Babadzsi

Amióta az emberi szellemek segítségre szorulnak, mindig volt segítség. Van egy isteni kéz, amely lenyúl az égből, és felhúzza oda az őszinte keresőket. Isten segítői, az isteni kéz megtestesítői, időtlen idők óta élnek az emberek közelében szabadságukban és szeretetükben kiteljesedve, példát mutatva az emberi szellemek számára. Istenben megvalósult lények ők. Uralják a tér és idő törvényeit, sem a fizikai test, sem ez a bolygó nem képez számukra korlátot. Ittlétük önkéntes, nem a karma által kötött, s az illúziók játéka nem zavarja őket. Lényük valódi szabadságát, istenemberségük minőségét felfogni a mai korszak anyagba süllyedt emberének komoly hitpróbája. A létezésükről szóló történetek az anyagba mélyedt emberek számára mesének, kitalációnak tűnhetnek, pedig hogyha valami igazán valóságos, káprázattól mentes, örök és jelentőséggel bíró ami világunkban, akkor éppen az ő létezésük az. Semmi sem fontosabb hát, mint róluk elmélkedni!

Babadzsi egy avatára (isteni alászállás). E nagy vitákat kiváltó fogalom nem mást jelent, mint azt, hogy az Istenség testbe öltözik. Tágabb értelemben véve az avatára az isteni egységbe tudatosságának megtartásával visszaolvadt lény, aki leereszkedik a szellemi világokból, azért, hogy minket, embereket a karma és a káprázatok kötőerejéből kiemeljen.

Babadzsi több, mint avatára. Ezáltal arra gondolunk, hogy Babadzsi krisztusi beavatott. Egyike az elsőknek, aki beavatást kaphatott Isten fiától, Földünk történetének legfontosabb szellemiségétől. Babadzsi a Bibliából ismert vak koldus, az első Nap-karmás, aki vakságát az emberek helyett, szabad akaratából, szeretete erejével vállalta magára, és akit vakságától éppen a Krisztussal áthatott Jézus szabadított meg. Innentől kezdve Babadzsi Krisztus reprezentánsa is. Egy lény, aki mesterével egybeolvadva részesedhetett Krisztus lényének áldásában.

BabadzsiBabadzsi szabad lénye bárhol megjelenhet. Mesterének mintájára rendelkezett testének fénnyé alakításának, és romolhatatlan testben való megjelenésének a képességével. Tudta anyagiasítani és szétoszlatni a testét, sőt akár több testben is meg tudott jelenni, egyszerre több helyen is. Sok száz éves korának semmilyen jelét nem viselte. Tizenhat évesen történt megvilágosodása óta fizikai teste nem korosodott. Rendszerint egy kisebb csapattal, magas szintű szellemekből álló néhány követőjével látogat el oda, ahová akar, meg-megjelenve, finomabb síkról materializálódva, néha pedig gyalogosan közlekedve. Leggyakrabban kis csoportjával, egy banyan fa árnyékában ülve ábrázolják.

Babadzsi nem mese, nem ábránd, hanem valóságos személy. Sankara, Kabir és Lahiri Mahászaja beavató mestere, Krisztus egyik legfontosabb munkása. Bárhol és bármikor megjelenik, óriási kegyelem az embereknek. Lahiri Mahászaja úgy mondja: bárki, aki tisztelettel ejti ki Babadzsi nevét, azonnal hatalmas áldást vonz magához. Feladatai közé tartoznak India szentjeinek a támogatása, és a krisztusi tanítások átadása Keletnek. Ő indítja el a Krisztus-központú alapokon álló krija jóga irányzatát, és inspirál, útmutatásokkal lát el számos, az egész emberiség jövőjén munkálkodó szellemiséget. Nem akárki Ő! Olyan szellemi magaslat, amelynek meglátása kellően magas tudatszint nélkül nem történhet meg.

