentháromság a kereszténységben • a Szentlélek az Ószövetségben • a „felkent”-ekre vonatkozó utasítások • a keresztség és a Szentlélek • a Szentlélek nevei és jelképei • a Szentlélek befogadása Krisztus előtt és után • keresztény újjászületés a Szellem által • a Szent Szellem befogadásának előfeltételei és néhány következménye • a kinyilatkoztatás folyamatossága a Szent Szellem által • a pünkösdi élmény és a közösség kapcsolata • a pünkösdi élményhez szükséges erények a 15. zsoltár alapján • közösségi erények • Pünkösd és az új keresztény beavatás • a pünkösdi élmény a négy felső csakra szintjén - szellemi kincseink felfedezése - megszabadulás a téves önazonosításoktól - a megismerés körének kitágulása, a szellemi világ mélyebb megértése - a Szellem által ihletett beszéd - Krisztus megismerése egyre tágabb kozmikus léptékben - a Te-élmény átélése mint a tiszta szeretet megszületésének alapja - a szív felébredése, „kőszívű” helyett „lángoló szívűvé” válni - a Krisztussal való szeretetközösség kialakulása
907. részletesen a Webáruházban


2021. április 02. • • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 2000 Ft
• az emberiség süllyedése és megváltása • a Golgotai Misztérium jelentősége • Krisztus hét utolsó mondata a kereszten • a negyedik mondás értelmezése („Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?”) • az Isten-nélküliség átélése, ennek jelentése • kapcsolat a 22. zsoltárral, messiási próféciák a zsoltárban • az Atya válasza Krisztus kérdésére • az Isten-hiánytól az Isten-szeretetig • a János-kereszténység magyarázata erre a mondatra • teljes kiüresedés (kenózis) a kereszten • az „Istenen túli Isten” megismerése • kitörés a negatív spirálból, mely a bűnbeeséssel indult • Krisztus átéli az emberiség helyzetét • az Atya és a Fiú közötti szeretet-egység • Krisztus legemberibb pillanata a kereszten • Jézus keresztre feszítésének egyedisége • az Istenhez való visszatérés három lépése • megtalálni a kapcsolatot Krisztussal minden emberi szenvedésben is
900. részletesen a Webáruházban


2020. november 01. • Napfényes Rendezvényterem • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 1500 Ft
• Mindenszentek ünnepének jelentősége • önvizsgálati kérdések Mindenszentekkor • bibliai idézetek a szentségről • Isten az, aki megszentel • híres emberek gondolatai a szentségről • a szentség tíz alapvonása o a szeretetben való növekedés o Isten mint életünk középpontja o törekvés mindenki üdvére o minden nap keresni a kapcsolatot az Égiekkel o a pillanat szentségének átélése o az Isten általi szeretettség megélése o helyes viszony a fájdalomhoz és a szenvedéshez o a saját akarat átadása Istennek o a helyes szabadság kialakítására törekvés o Hagyjuk, hogy Krisztus átformáljon!
887. részletesen a Webáruházban


2020. május 30. • • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 1500 Ft
• Miben számíthatunk a Szent Szellem segítségére? • Hogyan kérjük a Szent Szellem eljövetelét? • a Szent Szellem befogadásának következményei • a pünkösdi élmény mint keresztény megvilágosodás • Pünkösd és az újfajta keresztény beavatás • Pünkösd mint a közösségalkotás ünnepe • Mi a különbség a keresztény közösség és a krisztusi közösség között? • a krisztusi közösség 10 aranyszabálya
880. részletesen a Webáruházban


2020. április 10. • • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 1500 Ft
• Jézus keresztfán elhangzott mondásainak jelentősége • Első mondás: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” - megbocsájtani a szenvedés közepette is - a tudatlanság és a bűn kapcsolata - az Isteni Kegyelem megszületése - az igazi megbocsájtás három eleme - saját magasabb ÉN-ünk keresztre feszítése • Második mondás: „Bizony mondom néked, ma velem leszel a Paradicsomban.” - a bal lator és a jobb lator viselkedése, lelkülete - Jézus válasza mint a remény szavai - a szenvedés közepette is van választása az embernek - a két lator képe mint az emberiség jövőbeli kettészakadásának profetikus szimbóluma • Harmadik mondás: „Asszony, íme, a te fiad! Azután így szólt a tanítványhoz: Íme, a te anyád!” - a kereszt alatt állás jelentése a keresztény beavatási úton - Krisztus és a kereszt - félelem a szenvedéstől - áldozathozatal a szeretet jegyében - János és Mária hatása egymásra és ennek gyümölcsei - a vérségi szeretet helyett a szellemi szeretet szintjére lépés • az első három mondás összefüggése a három isteni erénnyel
875. részletesen a Webáruházban


2020. április 05. • • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 1500 Ft
• Virágvasárnaptól Húsvét vasárnapig – a Nagyhét belső átélésének jelentősége • a virágvasárnapi lelkület és a húsvét vasárnapi lelkület jellemzői • a Nagyhét mint ősképszerű sors-kinyilatkoztatás • rejtett összefüggések a Nagyhét eseményei és Jézus Krisztus három földi évének történései között • Virágvasárnap eseményei - a szamárcsikó története és szimbóluma - „Ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani” – Jézus mondásának jelentésrétegei - kő-szív és hús-szív - Szűz Mária részvétele a virágvasárnapi eseményekben - Annalia élete és halála - Jézus kemény beszéde a tanítványokhoz Virágvasárnap estéjén - az ünneplő tömeg viselkedése és valódi lelkülete • a Nagyhét mint nagy lehetőség az igazi húsvéti lelkület megszületéséhez az emberben
874. részletesen a Webáruházban


2019. december 15. • Csepeli Munkásotthon • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 1500 Ft
• a belső Karácsony jelentőségéről • a pásztorok és a királyok fő jellemzői • próféciák a Megváltóról • a Betlehemi Csillag szimbólumának értelmezései • a belső Betlehemi Csillag • a három királyok kiléte • a királyok hármasságának jelentései • a három ajándék szimbolikája • a három király története – elindulásuk, találkozásuk és útjuk Jézushoz – találkozásuk a Szent Családdal – cselekedeteik a hazaúton – ereklyéik későbbi sorsa • a három király párhuzama a három Grál-lovaggal • a történet szimbolikus üzenetei a ma embere számára • ajándékozás egymásnak és az Égiek felé • az ember alaptermészete és életdöntése • Karácsony ünnepének üzenete
862. részletesen a Webáruházban


2017. január 06. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 1500 Ft
• Vízkereszt két legfontosabb kérdése • a szentségek jelentősége a kereszténységben • a hét keresztény szentség • Aquinói Szent Tamás a szentségekről • a vízkereszt jelentősége az exoterikus kereszténységben • keresztelkedés Jézus korában – Miért keresztelkedtek meg az emberek és miért keresztelkedett meg Jézus? • a keresztény keresztség jellegzetességei korábbi hasonló szertartásokkal összevetve • a keresztség néhány hatása • vízkereszt az ezoterikus kereszténységben – beavatás a különböző kultúrkorszakokban – a vízkereszt mint beavatás • a Keresztelő János által végzett keresztelés jelentőségéről • Jézus passiója – Jézus megismeri az emberiség spirituális helyzetét • vízkereszt és tűzkereszt – a „János-keresztelő” és a „Krisztus-keresztelő” összehasonlítása
757. részletesen a Webáruházban


2016. december 17. • József Attila Művelődési Központ (Bp.) • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 2000 Ft
• külső és belső Karácsony • a szeretet a „minden” • a Szeretethimnusz 7. versének (1Kor. 13:7.) részletes elemzése – „a szeretet mindent elfedez” – mások vétkeinek hordozása – a szeretet beburkoló hatása – „a szeretet mindent hisz” – a hit mint szeretetteljes bizalom – a bizalmatlanság jellemzői és hatásai – „a szeretet mindent remél” – remény mások jobbá válásában – „a szeretet mindent eltűr / elvisel” – Ki az én keresztem? – Krisztus megajándékozása – a szeretet jelentése a számunkra nehéz emberek irányában • Krisztus mint a szeretet példaképe
756. részletesen a Webáruházban


2016. december 02. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 1500 Ft
• az ember két születése • az adventi hetek és az adventi erények jelentősége • az igazságosság megközelítése Arisztotelésznél, illetve az Ó- és Újszövetségben • az igazságosság erénye a szellemtudományban • Jézus első megkísértésének összefüggése az igazságosság erényével • helytállás a nehézségek közepette – Advent első hete és a tűzpróba • Arisztotelész tanításai a bátorságról • bátorság az Ó- és Újszövetségben, illetve a szellemtudomány megközelítésében – a szellemi úton jelentkező félelmeink • Jézus harmadik megkísértése és a bátorság erényének összefüggése – Jézus válaszainak máig ható szellemi ereje • kísértések és próbák advent harmadik hetében • a négy adventi hét kapcsolata az adventi erényekkel és az ember testeivel
754. részletesen a Webáruházban


2015. december 19. • József Attila Művelődési Központ (Bp.) • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 2000 Ft
• a Szeretethimnusz (1Kor. 13:1–13.) jelentősége és szerzőségének kérdése • a Szeretethimnusz egy jelentős mondatának (1Kor. 13:5.) részletes elemzése – „a szeretet nem viselkedik bántóan” ‹ a szellemi diplomácia ismérvei ‹ szeretet és igazság – „a szeretet nem keresi a maga hasznát” ‹ a haszonelvűségtől a szeretetelvűségig ‹ az önérdektől a közérdekig – „a szeretet nem gerjed haragra” ‹ a vitáról ‹ Rudolf Steiner a gondolkodás tiszteletéről ‹ egy másik fordítás értelmezése: „a szeretet nem hagyja magát elkeseríteni” – „a szeretet nem rója fel a rosszat” ‹ a megbocsájtás és a pozitivitás jelentősége ‹ az ítélkezés és a tisztelet összefüggése a magasabb megismeréssel • az agapé, vagyis az isteni szeretet jellemzői • Krisztus ajándéka az emberiségnek: az isteni szeretet megérkezése az emberbe
721. részletesen a Webáruházban


2014. december 20. • József Attila Művelődési Központ (Bp.) • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 2000 Ft
• a belső betlehemi csillag • Karácsony mint a szeretet ünnepe • a Szeretethimnusz mint a szeretet ismérveinek esszenciális összefoglalója • a szeretet három fokozatának (erósz, filia, agapé) jellemzői • „a szeretet türelmes” • „a szeretet jóságos” • „a szeretet nem irigykedik / nem féltékeny” • „a szeretet nem kérkedik” • „a szeretet nem fuvalkodik fel” • Jézus tanítása a szeretetről • a vérségi szeretettől a szellemi szeretetig
689. részletesen a Webáruházban


2013. december 20. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Az évkör ünnepei a szellemtudomány fényében • 1500 Ft
• egységből a kétségbe – az ősbukás következményei • a kegyelem megnyilvánulása a szellemi mélyponton • Jézus és Krisztus, Karácsony és Vízkereszt • az ember megistenülési folyamata • Krisztus a „Világcselekvő” • „négyes alap” - az ember harmonikus és szeretetteljes kapcsolata a négy irányban • a belső Karácsony és a belső betlehemi csillag • a belső béke jelentősége • a belső csend jelentősége • Mária és József útja Betlehembe • az istálló mint Jézus születési helyének története és szimbolikája • Jézus születésének misztériuma • Mária örök szüzessége • Jézus érkezése – ajándék az egész emberiségnek • Krisztus, aki a fényt elhozza a sötétségbe
655. részletesen a WebáruházbanÖnmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton

2023. május 13. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 5000 Ft
• a négy fő alszemélyiség és a „Belső Pajzs” • a Belső Gyermek fő tulajdonságai • a sérült Belső Gyermek jellemzői • a gyermekkor három nagy szakaszának jellemzői • a Belső Gyermek és a Belső Felnőtt kapcsolata • a Belső Felnőtt ismérvei • egészséges és sérült Belső Felnőtt • a Belső Gyermek elhanyagolásának következményei • az elutasított Belső Gyermek menekülési útjai • a sérült Belső Gyermek manipulációi • a szeretett Belső Gyermek jellemzői • a Belső Gyermek és a Belső Felnőtt mint egymás poláris párjai • a játék jelentősége • a sérült Belső Gyermek jellemzői - negatív dogmák és nyomasztó érzések - a negatív dogmák kialakulása és jellemzői - alapdogmákhoz kapcsolódó testi tünetek - a negatív dogmákból fakadó negatív érzések és cselekedetek - gyógyítás a megismerő szeretet útján • a boldog Belső Gyermek jellemzői - gyerekkorból hozott pozitív üzenetek - a pozitív üzenetek által kiváltott pozitív érzések és cselekedetek - erősségek és erőforrások - célok, álmok, remények • módszerek a Belső Gyermek gyógyítására • az egészséges Belső Gyermek jellemzői
976. részletesen a Webáruházban


2021. április 17. • • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 2000 Ft
• az önmagunkkal való harmonikus kapcsolat fontossága • az önutálat és az önimádat legfőbb ismérvei • a gyermekkori hatások jelentősége • önmagunk feltétel nélküli szeretete • az egészséges önszeretet alkotóelemei • együttérzés önmagunkkal s ennek pozitív hatásai • az önmagával együttérző ember sajátosságai • az önmagunk iránt érzett kedvesség – gyakorlatok az önmagunk iránti kedvesség megnyilvánításához – a „belső kritikus”-sal való kapcsolatunk harmonizálása – a leggyakoribb önromboló gondolatok – pozitív megerősítések az önromboló gondolatok feloldására • a szenvedés mint közös emberi tapasztalat – az önsajnálat jellemzői • az együttérzés és a jelen-tudatosság – két tudatosságfokozó gyakorlat – a jelenlét mint a tudatos döntéshozatal kulcsa – az ellenállás összefüggése a szenvedéssel – az elfogadás jelentősége – helyes hozzáállás a fájdalomhoz • az önmagunkkal való együttérzés gyümölcsei
902. részletesen a Webáruházban


2020. január 18. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• harmonikus kapcsolat önmagunkkal • „Élni” vagy „túlélni”? • a túlélési stratégiák jellemzői • a négy túlélési pozíció ismérvei: (viselkedésminták, hitrendszerek, pszichoszomatikus testi tünetek stb.) – engesztelő – vádaskodó – okoskodó – zavarodott • a túlélési pozíciók átalakítása • javaslatok a különböző típusok számára • a hitelesség (kongruencia) jellemzői • a hitelesség három szintje • az önbecsülés credoja (Virginia Satir)
865. részletesen a Webáruházban


