A levegő és a légzés

Hétköznapi értelemben a légzés fogalmát a levegővel kapcsolják össze. Szellemi szemspontból azonban légzésnek számít minden olyan ciklikus változás, ahol önmagába visszatérő ritmussal van dolgunk. Ezért a légzést több szinten kell megközelítenünk.

Szellemi vonatkozások

Szellemi szempontból a légnemű halmazállapot megszületésének megfigyeléséhez bolygónk Nap-inkarnációjához kell visszatekintenünk. Ekkor a Szaturnusz állapot történéseiből adódóan létezett az idő és a hő, és ezekhez megjelent a levegő és a fény is. A mai levegő, mint külső, illuzórikus, fizikai észlelet mögött az akkori eseményeket kell látnunk, mint valós szellemi-lelki hátteret. A szellemi látó azt tapasztalja ekkor, hogy az akarat szellemeinek a kerubok felé való áldozatát elragadtatással szemlélik a bölcsesség szellemei. Ez arra indítja őket, hogy egyfajta kegyelemszerű odaadással önmagukat kiárasszák a mindenségbe. Ebből az ajándékozó tettből születnek meg az arkangyalok, akik később visszasugározzák a bölcsesség szellemeinek adományát. Az ajándékozásból születik minden, ami gáznemű, a visszatükröződésből pedig a fény. Ma a levegőt úgy kell tekintenünk, mint a bölcsességszellemek ajándékozó erényének megnyilatkozását. A fény mögött pedig az arkangyalok lényei rejlenek.

Ma a magasabb szintű lények nem képesek testetölteni a Földön, de a földnél finomabb elemeket tekinthetjük úgy, mint az ő megjelenési formáikat; a levegőt például az arkangyalok testeként. Ennek tudatosítása a légzés során segíti munkájukat étertestünkben.

Érdekes tény, hogy az egykori jógik által a levegőből felvett prana ma a fényben van, ezért érdemes a légzőgyakorlatokat fénymeditációval összekötni.

Fontos tudni azt is, hasonló történések között többnyire hasonló szellemi folyamatok játszódnak le. Éppen ezért bármilyen légzés, ritmus megváltoztatása hatással van a többi ritmikus folyamatra is. A tüdőcsúcs a gondolattal, a szellemmel áll összefüggésben. A középső rész az érzelmekkel, a lélekkel, az alsó rész pedig az anyagisággal, az akarattal és a fizikai testtel. Másrészt a légzés egésze egyben maga az élet is. Legszellemibb vetülete, a szent lélekzet (a szerkesztő megjegyzése: véleményünk szerint a „lélekzet” szó régies helyesírás szerinti alakja hívebben fejezi ki a lélekkel összefüggő mivoltát, ezért ezt alkalmazzuk) pedig maga a Szentszellem.

A szellemi kutatás szerint az éteri test az, ami az ételből épül fel, a fizikai test viszont a légzésből és az érzékelésből építkezik. A légzés a testnek fontosabb, mint a táplálék: táplálék nélkül hatvan-hetven napig, de levegő nélkül csak néhány percig bírjuk, illetve három rész levegő + egy rész gyümölcs elegendő erőt biztosít az élethez. A fenti kétféle tápláléknak inkább a minősége, mint a mennyisége a fontos.

Lelki vonatkozások

A fizikai test légzőszerve, a tüdő, Raffael arkangyallal, így a Merkúr princípiummal, a szív Michael archéval, a Nap princípiummal áll kapcsolatban. A szív a szeretet, a tüdő a kommunikáció, a befogadás, a szabadság szerve. A légzéssel befogadjuk a levegőt, az életet, és halált lélekzünk ki. A szeretet révén adunk valamit. A két szerv és állapotuk fontos híradással szolgálnak a megfelelő lelki vonatkozásokról is: mit nem tudok befogadni, félek a szabadságtól stb.

A halálos lélekzet, a dohányzás, a szeresd felebarátodat, mint tenmagadat elvét sérti, mivel az ember közben sem a maga egészségét, sem a másik szabadságát nem tartja tiszteletben.

A levegő fejlesztő hatású, mert azáltal, hogy tudatosságunkat kiterjesztjük a légzés folyamatára, egyben megkezdődik minden nem-tudatos területünk feltárása is. Azáltal, hogy egyre inkább úrrá leszünk lélekzetünk felett, lelkünket is uralni kezdjük, összhangba hozzuk, és a szellem fénye egyre akadálytalanabbul áradhat belé.

