Szent György

Szent György tisztelete rendkívüli módon elterjedt mind a nyugati, mind a keleti keresztény egyházban. A keleti egyházban Prokopiosszal és Theodorral együtt a nagy katonaszentek közé tartozik. Közülük is ő a “zászlótartó”, hiszen Konstantinápoly védőszentje volt. Nyugaton a lovagok, a nemesség, a parasztok, a lovak és a háziállatok védőszentje. Az úgynevezett tizennégy segítő szent egyike, akinek közbenjárását különböző betegségek esetén is kérték.

A légiónyi katonaszent legnevesebbike a legenda szerint Kis-Ázsiában született. Apja, Kappadókia hercege hősi halált halt Róma szolgálatában. Györgyöt anyja nevelte fel szerető gondoskodással. Az ifjú igen tisztelte apjának, a német nevű katonatisztnek emlékét, és követni akarta példáját. Korán és kivételes könnyedséggel fogadta magába Krisztus tanításait. Emellett lovaglásban és fegyverforgatásban is jártasságot szerzett. Járásából, mozdulataiból erő sugárzott. Szerette a kalandokat; édesanyja elengedte őt, mondván: “A tétlenség az ördög párnáját.” Mikor férfivá érett, Nikodémiába ment, hogy szolgálatát felajánlja a császárnak. A császár őszinte örömmel fogadta régi derék tisztjének fiát. Diokleciánusz császár kezdetben nagylelkűnek mutatkozott a keresztények iránt. Később azonban elrendelte az üldözésüket. György ekkor átadta kardját a császárnak, kiállt a szolgálatból, inkább a hitet választotta, levetette vitézi ruháját, és elvegyült a szegények között. A császár különböző fortélyokat eszelt ki, hogy rábírja hite megtagadására, és hogy elveszejtse, például kerékbe törette, megmérgeztette, ónnal teli kádba vettette, de sértetlenül jött ki onnan. A szenvedőnek maga Jézus jött vigasztalásul. Végül mártírhalált halt – a császár lefejeztette.

Szent György különös tekintélyre tett szert a Brit-szigeteken. Oroszlánszívű Richárd saját védőszentjének választotta, 1222-től pedig Anglia hivatalos patrónusa lett. Jelvénye (fehér alapon vörös kereszt) a Térdszalag-rendnél is megjelenik. A bizánci szomszédságnak köszönhetően korán ismertté vált hazánkban. A magyar Szent Koronán arcképe párban látható Szent Demeterrel. Róbert Károly 1326-ban alapította a Szent György lovagrendet, melyet Zsigmond Sárkányrend néven újított meg.

Szent Györgyről több legenda is fennmaradt. Közülük a legjelentősebb a sárkányölési jelenet. Sylena város közelében volt egy tó, amiben egy sárkány lakott. Azért, hogy ne bőszítsék föl, a város polgárai naponta két juhot adtak neki táplálékul. Amikor a juhok csaknem elfogytak, egy juhot és egy embert kezdtek áldozni neki. Sorshúzással döntötték el, ki legyen a sárkány martaléka. Egy alkalommal Margit, a király leánya került sorra. (Később a szűz Margitot az evangéliumi Mártával azonosították.) Margit a tó partján ült, amikor György arra lovagolt. A lány kérte, menjen el, nehogy a szörny őt is megölje. György erre így felelt: “Megmentelek Krisztus nevében.” A sárkányra támadt, és megsebesítette; a városba vitte, és ezt mondta a népnek: “Higgyetek Krisztusban, és keresztelkedjetek meg, én pedig megölöm a sárkányt!” A király népével együtt megkeresztelkedett. A sárkány a legfőbb rosszat, a pogányságot jelképezi a korai keresztények számára. A mitikus jelenettel egy pogány ország megtérését kívánták ábrázolni.

Szent György Michael arché földi helytartója. (Michael arkangyal 1879-ben emelkedett arché szintre.) A fent említett legenda is erre a kapcsolatra utal, hiszen Michael is a sárkánnyal küzdött, vagyis a sárkányban megtestesülő Ahrimánnal. Ahrimán, aki megöli az emberben az isteni gondolatokat. Michael abban segít, hogy a gondolataink ismét élővé váljanak. Innen kapta egyik nevét: “A gondolatok tüzes fejedelme”. Michael ősidők óta felelős az isteni-kozmikus gondolatok emberhez való eljuttatásáért. Megadja az emberi gondolatoknak azt az erőt, mely által a kozmosz hatalmas gondolataihoz közeledhetnek. Az ember az agyával csupán földi gondolatok észlelésére képes. Michael lehetővé teszi, hogy a gondolatok kiszabaduljanak a fej hatásköréből, és eljussanak a szívbe. Ha a gondolatok a Michael által megmutatott ösvényen megtalálják útjukat a szívbe, ott belsőleg megelevenednek, élővé és a szellem fénykardjává, Michael karddá válnak, mely képes legyőzni a kozmikus gondolatokat folytonosan megölő ahrimáni sárkányt.

A szellemtudomány az út, amit Michael ad számunkra az emberi gondolatoktól a kozmikus gondolatokig. Modern civilizációnk teljesen a sárkány által megölt halott emberi gondolatokon, kizárólag a fej tevékenységén alapul. A szellemtudománnyal viszont a kozmikus gondolatok jutnak el hozzánk. Ezeket először fejünkkel kell felfognunk, és utána a szívbe juttatnunk. Ez a fajta gondolkodás a szív-gondolkodás, amely logikán túli, önálló, eleven, aktív és teremtő. Ez jelzi számunkra a michaeli korszak kezdetét. A kozmikus-isteni, élő gondolatok a fejben meghalnak, de a szívben ismét feltámadnak.

Michael nevét kétféleképpen lehet fordítani; kérdő és kijelentő módban: (A)ki olyan, mint az Isten(!)? Michael Jehova segítőjeként beleszólhatott a forma kialakításába, ezért az emberi forma kialakítójának is nevezik. Később Krisztus segítője lett, és mivel Krisztus a Karma Ura, Michael is részt vesz a karma alakításában.Neve napját szeptember 29-én tartja, és e naptól Karácsonyig a legerősebb a hatása.

Könyörgés Szent György vértanúhoz:

“Mindenható, örök Isten, te megadtad Szent György vértanúnak, hogy mindhalálig küzdjön az igazságért. Közbenjárására segíts minket, hogy szeretettel és türelemmel viseljünk érted minden megpróbáltatást, és teljes erőnkből törekedjünk hozzád, mert egyedül te vagy számunkra az élet.
Ámen.”

Sarkadi Melinda

Megjelent a Manifesztum 2. számában.
2018-07-05T14:39:03+00:00

Napfényes Tanfolyamok az alapítvány szervezésében:

Önismereti tanfolyamok

Lelkiség, önismeret

ÚJ TANFOLYAM!
BETELT! 2019. február 23-tól havi egy alkalom
– 4 szombat, 10-17h
A 4 alkalmas tanfolyamon elméleti és gyakorlati formában is foglalkozunk a párkapcsolatokkal, többek között az alábbi területeket érintve:
Kommunikáció • Konfliktuskezelés • Párkapcsolati játszmák • