Ezen írásban egy sokat vitatott, egyesek által áltudománynak, fikciónak bélyegzett témáról lesz szó. Ez pedig a földsugárzás, de nyugodtan kibővíthetjük ezt a témakört, mivel minden fizikai tárgyat körülvesz egy energiamező, ami többé-kevésbé érzékelhető az ember számára. Ennek létét a materialista tudomány a legutóbbi időkig tagadta, pedig a Kirlian-fotók ékesen bizonyítják, hogy létezik. És mivel létezik, ennek mérése is lehetséges. A radiesztézia foglalkozik ezzel, a népnyelv e tudomány művelőit mint „varázsvesszős embert” említik. Képességeik folytán ők azok, akik egy adott ember, tárgy, helyiség vagy akár tájegység energetikai rendszerét képesek felmérni, vagy speciális esetben korrigálni azt. Hiba lenne azt hinnünk, hogy ez a képesség csak kevesek kiváltsága. Kellő felkészítéssel, gyakorlással, tanulással bárki kifejlesztheti e szunnyadó tehetségét. Persze ezen a helyen nem térhetünk ki részletesen a képzéssel járó életmódbeli, morális és szellemi követelményekre, de egyéb helyeken ennek bárki utánanézhet. Az egységes alapelveken túl, az egyéni fejlődés irányvonala nagyon meghatározza az érzékelés módját. A legtöbb radiesztéta a kezével érzékeli ezeket a mezőket, de sokan például az egész testfelületüket használják, és vannak akik egyszerűen látják… Nem érdemes azon vitatkozni, hogy melyik érzékelési metódus a „legjobb”, mivel mindenki a saját fegyverével a legerősebb. Egy tisztánérző ember sokszor biztosabb információkat képes begyűjteni, mint egy kezdő, magában nem bízó, látó ember. Mindenkinek érdemes próbálkoznia azzal, hogy saját energetikai rendszerét, házát, társait, ilyen módon is felméri, hiszen az érzékelésnek ez a másik tartománya érdekes információkkal szolgál. Persze ismét csak hiba lenne kellő gyakorlat nélkül, bármiféle messzemenő következtetést levonni az általunk tapasztaltakból.

Általánosságban elmondható, hogy minden fizikai síkon létező jelenség valamilyenfajta energetikai képpel, sugárzással bír. Ezt, finomságától függően, érzékelhetjük is. Ezek lehetnek ránk negatív vagy pozitív hatással is. Egy élő szervezet mindig intenzívebb és bonyolultabb energetikával rendelkezik, mint egy élettelen tárgy. Ez igaz oly módon is, hogy a természetes anyagból készült tárgyaknak „jobb” kisugárzása van, mint a műanyagoknak. Szellemtudományi szempontból vizsgálódva, azt láthatjuk, hogy ezek az energiák éteri anyagból vannak, és éteri szintű látással már érzékelhetőek. A földsugárzásokat és erővonalakat egyfajta idegrendszerként is felfoghatjuk, ami behálózza és energiával látja el a Földet. Szerepük hasonló az emberi meridiánokéhoz. Ahol blokk keletkezik (az ember „áldásos” tevékenysége által) ezekben az erővonalakban, ott a Föld „megbetegszik”. Elhalnak a növények, elvándorolnak az állatok, meghal a természet. Szerencsére ezen hivatott segíteni a Marko Pogaãnik által kifejlesztett földgyógyítási módszer, a litopunktúra. Ennek segítségével képes az ember az általa okozott természeti károk hatásait kijavítani, és újra élővé tenni a tájat.

Ezeket az energetikai képeket (földsugárzás, tárgyak, emberek kisugázása) két nagy csoportra szokták osztani: befolyásolható és befolyásolhatatlan sugárzások. Sajnos e két csoport csak elméletben létezik, bár az osztályozás a gyakorlatban jól használható. Erre majd a későbbiekben térünk ki.