2019. október 25. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• harmonikus kapcsolat önmagunkkal • önmagunk szeretetének hét forrása • az önkép alapkérdései • a reális énkép jelentősége • az énkép három lényegi eleme: befogadottság-érzés, értékesség-érzés és alkalmasság-érzés • árnyékmunka az énkép elemeivel • a másokhoz való viszonyom átvilágítása • az énkép másodlagos összetevői: külső megjelenés, társadalmi rang, személyes teljesítmény • hamis önazonosítás a másodlagos tényezőkkel • az elsődleges elemek pasztorálpszichológiai összefüggései • az önismeret és az önelfogadás jelentőségéről • a felelősségvállalás és a jelenlét fontosságáról • hét kulcs az önbecsülés növelésére
855. részletesen a Webáruházban


2019. április 26. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• harmonikus kapcsolat önmagunkkal • önmagunk szeretetének hét forrása • belső önbecsülés és külső önbecsülés • az ember szabad választása a döntéseiben • négy lépés a teljes élethez • az élet hét alapvető döntése – Tudatosság vagy öntudatlanság? – Rend vagy káosz? – Béke vagy háború? – Elengedés vagy ragaszkodás? – Szabadság vagy rabság? – Boldogság vagy depresszió? – Szeretet vagy félelem? • tíz dolog, amit a szeretet teremt és táplál
843. részletesen a Webáruházban


2018. január 26. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• az önmagunkkal kapcsolatos alapdöntés • az alacsony önbecsülés jelei • kapcsolataink gyógyításának aranyszabálya • a társfüggő kapcsolat jelei • kapcsolat saját szeretetforrásunkkal • hét kulcs a helyes önbecsüléshez – önismereti munka – önmagunk elfogadása – őszinteség önmagunkkal – felelősségvállalás – a jelenlét gyakorlása – támogatás elfogadása – értékeink, egyediségünk felfedezése
794. részletesen a Webáruházban


2017. november 24. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• belső és külső önbecsülés • a magas belső önbecsülés jellemzői • a külső önbecsülés főbb jellemzői • négy fő embertípus a külső és a belső önbecsülés szintje alapján – a nélkülöző típus – a kényszerteljesítő típus – az életélvező típus – a boldog teljesítő típus • a szülőktől kapott gyermekkori szeretet-üzenetek • 12 kérdés a szeretet-modellünk tudatosításához • részvétel egymás „szeretet-tanmenetében” • a feltételekhez kötött szeretet jellemzői • a tíz leggyakoribb gyermekkori szerep, amit felveszünk • belső munka a gyerekkori szerepekkel
788. részletesen a Webáruházban


2017. október 21. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• az önmagunkkal való harmonikus kapcsolat jelentősége • az önzés és az önszeretet közötti különbség • mazochizmus és egoizmus mint a két véglet • a helyes önszeretet hét fő forrása: – önbecsülés – önbizalom – helyes önismeret – pozitív önkép – egészséges önérvényesítés – önmagunk elfogadása – együttérzés önmagunkkal • a gyermekkori élmények hatása önmagunk szeretetére – az erőszak negatív hatása, illetve az elszenvedett erőszak különböző fajtái • diagnózis saját önbecsülésünkről • az alacsony és a magas önbecsülésű ember jellemzői • tíz tanács önmagunk helyes szeretetéhez
782. részletesen a Webáruházban


2017. február 12. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 3000 Ft
• a kapcsolatok jelentősége • a szeretet mint az ember alaptermészete • a sebek összefüggése a boldogtalan, diszharmonikus élettel • belső munka a lelki sebekkel • a szüleinktől kapható „három kincs” • maszkok a sebek elrejtéséhez • a lelki sebek öt fő típusának jellemzői – Mitől alakul ki? – Milyen maszkot választ az ettől szenvedő ember? – Milyen személyiségjegyeket eredményez ez a seb? – jellemző testalkat, tipikus szófordulatok, gyakori betegségtípusok – nehézségek, félelmek, hajlamok – tanácsok a gyógyuláshoz, a gyógyulás jelei – az adott típusú sebből kigyógyult ember erősségei • a megbocsájtás jelentősége, főleg a szülők felé • a sebek és maszkok elfogadása – a sebekhez való helyes hozzáállás • a lelki sebekhez kapcsolódó tanulnivalók • az igazi boldogság titka
763. részletesen a Webáruházban


2014. augusztus 30. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• az ember két énje – ego (kis én) és Self (magasabb ÉN) • az egóvédő mechanizmusok célja és jellemzői • a leggyakoribb egóvédő mechanizmusok tulajdonságai és legyőzésük – projekció (kivetítés) – introjekció (bevetítés) – átvitel – racionalizáció (ésszerűsítés) – bagatellizálás (kicsinyítés) és felnagyítás – reakcióképződés • az ÉN három ősi kulcsszava: „Szat”, „Csit”, „Ánanda” • az egó további tulajdonságai – elszeparálódási hajlam, „címkézés” stb. • ami elválaszt és ami összeköt a magasabb ÉN-nel • az egótól való megszabadulás • az ego okozta hanyatlás és ennek helyreállítása, a fejlődés három fázisa • a tagadás és az igenlés útja (via negativa és via pozitiva) a szellem megközelítésében • „önmegsemmisítés” és Isten-befogadás • Isten és a „semmi” • Keresztes Szent János tanításai a lélek útjairól • megérkezés Istenhez
676. részletesen a Webáruházban


2010. november 05. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• a társfüggőségből való gyógyulás lépései • a beismerés nehézségei • a kapcsolati biográfia feltérképezése • az új határok kijelölése • leválás a szülőkről és ennek jelei • a gyászfolyamat öt lépése • új hozzáállás kialakítása önmagunkról • egy mentor segítségének fontossága • a kapcsolat ritmusai és jelentősége • a szakítás utáni teendők • elengedést támogató meditációk • az egyedüllét jelentősége • az emóció és az érzés különbözősége
557. részletesen a Webáruházban


2010. október 01. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• a függőség és a szükségletek kapcsolata • a szülőkről való leválás hiánya • az anya és az apa szerepe gyerekkorban • az elköteleződési válság • az érett és az éretlen felnőtt emberek kapcsolatának jellemzői • az éretlen és az érett ember elvárásai • az én-határok hiánya társfüggőknél • a spirituális seb begyógyítása • a saját felelősségtudat felvállalása • Önmagunk szeretetének jelentősége • a helyes önbecsülés kialakítása • a féltékenység okai és gyógyítása • a társfüggőségből való szabadulás
553. részletesen a Webáruházban


2010. április 23. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• a függőség lelki és szellemi szempontból • a szabadság akadályai • a függőségek öt ismérve • a társfüggőség kifejezés eredete • a társfüggőség tíz legjellemzőbb ismérvei (pl. alacsony önértékelés, túlzott gondoskodás kommunikációs problémák, mások irányítása, bizalom- és szeretethiány, stb.) • megoldási ötletek a függőségre • a függőség és a szeretet viszonya • a szereteten alapuló kapcsolat ismérvei
548. részletesen a Webáruházban


2010. január 15. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• a sérült és az egészséges Belső Gyermek • a sérült és az egészséges Belső Felnőtt • a Belső Gyermek és a Belső Felnőtt összehasonlítása • a Belső Felnőtt a születési képletben • a Belső Felnőtt 12 típusának jellemzői, megnyilvánulásuk a mindennapokban • a 12 típus sérült és egészséges formában • az egyes típusok nehézségei az életben • az egyes típusok tanulási feladatai
536. részletesen a Webáruházban


2009. április 26. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 3000 Ft
• az elhagyott és a szeretett Belső Gyermek • a Belső Gyermek és a Belső Felnőtt feladatai, együttműködési lehetőségei • a rideg és a szerető Belső Felnőtt • a kapcsolatfüggőség kialakulása • a Belső Gyermek leggyakoribb tévhitei • az igazságok a tévhitek helyett • a felnőttkori gyerekesség okai • az érettség különböző formái • az érett és az éretlen felnőtt gondolati, viselkedési és cselekvési szokásai • a szerető Belső Felnőtt vállalásai • a pedagógiai morál mint követendő példa
519. részletesen a Webáruházban


2009. április 04. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• az érzelmi zsarolás táplálói és alapja • az érzelmi zsarolás hat fázisa • a drámaháromszög mechanizmusa • érzelmi zsaroló típusok • az "áldozat" gyenge pontjai és jellemzői • az érzelmi zsaroló gyerekkora • az érzelmi zsaroló fegyverei • az érzelmi zsarolás következményei • a kilépési út: önismeret • jó tanácsok az áldozatoknak • az érzelmi zsarolás kivédésének módjai • az érzelmi zsarolás szellemi megközelítésből származó feloldásai
516. részletesen a Webáruházban


2008. október 10. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• az öröm fokozatai és jellemzőik • a szellemi öröm elérése a mai korban • a sírás és öröm mint emberi sajátosságok • a szellem munkája születés előtt és után • a sírás és az öröm a lélek változásaiban • a bánat és az öröm következményei • az egoista sírás és öröm • a kontrollálatlan sírás és nevetés okai • a kozmikus bánat és a kozmikus öröm • sírva nevetni és nevetve sírni • az érzelemkontroll megnyilvánulásai • Buddha tanításai a szenvedésről • a szenvedés átalakulása Krisztus által • a mégis-szeretet és a mégis-öröm
494. részletesen a Webáruházban


2008. május 17. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• az emberre jellemző sajátosságok • az öröm gyógyító hatása a testre • az örömteli állapot és a kreativitás • a mosoly és az öröm kapcsolata • az öröm fokozatai • az öröm mint a spirituális út része • Tagore az örömről • a humor jelentősége a szellemi úton • a tiszta öröm mint ős-érzés • a tiszta öröm jellemzői, forrása • örömök az evangéliumokban • a szellemtudomány az örömről • a tiszta öröm és az Én-élmény
490. részletesen a Webáruházban


2008. április 13. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 3000 Ft
• az önismeret fokozatai • a velünk született alszemélyiségek típusai • a Belső Harcos, Bölcs, Tápláló és Gyermek • a gyermeki és a felnőtt világkép • a Belső Gyermek sérülésének legfőbb jelei • a szabad Belső Gyermek jellemzői • a Belső Gyermek a szellemi úton • gyermeki én a tranzakcióanalízis alapján • a Belső Gyermek sérülését okozó 12 tiltás • új engedélyek a szabad gyermekért • az alkalmazkodó és a lázadó gyermek • a Belső Gyermek táplálói és gyógyítói
486. részletesen a Webáruházban


2008. március 09. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• a spirituális intelligencia (SQ) jellemzői • a magas spirituális intelligencia jelei • az alacsony spirituális intelligenciához vezető tendenciák a világban • az első lépés az emberré válás útján • az SQ fizikai és energetikai alapjai • hat embertípus és út az SQ alapján: konvencionális, szociális, kutató, művész, realista és vállalkozó • a hat típus és a bolygóminőségek • az SQ hiánya: az elidegenedés • az SQ fejlesztésének főbb pontjai
481. részletesen a Webáruházban


2008. február 09. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• az érzelmek felismerésének fontossága • az érzelemtudatosítás fajtái • az érzelmi vakság és az érzelemcsaládok • az érzelmi önszabályozás • a kognitív akadályoztatás hatásai • az érzelemkontroll módszerei • a szívcsakra-erények • az önmotiváció fogalma és alapjai • mások érzelmeinek beazonosítása • a szimpátia és az empátia különbségei • a limbikus rendszer működésének segítése • az esszenciális zsírsavak jelentősége • az IQ és az EQ együttműködése • a szív és az agy kapcsolata • a szívkoherenciát befolyásoló tényezők
477. részletesen a Webáruházban


2008. január 12. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• az emberi sajátosságok szemben az állatival • az intelligencia típusok felfedezése • intelligencia és tisztánlátás • az intelligenciatípusok összefüggései • az intelligenciák fizikai bázisa • az értelmi intelligencia jellemzői • az érzelmi intelligencia jellemzői • a spirituális intelligencia jellemzői • az IQ, az EQ és az SQ összehasonlítása • az intelligenciák szellemi háttere • a szabad gondolat és a morális akarat • a michaeli (kozmikus) intelligencia és az ahrimáni (személyes) intellektus • a Krisztus-impulzus hatása a gondolatokra
473. részletesen a Webáruházban


2007. december 01. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• függőség a testi szinten • információátadás a neuronok között • visszacsatolás - habituáció - adaptáció • a függőség okozta testi tünetek • a függőség elleni módszerek testi szinten • az elfogadás és az önelfogadás jelentősége • az énvédő mechanizmusok • a kilenc fő ok, mely a függőségben tarthat • kérdések függőség esetén • a függőségek szellemi háttere • a luciferi, az ahrimáni és az aszurai hatásokra kialakuló függőségek • a függőségek gyökerei • a vágy keletkezése
469. részletesen a Webáruházban


2007. november 10. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton • 1500 Ft
• a szabadság elérésének akadályai • a vágy és az akarat kapcsolata • a modern kor aszkézise: a mértékletesség • a szabad vágy és a rabul ejtett vágy • a függőség kialakulása és öt ismérve • a leggyakoribb attraktív függőségek • a leggyakoribb averzív függőségek • a gyógyulás első lépése: az elfogadás • a megfigyelés hatása a függőségre • a megismerés és a megbocsájtás jelentősége • a magasabb Énnel való kapcsolat szerepe • a függőség-lénnyel való munka • a ragaszkodás alapja: a téves önazonosítás • a jó kérdések jelentősége az elengedésben
466. részletesen a Webáruházban„Az Ige testté lett”

2024. május 03. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • „Az Ige testté lett” • 2500 Ft
• a vakság három típusa és a szellemi vakság főbb jellemzői • a vak ember meggyógyításáról szóló történet utolsó sorainak értelmezése (Jn. 9:39–41.) • a gyógyulni akarás fontossága • a hit és a látás kapcsolata • az ellenerők működése az érzékfeletti észleléssel kapcsolatban • H. G. Wells „A vakok országa” című művének párhuzamai a hatodik csoda történetével • Krisztus és a „vakok országa”, a látó sorsa a vakok között • a gyógyulás három fő akadálya • a luciferi úton kapott asztrális látás és a Krisztusi úton kapott szellemi látás közötti különbségek • három fontos lépés a szellemi látás felé • a Jn. 9:39. vers összefüggése a Lk. 19:26. verssel („Akinek van, annak adatik, akinek meg nincs, attól még azt is elveszik, amije van”) • szellemi hierarchia és egalitarizmus • a Krisztussal kapcsolatos döntés fontossága • Krisztus mint a Karma Ura • a vak meggyógyítása mint jel Krisztus isteni mivoltáról • az imaginatív tudat néhány előfeltétele • megmosni az arcunkat Krisztusban • Krisztus mint Nap-lény • Isten-bizonyítékká válni • kulcsok a szellemi vakság legyőzéséhez • a gyógyult vak hét fontos jellemzője • az Éteri Krisztus misztériuma
1009. részletesen a Webáruházban


