Azzal, hogy belép a https://napfenyes.hu/, https://napfenyestanfolyamok.hu, https://webaruhaz.napfenyes.hu honlap valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket:

https://napfenyes.hu/, https://napfenyestanfolyamok.hu, https://webaruhaz.napfenyes.hu honlapokon (a továbbiakban: honlapok) található tartalom a Napfényes ÉLet Allapítvány (Napfényes Élet Alapítvány – 1056 Budapest, Belgrád rakpart 26. mfszt 1.) (a továbbiakban: kiadó) szellemi tulajdona.

A kiadó fenntart minden, a honlapok bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A honlaphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) bármilyen formában történő reprodukálása, terjesztése és értékesítése. A honlap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a honlap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A honlapok oldalai teljes egészében együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A kiadó követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A honlapoktól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti,
c) a szerzőt minden esetben hivatkozással együtt megjelöli, szerző feltüntetésének hiánya esetén, a Napfényes Élet Alapítványra hivatkozik.

napfenyes.hu/, napfenyestanfolyamok.hu domainnév szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag kiadó előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A kiadó pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.