Fontos tudomást szerezni Mani alaptanításáról, a morális légzésről is, amiről a Manifesztum ötödik számában olvashatunk.

Testi vonatkozások

A tüdő felépítése egy az orrüregben gyökerező, lefelé fordított fához hasonlít. A hörgőcskék végein, a leveleknek megfelelő körülbelül egymilliárd tüdőhólyagocska összfelülete közel teniszpályányi, 150 m2. Ez a csodálatos rendszer felelős azért, hogy a szív által belépumpált vért megtisztítsa. Micsoda vétek a számára teljesen szokatlan mérgekkel való feltöltése, a dohányzás, a szmog és korom belélegzése. Egy dohányzó tüdeje például feketén márványozottá válik pár évtized alatt. A tiszta levegő az egyetlen, és igen erőteljes táplálék, amit befogadhat. A levegő táplál, mert méregtelenítő hatása folytán megtisztítja a vért, és a tiszta tápanyagok eljuthatnak a sejtekhez. És megszabadítja az idegeket is a savak elnyomó erejétől. Ugyanakkor az élet négy alapelemét: az oxigént, nitrogént, hidrogént és szenet is bejuttatja a testbe. Az ember egy tiszta levegőjű hegyi túrától ténylegesen jóllakik.A levegő gyógyít, mert a szervezet a vér segítségével, ha nem szennyezzük tovább, felold minden méreganyag-lerakódást, ennek nagyrészétől pedig megszabadulhatunk a légzés útján. A helyes légzés újjáéleszti az idegközpontokat, és az irányítás újra az ember kezébe kerülhet. Segít az emésztésben is, a tápanyagok elégetésében, és a salak eltávolításában. Oxigénje minden betegségre gyógyír.

A helyes légzésfeltételei

1. Szabad légutak

Hurutosodást (hideg/forró ételek, tejtermékek, tojás és más állati fehérjék, túltáplálkozás), meghűlést kerülni kell. Nagy segítséget jelent a hagyma, az eukaliptuszolajos inhalálás, illetve pár csepp az orrba, a szájpadlásra, az orrüreg tisztítása langyos vízzel. A mértékletes táplálkozás, rendszeres széklet, és az immunrendszer-erősítő gyógynövények, a szervezet szoktatása a hideghez.

A mellkas tágíthatóságnak tíz centiméternek kell lennie, merevsége a sok szervetlen só okozta meszesedésnek köszönhető. Ez esetben a rendszeres nyújtózás, reggeli bemozgatás, oldalra hajlás, kaszáló mozgás a karokkal, belégzésre karemelés mellkas kiemeléssel – kilégzésre előregörnyedés a karokat leeresztve, és egyéb testgyakorlatok segíthetnek a helyes életmód és böjt mellett. Különösen jó hatású a kompressziós légzés.

Fontos a laza ruha, és a bőrlégzés miatt a bőr tisztítása is. A bőrlégzés a légzésnek csak egy százaléka, akadályozása azonban súlyos elváltozásokhoz vezethet. Ekkor a megfelelő ruházkodás mellett a növényi szappanok, a napfürdő és a bél tisztítása segítenek.

Éjszaka előnyös a háton fekvés, hason nyomódnak a hasi szervek, oldalt satnyulásnak indul az egyik tüdőszárny.

2. Helyes légzéstechnika

Ellazult állapotban, lassan, egyenletesen, mélyen (teljes légzés), tudatosan lélekezzünk, mégpedig orron át. Ez a levegőt felmelegíti, megtisztítja a szennyeződésektől (a hetven százalékát). Fontos a helyes tartás, az egyenes gerinc.

A légzésszünet a belégzés után lehetővé teszi, hogy a vér mind több oxigént vegyen fel, a kilégzés után pedig pihenőt biztosít a légzőszerveknek, és lehetővé teszi, hogy a kilélekzett levegő eloszoljon a térben, és ne ugyanazt szívjuk vissza. Helyes légzés esetén a szívverés és a légzés ritmusának aránya négy az egyhez, egy ki- és belégzés tizenöt másodpercig tart.

3. Tiszta levegő

Gandhi szerint a tisztátalan levegőt jobban kéne kerülni, mint a koszos vizet vagy ételt. Összehasonlítás végett: a magashegyi levegő portartalma kétszázezer/liter; lakóház ötödik emeletén százmillió/liter; felnőttek fejmagasságában egymilliárd/liter, gyermekek fejmagasságában százmilliárd/liter. A kórokozókat tekintve a hajnali levegőben egy esik egy literre, de egy zárt, zsúfolt helyiségben tíz-húszezer/liter is lehet.

A tiszta levegő végett fontos a rendszeres szellőztetés, de ne huzatban légzőgyakorlatozzunk. Szokjunk hozzá a nyitott ablakhoz, és fokozatosan érjük el, hogy nyitott ablaknál aludhassunk.

A légzőgyakorlatok

A légzés segít a természetes életmódra való átállásban, abban, hogy természetszerűleg csak azt szeressük, amire szükségünk van. Bár ereje sokkal kevésbé érvényesül egy húsevő, zaklatott, istentelen életmód mellett, az is hasznos, ha egy ideges ember néha megáll, és pár mély lélegzetet vesz. Igazi hatalmát azonban a természetes, növényi erdetű, rendszeres böjttel, testi, lelki és szellemi iskolázással csiszolt életben mutatja meg.

Sem testi, sem energetikai, sem egyéb szempontból nem jó, ha hirtelen kezdünk a gyakorlatokhoz. Fokozatosan szoktassuk magunkat a helyes légzéshez. Kezdetben elegendő a légzés megfigyelése, majd a napi többszöri pár perces gyakorlás. Végül elegendő a tizenöt-húszperces gyakorlás, melyet a nap során egy-két óránként méregtelenítés és a tüdő átlégzése támogat.

Számos légzésgyakorlat létezik, szinte a test és lélek minden bajára, a legfontosabbakat közöljük itt, melyeknek a legösszetettebb és legeredményesebb a hatása.
Étkezés után két-három óráig ne gyakoroljunk, és az sem jó, ha a légzések után közvetlenül eszünk. Gyakorlataink során pedig teljes tudatossággal szentelődjünk a légzésnek.

Testi vonatkozások

A testben háromféle légzés zajlik: a tüdős légzés a testtel, a vérkeringés ritmusa az érzelmekkel, a lélekkel, és a gerincvelői folyadék áramlása, mely a gondolatokkal, szellemmel függ össze.

A teljes jógilégzés abból áll, hogy tüdőnk hasi, mellkasi és tüdőcsúcsi részével egyaránt lélekzünk, mégpedig fokozatosan, hullámmozgásszerűen, alulról töltekezve, és kilégzéskor is alulról kezdve az ürítést. Hatásai: fejleszti a légzőizmokat, javítja a gázcserét és a szervek vérellátását, a tüdő minden részét kiszellőzteti, segíti a szívet, a kis és nagy vérkört, az emésztést, és immunerősítő.

A kompressziós légzés a vitálkapacitást növeli. Lényege, hogy állva, egyenes törzzsel gyorsan előre hajolunk és mélyen belélekzünk, felegyenesedve kilélekzünk. Napi nyolcszor nyolc ismétlés két-három hét alatt húsz-harminc százalékos javulást hoz, főleg a tüdőcsúcsokban.

A méregtelenítés egyik fő gyakorlata a rövid belégzést követő elnyújtott (száznyolc másodperc) kilégzés. Egyszer-kétszer elegendő elvégezni, eltávolítja a mérgező savakat. Ennek párja az átlégzés, melynek során rövid, erőteljes ki- és belégzést végzünk, vagy erőteljesen, mélyen lélekzünk, oxigénnel mosva át testünket. Gyakorlatsorunkat érdemes ez utóbbival kezdeni.
Megdöbbentő gyógyító erővel bír a napfürdővel egybekötött légfürdő. Legjobb, ha a teljes testfelületet tesszük ki a friss, napsugaras levegőnek, és közben légzés- és mozgásgyakorlatokat végzünk. Fokozatosan szoktassunk hozzá magunkat, legfeljebb egy óráig tartson. Tizenegy és tizenhat óra között ne végezzük. Nagyon jó hatású az emésztésre, az idegekre, a mirigyekre, a szívre, a tüdőre, a bőrre.

Lelki vonatkozások

Fontos tény, hogy lelkiállapotunk kihat légzésünkre, s ugyanígy a lélekzés a lélekre, például stresszoldó hatású. Nyugodt légzés = nyugodt lélek. A hétköznapi légzés tudattalanul zajlik, és a simaizmok végzik, de a gyakorlat során tudatosan lélegzünk, és ez a vázizmokat veszi igénybe. Ez segíti a lélek tudatosítását.