Tárgyak, emberek aurája

Mint ahogy feljebb említettük, minden tárgynak és embernek van egy energetikai lenyomata. Ez a lenyomat áll kölcsönhatásban a világgal és minősége, intenzitása szerint hat rá. A tárgyak általános sugárzási képességére külön nem térünk ki, hiszen ezt a feng shui kimerítően tárgyalja. Röviden azonban elmondható, hogy a tárgyak anyaguk, alakjuk, szinük szerint erősen hatnak a külvilágra, és ezen hatások az ember szándéka szerint a kívánt irányban formálhatóak. Nagy felelősség ez, és nagy tudatosságot kíván meg azoktól akik ezt használni kívánják!
Az ember aurájáról már sok szó esett különböző helyeken, itt inkább a befolyásolhatóság szempontjából vizsgáljuk meg a kérdést. Alapállapotban – mint minden energetikai rendszer – egyensúlyban van, és egy egészet alkot. Ha ez az egyensúly valamely belső vagy külső hatás eredményeképpen felborul, annak fizikai szinten betegség a jele. Ekkor lép be a befolyásolhatóság kérdése, hiszen minden, bioenergetikával foglalkozó gyógyító valamiképpen alakít a mi energetikai rendszerünkön. Szerencsés esetben ennek a vége a teljes gyógyulás lesz, más esetekben a nem kellő időben, erővel és tisztasággal történő beavatkozás ront a helyzeten. Mindenkinek el kell jutnia arra a tudatossági szintre, ahol már ő maga dönti el, hogy a kapott energia mennyire felel meg neki. Amennyiben nem, akkor képesnek kell lenni arra, hogy egy pillanat alatt lezárja teljes energetikai rendszerét, megakadályozván a nem kívánt (bár sokszor jószándékkal adott) energetikai kezelést. Képletesen szólva el kell jutni oda, mintha csak a szemünket csuknánk be, nehogy belerepüljön egy légy…


Befolyásolható földsugárzások


Hartmann-háló

Ez a legismertebb energetikai hálózat az emberek körében, és ennek megfelelően minden bajunkért többnyire őt tesszük felelőssé… Fizikai szinten a Föld magmájának kisugárzása okozza. Alapállapotban négyzetrácsos elrendezésű, de a zárt helyiségekben mindig igazodik a falakhoz. Egy Hartmann-sáv körülbelül 30 cm széles, és így a csomópontok egy 30 x 30-as négyzetet adnak ki. Oldalnézetben a felszínre mindig merőleges irányt vesznek fel, néha azonban bizonyos események hatására elferdülhetnek. Ilyen események a páratlan számú bolygóegyüttállások (amelyben a Föld is részt vesz). Ekkor dőlésszögük jelentősen megváltozik, és előfordulhat, hogy egy álló helyzetben lévő emberen több vonal is áthalad. Mérésénél érdekes segítség lehet, hogy amikor egy ember áthalad egy Hartmann-sugáron, akkor hangjának magassága megváltozik. Egészségügyi szempontból a legkárosabb hatással a kereszteződések rendelkeznek. Ha huzamosabb ideig egy ilyen kereszteződésben tartózkodunk, akkor komoly testi elváltozások alakulhatnak ki. Fontos tudni, hogy az élő fák magukhoz vonzzák ezt a fajta földsugárzást, és ennek megfelelően minden odúlakó állat jól jelzi a tartozkodási helyével, hogy hol van Hartmann-háló. Érdekesség, hogy a templomi harangszó ideje alatt, a Hartmann-hálók mintegy kiszorulnak az adott területről.

Hartmann-sugárzás okozta betegségek
  Sáv Kereszteződés
Fej Ágybavizelés, dyslexia Ciszta, epilepszia
Nyak Meszesedés, torokgyulladás Pajzsmirigybetegségek
Mell Tüdőgyulladás, szívritmuszavar Szívinfarktus
Has Gyomorpanaszok, allergiák Cukorbetegség
Medence Menstruációs zavarok, gyulladások Mióma, meddőség
Láb Ízületi panaszok Bénulások

Curry-háló

Elrendezése szintén négyzethálós, azonban mérete már 3,5 x 3,5 méter. Tájolását megvizsgálva láthatjuk, hogy az északi iránnyal negyvenöt fokot zár be. Sok esetben gyulladásokat, ízületi problémákat, szemromlást, jóindulatú daganatot okoz. A Hartmann-hálóval nincsenek egymásra hatással.

Vízérsugárzás

A sugárzások e fajtáját a Föld mélyében meghúzódó vízerek, medencék okozzák. A sugárzások közvetlenül nem belőlük erednek, hanem a többi sugárzásfajtát erősítik fel, aszerint, hogy a víz milyen irányban, mekkora sebességgel áramlik. Az ember szervezetében ezek a felerősített sugárzások rosszindulatú daganatokat, sokizületi gyulladást (sclerosis multiplex) okozhatnak.

Fontos tudnunk, hogy ezeket a földsugárzásfajtákat aránylag könnyedén, tudatunk erejével, vagy bizonyos anyagokkal eltéríthetjük. Sok könyvben találunk rá utalásokat, hogy ily módon megszabadulhatunk az általuk okozott káros hatásoktól. Azonban tudnunk kell, hogy ezek a módszerek csak időleges és átmeneti eredményekkel szolgálnak. Az emberekben meghúzodó problémákat nem oldják meg. Fel kell ismernünk, hogy ezek a rendszerek intelligens módon működnek. Felerősítik bennünk a diszharmóniát, és betegségeket okoznak, ezáltal mutatva rá azokra a területekre, ahol változtatnunk kellene. Sok esetben hiába húzza arrébb a beteg ember az ágyát, egy idő után a sugárzások utána vándorolnak, pontosabban a beteg vonza be őket újra. Tehát a kulcs nem ezeknek az erővonalaknak az önkényes ide-oda tologatásában rejlik, hanem a mély önismeretben és önreflexióban. Az egészséges embernek nem árt meg semmilyen erő, hiszen energetikai rendszere kikezdhetetlen. Ezt kell szem előtt tartania minden olyan betegnek, aki azt hiszi, hogy a földsugárzásoktól szenved.