Babadzsi világát rejtély övezi, és számtalan csodás történet szól róla. Halottat támaszt fel, karmát vesz fel másoktól, teste úgy sűrűsödik fénnyé, vagy változik fénygömbből emberi alakká, mintha mindez valami fantasztikus filmben játszódna. Fontos azonban tudnunk, csak akkor és ott jelenik meg, hogyha annak megfelelő helye és ideje van, és csak akkor, hogyha a vele találkozók tudat- és rezgésszintjüknél fogva készek erre a találkozásra. Szét lehetne égni, bele lehetne zavarodni egy idő előtt megtörténő találkozásba Babadzsival.

Babadzsi sohasem jelent meg nyilvánosan. Mások csak akkor láthatják vagy ismerhetik fel, hogyha ezt ő is akarja. Romolhatatlan teste nem igényel élelmet. Mint krisztusi beavatott, állandó bensőséges összeköttetésben van mesterével. Nagy jelentőségű esemény az, hogyha egy ilyen tanító nemcsak szellemi síkról ihlet és segít, hanem itt működik a Földön, szent elhatározásában, hogy az emberiség segítségére legyen. Egyes avatárák rövid időre jöttek, mások – mint Babadzsi -, évszázadok óta földközelben vannak, és segítenek. Hogyha tényleg fontos, komoly oka vagy célja van, Babadzsi azonnal megjelenik, nyomatékosítva ezzel áldásos, reánk irányuló figyelmét. L. Mahászaja leírja, hogy kedvéért a mester a Himalája egy eldugott részén csodálatos aranypalotát anyagiasított, itt adva tanítványának beavatást a krija jógába. Innen indul hát a krija, Isten áldásából Isten álmában foganva.

Az avatáráknak nincsen szükségük álmodásra. Álmok helyett maguk szórakoztatására és mások segítségére tudatosan világokat építenek, melyben, hogyha így kell lennie, az emberi szellemek is időzhetnek, azért, hogy tanuljanak és fejlődjenek. A világok Isten álmai, próbaterületek, az emberei szellemek létezése pedig fejlődési lehetőség ezen álomban. A Babadzsi által létesített csodapalota is egy ilyen, formát öltött álom volt, uralva azt az Istenben megvalósult lényének akarata által, teljes tudatossággal, tudományos ismerettel és összpontosítással, megfelelő helyre helyezve, és rögzítve az atomokat, úgy, hogy az isteni szépség és összhang az adott térben megnyilvánuljon. Az általa létrehozott világ persze bármikor lebontható és újraírható. A tanítványok fürdőzhettek ennek a világnak a varázsnektárjában, a lebontás után pedig az anyag kötött atomjai visszaolvadtak a szellem lényegébe, ahonnan létrejöttek.BabadzsiAz érdeklődők a keleti szentek életrajzát olvasva, sokszor találnak olyan történeteket, melyek már-már a kételkedés és elbizonytalanodás irányába vezethetik őket. A hit próbára tétetik. Vannak-e csodák, létezik-e szellemi világ, igazak-e a szentekről szóló rendkívüli történetek? Igaz volt-e Krisztus Urunk feltámadása, romolhatatlan testben megjelenése, a halottak feltámasztása, a csodás gyógyítások, az előre kijelentett és ugyanúgy megtörtént események? Igazak voltak mind! Nekünk pedig, kételkedő, hitünket vesztett európaiaknak ennek fényében kell Kelet csodás életrajzait és a szellemtudomány közlendőit tanulmányoznunk.

Kelet korunkban még nem bővelkedik a Krisztus-központú szellemi irányzatokban, ezért a Babadzsi nyomdokain létrehozott, és a Paramahamsza Jógánanda által Nyugaton is elterjesztett krija jóga létezése különösen fontos. A krisztusi szellemiség finoman, a maga szelíd és megfékezhetetlen erejével mindenütt szétárad világunkban. Kelet és Nyugat előnyei a földfejlődés során fokozatosan ötvöződnek. A Babadzsi ihlette utak mind azt támogatják, hogy Kelet és Nyugat együtt, egymás tapasztalatait felhasználva létrehozza a szellemi arany középutat, feloldva az ellentéteket, egyesülve a szeretet és bölcsesség ereje által.