2024. április 05. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • „Az Ige testté lett” • 2500 Ft
• a vakság három típusa és a szellemi vakság főbb jellemzői • a farizeusok és a vakságából kigyógyított ember vitája (9:24–34.) • a farizeusok kiátkozzák beszédéért a meggyógyult vak embert • a farizeusok szidalmának jelentésrétegei: „mindenestől bűnben születtél” (Jn. 9:34.) • a gyógyult vak kiállása Krisztus mellett és ennek gyümölcsei • a szellemi hűség megtartása – a péteri hűség-próba • Jézus és a meggyógyított vak ember párbeszéde a kiközösítést követően (Jn. 9:35–38.) • Krisztus isteni mivoltának meglátása – az Isten-vakságtól Isten látásáig • Isten látása és imádata • Isten imádatának jelentősége • Isten imádása a péteri kereszténységben • az imádás három fokozata: hálaadás, dicséret (dicsőítés) és imádás • Isten imádatának gyümölcsei a lélek számára • az élet értelme és Isten imádata • „szerelmesnek lenni” Istenbe • a János-kereszténység az imádatról • imádat és a magasabb megismerés három szintje • gondolatok Isten imádásáról Krisztus szamáriai asszonynak mondott tanításai alapján (Jn. 4:21–24.) • az új, Krisztusi beavatás jellemzői • Isten szellemi megismerése • ÉN-tudat és Isten megismerése
1005. részletesen a Webáruházban


2024. február 02. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • „Az Ige testté lett” • 2500 Ft
• a szellemi látás néhány előzménye és sajátossága • a tudat-folytonosság megtartása • a köztes létben lévő lelkek látása • Hogyan hat a földi élet a halál utáni köztes létre? • szellemi látás és kitágított együttérzés • a felső ember hatása az alsó emberre • a saját Nap-szerűség átélése • szabályszerű és szabálytalan felemelkedés a szellemi világokba • Hamvas Béla gondolatai az imaginációról • a „rongáltság” és következményei három szinten • a rongáltságból kivezető út: a reintegráció • az imagináció mint üdvterv-látomás • az üdvtervhez való hozzáállás fokozatai • három gyakori tévhit leleplezése az élettel és az üdvözüléssel kapcsolatban • az üdvterv-látomás és az Üdvözítő imaginációja • az imagináció mint teremtés • a megvalósulatlan imaginációk hatásai • egyesülés az imaginációval • a Belső Grál kialakítása • Hamvas Béla tanításai Szófiáról • János apostol Szófia-imaginációja • Szófia mint kozmikus tükör • a megrontott imagináció • homo sapiensből Homo Christianus
997. részletesen a Webáruházban


2023. december 01. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • „Az Ige testté lett” • 2000 Ft
• a szellemi vakság főbb jellemzői • a gyógyult vak kihallgatása • kiállni a péteri próbát • a történet ószövetségi ellenképei • szellemi látás és az Élet Fája • a Siloám-tó jelentősége a zsidó hagyomány tükrében • Krisztus és a vakon született ember két találkozása • Krisztus kétféle érzékelése • bírók és bíráltak • Krisztus szerepe a régi típusú és az újfajta szellemi látással kapcsolatban • a vakságából kigyógyított ember látásának fejlődése • az emberi fejlődés négy szintje • belső érettség és tisztánlátás • a lélek teljes átalakulása • „a felszín átlátszóvá válása” • a nézetek, vélemények, ítéletek meghaladása • a beavatás párhuzamai a halál-élménnyel • a belső erő jellemzői és jelentősége • a Világ és az Én kapcsolatának változásai a beavatási úton • a szellemi látó elé táruló új világ ismérvei • a helyes fejlődés folyamatos erőfeszítést kíván • fontos alapelvek a beavatási úton
991. részletesen a Webáruházban


2023. október 07. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • „Az Ige testté lett” • 2000 Ft
• Jézus Krisztus két fontos tevékenysége: tanítás és gyógyítás • a rossz mint a szabadság ára • tanítás és gyógyítás Krisztus előtt • újfajta egészség és újfajta bölcsesség Krisztus által • Krisztus tanítói és gyógyítói tevékenységének különleges jellemzői • gyógyulás és tisztánlátás az ellenerők révén, illetve a Krisztusi úton • kapcsolat a Föld Anyával és az Égi Atyával • gyógyítás és tanítás a szeretet útján • Krisztus kapcsolódó tanításai a Béke Evangéliumában • a tanítás és a gyógyítás összefüggése egymással Krisztusnál • Jézus Krisztus mint az Igazság lénye • Krisztus tanítása mint önkinyilatkoztatás • Krisztus tanításai a szinoptikusoknál és a János-evangéliumban • Krisztus legfontosabb tanításai • Jézusi gyógyítás és Krisztusi gyógyítás • betegség és bűnbeesés • Krisztus mint világgyógyító • Krisztus gyógyításai a János-evangéliumban mint a gyógyítás prototípusai • a betegségek három fő oka és ezek gyógyítása • az isteni erények szerepe a gyógyításban • tanítás, gyógyítás, megváltás – Krisztus tanításai és gyógyításai a Golgotai Misztérium fényében
986. részletesen a Webáruházban


2023. május 06. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • „Az Ige testté lett” • 2000 Ft
• a vak ember szombati meggyógyítása által kiváltott reakciók • a negyedik parancsolat – a szombat megszentelése • a szombaton tiltott tevékenységek • Jézus megnyilatkozásai a szombati kalásztépés kapcsán • Jézus megközelítése a szombat megszenteléséről • az antropozófia a Tízparancsolatról • a 4. parancsolat antropozofikus megfogalmazása és értelmezése • a negyedik parancsolat kabbalista értelmezése • az Istennek szentelt „heted” • Hogyan lett a kereszténységben a szombatból vasárnap? • a szombathoz és a vasárnaphoz kapcsolódó minőségek, események • a vasárnap megszentelése • a szombat és a vasárnap mint a megemlékezés napja • a vasárnap elnevezései a kereszténységben • Isten „megpihenésé”-nek helyes értelmezése • Isten szava és Isten csendje • Isteni Kontempláció a hetedik napon • kapcsolódás Isten csendjéhez
975. részletesen a Webáruházban


2023. március 03. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • „Az Ige testté lett” • 2000 Ft
• a János-kereszténység misztériuma: a fény • a látható és a láthatatlan fény természete • a fény áldozata révén révén láthatóvá váló világ • a halál-erők megismerése és a fény feltámasztása • az érzékelési és gondolkodási folyamatok mögött meghúzódó fény – a dualitástól az egységtudatig vezető út • az anyag fény-természete és az anyagban raboskodó fény felszabadítása • nézés és látás kettőssége • fény-keresés, Igazság-keresés – Krisztus „Én vagyok”-mondásainak tükrében • a Krisztus-vakság okai: a jelenlét hiánya és a félelem • Krisztus szeretete mint szellemi tűz • az ó-ember tűzhalála és a szellemi vakságból kigyógyúlt új-ember feltámadása • Tamás evangéliuma logionjainak öt fő tanulsága • Rudolf Steiner fény-mantrája sorról sorra
966. részletesen a Webáruházban


2023. február 03. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • „Az Ige testté lett” • 2000 Ft
• János evangéliuma mint gyógyír a szellemi vakságra • a Jn. 9:12. vers mélyebb jelentésrétegei • Krisztus a tér felett áll • kiszabadulás a tér fogságából • a három nagy lépés a tér világától az Isten világáig vezető úton • a tér világához láncoló tényezők • meghalni Krisztusban • Krisztus nem lokalizálható a térben – a vak ember válaszának igazságtartalma • a farizeusok kihallgatják a vak embert • tanítások a Fényről XX. századi kinyilatkoztatások alapján • Fény és „súly” – az anyag és a szellem kapcsolatának misztériuma • az „Istenben megrészegedés mámora” • a szó mint Fény-hordozó – az emberi beszéd mint mikro-Logosz • megnyílni az Égi impulzusoknak a hit által • a világ mint ajándék és mint emlékeztetés az Ajándékozóra • megvívni harcunkat a Sárkánnyal • Krisztus mint az Új Fény elhozója • fizikai és szellemi Úrvacsora • a Szellem-Anyag megvalósítása
963. részletesen a Webáruházban


2022. december 02. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • „Az Ige testté lett” • 2000 Ft
• a szellemi vakság főbb jellemzői • János evangéliuma mint a szellemi vakság legyőzését segítő írás • az Isteni Fény forrásának felfedezése egy emberi lényben • az Isteni Fény érzékelése Krisztus előtt és Krisztus után • János evangéliuma Krisztushoz vezet • kapcsolat Krisztus Fénye és az Én Fénye között • három fontos ige a Fényről a Bibliában • az Én és a Fény viszonyáról • vita a vak ember kapcsán (Jn. 9:7–9.) • új emberré válni Krisztusban • negatív reakciók a belső változásainkra • változásunkkal másokat is változásra szólítunk • a vak ember bizonyságtétele • a tisztánlátás három fokozata • a Krisztus-ismeret három fokozata • metafizikai aforizmák a fényről és azok értelmezési
957. részletesen a Webáruházban


2022. november 04. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • „Az Ige testté lett” • 2000 Ft
• a szellemi vakság főbb jellemzői • a vak ember meggyógyítása során felhasznált köpés és sár szimbolikája - ószövetségi és újszövetségi példák, ahol a köpés megjelenik - a nyál gyógyító felhasználása - a testnedvekkel való gyógyítás (koproterápia) a régi időkben - „lemosni a sarat az arcunkról” - a sár ezoterikus értelmezése - metafizikai aforizmák, melyekben a nyál, könny, vér megjelenik • a vak ember feltétlen hite, bizalma Krisztus felé • az ember szellemi alaphelyzete • a vak ember mint a szellem koldusa • az emberi élet egyik magasztos célja: Isten-bizonyítékká válni • a gyógyulásra való érettség jelei • „három lépés” Krisztus felé • az engedelmes hit jelentősége • a szellemi vakságban maradás okai • a Siloám tavában elvégzett arcmosás jelentései • visszatérni Krisztushoz • hét kulcs a szellemi vakság legyőzéséhez
954. részletesen a Webáruházban


2022. május 06. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • „Az Ige testté lett” • 2000 Ft
• a fény hét megközelítése • a fény mint szimbólum • összefüggés a keleti utak és a János-kereszténység három nagy áramlata között • fény a manicheista tanításokban - a két elv tana - a három pillanat tana - a sötétség megváltása - az életreform esszenciája Maninál - az öt sötét minőségtől az öt fényes minőségig • fény a rózsakeresztes tanításokban - az árnyéktól való megszabadulás fázisai - a jobb szem és a bal szem feladata - a fény-ruha jelentősége és megtisztítása - a fény-ruha egyesítése a saját szellemmel - rózsakereszt a megújult fény-ruhán • fény az antropozófiai tanításokban - a fény születése a Nap-létben - Isten-élmény a levegő által a régebbi korokban - a levegő szerepét átvette a fény - szellemi Úrvacsora „Krisztus a Világ Világossága” – ennek értelmezése a három áramlatban
941. részletesen a Webáruházban


2022. április 01. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • „Az Ige testté lett” • 2000 Ft
• a szellemi vakság legfőbb jellemzői • a Jn. 9:5. jelentésrétegei („Amíg a világban vagyok, világossága vagyok a világnak.”) • a fény tisztelete az ősi kultúrákban • Krisztus beavat a fény titkaiba • a fény megközelítésének hét legfőbb aspektusa • a fény mint szimbólum • a fény jelentősége a buddhizmusban - a tudat fényét eltakaró négy fátyol - az ember eredendő fény-mivolta - a fény jelentősége a halál során • a fény jelentősége a hinduizmusban - díváli, vagyis a fény hindu ünnepe - a belső fény megtalálása • fény jelentősége a judaizmusban - a fény teremtése Mózes első könyvében - Hanuka, vagyis a zsidó fény-ünnep - a fény szimbolikája a Messiásról szóló ószövetségi jövendölésekben • a fény szerepe a kereszténységben - a fény Pál apostol leveleiben - Krisztus mint a Világ Világossága • Krisztus mint a Nap szellemi lénye • Krisztus megismerésének négy fokozata • Krisztus szellemi látása és hallása • a keresztény ünnepek fénye • út az Isteni Szentháromság fényéhez
936. részletesen a Webáruházban


2022. március 04. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • „Az Ige testté lett” • 2000 Ft
Ízelítő a témákból • a szellemi vakság főbb jellemzői • a János 9. fejezet 4. versében található jézusi mondások értelmezése • teljesíteni az Atya akaratát • a „nappal” és „éjszaka” szimbólumok jelentésrétegei az exoterikus és az ezoterikus kereszténység fényében • a „küldött” szó jelentősége a vak ember meggyógyításának történetében • az arc mint szimbólum jelentése • Mit jelent megmosni az arcunkat Krisztusban? • a bűnbeesés összefüggése az ember szellemi vakságával • a szellemi látás visszanyerése Krisztus által • a szimbólumok értelmezése Szent Ágostonnál • „belső nappal” és „belső sötétség” • Krisztus mint a szellemi világ Napja, a Világ Világossága • a szellemi látás visszanyerése – „szellemi látásjavítók” • az ember tudatállapotai az emberiségfejlődés különböző szakaszaiban • különleges kapcsolódás a hármasságokon belül; a lelki területek rejtett kapcsolatai egymással • az imaginatív tudat három szintje • az imagináció első stádiuma és a szimbólumok • a képekkel való belső munka, hét fázisa és az ehhez javasolt szimbólumok • a szellemi látás előkészítése az embernek adott szellemi képekkel
932. részletesen a Webáruházban


2022. február 04. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • „Az Ige testté lett” • 2000 Ft
• önvizsgálati kérdések a vak ember meggyógyítása kapcsán (Jn. 9. fejezet) • a szellemi vakság fokozatai • az Igazság megismerésének fontossága és a vele járó felelősség súlya • megfelelő felkészülés az igazság megismerésére • vakság a test, a lélek és a szellem szintjén • Krisztus kigyógyít a szellemi vakságból • a szellemi vakság főbb jellemzői • a szellemtudomány három alaptézise • téves hozzáállások a magasabb megismeréshez • a szellemi fejlődés nem magánügy, hanem közügy • a szellemi fejlődésre való törekvés fontossága • a megismerés történetének fő korszakai • az imaginatív tudat jellegzetességei • a régi típusú, asztrális látás és az új típusú, szellemi látás közötti különbségek • az imaginatív tudatállapot kialakításának néhány előfeltétele • a szellemi látás felébresztésének folyamata korunkban • a hétköznapi intellektustól az intelligens tisztánlátásig
929. részletesen a Webáruházban