Az integrális vagy ütemes légzés belégzésből, benntartásból (torlasztás), kilégzésből és kinntartásból (rekesztés) áll. Erősíti az akaratot, segít, hogy gyógyulni akarjunk. Bár ez a ritmusszabályozás elsajátítása testileg és szellemileg is fontos, lelki téren önismerethez, önuralomhoz vezet, segít a szív feletti uralom megszerzésében. Lényege, hogy adott ütem szerint lélekzünk. Például: (1:0,5:1:0,5), (1:1:1:1), (1:1:2:1), (1:4:2:3) stb., ahol egy egység önmagunkhoz mérten körülbelül nyolc másodperc.

A gyakorló embernek fontos tudni, lelki szempontból a tüdő-meridián jelentőségéről is, melynek problémája esetén szórakozottság, hamis büszkeség, intolerancia, megvetés, előítélet jelenik meg az emberben.

Lelki hatását tekintve (bár számos más eredménye is van) legjelentősebb a váltott orrlyukú légzés. Menete: belégzés bal, kilégzés jobb, majd be jobb, ki bal orrlyukon. Kiegyensúlyozza az akarat-, érzelem- és gondolatvilágot, békét teremt, az aurát a gerinchez képest középre igazítja, összehangolja az agyféltekéket. Másik változata: bal orrlyukon be, jobbon ki, többször egymás után. Ez a Hold-légzés. Párja a Nap-légzés, éppen az elöbbi fordítottja. A Hold-változat a befogadókészséget javítja, az érzelmekkel áll kapcsolatban, nőies jellegű. A Nap a férfias, az akaratot erősíti, az aktivitást fokozza.

Az ima-légzés egy kilégzésre mondott imát jelent, de ugyanígy mondhatunk mantrákat is az egyes légzésfázisokban. Az éneklés maga is az egyik legjobb légzőgyakorlat. Mindegyikük átrezegteti a testet, a tiszta beszéd folytán az éteri testre is hatnak, illetve a megfelelő hangulat és szellemiség esetén az asztráltestet is tisztítják.
A csakra-légzés során elképzeljük, hogy elöl a csakrán át megfelelő színű fényt lélekzünk be, hátul pedig a felesleg távozik.

Szellemi vonatkozások

A belégzés az ébrenléttel, a születés és halál közti élettel, a föld elemmel áll kapcsolatban. A torlasztás viszont az elalvással, a meghalással, és a víz elemmel. Gyakorlása a kis küszöb őrével való tudatos találkozást segíti elő. A kilégzés az elalvás és ébredés közti időszakkal, a köztes léttel, a levegő elemmel függ össze. A rekesztés az ébredéssel, a születéssel, a tűz elemmel, és a nagy küszöb őrével, Krisztus lényével mutat kapcsolatot.

Mély légzés = mély gondolat.

A légzésvisszatartás három-négyszeri alkalmazása megszünteti a koponya feszültségét, és helyreállítja a gerincvelői folyadék áramlását.

Az individuális légzés során hét másodperc a be- és kilégzés is. Ez az egyéni légzés, melynek a szellemre való ráhangolódáshoz fel kell váltania a hétköznapi, anyai légzést, melyet a magzat a fogantatás pillanatától követ. Segít szellemi feladatunk teljesítésében is.

A légzés figyelése az egyik legfontosabb éberséggyakorlat. Első látásra nagyon egyszerűnek tűnhet, pedig olyan mélységek rejlenek benne, amelyek megtapasztalása a legmagasabb szintre vihet el, például Buddha is ennek segítségével érte el a megvilágosodást.

Szerv Tüdő Szív
Szellemi lénye Raffael arkangyal Michael arché
Bolygója Merkúr Nap
Alapprincípiuma Szabadság Szeretet

 

Kőhegyi Attila

Megjelent a Manifesztum 9. számában.

A szerző

Napfényes Élet Alapítvány

Napfényes Élet Alapítvány

Alapítványunk non-profit alapon, közhasznú tevékenységet folytat. Célunk az emberek testi lelki- szellemi harmóniájának elősegítése. Ennek érdekében előadásokat, táborokat és tanfolyamokat szervezünk (pl.: Természetes életmód alapjai, Szellemtudomány alapjai és haladó tanfolyam). Váradi Tibor (vallásbölcsész, természetgyógyász) előadásait minden héten több száz ember látogatja, ezekről felvételeket készítünk, és közreadjuk azokat audio kazettákon, DVD-n és CD-n.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag stb.) bármilyen formában történő reprodukálása, terjesztése és értékesítése. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.
Bővebben a szerzői jogokról >>

Tetszett? Oszd meg másokkal is!

Kapcsolódó cikkek