Bach-virágterápia

“A gyógyító növények azok, amelyeknek megadatott az erő, hogy segítsenek minket önmagunk megőrzésében.”

Amennyiben elfogadjuk a test-lélek-szellem hármasságát, és azt, hogy a test a lélek tükre, felmerülhet a kérdés, hogy a lélek betegségeit hogyan orvosolhatjuk testi szinten. Ez a téma már régóta foglalkoztatja az embereket, és az ősi gyógymódok mindegyike az ember és a természet kapcsolatának megfigyeléséből alakult ki. Évszázadokkal ezelőtt nem ismertek más orvosságokat, csak amiket a természet adott, és bár ezt a modern orvostudomány elnyomta, s pillanatnyilag is így tesz, mégis egyre többen és többen kezdenek el a régi tudásról érdeklődni. A század elején élt egy ember, aki apja rézöntő műhelyében kezdte el tanulmányozni az emberi kedélyállapotok és a betegségek összefüggéseit, majd olyannyira érdekesnek és izgalmasnak találta ezt a témát, hogy később egész életét ennek szentelte. Dr. Edward Bach életéről nincsenek feljegyzések, de amit tudunk róla és tanításairól, az nagyon elgondolkodtató, és sok esetben segítő lehet. Orvosi egyetemet végzett, fiatalon rákos daganattal műtötték meg, és az orvosok nem sokat adtak az életéért. Ekkor helyezkedett el a londoni Homeopátiás Kórházban, és ismerkedett meg Samuel Hahnemann műveivel és a homeopátia alapjaival. Kidolgozta a kedélyszimptómákat, és ezekhez lelki személyiségtípusokat rendelt. A következő években a növények és a lelkiállapotok összefüggéseit kutatta, és néhány éven belül megszületett a tizenkét alapeszencia, majd élete hátralevő részében az ezeket kiegészítő huszonhét újabb eszencia. Felfedezéseihez negatív érzelmi állapotai segítették hozzá. Célja az volt, hogy a laikusok számára is hozzáférhetővé váljon egy módszer, mellyel gyógyíthatják önmagukat. Tanításai alapját képezte az emberi lélek és a test kapcsolata. Bármilyen társadalmi, családi helyzetbe születtünk, legyünk szegények, gazdagok, elkényeztetettek vagy nem szeretettek, életünknek egy feladata van, szellemünk fejlesztése, az öntudatra ébredés. Különböző személyiséggel, hajlamokkal, feladatokkal jövünk a világra, de valahol, tudatosan vagy tudatalatt mind egy irányba törekszünk, bár erről sokszor megfeledkezünk. Abban a pillanatban, hogy nem a szellemünk útmutatásait követjük, a lelkiállapotunk és később a testünk is elkezd jeleket küldeni. Amit betegségnek hívunk, nem más, mint lelkünk és szellemünk segélykiáltása, hogy figyeljünk oda, nem a megfelelő irányba megyünk. Ha megismerjük testünk jelbeszédét, könnyen megfejthetjük, mit akar a lélek üzenni. Szerencsére nem kell megvárni, amíg fizikai tüneteket produkálunk, elég, ha odafigyelünk lelkiállapotunkra nap mint nap. Ha negatív érzéseket találunk magunkban, jól tesszük, ha alaposan megvizsgáljuk. Dr. Bach a természet gyökereihez nyúlt vissza és talált megoldást a különböző kedélyállapotok orvoslására.

“Ha egyszer felismerjük isteni mivoltunkat, a többi már gyerekjáték.”

A betegség célja, hogy figyelmeztessen a test-lélek-szellem megbomlott egyensúlyára. Igyekszik visszaterelni minket a helyes mederbe. Dr. Bach szerint először a lelket, azután a testet kell meggyógyítani, bár célszerűbb, ha mindkettővel egyszerre foglalkozunk.

A gyógyító szereket több csoportba sorolta: fém, növényi és állati eredetű készítményeket különböztetett meg. Mivel a fémek ember alatti szintet képviselnek, az állatok felhasználása pedig kegyetlenséget szülne, ami nem egyezik a gyógyítás művészetével, így forrásként maradtak a növények. Ezeket három csoportba osztotta:

– az emberi szervezetre káros növények, ezek az ember fejlettségi szintje alatt vannak,
– az emberrel egy szinten álló növények, ezeket táplálékul használjuk,
– az emberi szintet meghaladó növények, melyek gyógyító erővel vannak megáldva. Ezek hatása növeli a lélek rezgésszintjét, elősegítve a gyógyulást.

Dr. Bach szerint a betegségek sokszor a tévedések miatt is kialakulhatnak, melyeknek két fajtáját figyelte meg:

– a mulasztásokból elkövetett tévedések, amikor egy értékünket nem fejlesztjük, amiről tudunk, ezzel a hibával a rejtőzködő betegségek függnek össze,
– és a tevékenyen elkövetett hibák, melyek az aktív betegségekkel állnak kapcsolatban, ezeknél lelkiismeretünk ellenében cselekszünk.

“Ha hallgatunk megérzéseinkre, kívánságainkra, gondolatainkra és vágyainkra, akkor csak örömmel és egészséggel találkozhatunk az életben.”

Dr. Bach tizenkét alapeszenciát fedezett fel, melyhez tizenkét alapnövényt és tizenkét lelkiállapotot társított. A tizenkét személyiségtípust a Hold állásához kötötte a születési horoszkópban. Ennek alapján következtetett a személyiség típusára, céljára az életben és az őt leginkább támogató gyógyírra. Nem kell azonban túl nagy jelentőséget tulajdonítani a bolygóknak; ha hűek maradunk önmagunkhoz, akkor nem kell tartanunk a bolygók, vagy más egyéb hatásoktól – állítja dr Bach. Egyetlen dolgot kell megtennünk az életben, a szeretet útjára lépnünk, és így önmagunk irányíthatjuk sorsunkat.

Szerinte a gyógyulásnak hét fokozata van: a békesség, a remény, az öröm, a hit, a bizonyosság, a bölcsesség és a szeretet.

Fontosnak tartja azonban a fokozatosság elvét, nem szabad elhamarkodottan cselekedni, a személyiségben találni kell egy kimagasló erényt (legalább egy mindenkinek van) és a gyógyírral ezt erősíteni, hogy az ember a hibákat kisöpörhesse magából.

“Egyetlen dolgunk, hogy megőrizzük személyiségünket, 
éljük a saját életünket, és életünk hajóját magunk kormányozzuk 
– s minden rendben lesz.”

Az eszenciákat többféle módon állíthatjuk elő, akár mi magunk is:

1. Egy vékony üvegcsészét töltsünk meg friss patak- vagy forrásvízzel, tegyük a felszínére az adott növény virágából annyit, amennyi teljesen beborítja. Tegyük napsütötte helyre, amíg a virágok fonnyadni kezdenek. Ekkor szedjük ki, és öntsük a vizet egy üvegbe, és tartósítsuk egy kis brandyvel. Ebből egyetlen csepp elegendő, hogy két dl gyógyírt készítsünk.

2. Forralásos módszer: a növényeket fél órán át tiszta vízben kell főzni, ezután leszűrni és brandyvel tartósítani.

Ezeket az eszenciákat például a kineziológia is felhasználja, mivel elsősorban a múlt érzelmi állapotai által gátolt energiák egyensúlyát segítenek visszaállítani. Gyakran kijöhet oldásoknál mint korrekció, ilyenkor előfordulhat, hogy pár napon vagy héten keresztül kell néhány cseppet szedni belőle. Ezek a virágeszenciák szétáradva a szervezetben, vagy akár leírásukat felolvasva lökést adnak a tudatosság szintjén, ezzel megerősítve az oldást.

Dr. Bach szerint az alapbetegségek olyan jellemhibákból eredhetnek, mint tudatlanság, egoizmus, gyűlölet, büszkeség, és ezek, ha jobban megvizsgáljuk, mind az egység ellen irányulnak. A büszkeségnél nem ismerjük fel személyiségünk kicsiségét és függését a lélektől, a szerénység hiányát figyelhetjük meg. A gonoszság az egység tagadását és hibás megértését vonja maga után. A gyűlölet tagadja a Teremtőt, és ellentétes a szeretettel. A tudatlanság vonakodás az igazság meglátásától. A bizonytalanságnál a személyiség vonakodik a Szellem követésétől, és végül a birtoklás tagadja a lélek szabadságát és egyéniségét.

A betegség feletti győzelem minden esetben lényünk isteni mivoltának felfedezésétől függ. Ehhez segítenek, vagy segíthetnek hozzá a virágeszenciák. Senki nem kívánja tőlünk, hogy szentté vagy mártírokká váljunk, egyszerűen csak tanuljuk meg élvezni az élet szépségét, találjuk meg örömeit, kalandjait – tanítja dr. Bach.

“Ha arra a tizenkét tulajdonságra gondolunk, amelyeket Krisztus tanított, 
és amelyek elérésére törekszünk, megtaláljuk az élet tizenkét nagy leckéjét. Noha mind a tizenkét leckét meg kell tanulnunk, egyszerre csak egyre kell összpontosítanunk.”

A teljesség igénye nélkül álljon itt egy pár szó a tizenkét alaptípusról, ami megkönnyítheti a dolgunkat az önismeretben:

– Az iszalag emberek közönyösek, nem törekszenek a betegségüktől való megszabadulásra, nehezen összpontosítanak mindennapi munkájukra.
– Az apróbojtorján embereket gondok és aggályok kínozzák, mégha azt másnak nem is mutatják.
– A kékgyökér típusok bölcs tanítók lehetnének, de túl könnyen hagyják befolyásolni magukat másoktól és a külvilágtól.
– A nebáncsvirágok élete kemény szenvedés lehet, melyet a beteg lényében rejtőzködő kegyetlenség okoz.
– A kisezerjófű emberek mások “lábtörlői”. Hagyják elnyomni és kihasználni magukat, és semmit nem tesznek saját szabadságuk megszerzéséért.
– A békaliliom szomorú típust rejt, amit csak a nagy lelkek ismernek, akik bátran és panasz nélkül viselik terheiket.
– A bohócvirág emberek gyakran mentegetik magukat, és ellenállás nélkül viselik terhüket.
– A vasfű típus rajongó. Nagy céljai vannak, de feszült és izgatott, energikusan törekszik, de közben kárt tesz magában.
– A katángok szolgálni szeretnének, de engedik, hogy külső befolyások szeretetük áramlását megakadályozzák.
– A tárnicsok csüggednek. Sokat akarnak tenni, de a nehézségeknél megtorpannak és kétségbe- vagy depresszióba esnek.
– A napvirág emberek rettegnek a haláltól, a természetfelettitől. Olyan emberek, akik szellemi szabadságukért küzdenek.
– A szikárka emberek határozatlanok. Nehezen döntenek mindennapi életükben, és ha betegek, nem tudják, mit akarnak; először az egyik dolgot tartják helyesnek, azután a másikat.

Hiba Gyógyír Erény
Közönyösség Iszalag Jóindulat
Megkínzottság Apróbojtorján Nyugalom
Befolyásolhatóság Kékgyökér Bölcsesség
Fájdalom Nebáncsvirág Megbocsátás
Kihasználhatóság Kisezerjófű Hatalom
Aggodalom Békaliliom Öröm
Félelem Bohócvirág Együttérzés
Rajongás Vasfű Türelem
Pangás Katáng Szeretet
Bátortalanság Tárnics Megértés
Rettegés Napvirág Bátorság
Határozatlanság Szikárka Állhatatosság

Ha valóban mélyen, alaposan magunkba nézünk, megtaláljuk a megfelelő szert, gondolatot, érzést, ami a megoldást kínálhatja problémáinkra, de soha ne feledjük, nem a tökéletesség, hanem a törekvés, nem a kapkodás, hanem a saját tempónkban való haladás a cél.

 

Pfeffer Zita

2018-04-17T13:18:40+00:00

Napfényes Tanfolyamok az alapítvány szervezésében:

Önismereti tanfolyamok

Lelkiség, önismeret

ÚJ TANFOLYAM!
BETELT! 2019. február 23-tól havi egy alkalom
– 4 szombat, 10-17h
A 4 alkalmas tanfolyamon elméleti és gyakorlati formában is foglalkozunk a párkapcsolatokkal, többek között az alábbi területeket érintve:
Kommunikáció • Konfliktuskezelés • Párkapcsolati játszmák • Drámaháromszög • Társfüggőség, intimitáskerülés • Bizalom és szabadon hagyás • Önismereti gyakorlatok • Nyitottság és őszinteség

ÚJ VIDEÓ!
2019. február 2-3. (Szo-V), 9-17h
Az Enneagram általi felismerések révén jobban megértheted magad, felszabadulhatsz és lehetőséget kapsz, hogy teljesebb életet élj!

2019. február 18-tól, 18-21h
– 7 alkalom hétfő esténként
Az egyes csakrákhoz tartozó erőink aktiválására, és az egyéni elakadások kezelésére a meseterápia segítségével.

2019. január 19-20. (Szo-V), 10-17h
2019. március 23-24. (Szo-V), 10-17h
A tanfolyamot 2 változatban – hétvégi és hétköznap esti – is rendszeresen meghírdetjük.
A Sajátmese a lélek számára olyan éltető erők forrása, mint a test számára a finom és egészséges táplálék. A lélek ugyanúgy éhezi a mesét, mint a test az ételt.

4 alkalmas gyakorlati tanfolyam, melyben kulcsokat kapsz a sikereses élet legfontosabb témáihoz:
Bátorság, megvalósítóerő, belső harcos • Célok, motiváció, értékrend • Önbizalom, magabiztosság, bizalom • Pénz, siker, hivatás • Elengedés, elfogadás, önelfogadás • Szabadság, függetlenség, tudatosság • Öröm, játék, spontaneitás – a Belső Gyermek gyógyítása

A párkapcsolati enneagram tanfolyamon való részvétel előfeltétele az Enneagram alaptanfolyam elvégzése vagy az enneagram rendszerének alapfokú ismerete!

A NAPFÉNYES GYÓGYKÖZPONTBAN!
Ízelítő a témákból:
A természetes táplálkozás alapjai, méregtelenítő módszerek • A légzés hatalma – légzőgyakorlatok és hatásaik • Gerincpanaszok megelőzése és gyógyítása • Pszichoszomatika és stresszoldás – a betegségek lelki háttere • Vizuális diagnosztika – a betegségek jelei testünkön

Az Enneagram II. tanfolyamon való részvétel előfeltétele az Enneagram alaptanfolyam elvégzése vagy az enneagram rendszerének alapfokú ismerete!

Önismereti tanfolyamok

Művészet, kreativitás

2019. január 26-27. (Szo-V), 9-16h

2019. február 12-től, 18-20h
– 5 alkalom kedd esténként

VIDEÓ!
2019. január 26-27. (Szo-V), 9-16h

ÚJ VIDEÓ!
2019. január 12-13. (Szo-V), 9-16h
Teljesen kezdők számára is ajánlott.

BETELT! 2019. január 10-től, 18-20h
– 5 alkalom csütörtökönként

2019. január 3. (Cs), 18-21h
BETELT! 2019. január 17. (Cs), 18-21h
2019. január 31. (Cs), 18-21h
2019. február 14. (Cs), 18-21h
2019. február 28. (Cs), 18-21h

ÚJ TANFOLYAM!
Ez a kurzus arról szól, hogyan lesz a művészeted még inkább olyan, ami téged fejez ki, ami igazán Te vagy azáltal, hogy minél inkább elszakadsz a másolástól és a saját belső kifejező erődet kezded el belevinni az alkotás folyamatába.


Teljesen kezdők számára is ajánlott.

Teljesen kezdők számára is ajánlott.

Üvegfestészet és Szakrális Geometria workshop


Önismereti tanfolyamok

Spiritualitás

ÉVENTE CSAK EGYSZER INDÍTJUK!
2019. február 6-tól, 18-20h
– 8 alkalom szerda esténként
Ízelítő a témákból:
Az ember és a világ szellemi felépítése • tudatszintek • planetáris inkarnációk, a Föld létének szellemi háttere • karma és reinkarnáció • angyalok és ellenerők • a köztes lét eseményei • szellemi praxis • beavatás és megvilágosodás

ÉVENTE CSAK EGYSZER INDÍTJUK!
Ízelítő a témákból:
A csakrák működése és sajátosságaik • csakrakapcsolatok • a hozzájuk kapcsolódó életterületek, betegségek • az egyes csakrákhoz tartozó pozitív és negatív elementálok • a harmonikus és diszharmonikus működésről • a csakrák tisztítása és erősítése

ÉVENTE CSAK EGYSZER INDÍTJUK!
Ízelítő a témákból:
A földfejlődés és emberiségfejlődés kiemelkedő eseményei Krisztustól napjainkig • Michael-impulzus • az 52 szellemi alapelv • a közteslét eseményei • a Szent Grál titkai • egészség, betegség, gyógyulás • damaszkuszi élmény

A szellemtudományi haladó tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik már elvégezték Az ember és a létezés titkai – bevezetés a szellemtudományba alaptanfolyamot, illetve azoknak, akik már rendelkeznek az alapvető szellemtudományos ismeretekkel.

Manifesztum 117. szám – 2018. november-december

  • Magyar királyok és uralkodók – 10. rész: V. István, IV. (Kun) László, III. András
  • Majommá tett emberiség – avagy az evolúcióelmélet kritikája, 2. rész
  • A békés harcos útja – interjú Dan Millmannel
  • Túllátni önmagunkon – könyvajánló
  • Az újjászületés rejtélye
  • Karácsony misztériuma a szellemtudomány fényében
  • Cél-tudat
  • A gőg mint a szeretet akadálya…
  • A pentagram titkai – Aranymetszés térben és időben (Szakrális geometria)
  • Mese

Bővebben…

Kiadványaink

Egészséges életmód alapjai Manifesztum
 

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig naprakész információt kapjon
előadásainkról, kiadványainkról, induló tanfolyamainkról!

Email értesítő feliratkozás
Napfényes Élet Alapítvány (főmenü)

Napfényes Élet Alapítvány