2022. január 07. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • „Az Ige testté lett” • 2000 Ft
• események a János-evangéliumban az 5. és a 6. csoda (a vízenjárás és a vak meggyógyítása) között • a vak ember meggyógyítását közvetlenül megelőző események • félreértik Jézus kijelentését • Jézust meg akarják kövezni • az önátlépés fontossága • Krisztus a Világ Világossága • a vak ember története minden emberről szól • a tanítványok kérdése Krisztushoz a vak ember bűnével kapcsolatban • az eredendő bűn tana az exoterikus kereszténységben • karma- és reinkarnáció-tan az ezoterikus kereszténységben • Krisztus mint a Karma Ura • a jövő keresztény gyógyítói • Hold-karma és Nap-karma • a vakság meggyógyítása mint Jézus isteni mivoltának bizonyítéka • gyógyulás Isten dicsőségére • megszentelni Isten nevét a tetteink és az életünk által • Krisztus gyógyításai a János-evangéliumban • a három gyógyítás mint prototípus – a betegségek három fő oka • a három isteni erény és a gyógyítás kapcsolata • a Krisztusból fakadó gyógyító erők
925. részletesen a Webáruházban


2021. december 03. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • „Az Ige testté lett” • 2000 Ft
• Nikodémus felkeresi Jézust titokban (Jn. 3. fejezet) • Nikodémus eredeti motivációja a beszélgetésre • Nikodémus engedi, hogy Krisztus irányítsa a beszélgetést • Nikodémus feleségének halála és ennek hatása Nikodémusra • Nikodémus a Golgotán • az üres sír mint Krisztus "virág-beszéde" • Nikodémus megtérése és tanítvánnyá válása • idézetek Nikodémus írásaiból • a keresztény újjászületés tana • újjászületés víz és szellem által • farizeus út és keresztény út a szellemi világba • a keresztény értelemben újjászületett ember hét jellemzője • Isten megismerésének jelentősége • az Istennel való egyesülés három előfeltétele • a lélek háromszoros újjászületése • személyes jó és egyetemes jó • az újjászületés három fázisa és annak szellemi segítői • a Hierarchikus és az Isteni Szentháromság összefüggései
922. részletesen a Webáruházban


2021. november 05. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • „Az Ige testté lett” • 2000 Ft
• a Jn. 6:20. vers további jelentésrétegei („Ők megijedtek, de Jézus megszólalt: »Én vagyok, ne féljetek!«”) • Isten közelségének érzése és a bátorság • isteni ígéret a Máté-evangélium zárómondatában: „Én veletek vagyok minden napon!” • Isten közelségét keresni • észlelni Isten jelenlétét a hétköznapok legszokványosabb eseményeiben is • minden hely szent hely – Istennel bárhol találkozhatunk • az ellenerők törekvése az Isteni Jelenlét érzésének megakadályozására • Isten tesz minket képessé a legapróbb dolgokra is • a spirituális fejlődés akadályai – a legfőbb szellemi típusú félelmek • félelem a haláltól • félelem a szellemi fejlődéstől • félelem Istentől • a szeretet útjának három fokozata • félelmek a szellemi úton • félelem és szeretet • félelem és jelenlét • a vágy és a félelem mint összetartozó ellentétpárok; a szeretet feloldó ereje • fizikai és szellemi megismerés • a szellemitől való félelem és a materiális gondolkodás kapcsolata • hét gyógyír a szellemi félelmekre
918. részletesen a Webáruházban


2021. október 01. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • „Az Ige testté lett” • 2000 Ft
• a vízen járás csodája az evangéliumokban • a Jn. 6:20. vers értelmezése: „Ők megijedtek, de Jézus megszólalt: »Én vagyok, ne féljetek!«” • a Krisztussal és a magasabb ÉN-nel való kapcsolat jelentősége • szeretet és jelenlét • tanmese a kígyóról és a kötélről • a tudatlanság és a fény keleti és nyugati értelmezése • a „Ne félj!” megjelenései a Bibliában • II. János Pál székfoglaló beszéde és más prédikációi a „Ne féljetek!”-kel kapcsolatban • a félelmek összefüggése a bölcsességben, szabadságban és szeretetben való fejlődéssel • a szorongás mint a modern ember alapérzése • a félelmek legyőzése Istenben • a világgal és a szellemivel való kapcsolat jelentősége • a szeretetteljes kapcsolatok jelentősége • szeretet és elfogadás • az ima, a hit és a meditáció mint a félelem ellenszere • hét evangéliumi tanítás a félelmek legyőzéséről
912. részletesen a Webáruházban


2019. január 04. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • „Az Ige testté lett” • 2000 Ft
• a krisztocentrikus kereszténység • a kereszténység Isten-képe • a szellemi süllyedés fokozatai • a szellemi elsötétedés jelei, „Isten-vakság” • a Krisztussal való kapcsolat fokozatai • az evangéliumok mint beavatási utak leírói • ember és Isten egyesülése Jézus Krisztusban • Krisztus ajándéka az egész emberiségnek • belső munka a János-evangéliummal • a János-kereszténység beavatási útja • a kereszt alatt állni • a Golgotai Misztérium jelentősége • az ember felemelkedésének útja
826. részletesen a WebáruházbanSzellemi gyakorlatok

2022. január 14. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemi gyakorlatok • 2000 Ft
• a három isteni erény a kereszténységben • az isteni erények és az ima-élet egymásra hatása az embernél • „madarat tolláról, embert imájáról” – a világi élet és az ima-élet kapcsolata • ima-biográfia – életünk az imáink tükrében • a hit és az ima kapcsolata - az ima hiányának lehetséges okai - négy tipikus téves előfeltétel, amitől az ember a hitét függővé teszi - a hit, az ima és az érzékenység - a hit, az ima és az értelem • a remény és az ima kapcsolata - az alázat fontossága a reménnyel összefüggésben - a „lelki szegénység” átélésének fontossága - Krisztus mint a legfőbb reményünk - mindent a kegyelemnek köszönhetünk, amink van - az alázat és a megalázkodás közötti különbség • a szeretet és az ima kapcsolata - a szeretet és a kapcsolódni vágyás - az ima mint kapcsolódás Istenhez - Isten Szeretetének fogadása a csendes imában - az ima mint Isten egyik szeretetnyelve - kötelességként elmondott és belülről fakadó ima • az ima és az isteni erények
926. részletesen a Webáruházban


2021. december 10. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemi gyakorlatok • 2000 Ft
• az ima szerepe és lényege • két alapkérdés az ima kapcsán • amikor Isten nem válaszol az imánkra • a kérés és a követelés közötti különbség • az Ajándékozó (Isten) fontosabb az ajándéknál • a beteljesületlen ima lehetséges okai • az érett hívő jellemzői • az ima-élet és a világi élet kapcsolata • az Istennek tetsző élet hét alapelve • Isten kéréseinek megtartása • kulcskérdések a kérő imákhoz • Isten Csendje és az ahhoz való kapcsolódás • ószövetségi és újszövetségi példák, amikor Isten nem teljesítette a kéréseket • Pál apostol „tövise” • a saját töviseink megtalálása • erő a gyengeségben • Krisztus nevében kérni és hittel kérni az imában • a meghallgatott imádság
923. részletesen a Webáruházban


2021. május 01. • • Szellemi gyakorlatok • 2000 Ft
• az ima emlékeztet égi hazánkra • kapcsolat Istennel az ima által • az Istennel való kapcsolat hét szintje • Isten legyen a legjobb barátunk! • az ima segíti Isten érzékelését • Istenben találjuk az igazi boldogságot • Avilai Szent Teréz az imádságról - az ima által Istenre nézni - viszonozni Isten „szerelmét” - az ima révén kaput nyitni Istennek • Isten legfontosabb kérései az emberhez • az ember kérése Istenhez az ima révén • kapcsolódás az Igazi Középhez, aki Isten • fogadni Isten ajándékait az ima által • Isten mint az „Örök Te” • Istennel való egységélmény az ima által
904. részletesen a Webáruházban


2021. február 06. • • Szellemi gyakorlatok • 2000 Ft
• Az ima mint eszköz az ember égi hazájához való kapcsolódáshoz • Szívből fakadó ima, a szív mint az ima forrása • Az ima és a hit kapcsolata • Az ima az orvostudományi kutatások fényében • Angyali közreműködés az imádkozás során • A „szüntelenül imádkozás” jelentése • Az imahangulat hét alkotóeleme • Az ima mint dialógus az ember és az Égiek között • Isten csendje és a szavak nélküli ima • Az ima mint az Istennel való szeretetegység átéléséhez vezető út • Az imaélet megújítása Krisztus által • Jézus Krisztus áldó imái és szabad imaélete • A szív szerepe és jelentősége a szüntelen imádságban • Isten élet-lehelete az emberben • Bibliai igehelyek az imádság fontosságáról és a szív szerepéről • Isten új szívről szóló ígéretének beteljesedése • A szívhez vezető zarándokút • A szív-éberség jelentése és jelentősége
894. részletesen a Webáruházban


2021. január 09. • • Szellemi gyakorlatok • 2000 Ft
• az ima jelentősége • a modern kori „ima-válság” • az ima mint misztérium • Krisztus megtanít imádkozni • az ima hét fokozata • Miért imádkozott Jézus Krisztus? • Jézus Krisztus imádságának helyszínei • Jézus Krisztus forradalmasítja az imát • a keresztény ima titkai • együtt imádkozni Krisztussal • a hegyen imádkozás szimbolikája • Krisztus az ima új formájáról • az első új ima: a Miatyánk
891. részletesen a Webáruházban


2016. november 20. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemi gyakorlatok • 3000 Ft
• „Imádkozz úgy, mint Mária!” – „madarat tolláról, embert imájáról” – az ima-terápia néhány jellemzője – Mária imaéletének szakaszai és jellemzői – az ima szerepe Mária fogantatásánál és szülésénél – Mária hálaimája Erzsébetnél („Magnificat”) – a Magnificat párhuzamai Anna énekével (Sám. 2:1–10.) – „a szív csendjé”-nek fontossága az imával összefüggésben – Mária és Jézus kapcsolata Mária imái révén – a „szüntelen imádkozás” titkai • „Imádkozz úgy, mint Jézus!” – a hely és az idő szerepe Jézus imáinál – ima a hely minőségéhez, illetve az időponthoz igazítva – Jézus imájának misztériuma – Jézus imái életének kiemelt pontjain; ezek üzenetei a mai embernek – Jézus tanításai a helyes imáról • a belső ima hét szintje – összefoglalás
751. részletesen a Webáruházban


2015. október 22. • Balassi Intézet (Bp.) • Szellemi gyakorlatok • 1500 Ft
• belső ima az Ószövetségben • negyedik szint: Imádkozz úgy, mint egy madár! - a madarak szellemtudományi aspektusai – a madarak tollazata és az emberi gondolkodás kapcsolata - a madarak énekének párhuzama a belső imával • Ábrahám élete és a tíz hitpróbája • Ábrahám jelentősége a szellemtudomány fényében • ötödik szint: Imádkozz úgy, mint Ábrahám! - a természeti létezők önazonossága és az ember meghasonlottsága - amire csak az ember képes: személyes és tudatos kapcsolat Istennel - az „Én és Te” misztériuma - a szívből fakadó személyes kapcsolat és a tárgyiasítás ellentéte - feláldozni, ami a legfontosabb • idézetek Szent Szerafimtól
713. részletesen a Webáruházban


2015. április 10. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemi gyakorlatok • 1500 Ft
• a keresztény kontempláció tulajdonságai • az aktív és a passzív kontempláció különbségei • a kontempláció és a belső képek viszonya • a belső képek keletkezésének módja az emberben • a belső képalkotás jelentősége az embernél • a kontempláció gyakorlásának hatásai • a belső képektől az ősképekig • az ember saját ősképéhez való közeledése a kontempláció révén • keresztény misztikusok a kontemplációról: Dionüszosz Areopagitész, Keresztes Szent János, Eckhart mester és Thomas Merton • az aktív imádság mint a szellemi praxis része • az aktív imádság és a kontemplatív élet megközelítése az ezoterikus kereszténységben • az évkör megszentelése: 52 szellemi alapelv az év minden hetére
702. részletesen a Webáruházban


2015. január 23. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemi gyakorlatok • 1500 Ft
• Szent Szerafim élete • az Athos-hegyi szerzetesség rövid története • A belső ima három fokozata (hegy, pipacs, óceán) – a testi egészség fontossága – fizikai tisztánlátás – jelenlét és légzés – törekvés a Fény felé – a hajlékonyságban rejlő erő – őszinteség és alázat – a csepp és a tenger szimbolikája – dualitás-tudat és egység-látás • a hegy, a pipacs és az óceán által szimbolizált minőségek összefoglalása a • belső imával kapcsolatban – erények, belső minőségek, testi vonatkozások – mikor segítenek? – mire emlékeztetnek? – mire szólítanak fel?
692. részletesen a Webáruházban


2013. november 22. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemi gyakorlatok • 1500 Ft
• tudatosság és önemlékezés • az ember ébrenléte szellemi szempontból • gondolkodás és jelenlét, a szellemhez vezető gondolati út szintjei • a „vagyok” és a gondolkodás • jelenlét és bűnbeesés, jelenlét és az illúziók • jelenlét és istenélmény, az Isten-kereső ember és az emberkereső Isten • szabadulás az ember maga teremtette világából • mesterek: segítők a felébredés útján • menekülés és jelenlét • szeretet és szenvedés jelenlét nélkül, illetve jelenléttel párosulva • kilenc tudatosságfokozó gyakorlat • a figyelemtől a bölcsességig és a szeretetig
651. részletesen a Webáruházban


2013. május 16. • Kőrösi Csoma Kulturális Kp. (Bp.) • Szellemi gyakorlatok • 1500 Ft
• alvás és ébrenlét • éberség és tudatosság • „tudós tudatlanság” • Buddha tana és Krisztus tana • jelen-lét és együtt-lét • közösségi ébredés • jelenlét és szenvedés • az idő és az isteni erények • tíz tudatosságfokozó gyakorlat • tízhetes „tudatosságfejlesztő program”
638. részletesen a Webáruházban


2013. március 22. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemi gyakorlatok • 1500 Ft
• a jelenpont jelentősége a magasabb ÉN-hez való kapcsolódásban • múlt, jelen és jövő; az ember tipikus viszonya a múlthoz és a jövőhöz • a szeretet és a jelenlét • a jelenlét három fokozata: figyelem, tudatosság és éberség; ezek jellemzői • jelenlét és tudatosság • az egó „menekülése” a jelenből • a pillanat jelentősége • a jelenlét keresztény szemmel: – IGEN-t mondani a mostra – a jelenlét mint folyamatos ima • alvás és felébredés spirituális értelemben • tizenkét tudatosságfokozó gyakorlat • tizenkéthetes „tudatosságfejlesztő program”
631. részletesen a Webáruházban


2010. április 30. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemi gyakorlatok • 1500 Ft
• keresztény meditáció és a helyes kapcsolat embertársainkkal • a tárgyiasító és a szeretetteli tekintet • a hét legfontosabb kérdés a emberi kapcsolatainkban • a kapcsolatok négy szintje • a keresztény meditáció és a jelenlét összefüggései • a jelenlétben találkozni Istennel • a jelenpont híd szerepe • a gesztus meditációk, a kereszt meditáció, a keresztény hang és csend meditáció • "Isten énbennem - én Istenben" meditáció három szintje • Isten ezer neve meditáció • isteni szeretet meditáció változatai • az isteni szeretet jellemzői
549. részletesen a Webáruházban


2010. március 06. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemi gyakorlatok • 1500 Ft
• a hét alapvető szellemi gyakorlat • a keleti meditáció és a keresztény meditáció összehasonlítása • a keresztény meditáció jellegzetességei • a lét és a lényeg kapcsolata • a magasabb Én és az Isteni Világ-Én • a szenvedéshez való hozzáállás • az egzisztenciális megértés eredménye • az imameditáció, az imaginatív meditáció, az ige-meditáció, az önvizsgálati meditáció, a lépcsőzetes meditáció, a mantra meditáció, a szemlélődő meditáció • az isteni jelenlétre való meditáció
542. részletesen a Webáruházban


2007. január 28. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemi gyakorlatok • 1500 Ft
• a szellemtudományi praxis hét alapgyakorlata • az igazi ima: szívből jövő és hittel teli • ima az evangéliumokban • az ima fokozatai • a kérő ima és a hálaadó ima • Aquinói Szent Tamás az imáról • az ima és a meditáció viszonya • a múlthoz és a jövőhöz való helyes viszonyulás és ennek következményei • az ima alaphangulatai: áhítat és alázat • a szellemi hő, amely a külvilág, és a szellemi fény, amely önmagunk rabságából kivezet • az immanens és a transzcendens Isten megtapasztalása az ima által
442. részletesen a Webáruházban


2007. január 20. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemi gyakorlatok • 3000 Ft
• az ember négy teste • az ember energetikai rendszere • a szívcsakra kiegyensúlyozó szerepe • a fizikai szív egészségének megőrzése • a szívmeridián feladatai • a szívcsakra éteri szirmainak erősítése • a szívbetegségek lelki háttere • a 6 szívcsakra-gyakorlat: gondolat-, akarat- és érzelemkontroll, türelem-tolerancia, hit-bizalom, kitartás-állhatatosság • a szívcsakra-gyakorlatok hatásai • a szívgondolkodás jelentősége • a szívcsakra kiemelt szerepe a mai korban • a Föld szívcsakrájának megnyitásáról
441. részletesen a WebáruházbanSzellemtudományos antropológia - az ember valós megismerése

2024. április 13. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudományos antropológia - az ember valós megismerése • 2500 Ft
• az emberi fejlődés összefüggése az emberi megismerés tágulásával • az érzékfeletti megismerése a beavatás által • az emberi kultúra három alappillére mint a szellemi észlelés három területe • a korhű beavatás hét fokozata • az ember teljes (tizenkét körű) megismerése • az imaginatív tudat jellemzői és kialakítása • a Föld-Lélek hangulatainak megjelenése az imaginatív tudat számára • a földi létezők erő-áramlásai • a Világ-Kereszt misztériuma • az ember és a növények, illetve az ember és az állatok kapcsolatának egy speciális aspektusa • az imagináció három fokozata • élmények a fizikai test imaginatív megismerése során - a paradicsomi imagináció - a Paradicsomból való kiűzetés mint az érzékfeletti világ elhagyása - a Paradicsom két fája – a Tudás Fájának és az Élet Fájának a jellemzői • élmények az étertest imaginatív megismerése során - a Grál-imagináció - a „hét kapu” misztériuma - belső munka a hét kapuval - a Szent Kehely tartalma • a fizikai test és az étertest imaginatív megismerésének összehasonlítása
1006. részletesen a Webáruházban


2023. szeptember 16. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudományos antropológia - az ember valós megismerése • 2000 Ft
• az ember két világ polgára - Ég és Föld gyermeke • az Oidipusz-legenda és az emberiségfejlődés • a vágy és a szeretet összehasonlítása • belső munka a vágyakkal • a vágy mint a bennünk élő vadállat • az Ős-Vágy felébresztése • hétköznapi és magasabb megismerés • a hierarchikus lények általi megismerés • a meditációs praxis jelentősége • „tenni” és „lenni” • a meditáció jelentősége korunkban • a meditáció hatása az étertestre - biográfiai imagináció • gondolatok a meditációról • 3 gyakorlat a zavaró gondolatok leállítására • a meditáció 5 főbb hatása • az asztráltest átalakítása • túllépés a szimpátián és antipátián • a szeretet misztériuma • a szellemi fejlődés 5 alapelve
984. részletesen a Webáruházban


2022. október 14. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudományos antropológia - az ember valós megismerése • 2000 Ft
• az ember önreflexiója • az ősi, misztikus és a modern, tudományos emberkép szintézise a szellemtudomány által • a belső szervek tudata • a belső szervek hallucinációi • a szervek és az emberi tudat viszonya • a szív különleges volta • a tévedés háttere szellemi szempontból • példák az egyes szervek egészségtelen befolyására az emberi gondolkodásra (vese, immunrendszer, idegrendszer, vastagbél) • a tiszta gondolkodás kialakítása • a meditáció és a szabad gondolkodás • a szervi igazságok egyoldalúsága • a szervek különböző fokú hatása a lélekre • a lelki és szervi betegségek közötti összefüggések • kozmikus imaginációk és kozmikus hallucinációk • keresztény imaginációs terápia • hallucináció és imagináció • az ember két nagy tévedése • a fantázia szerepe az ember életében • a szervekben található egyéb erők és azok hatása a tudatra • a szabad gondolkodás kialakítása • a test átszellemesítése a jövőben
951. részletesen a Webáruházban


2021. október 09. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudományos antropológia - az ember valós megismerése • 2000 Ft
• alapvető kérdések az emberről • az emberkép változása korról korra • az archaikus ember és a modern kori ember helyzete • a tudományos forradalom hatásai és a szellemtudomány feladata ezen a területen • a szellemvilágtól való elszakadás és az ahhoz való visszatérés fokozatai • a mai ember tudatállapotai – ébrenlét, álmodó állapot és álom nélküli alvás • a három tudatállapot összefüggése a transzcendentálékkal és a tudomány–művészet–vallás hármasságával • a tudományos megismerés korlátai • az ember mint két világ polgára • az ember feje és végtagjai által alkotott polaritás szellemi aspektusai • az ember tartozása Föld Anya felé • az ember adóssága az angyalok felé • a szellemi tisztességesség • szellemi törlesztés Föld Anya és az Angyali Hierarchiák felé • az ember híd-szerepe • az ember mint „társmegváltó”
913. részletesen a Webáruházban


2019. május 25. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Szellemtudományos antropológia - az ember valós megismerése • 1500 Ft
• az érzéki és az érzékfeletti világ • az asztráltest és az ÉN megismerése • a Paradicsomi Imagináció és annak tiszta átélése • az egoizmus mint az asztráltest alapvonása • önérdek és közérdek, a személyes érdekek kitágítása • teendők a keresztény beavatási úton • a Küszöb Őrével való találkozás jelentősége • szellemi élmények a küszöbön túl • szellemi kép és annak földi ellenképe • Káin és Ábel története az ember belső világában • Ábel életre keltése önmagunkban • tudnivalók Énokról • a szellemi út célja: „Énok”-ká válni
846. részletesen a Webáruházban


2019. március 29. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudományos antropológia - az ember valós megismerése • 1500 Ft
• az ember mint megismerő lény – az emberi megismerés kitágulása az ember fejlődése során • a szellemtudomány tanulmányozása – az érzékletmentes gondolkodás hatásai – a tanítvány érzésvilágának átalakulása • a szellemi igazságok szeretet-tartalma • az ember teljes – 12 aspektust átfogó – megismerése • az imaginatív tudat kialakítása – a Föld-lélek hangulatainak meglátása a természeti jelenségek mögött • a földi létezők erő-áramlásai • a világ-kereszt misztériuma • az imagináció három fokozata • a fizikai test imaginatív megismerése – a paradicsomi imagináció • az étertest imaginatív megismerése – az étertest és a Grál-imagináció – a Szent Kehely tartalma
838. részletesen a Webáruházban


2018. február 23. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudományos antropológia - az ember valós megismerése • 1500 Ft
• az ember tudatállapotai ­ a transzcendentálék (szépség, jóság, igazság) összefüggése a három emberi tudatállapottal • a fizikai test különleges helyzete • az ember teremtő képessége az ásványi világban és az élet világában – az új élet teremtésének előfeltételei – az új élet létrehozásának kétféle útja – szintetikus élet létrehozása a technika révén – az ember jövője: társteremtővé válni • erők és szubsztanciák az ember fejénél és végtagjainál • az ember tartozása a Földnek és az angyali hierarchiáknak • a tisztességesség fogalmának kitágítása • az ember kozmikus adósságának törlesztése • az ember híd-szerepe és társmegváltóvá válása
797. részletesen a Webáruházban


2017. október 27. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudományos antropológia - az ember valós megismerése • 1500 Ft
• a szellemi világba való visszatérés hét fokozata • hétköznapi és szellemi megismerés ­ kapcsolat az Örökkévalóval • fejlődés a szabadságban • a halhatatlanság megvalósítása • a kozmikus törvények megismerése • az ember szellemi kötelességei • szabadság és kötelesség kapcsolata • beavatás a szellemi világba – ősi aforizmák máig érvényes jelentései – Rudolf Steiner tanácsai – a korhű beavatás hét előfeltétele • megistenülés (deifikáció) Krisztus által
783. részletesen a Webáruházban


2017. április 28. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudományos antropológia - az ember valós megismerése • 1500 Ft
• az Oidipusz-legenda jelentése az emberiségfejlődés vonatkozásában • a vágy és a szeretet közötti különbség • az ős-vágy (Isten utáni vágy) felébresztése • a vágyak transzcendentálása • hétköznapi és magasabb megismerés • a hierarchikus lények általi megismerés • a megismerés összefüggése az átszellemesítéssel • a meditációs praxis jelentősége – a meditáció legfőbb hatásai • túllépés a szimpátián és antipátián • a szeretet misztériuma
773. részletesen a Webáruházban


2016. november 11. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudományos antropológia - az ember valós megismerése • 1500 Ft
• a magasabb lénytagok hatása az emberben lévő hő-, levegő- és víz-elemre • az angyali lények hatása az emberben lévő elemekre • az angyalok gondolat-, érzés- és akaratvilága mint példakép az ember számára • az ember saját lelki hatásának és az angyaloktól jövő impulzusoknak a találkozása az emberben lévő elemekben • a morális ideálok hatása az ember testeiben • a moralitás mint világteremtő erő • az ember mint társteremtő lény • az elhaló világegyetem összefüggése az emberi gondolkodással • az anyagmegmaradás és energiamegmaradás törvénye szellemi megközelítésben • egy új makrokozmosz születése – a Golgotai Misztérium hatásai ezzel összefüggésben • kozmikus felelősségvállalás az új teremtésért • az immorális gondolatok és tettek hatása • Hamvas Béla korkritikája • az ember igazi életcélja
750. részletesen a Webáruházban


2016. október 08. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudományos antropológia - az ember valós megismerése • 1500 Ft
• a bennünk lévő elemek és a külső világ kapcsolata • az emberi kiválasztás formái az ember négy testével összefüggésben • a születés mint a kiválasztás ősképe • a méhlepény fontossága • a szellem tevékenysége és a kiválasztás összefüggése • a nem megfelelő kiválasztás hatása a lelki életre • szellemi diagnózis a kiválasztás alapján • a légzés szerepe a régi beavatásokban • a gondolkodás szerepe a mai beavatási úton • a múlt és a jövő megismerésének összefüggése; az akaratvilág és a gondolatvilág kapcsolata a testetöltések sorozatában • a „fej logikája” és a „szív logikája” • a szív útja a tudati lélek korában
744. részletesen a Webáruházban


2016. április 29. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szellemtudományos antropológia - az ember valós megismerése • 1500 Ft
• az emberkép változása korról korra • a tudományos forradalom (XVII. század) következményei • új feladatok a Fény Korszakának beköszöntével (XIX. század) • a modern tudomány jellemzői • fizikai világ és szellemi világ – gravitáció és antigravitáció – mérték / arány a fizikaiban és a szellemiben – a számosság megjelenése a két világban • a fizikai világhoz való vonzódás szellemi háttere • az emberi tudatállapotok kapcsolata a transzcendentálékkal • a művészet szellemi háttere • a tudományos megismerés dominanciájának következményei – a tudomány általi megszállottságról • az ősi, szakrális festészettől a festészet középkori hanyatlásáig • az orosz ikonfestészet misztériuma • a festészet feladata a Fény Korszakában • az emberiség ébredése az igazi művészet és az igazi szellemiség segítségével
736. részletesen a Webáruházban


2015. november 27. • Balassi Intézet (Bp.) • Szellemtudományos antropológia - az ember valós megismerése • 1500 Ft
• a Krisztus előtti szellemi áramlatok felfogása az ember és a világ viszonyáról • Krisztus tanításai az ember és a világ kapcsolatáról • az ember kozmikus létének tudatos átélése mint a jelen kor egyik feladata • az alsó és a felső ember kapcsolódásának dinamikája az alvás és az ébrenlét viszonylatában • a fej és a kéz ellentétes működése és fejlődése az embernél • a meditáció hatásai a világéterben • szellemi élmények a meditáció révén • az előző planetáris inkarnációk rejtett öröksége az emberben • a „Hold-ember” megnyilvánulása Ralph Waldo Emerson életében és filozófiájában • néhány bölcs gondolat Emerson transzcendentális filozófiájából • a bennünk lévő Hold-, Nap- és Szaturnusz-ember táplálása, illetve ennek jelentősége a Jupiter-lét kialakulásának szempontjából • az ember felelőssége és szerepe a Jupiter-lét ásvány-, növény- és állatvilágának a kialakulásában, illetve az emberiség Jupiter-létbeli megjelenésében
718. részletesen a WebáruházbanEzoterikus kereszténység

2021. március 20. • • Ezoterikus kereszténység • 2000 Ft
• a boldogság keresztény megközelítése • Isten mint a tökéletes boldogság forrása • az Isteni Boldogság hét szintje • a boldogság keresésének helyes és téves útjai • a Hegyi Beszéd mint Jézus Krisztus tanításainak esszenciája • Krisztus tanításai a boldogságról a Hegyi Beszéd alapján • Krisztus mint „a boldogság embere”, a Boldogmondások megvalósítója • az első Boldogmondás jelentésrétegei („Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa”) - a „lelki szegénység” valódi jelentése - a „lelki szegénység” mint belső szabadság - a „lelki szegénység” mint nyitottság az Ég ajándékaira - „Mid van, amit nem kaptál?” – az ontológiai szegénység és annak belátásának gyümölcsei - az „evangéliumi szegénység” testi, lelki és szellemi dimenziói - Krisztus nem nyomorgókat akar látni – a fizikai szint helyes értelmezése - az „evangéliumi szegénység”-ből fakadó alapértékek - Jézus Krisztus szegénysége mint az ajándékozás teljessége - kisebbedés önmagamban, Krisztus növekedése bennem • Eckhart mester tanításai az első Boldogmondásról - az igazi szegénység három formája - önkiüresítés és a Mindenség befogadása - az Istennel való szeretet-egység
897. részletesen a Webáruházban


2020. december 05. • • Ezoterikus kereszténység • 2000 Ft
• az emberi lélekben felmerülő hiányérzet és annak megnyilvánulási formái • belső munka ezzel a hiányérzettel • az ember ontológiai otthontalansága • a Hiányolt, akire a hiányérzet utal • az ember mint szó Isten teremtő beszédében • Isten felfedezése, az isteni ajándékok élvezete • Isten kéréseinek megismerése az Ő törvényeiben • a szeretetből fakadó engedelmesség jelentősége • Isten elrejtőzésének átélése, a lélek sötét éjszakája • az Isteni Kegyelem felfedezése és befogadása • Isten Fényében látni mindent • a keresztény megvilágosodás jellemzői • egység-élmény Istennel a szeretetben • hét lépés Isten felé a keresztény beavatási úton
889. részletesen a Webáruházban


2017. május 06. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Ezoterikus kereszténység • 1500 Ft
• Saint-Germain életrajzának áttekintése • a rózsakeresztes alkímia alapelemei – az alkímia célja – a hét alkímiai művelet és a három stádium – a „Kis Mű” és a „Nagy Mű” • Saint-Germain a szabadságról – a szabadság összefüggései a megismeréssel és a szenvedéssel • az emberi kapcsolatokról • Saint-Germain tanításai a magasabb észlelésről • tudatosság és együttérzés • képzelet és fókuszálás • a kifejezés és annak módjai • a belső alkímia útja • Saint-Germain Krisztusról és a Megváltásról
774. részletesen a Webáruházban


2017. február 24. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Ezoterikus kereszténység • 1500 Ft
• az emberi méltóság tudata • az ígérni tudás mint emberi sajátosság • a szerzetesek három fogadalma – ezek összefüggése az alapvető bűnökkel • a világi keresztények feladatai • a János-kereszténység hét fogadalma – az isteni akarat követése – a szolgálat megfelelő lelkülete – képességeink helyes használata; „fehér út” és „fekete út” – szeretet és szabadság – a szenvedés jelentősége – mindennapos szellemi praxis – a keresztény önvizsgálat
764. részletesen a Webáruházban


2016. február 26. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Ezoterikus kereszténység • 2000 Ft
• Mani életének főbb eseményei • a manicheizmus elterjedése a világban • Mani néhány kiemelten fontos tanítása – a két elv tana – a három pillanat tana – a három pecsét tana • manicheista tízparancsolat • isteni manuk és az emberré lett manu • Mani inkarnációs lánca • a keresztény beavatás 3 fő fokozata • a manicheista beavatás fokozatai és az ezekhez kapcsolódó kulcskérdések – a türelmes ember jellemzői Mani szerint • manicheista hozzáállás az ellenerőkhöz; az ellenerők megváltása • öt fő bűn és öt fő erény Mani tanításában • az „Aum Mani Padme Hum” mantra jelentősége, szellemtudományi értelmezése, illetve a mantra megfelelője a keresztény úton • Rudolf Steiner által adott meditáció, mely a manicheista impulzust hordozza • a „Mani” mint beavatási név hétszeres jelentése
728. részletesen a Webáruházban


2014. január 31. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Ezoterikus kereszténység • 1500 Ft
• összefüggés Arisztotelész, Aquinói Szent Tamás és Rudolf Steiner munkássága között • a skolasztika missziója • a tudati lélek korának Grál-kérdése • a Miatyánk keletkezése exoterikus és ezoterikus értelmezésben • mikrokozmikus és makrokozmikus Miatyánk • a Miatyánk hét kérésének értelmezése Szent Tamás gondolatai alapján • a Miatyánk hét kérésének értelmezése a szellemtudomány fényében • összefüggés az ember hét lénytagja és a Miatyánk hét kérése között
659. részletesen a Webáruházban


2013. január 12. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Ezoterikus kereszténység • 1500 Ft
• Saint-Germain a hitről • a változás természete, előfeltétele, szerepe az ember belső fejlődésében • a változással szembeni belső akadályok • a rossz jelentősége a világban • a rosszal kapcsolatos alapelvek • a jó és a rossz visszfénye • a gonoszra adott helytelen reakciók • az ellenerők típusai, céljaik • az ember faladata az ellenerőkkel • a Golgotai Misztérium mint beavatás • degeneráció és regeneráció a fantomtestben • az agapé képessége Krisztus által • Krisztus áldozati tette
622. részletesen a Webáruházban


2012. november 25. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Ezoterikus kereszténység • 1500 Ft
• a kereszténység államvallássá tétele • a keresztény beavatási út megmentése • Julianus Apostata szerepe • a konstantinápolyi zsinat és Parszifál • a raffaeli korszak ezoterikus áramlatai • a Szent Grál jelentései • Grál-megismerés és Grál-beavatás • a Grál-kérdés jelentősége • a Grál-közösség lényege • Grál-királyok és Grál-őrzők • Világ-titok és ÉN-titok • a Grál belső kialakítása • a Szent Grál útja a történelem során • a Szent Grál és a magyar Szent Korona
616. részletesen a Webáruházban


2012. október 26. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Ezoterikus kereszténység • 1500 Ft
• a "trinoszófia" jelentése • a rózsakeresztes alkímia lényege, célja • a hét alkímiai művelet és a három stádium • misztikus és alkímiai menyegző • önismeret és önuralom • Saint-Germain a szabadságról; • az asztrális börtön építőkockái • szenvedés, megismerés és szabadság • felébredés egymás lényén • tükrözés és egymás valódi megismerése • Saint-Germain az imáról és a meditációról • fegyelem, figyelem és felismerés; az ego és az ÉN viszonya a figyelemhez • két lehetséges szélsőség a szenvedéssel kapcsolatban • Saint-Germain Krisztusról és a Világ Világosságáról
613. részletesen a Webáruházban


2012. április 27. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Ezoterikus kereszténység • 1500 Ft
• Saint-Germain származása és születése • Saint-Germain neveltetése és tanulmányai • Saint-Germain jelentős utazásai • Saint-Germain mint polihisztor • a szoláris sugarakhoz kapcsolódó minőségek • Saint-Germain mint a hetedik sugár mestere • a hetedik sugár kulcsszavai • a hetedik sugárhoz tartozó ember jellemzői • a hetedik sugár segítő impulzusai • Saint-Germain főbb inkarnációi • a hetedik sugár hatása a szertartásokra • Saint-Germain néhány álneve • Saint-Germain különleges tehetségei
606. részletesen a Webáruházban


2011. február 26. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Ezoterikus kereszténység • 1500 Ft
• az ezoterikus keresztény áramlatok • Mani élete születésétől haláláig • a manicheizmus sorsa Mani halála után • a két elv és a három pillanat tana • a három pecsét tana Maninál és Jézusnál • a manicheista tízparancsolat • Mani inkarnációs lánca • az isteni Manuk és az emberi Manuk • az Anyapáholy jelentősége • Parszifál és a Grál • a manicheista beavatás hét szintje • a türelem öt fő jellemzője • a megbocsátás és a karmaátvállalás • a gonosz megváltása Krisztus-impulzussal
570. részletesen a WebáruházbanReinkarnáció és karma

2023. május 20. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Reinkarnáció és karma • 2000 Ft
• a karma jelentése és főbb összetevői • a karma megfigyelése életünkben • a karma helyes és helytelen megközelítése • a karma változásra hív • a legfőbb karmaoldók • karmikus gondolkodásmód • Buddha példázata a karmáról • a 3 fő karmaképző és azok oldása • karma és szabadság • profán és spirituális szabadság-értelmezés • a szabadság paradoxonja • a szabad ember jellemzői • a sorssal való megbékélés jelentősége • a szabadság akadályai a mai embernél • a luciferi lények által adott szabadság • 3 lépés a szabadság felé • a reinkarnáció-tan eltűnése nyugaton • kereszténység és a reinkarnáció • a karma mint személyes és kollektív ügy • szabadság és a sors szeretete
977. részletesen a Webáruházban


2022. május 28. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Reinkarnáció és karma • 2000 Ft
• a karma mint kozmikus törvény • a karmaismeret jelentősége • a karma négy vonala • főbb karmatípusok • karmikus ciklusok • a karmikus gondolkodásmód jellemzői • a karmához való helyes hozzáállás a lélek három szintjén • a karma megfigyelése életünkben • a karma mint jellem-nevelő • a karma nem a büntetésről szól • a karma helyes megközelítése • a csoport-ÉN és a csoport-karma összefüggései • a csoportos halál lehetséges karmikus hátterei • a népkarmát súlyosbító tényezők • a téves önazonosítás és a karma összefüggése • az önazonosítás kilenc fokozata • az egyéni karmával való munka pozitív hatása a Földre és annak szellemi küldetésére
944. részletesen a Webáruházban


2021. február 20. • • Reinkarnáció és karma • 2000 Ft
• a karma lényege és helyes megközelítése • a tudatos sorsformálás korunkban • a karmikus gondolkodásmód jelentősége • keresztény karma- és reinkarnációtan • a gyermekek karmikus nevelése • a fiatalkori alkoholfogyasztás karmikus hatásai • a gyermekkori harag karmikus következményei • a felnőttkori önzetlenség és ítélőképesség mint karmikus következmények • igazi szelídség a harag uralása által • az áhítat jelentősége gyermekkorban és ennek karmikus következményei • a pszichológia jövőbeni átalakulása – a pszichoszófia • a családi karma és egyéni karma megnyilvánulásai • a koponyatan karmikus háttere – mazdaznan koponyatan • karmikus múltunk az akaratvilágban • a karmikus kapcsolatok jelentősége • a János-kereszténység tanításai a karmáról
896. részletesen a Webáruházban


2020. augusztus 08. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Reinkarnáció és karma • 1500 Ft
• a karma mint kozmikus törvény • a karma főbb összetevői • karmikus összefüggések a jelenlegi és a következő élet között az emberi testek szempontjából • főbb karmatípusok • a karmikus gondolkodásmód jellemzői • a karma helyes megközelítése • a karma mint szociális erő • Hold-karma és Nap-karma • az első találkozás jelentősége • pozitív karmikus lánc és negatív karmikus kör • tudatállapotok és a szellemi kutatás • Rudolf Steiner által kikutatott inkarnációs láncok • az idő előtti karmikus információk hatása • a karmával való munka az alvás során • a felébredés jelentősége • a karmikus álmok jelentősége • a karmikus betegségekről • a legfőbb karmaoldók
881. részletesen a Webáruházban


2020. február 21. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Reinkarnáció és karma • 1500 Ft
• a karma törvénye • a karmaismeret jelentősége • a karma főbb összetevői • a karmikus gondolkodásmód fő elemei • karma a lélek három szintjén • a karma megfigyelése életünkben • a karma mint jellem-nevelő • a karma helyes és helytelen megközelítése • az irigység és a hazugság karmikus hatásai • az együttérzés és a tisztelet jelentőségéről • az elfojtott irigység és az elfojtott hazudozási hajlam következményei • a spirituális pszichológia alapjai • a helyes viszony a másik ember karmájához • segítségnyújtás az irigység és a hazugság karmája esetén • a karma oldása • a jóakarat és az elégedettség karmikus hatásai • az ember hatása a világ fejlődésére
870. részletesen a Webáruházban


2014. augusztus 30. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Reinkarnáció és karma • 1500 Ft
• karmadefiníciók, főbb karmatípusok • a karmaismeret szerepe az önismereti úton • a karmáról szóló tanítás Keleten és Nyugaton; karma és kegyelem • kapcsolati karma – karmikus kötelékek a családban – testvérkarma; a házasság mint karmikus kapcsolat – a válásról – kérdések a kapcsolati karmához • munkakarma – összefüggés a gyökércsakrával, illetve az életfeladattal – munka és egzisztencia, munka és hivatás – pozitív és negatív munkakarma – kérdések a munkakarmához • a munkakarma és a kapcsolati karma metszete: a munkatársakkal való viszony – vezetők és beosztottak • a munka területének gyógyítása a jövőben a szociális alaptörvénynek megfelelően • a legfőbb karmaoldók
677. részletesen a Webáruházban


2012. március 31. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Reinkarnáció és karma • 1500 Ft
• bevezetés a karma-tanba • az ember testeihez kapcsolódó karma • két ember közötti karma típusai • a családhoz tartozó kapcsolati karma • a házasság, mint karmikus kötelék • a felgyorsult idő megjelenése a kapcsolati és a munkakarmában • a munkakarma megjelenési formái • a hivatás megtalálásának jelentősége ma • a tehetség mögött meghúzódó karmikus okok • a pozitív és a negatív munkakarma képzés • a munkakapcsolati karma • a karma működése Dosztojevszkij életében • a karmaoldás lehetőségei
602. részletesen a Webáruházban


2011. február 04. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Reinkarnáció és karma • 1500 Ft
• a karma meghatározásai, definíciója • a tudatos sorsformálás jelentősége ma • a karmaismeret két téves megközelítése • a sorsérzékenység a görögöknél és ma • a karma iránti fogékonyság két útja: spirituális művészet és spirituális önismeret • a köztes létbeli találkozások hatása • az érdeklődés és a közönyösség hatása a következő életre • a köztes lét eseményeinek tükröződése az emberi törzs arányaiban • a gondolkodás szeretetének vagy hiányának hatása a következő életre • a szabad ember ismérvei • a szabadsághoz vezető út lépései
568. részletesen a Webáruházban


2009. január 17. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Reinkarnáció és karma • 1500 Ft
• a karma típusai és jellemzői • a karma és az életfeladat kapcsolata • az életfeladat megtalálásának jelentősége és a felismerést segítő gyakorlatok • a geometria és az életfeladat kapcsolata • a köztes létben kötött megállapodások • katalizátorok és zökkenés-megállapodások • az energia-szerepmodell fogalma • a 12 fő életfeladat jellemzése • a mellék-életfeladatok típusai • az élet dele mint fordulópont • a csakra- és a bolygóhatások összefüggése az életfeladattal
506. részletesen a Webáruházban


2008. március 28. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Reinkarnáció és karma • 1500 Ft
• különböző karmatípusok • a karmaismeret helytelen módjai • a karmaismerethez vezető út: az önismeret • a karmaismeret 3 fokozata • Otto Weininger inkarnációs lánca, életeseményei és ezek tanulságai a mai korban • az előző három, a mostani és a következő három élet összefüggései • az öngyilkosság szellemi háttere • egy luciferi és egy ahrimáni hatás alatt álló élet következményei későbbi életekre • a karmaátadás, -átvétel lehetőségei • a karma megnyilvánulásai a köztes létben
484. részletesen a WebáruházbanIsteni erények a szellemtudomány fényében

2024. január 11. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Isteni erények a szellemtudomány fényében • 2500 Ft
• a hét alapvető erény a kereszténységben • a hit hét fő fokozata • a gondolkodás és a hit kapcsolata • a hitből fakadó pozitívumok • az értelmes hit jelentősége • rábízni magunkat a Világ-Értelemre • kapcsolat az életemnek értelmet adó Lét-Alappal • Isten körülölel minket • fogadni Isten ölelését • hit a „pusztai lét” közepette • legyőzni a langyosságot • minden sivatag egy kutat rejt valahol • a kiüresedés titkai • a pusztában átélni Isten szeretetét • a keresztény felébredés 3 fokozata - első felébredés a hit által - a hit szerepe a vízenjárás csodájában - második felébredés a remény által - összefüggés a Színeváltozás eseményével - harmadik felébredés a szeretet által • az igazságosság, a mértékletesség és a bátorság összefüggése a hittel, a reménnyel és a szeretettel • a három magasabb test és tudatállapot összefüggése a 3 isteni erénnyel • Krisztus és Isteni Szentháromság egyre magasabb szintű megismerése a három felébredés által
995. részletesen a Webáruházban


2023. január 12. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Isteni erények a szellemtudomány fényében • 2000 Ft
• a hét alapvető erény • a hit hét fő fokozata • a hitből fakadó pozitívumok • a látható és a láthatatlan • a hit és a hála kapcsolata • a lelki gravitáció legyőzése; emelkedés a hit által • az ember mint az Ige hallgatója • minden Istennek köszönhető • a keresztény hit egyedi aspektusai • az emberi én és az Isteni „TE” kapcsolata • hit az Ószövetségben és az Újszövetségben • a hit szellemtudományi szempontból • a hit 12 területe az ezoterikus kereszténységben • a hit és a gondolkodás kapcsolata • okosság és bölcsesség • a hitetlenség és a félelem kapcsolata • spirituális pszichoterápia • vertikális és horizontális hit • remény a szellemtudomány tükrében • a szeretet legfőbb jellemzői • Krisztus és a szeretet
961. részletesen a Webáruházban


2021. január 16. • • Isteni erények a szellemtudomány fényében • 2000 Ft
• a gondolkodás és a hit kapcsolata • értelmes hit a tudati lélek korában • a hit mint a „szív logikája” • a hit és a hitetlenség • a materialista monizmus mint vakhit • a hit mint dinamizáló erő • a felszínes hit és a mély hit • a hitből fakadó gyógyító erők és egyéb pozitív hatások • az érzékfelettiben való értelmes hit jelentősége • a keresztény felébredés három fokozata • első felébredés a hit által o félelempróba és hitpróba o a hitből kialakuló tisztánlátás • második felébredés a remény által o a színeváltozás jelentősége o a reményből kialakuló tisztánhallás • harmadik felébredés a szeretet által o Isteni Akarat és igazságosság o a szeretetből kialakuló egység-élmény • Krisztus megismerése a három isteni erény által • az Istennel való egyesülés a három erény segítségével
892. részletesen a Webáruházban


2020. január 10. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Isteni erények a szellemtudomány fényében • 2000 Ft
• a hit erényének kiemelt szerepe • a hitetlenség mélyebb okai • az apatikus ateizmus és a militáns ateizmus jellemzői és mélyebb okai • a szenvedő ateista jellemzői • a morális-szellemi törvények működése • a rossz mint a szabadság ára • Isten és a szenvedés • a János-kereszténység hét titka • Isten áldozata az emberért • Krisztus szenvedéseinek enyhítése • önző és önzetlen spiritualitás • szellemi alapelvek a szenvedésről • az ateizmus további lehetséges formái • az ember igazi szabadsága • az isteni erények szerepe az ember felemelkedésében
864. részletesen a Webáruházban


2019. január 18. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Isteni erények a szellemtudomány fényében • 1500 Ft
• emberi erények, isteni erények • Pál apostol a hitről • a három alapvető hitigazság – Isten van / Isten létezik – Isten teremtette a világot – a látható világ a láthatatlanból keletkezett • az ezoterikus kereszténység alaptézisei • az ember szellemi felelősségérzete • „Isten halála” Nietzschénél • Miért idézte elő az ember „Isten halálát”? • „Isten feltámadása” a hit által • hitünk megvallása, felvállalása • a hitvallás helyes és helytelen formái • „Isten feltámasztásának” hét kulcsa
827. részletesen a Webáruházban


2018. január 19. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Isteni erények a szellemtudomány fényében • 1500 Ft
• a hit mint az emberi élet alapeleme • kettős mérce a hit terén • a hit jelentése az Ószövetségben és az Újszövetségben • az ember három földi sajátossága és három transzcendens jele • a hit szellemtudományi megközelítésben – a hit 12 területe az ezoterikus kereszténységben – a hit és a gondolkodás kapcsolata – a hitetlenség és a félelem kapcsolata – vertikális és horizontális hit • az isteni erények szerepe a spirituális pszichoterápiában • a remény a szellemtudomány tükrében – a remény mint a tiszta öröm felébresztője • a szeretet a szellemtudomány megközelítésében • Krisztus és a szeretet
793. részletesen a Webáruházban


2015. január 16. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Isteni erények a szellemtudomány fényében • 1500 Ft
• a hit szerepe a középkorban és a „felvilágosodás” után • a felvilágosodás kori fordulat megalapozói • a felvilágosodás révén előtérbe és háttérbe kerülő dolgok • minőségi és mennyiségi tudás, a hit mint minőségi tudás • hit a tudati lélek korában • a hit jellegzetességei, a hit hét fő fokozata • Jézus tanításai a hitről • a kafarnaumi százados példaértékű hite • a hit útja Istenhez • a hit hét fő fázisának jellemzői • deifikáció az isteni erények segítségével
691. részletesen a Webáruházban


2014. január 17. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Isteni erények a szellemtudomány fényében • 2000 Ft
• a hit hét fokozata • hit a tudati lélek korában • a hit és a magasabb megismerés kapcsolata • a hitből fakadó pozitívumok • paradigmaváltás a XVII. században – a modern kori hitetlenség gyökerei • Francis Bacon szerepe az új „világrendben” • a deduktív és az induktív megismerési módszer jellemzői • indukció és dedukció a szellemi megismerés szemszögéből • az empirizmus és a racionalizmus megjelenése a XVII. században • a hétköznapi megismeréstől a szellemi megismerésig • a hit hét misztériuma • deifikáció az isteni erények segítségével
657. részletesen a Webáruházban


2013. január 25. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Isteni erények a szellemtudomány fényében • 1500 Ft
• a hitetlenség elterjedése a világban • a hit fokozatai és ajándékai • hitigazság és természetes igazság Aquinói Szent Tamásnál • a hitetlenség mint korszimptóma • az értelmes hit jelentősége • a hit hiányának következményei napjainkban • a hit szerepe a vízen járás példázatában • az igazi remény jellemzői • mások üdvösségének reménye • az örök élet reményéről • Aquinói Szent Tamás a szeretetről • a szeretet legmagasabb aspektusai • bölcsesség, szabadság és szeretet • a kultúrkorszakok és az erények kapcsolata • deifikáció az isteni erények segítségével
624. részletesen a WebáruházbanAsztrológia - Asztroszófia

2020. szeptember 05. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Asztrológia - Asztroszófia • 3000 Ft
• a Hold holisztikus megközelítése • a Hold-kapuk szerepe • holdfogyatkozás és napfogyatkozás • a növekvő és a fogyó Hold hatása • a Hold és a táplálkozás • a Hold keletkezése • a Hold-kiválás jelentősége • a Hold-szféra és az elementális világ • a köztes lét a Hold-szférában • Hold-év és Nap-év, a 12 szent nap jelentősége • Gábriel mint a Hold-arkangyal ismérvei • röpimák Gábriel arkangyalhoz • feladatok és lehetőségek a Hold évében, 2020-ban • a Hold és a bizalom • a Hold és a Belső Gyermek • az anyai minőség szentháromsága • a Holddal összefüggő betegségek • a Hold és a meditációk • önismereti kérdések a Hold évéhez • a Hold-erők felvétele • Rudolf Steiner Hold-pecsétje és Hold-mantrái
883. részletesen a Webáruházban


2012. május 13. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Asztrológia - Asztroszófia • 3000 Ft
• az Ikrek ember testi-lelki jellemzői • az Ikrek hatása perzsa kultúrkorszakban • Ikrek típusú betegségek és gyógymódok • a krízis kialakulásának útja és megoldása • az Ikrek bűn és tanulási feladat • Ikrek a munkában és a párkapcsolatban • Ikrek minőségű gondolkodásmód • az Ikrek és a beszédérzék • a Szeráfok és az Ikrek csillagkép • az Ikrek típusú sorskönyvek és játszmák • a Hét Sugár és az Ikrek csillagkép • az Ikrek minőségen belüli fejlődés • Ikrek típusú meditációk • az Ikrek életfeladata és életcélja
607. részletesen a Webáruházban


2011. március 27. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Asztrológia - Asztroszófia • 3000 Ft
• a Bika jegy tulajdonságai, jellemzői • a Bika árnyoldalai, testfelépítése • a Bika minőség hatása a kultúrkorszakokban • a Bika típusú betegségek és gyógymódok • a Bika jegyű ember fejlődési lehetőségei • a Bika-bűn és feloldása • a tipikus Bika sorskönyvek és játszmák • Bika-férfi és Bika-nő a párkapcsolatban • a Bika típusú beavatás • a bikák csoportszellemének támogatása • a Szent Szellem és a Bika jegy kapcsolata • a bennünk élő Bika fejlődési útja
574. részletesen a Webáruházban


2010. december 10. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Asztrológia - Asztroszófia • 1500 Ft
• az asztronómia, az asztrológia és az asztroszófia összehasonlítása • az asztroszófia jövőbeli feladatai • a Nap- és Holdkiválás az asztroszófiában • bolygó- és csillagkép beavatások • az ember testeinek kialakulása • a bolygók lényeinek hatásai az emberre • a bolygószférák titkai • felszabadító és sorsmeghatározó bolygók • a bolygók kapcsolatainak hatása
562. részletesen a Webáruházban


2010. március 21. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Asztrológia - Asztroszófia • 3000 Ft
• a csillagvilág és a planetáris inkarnációk • a csillagképek négyféle csoportosítása • a Kos-hatás a kultúrkorszakokban • a Kossal összefüggő testrészek, betegségek és terápiák • az agresszió kezelésének módjai • a Kos fő bűne és erénye • a kosok csoportszellemének tevékenysége • a Koshoz tartozó meditációk • az Én-érzék és a Kos csillagkép • Krisztus-lény és a Kos csillagkép • a Kos szimbólum értelmezése • a Kos viselkedés a párkapcsolatban • bolygóhatások a Kos jegyében • a Kos tipikus játszmái és sorskönyvei • a Kos a 7 sugár szempontjából
544. részletesen a Webáruházban


2009. március 20. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Asztrológia - Asztroszófia • 1500 Ft
• az asztronómia, az asztrológia és az asztroszófia összehasonlítása • az egyiptomi kultúrkorszak asztrológiája • váltás az asztrológiában Kr. u. 6. sz.-ban • a régi és a jövőbeni asztrológia jellemzői • a Hold és a Szaturnusz polaritása • a Hold, a Szaturnusz, a Jupiter, a Mars, a Vénusz, a Merkúr és a Nap titkai • a bolygótitkok megismerésének feltételei • az alsó és a felső bolygók különbözőségei • karma és szabadság és a Nap szerepe • a bolygóhatások keletkezése • a planetáris meditációk menete • a bolygóhatások jellemzői
514. részletesen a WebáruházbanLáthatatlan segítőink

2020. október 24. • Napfényes Rendezvényterem • Láthatatlan segítőink • 1500 Ft
• a Jelenlét Angyalai • Rafael a vallási hagyományban • Rafael, a Merkúr-arkangyal • Mikor érdemes Rafael segítségét kérni? • röpimák Rafael Arkangyalhoz • a Rafaellel való kapcsolat segítése • a Jelenlét Angyalai mint Krisztus négy arca • Rafael, a transzformáció arkangyala • a Rafael-korszak szellemi áramlatai • Rafael Arkangyal attribútumai • Krisztus a világgyógyító
886. részletesen a Webáruházban


2018. október 12. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Láthatatlan segítőink • 1500 Ft
• bevezetés az angyaltanba • a kilenc angyali hierarchia • az angyalok szerepe az emberiség múltjában, jelenében és jövőjében • a védőangyal által elhelyezett képek • a szabad gondolkodás jelentősége • gondolati út a szellemhez • az imaginációhoz vezető hét lépcsőfok • az emberi találkozás legmagasabb szintje • a megismerő szeretet hét kérdése • kölcsönös odafordulás egymás felé • az ellenerők törekvése a jövőideálok eltorzult megvalósulására • a szellemi tompaság legyőzése • a szellemiség ébresztő hatása • az emberi fejlődés 3 × 7 alapelve, mely az angyalokkal való kapcsolatot is segíti
815. részletesen a Webáruházban


2013. szeptember 01. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Láthatatlan segítőink • 1500 Ft
• a kilenc angyali hierarchia • a különböző létezők viszonya a természeti és az égi törvényekhez • az angyali hierarchiák összefüggései a létezés elemeivel, a bolygószférákkal és a csillagképekkel • az angyali hierarchiák szerepe az ember jelenlegi és jövőbeli testeinek kialakításában • az emberi beszéd, gondolatok és tettek összefüggése a hierarchiákkal • Miben tudnak segíteni az angyalok? • kapcsolatfelvétel a védőangyallal • a Jelenlét Angyalai • Hamuel és Jofiel – alapvető jellemzők – Mikor kérjük a segítségüket? – kérések, „röpimák” Hamuelhez és Jofielhez • Mi segíti a kapcsolatot az angyalokkal?
642. részletesen a Webáruházban


2012. május 20. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Láthatatlan segítőink • 1500 Ft
• az elementálok jellemzői, születésük, fejlődésük és típusaik • az elementálok kapcsolata az emberrel • a föld, a víz, a levegő és a tűz elementál • a személyes elementállal való jó kapcsolat • a gondolatlementálok keletkezése • az ellenerős hatás alá került elementálok • az igazság megismerését támogató "buta" földelementálok • a szépség iránti vágyat felélesztő "csúnya" elementálok • a jóért való lelkesedést segítő szégyenérzettel teli tűzelementálok • az emelkedő és a süllyedő elementálok
608. részletesen a Webáruházban


2011. október 23. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Láthatatlan segítőink • 1500 Ft
• az angyali hierarchiák felépítése, kapcsolata az elemekkel, az ünnepekkel, a bolygószférákkal a földfejlődéssel • szépség-jóság-igazság fejlesztését segítő lények • a közösségalkotás szintjei és a hozzájuk tartozó angyali lények • a karma típusai és a kapcsolódó angyali lények működése és hatása • az angyali hierarchiákkal való kapcsolatfelvétel régen és jelenkorunkban • az angyalok típusai • a védőangyalok által átadott jövő-ideálok • az elementálok és a csoportszellemek eredete • a Földangyalok és a Jelenlét Angyalai • angyali jelenlét tapasztalásának jelei
585. részletesen a Webáruházban


2010. január 29. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Láthatatlan segítőink • 1500 Ft
• a létezés látható és láthatatlan része • a gondolatvilág megfigyelése, átalakítása • a gondolatvilág fejlődésének fokozatai • az angyalokkal való kapcsolat két útja • a belső világ rendezésének módjai • az ember és az angyal összehasonlítása • a kilenc angyali hierarchia • az angyalok segítő megnyilvánulásai • az ascendens-, az őrző- és a védőangyal • az angyali hierarchiák támogatása az emberi élet különböző szakaszaiban • az angyali hierarchiákkal való kapcsolat • a Krisztus-impulzus közvetítése • deifikáció (megistenülés) folyamata az angyalok segítségével
538. részletesen a WebáruházbanMichael-impulzus a tudati lélek korában

2023. szeptember 29. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Michael-impulzus a tudati lélek korában • 2000 Ft
• az évkör három fő szakasza • Michael arché legfőbb jellemzői • Michael harca a sárkánnyal • különbségek az égi intelligencia és a földi intellektus között • a gondolkodás fejlődésének fokozatai • a születés előtti létből hozott kozmikus képek • a szellemi fejlődés három lépése • a sárkányhoz való viszonyulás gyakori módjai • a sárkány legyőzése • a harc metafizikája, a metafizikai harc ismérvei • harmonicizmus és valódi harmónia • széles út és keskeny út • az alacsonyabb rendű és a magasabb rendű minőségek jellemzői • a michaelita szellemi út feladatai • a kard, a kehely és a szív útja • Pál apostol a gonosz elleni harcról és szellemi fegyvereinkről • Uesiba Morihei (az aikidót megalapító Mester) tanításai az Igazi Harcosról • Michael és a szabadság • Michael és a földi ember tettei • Michael három attribútuma és azok jelentése • Michael iránymutató tekintete • Michael munkatársává válni • a michaeli kor feladatai
985. részletesen a Webáruházban


2022. szeptember 29. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Michael-impulzus a tudati lélek korában • 2000 Ft
• Michael fő tulajdonságai, a hozzá kapcsolódó minőségek • Michael harca a sárkánnyal az emberben • az égi intelligencia és a földi intellektus közötti különbségek • a gondolkodás fejlődésének hét fokozata • Ahrimán törekvései az ember magasabb ÉN-je ellen • Michael és a magasabb ÉN kapcsolata • önazonosság és téves önazonosítások • az ember belső világának valódi középpontja • Rudolf Steiner mantrája a magasabb ÉN-ről • a mantra 12 sorának értelmezése • a kis én (ego) és a magasabb ÉN közötti különbségek • a magasabb ÉN-től elválasztó és vele összekötő minőségek • Mihály-nap aspektusai
949. részletesen a Webáruházban


2019. szeptember 28. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Michael-impulzus a tudati lélek korában • 1500 Ft
• Michael arché fő tulajdonságai • a michaeli kinyilatkoztatás fő ismérvei • Michael harca a sárkánnyal • a Mihály-imagináció skorpió-aspektusa • az önmegsemmisítés művészete – „minden napnak megvan a maga keresztje” – a kis én keresztre feszítése – félelmek az önmegsemmisítéstől • Michael és a szabadság • Michael és a földi ember tettei – amihez Michael kapcsolódni tud • Michael három attribútuma – Michael iránymutató tekintete • Michael munkatársává válni • Michael és Ahrimán – Ahrimánt erősítő hatások az emberben – Michaelt erősítő hatások az emberben
851. részletesen a Webáruházban


2018. szeptember 28. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Michael-impulzus a tudati lélek korában • 1500 Ft
• Michael arché legfőbb tulajdonságai • szellemi típusú félelmek • materiális és spirituális történelemszemlélet – az egyes főangyalokhoz tartozó történelmi időszakok • a Mihály-korszak jellegzetességei • az ötös szám jelentései és megjelenései a spirituális tanításokban – ötösségek a különböző vallásokban • a pentagram jelentései és geometriája • bukás és megváltás a manicheizmusban • pentagram a rózsakeresztes áramlatban – belső karácsony és a belső pentagram megszületése • a szimbólumok új jelentései a michaeli korban • a pentagram mint az éteri test váza • meditáció a szimbólumokkal – néhány pentagram-meditáció • az emberi fejlődés útja a pentagram tükrében
813. részletesen a Webáruházban


2017. szeptember 29. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Michael-impulzus a tudati lélek korában • 1500 Ft
• a lelki és a szellemi (michaeli) önismeret közötti különbségek • michaeli önismeret a fizikai és az éteri szinten – önismeret és önnevelés • michaeli önismeret az asztrális szinten – túl a szimpátián és antipátián – a dolgok szemlélésének szubjektív és objektív szintje – önismeret és karmaismeret • michaeli önismeret a szellemi szinten – az ember mint mikrokozmosz és mint mikrotheosz • a michaeli önismeret három fő következménye • Michael és a szabadság – amihez Michael az emberben kapcsolódni tud • Michael iránymutató tekintete • Michael és Ahrimán harca az emberi lelkekért • a mai kor lehetősége: Michael munkatársává válni
780. részletesen a Webáruházban


2015. április 24. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Michael-impulzus a tudati lélek korában • 1500 Ft
• Szent György életének főbb eseményei, tisztelete a világban és Magyarországon • a Szent György lovagrend kultusza és virágkora • Szent György-nap a néphagyományban • a velünk született négy fő alszemélyiség: a belső bölcs, a belső tápláló, a belső gyermek és a belső harcos • az egészséges és a sérült belső harcos főbb jellemzői • Mars-erők az asztrológiai hagyományban és a mitológiában • a Mars-hatás negatív és pozitív aspektusai • a Mars-minőségek és a köldökcsakra összefüggései • a harc metafizikája: poláris erők harca az emberben – annak lényege és ismérvei • a harmonicizmus és a valódi harmónia közötti különbségek • a látható és a láthatatlan harc megnyilvánulásai • a harc metafizikája a lovagi úton, a lovagi út célja • a kereszténység 3 útja: a Kehely, a Szív és a Kard Útja • a 12 helyes viselkedés a Kard Útján • a bennünk élő sárkányt (Ahrimán) és a bennünk élő Szent Györgyöt (Michael) erősítő hatások
704. részletesen a WebáruházbanSpirituális zoológia - az emberiség és az állatvilág kapcsolata

2013. október 25. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Spirituális zoológia - az emberiség és az állatvilág kapcsolata • 1500 Ft
• az ember és az állat közötti különbség szellemtudományos megközelítésben • alapvető tudnivalók az állatokról spirituális szemszögből • a pókok alapvető tulajdonságai • a pókok szimbolikája, mitológiai megjelenése • a pókok csoportszellemének hatásai • önvizsgálat a pókok csoportszellemének tükrében • a pók-hatás negatív aspektusai • analógiák a pókokkal kapcsolatban, a pókok alapüzenete • a pillangók alapvető tulajdonságai, megjelenése a különböző kultúrákban • a pillangók csoportszellemének hatásai • a pillangó-hatás negatív aspektusai • a pillangó a szellemtudomány fényében, a pillangók és a növények fejlődésének párhuzama • Rudolf Steiner mantrája a pillangókról és a növényekről
648. részletesen a Webáruházban


2011. március 19. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Spirituális zoológia - az emberiség és az állatvilág kapcsolata • 1500 Ft
• a kecske fizikai jellemzői és mitológiája • a kecskék csoportszellemének hatása • a disznó szerepe az ember életében • a disznók csoportszellemének segítsége • negatív hatás alá kerülő állati csoportszellemek által adott impulzusok • a lúd jelentősége a különböző vallásokban • a ludak csoportszellemének támogatása a kacsa tulajdonságai, mitológiája és csoportszellemének "tanításai" • a tyúk és a kakas jellegzetességei, a csoportszellemük segítő hatása
573. részletesen a Webáruházban


2011. január 22. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Spirituális zoológia - az emberiség és az állatvilág kapcsolata • 1500 Ft
• a ló a mítoszokban • a ló csoportszelleme támogatja a gondolkodás szabadságát, a belső erőt, a bátorságot, az új utak felfedezését • az emberben degenerálódott ló erők hatása • a ló a magyar hagyományban • a szamár általános jellemzői • a szamár, mint vallási szimbólum • a szamarak csoportszelleme segíti a bölcsességben gyarapodást, az alázatot, a hibáinkból tanulást, a hitet az isteni gondviselésben, az éberséget, a kitartást • az emberben eltorzult szamár erők hatása • a ló és a szamár összehasonlítása
566. részletesen a Webáruházban


2010. november 13. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Spirituális zoológia - az emberiség és az állatvilág kapcsolata • 1500 Ft
• az állat és az ember összehasonlítása • a csoporténekkel való kapcsolatteremtés • az embert segítő állat csoportszellemének felismerése • a segítő állatfajjal való munka • az egyes állatfajok által képviselt minőségek • a kutya történelme és jellemzői • a háziasítás története • a kutyák csoporténjének segítő hatásai • a macska történelme és jellemzői • a macska csoporténjének segítő hatása • a farkcsóválás és a dorombolás szellemi háttere és megfelelője az embernél • a kutya és a macska poláris ellentéte
558. részletesen a WebáruházbanÉrzékitől az érzékfelettihez

2015. május 29. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Érzékitől az érzékfelettihez • 2000 Ft
• a megismerés történetének három szakasza • a morális fejlődés fontossága a magasabb megismerés kialakításában • az önzés leküzdése mint a szeretetben való fejlődés kulcsa • tudatos és öntudatlan önzés, az öntudatlan önzés tudatossá válása a szellemi úton • az önzés „elfogadott” formái: az önzés megjelenése a boldogság iránti vágyban • az önzés legyőzése az önátadás segítségével • az önzés legyőzéséhez szükséges morális erő forrásai • a meditáció mint a magasabb észleléshez vezető alapgyakorlat • az első imaginatív élmények • személyes és objekítv szellemi világ, az ÉN-élmény átélése imaginatív szinten • emlékkép és reális kép a hétköznapi tudatban, illetve imaginatív, inspiratív és intuitív tudatszinten • az emlékezés tágulása a szellemi fejlődés során • a három magasabb tudatállapot (imagináció, inspiráció és intuíció) jellemzői
708. részletesen a Webáruházban


2015. március 20. • Testnevelési Egyetem (Bp.) • Érzékitől az érzékfelettihez • 2000 Ft
• a megismerés három útja: tudományos, művészi és vallásos megismerés • önzőség a megismerés terén • fizikai vakság és szellemi vakság • az imagináció lényege és néhány előfeltétele • az imagináció és a vízió közötti különbségek • a szellemi világba vezető út három kapuja: „a halál kapuja”, „az elemek kapuja” és „a Nap kapuja” – a gondolat-lénnyel való munka, illetve a „felejtés poharának kiürítése” a halál kapuján való áthaladás előtt – a gondolatfűzés tudatossá tétele, illetve a félelmekkel való munka az elemek kapuján való áthaladás előtt – hagyományos misztika és michaeli misztika – a vágyak és ösztönök uralása, illetve az égiek iránti odaadás kifejlesztése a Nap kapuján való áthaladás előtt – a has-tisztánlátás veszélyei – az ellenerők kísértései az egyes kapuknál és az ezekkel összefüggésben átélhető imaginációs képek • az imaginatív megismerés szintjei a három kapuval összefüggésben • a bolygószférák és a magasabb tudatszintek kapcsolata
699. részletesen a WebáruházbanTermészetgyógyászat (vegyes)

2022. február 25. • • Természetgyógyászat (vegyes) • 2000 Ft
• az egészség és a betegség holisztikus definíciója • a helyes táplálkozás alapjai • a homotoxinok jellemzői • a test elmérgeződésének hat fázisa • a táplálék útján bekerülő mérgek kiválasztásának folyamata • a legfontosabb tudnivalók a májról • a máj főbb feladatai • a máj főbb betegségei és a májelégtelenséghez vezető főbb okok • a rossz májműködés első tünetei • májgyengeségre utaló jelek a vizuális diagnosztikában • a máj működése és feladatai a távol-keleti orvoslásban • a máj négy fő ellensége • az erjedésből keletkező alkohol kerülése • májkímélő étrend • a májat erősítő-tisztító-gyógyító ételek és gyógyteák • a méregtelenítés főbb módszerei • májtisztító kúrák (citrom-, borókabogyó-, feketereteklé-, mustármag-, szódabikarbóna-kúra stb.)
931. részletesen a WebáruházbanSzent Grál és Szent Korona

2019. július 06. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • Szent Grál és Szent Korona • 1500 Ft
• párhuzamos események az exoterikus és az ezoterikus kereszténység történelmében • a IX. század főbb eseményei • a Rafael arkangyal által inspirált szellemi áramlatok • a „Grál” jelentései • a Grál-tudomány hét területe • atavisztikus megismerés és korhű Grál-megismerés • ősi beavatás és Grál-beavatás • a személyes Grál-kérdés • a Grál-közösség főbb ismérvei • a Grál-titok jelentősége • Grál-királyok, Grál-őrzők és Grál-helyek • a Szent Grál főbb erényei • Szent Grál és Szent Korona • a Belső Grál kialakítása
848. részletesen a WebáruházbanA művészet missziója a szellemtudomány tükrében

2023. április 28. • Villányi úti Konferenciaközpont (Bp.) • A művészet missziója a szellemtudomány tükrében • 2000 Ft
• az emberi kultúra három területe • a szakrális művészet jellemzői • a profán művészet megjelenése • a művészet három nagy korszaka • Rudolf Steiner a költészetről • a romantika megjelenése • a romantikus irodalom főbb jellemzői • Petőfi mint romantikus költő • Petőfi Sándor élete dióhéjban • Petőfi és a magyar szabadságharc • Petőfi rejtélyes halála • néhány érdekesség Petőfiről • Rudolf Steiner tanításai Petőfiről • Petőfi és a rózsakeresztesség • Petőfi mint a magyar népszellem küldötte • Petőfi Sándor szellemi forrásai • gondolatok Petőfi néhány verséhez