Fontos tudni azt, hogy a Babadzsi elnevezés Indiában meglehetősen általános név. A “baba” és a “dzsi” mindkettő egyfajta tiszteletet jelöl, sok szentet neveznek Babának a “dzsi” szócskát hozzátéve. Az e cikkben írott Babadzsit szokták még Mahámuni Babadzsi Mahárádzsának, Krija Babadzsi Nágarádzsának, Mahá jóginak, Siva Babának, Trambak Babának is nevezni, viszont az indiai nevekben való nagy kavarodás miatt ajánlatos bármilyen értesülés esetén vizsgálat alá vetni, hogy ténylegesen melyik Babadzsiról is van szó. Babadzsiról, Krisztus tanítványáról, vagy pedig egy másik Baba névvel illetett tanítóról.

Érdemes elgondolkoznunk azon, hogy Babadzsi életének legfontosabb eseményei általában krisztusi mintára zajlanak. Egyszer egy képmutató aszkétát L. Mahászaja bírálattal illet. Röviddel később meglátja Babadzsit, amint ott térdel az aszkéta lábai előtt, és megmossa őket, a mi Urunk mintájára tisztítva meg azokat. E példa egyszerre egy önzetlen és segítő tisztító rítus példázata, valamint utalás arra, hogy nem ítélhetünk meg semmit, hanem mindenkiben az Urat (a szívünkben élő Krisztust, az isteni Ént) kell meglátnunk, elvonatkoztatva az érzékek és az érzések káprázatától.

Barát Atilla

Megjelent a Manifesztum 18. számában.
2018-07-05T13:22:00+00:00

Napfényes Tanfolyamok az alapítvány szervezésében:

Önismereti tanfolyamok

Lelkiség, önismeret

2020. július 2 és 9. (CS) 18-21h
2020. augusztus 6 és 13. (CS) 18-21h
A tanfolyamot 2 változatban – hétvégi és hétköznap esti – is rendszeresen meghirdetjük.
A Sajátmese a lélek számára olyan éltető erők forrása, mint a test számára a finom és egészséges táplálék. A lélek ugyanúgy éhezi a mesét, mint a test az ételt.

A párkapcsolati enneagram tanfolyamon való részvétel előfeltétele az Enneagram alaptanfolyam elvégzése vagy az enneagram rendszerének alapfokú ismerete!

FESTŐI KÖRNYZETBEN, A PILISBEN!
Szeretettel várjuk az egészséges életmód iránt érdeklődőket és a testi-lelki megújulásra vágyókat egy szakemberek által vezetett ötnapos böjttáborba! A tábor során a közös böjtölés mellett testmozgás, művészeti foglalkozások és az egészséges életmóddal kapcsolatos előadások teszik tartalmassá a programot.

Az Enneagram haladó tanfolyamon való részvétel előfeltétele az Enneagram alaptanfolyam elvégzése vagy az enneagram rendszerének alapfokú ismerete!

Az Enneagram általi felismerések révén jobban megértheted magad, felszabadulhatsz és lehetőséget kapsz, hogy teljesebb életet élj!

Az egyes csakrákhoz tartozó erőink aktiválására, és az egyéni elakadások kezelésére a meseterápia segítségével.

Az Enneagram haladó tanfolyamon való részvétel előfeltétele az Enneagram alaptanfolyam elvégzése vagy az enneagram rendszerének alapfokú ismerete!

Önismereti tanfolyamok

Művészet, kreativitás

2020. augusztus 1-2. (Szo-V) 10-16h
Kétnapos festőtanfolyam, mely segít neked abban, hogy a kezdő lépéseket megtedd az akrilfestés birodalmában.

2020. augusztus 29-30. (Szo-V) 10-16h
Szakadj el a másolástól és fedezd fel egyéni festészeti stílusod!

1.rész: 2020. július 18-19. 10-16h • 2. rész: július 25-26. 10-16h
4 napos, 2 teljes hétvégés akvarellfestő tanfolyam kezdők számára.
1. rész: az alapok
2. rész: a technikák

2020. július 11-12. (Szo-V) 9-17h (már csak 2 hely maradt!)
Mi a titka a katedrálisok gyönyörű ablakainak? Hogyan készíts te is lélegzetelállító mintákat? Ez a különleges, Szakrális Geometria workshopunk betekintést nyújt a mandalák lenyűgöző világába.

2020. június 25. (CS) 18-21h
2020. július 9. (Cs) 18-21h
2020. július 23. (Cs) 18-21h
2020. augusztus 6. (Cs) 18-21h
2020. augusztus 27. (Cs) 18-21h

Minden festő elkezdte valahol. Ha olajjal szeretnél festeni, kezdd itt!

Hogyan rendezhetjük életünket, életterületeinket hagyományos művészi eszközökkel? Energetikai rendszerünk tisztítása, gyógyítása kreatív technikákkal, színekkel és érdekes gyakorlatokkal.

Ennek az eszköznek széles a hegye, így a húzott vonalvastagság variálható. A vonal irányával és a hegy tartási szögével szabályozható, hogy milyen vastag vonal kerül a papírra.

A hegyes toll vonalvastagsága attól függ, mekkora erővel nyomjuk rá a papírra. A hajszálvékony vonaltól a több milliméteresig terjed a szélessége. Kiválóan alkalmas folyóíráshoz és díszített betűkhöz.

Lenyűgöznek a piramisok? • Érdekelnek az ősi szimbólumok összefüggései? • Szívesen elmélyülnél érdekes szerkesztésekben? • Különleges testeket építenél? • Milyen titkokat rejt egy egyszerű forma? • Hogyan fedezhető fel a geometria titkos nyelvezete? • Mi a jelentősége egy alakzatnak?
Szimbólumokról és jelentésükről különleges megközelítésben…

A szépírás csúcsa az ecsettel írás. Nagy kézügyességet és kontrollt igényel, cserébe a legyszebb és leginkább élettel teli betűformákat adja.

Önismereti tanfolyamok

Spiritualitás

ÉVENTE CSAK EGYSZER INDÍTJUK!
Ízelítő a témákból:
A csakrák működése és sajátosságaik • csakrakapcsolatok • a hozzájuk kapcsolódó életterületek, betegségek • az egyes csakrákhoz tartozó pozitív és negatív elementálok • a harmonikus és diszharmonikus működésről • a csakrák tisztítása és erősítése

ÉVENTE CSAK EGYSZER INDÍTJUK!
Ízelítő a témákból:
A földfejlődés és emberiségfejlődés kiemelkedő eseményei Krisztustól napjainkig • Michael-impulzus • az 52 szellemi alapelv • a közteslét eseményei • a Szent Grál titkai • egészség, betegség, gyógyulás • damaszkuszi élmény

A szellemtudományi haladó tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik már elvégezték Az ember és a létezés titkai – bevezetés a szellemtudományba alaptanfolyamot, illetve azoknak, akik már rendelkeznek az alapvető szellemtudományos ismeretekkel.

ÉVENTE CSAK EGYSZER INDÍTJUK!
Ízelítő a témákból:
Az ember és a világ szellemi felépítése • tudatszintek • planetáris inkarnációk, a Föld létének szellemi háttere • karma és reinkarnáció • angyalok és ellenerők • a köztes lét eseményei • szellemi praxis • beavatás és megvilágosodás

Manifesztum 154. szám – 2020. május-június

  • Allergia – Felesleges és kimerítő hadakozás a világgal
  • Az önzéstől az önszereteten át mások szeretetéig
  • A játék nem játék! – A játék jelentőségéről
  • Pünkösd misztériuma
  • Földanya titkai – Ősi múltunk nyomában 2. rész
  • Sorsuk a családfánk tükrében
  • Miért épp a légutaink érzékenyek? – Az akadémikus orvoslás és a szellemtudomány szempontjai
  • Magyar királyok és uralkodók 18. rész – Királyok Mohács előtt és után (II. Ulászló, II. Lajos, Habsburg Ferdinánd és Szapolyai János)
  • Szívügyek 3. rész – A szív és a vér rejtélyei
  • Mesék

Bővebben…

Kiadványaink

 

Napfényes Élet Alapítvány (főmenü)

Napfényes Élet Alapítvány