Vízérsugárzás okozta betegségek
  Sáv Kereszteződés
Fej Fejfájás, szürkehályog Agydaganat
Nyak Pajzsmirigy-alulműködés Pajzsmirigy-túlműködés, gégerák
Mell Asztma Tüdőrák
Has Májproblémák, vesekő Gyomorfekély, gyomorrák
Medence Alhasi fájdalmak Méhrák, dülmirigyrák
Láb Láb Lábfájdalmak, zsibbadás Visszér

 

Befolyásolhatatlan földsugárzások


Sárkányáramok vagy Ley-vonalak

Ezeket a vonalakat nevezik a Föld idegáramának. Szélességük másfél méter, és nyílegyenesen haladnak sokszor több ezer kilométeren át. Érdekességük, hogy sosem mozdulnak el a helyükről, azonban bizonyos hatásokra felgerjedhetnek. Kereszteződéseikben létesültek templomok és különböző szent helyek.

Szent György-vonalak

Ezek a vonalak olyanok a Földön, mint az akupunktúrás vonalak az emberi testen. Szélességük 2,5 méter és mindig két Ley-vonal kíséri őket párhuzamosan. Ezen vonalak kereszteződésében már jelentős erők működnek. Ezeken a helyeken építették fel a katedrálisokat, úgy, hogy maga a kereszteződés pont az oltár elé essen. A szertartást végző pap ide állt be, és mint egy dimenziókapun áradtak át a szellemi erők. Számos esetben figyeltek itt meg spontán gyógyulásokat, ezért az ide zarándokló emberek hite is jelentős erőket halmozott fel.

Mária-vonalak

Ezekről a vonalakról az ezoterikus irodalomban kevés szó esik. Mivel kultúrkorszakonként változtatják a helyüket, ezért nehéz naprakész információval szolgálni hollétükről. Megtalálni pedig csak a magas szintű látók, beavatottak képesek. Általában két Szent György kereszteződést kötnek össze. A magasabb hierarchiák ezen pontokon képesek beáradni a fizikai világba, így ezek is dimenziókapukként működnek. A Mária-kereszteződéseken áthaladva jelentős karmaoldáson mehetünk keresztül, feltéve, ha túléljük az átlépést. Ezeken a helyeken igen gyakoriak a Mária-jelenések.

Ezen vonalak és csomópontok roppant energiákat hordoznak magukban, ezért nem csoda, ha a hétköznapi, halandó embernek fogalma sincsen hollétükről. Persze ez így helyes, hiszen kellő erkölcsi tartás nélkül mindenki a saját kicsinyes céljaira használná ezeket a pontokat. Minden tanítvány életében elérkezik az a pillanat, amikor tudomást szerez e helyek hollétéről, és felhasználhatja őket fejlődése érdekében.

Összeségében elmondható, hogy a földsugárzások minden fajtája képes az ember segítségére lenni, a megfelelő lelki-erkölcsi hozzáállás esetén. Ilyenkor jelentős segítő erők birtokába jut a szellemi tanítvány, amik persze csak mibenlétüknek a kiismerésén alapul. A problémák mindig ott kezdődnek, ha az ember elfelejtkezik a természettel kötött szövetségéről, és alázat nélkül közelíti meg ezen jelenségeket. Ilyenkor a visszahatás sokszor látszólag az ember kárára válik (betegségek, balesetek stb.), de hosszú távon segít, hogy jobban megértsük a világot és saját magunkat.

Csehi István

Megjelent a Manifesztum 14. számában.

A szerző

Napfényes Élet Alapítvány

Napfényes Élet Alapítvány

Alapítványunk non-profit alapon, közhasznú tevékenységet folytat. Célunk az emberek testi lelki- szellemi harmóniájának elősegítése. Ennek érdekében előadásokat, táborokat és tanfolyamokat szervezünk (pl.: Természetes életmód alapjai, Szellemtudomány alapjai és haladó tanfolyam). Váradi Tibor (vallásbölcsész, természetgyógyász) előadásait minden héten több száz ember látogatja, ezekről felvételeket készítünk, és közreadjuk azokat audio kazettákon, DVD-n és CD-n.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag stb.) bármilyen formában történő reprodukálása, terjesztése és értékesítése. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.
Bővebben a szerzői jogokról >>

Tetszett? Oszd meg másokkal is!

Kapcsolódó cikkek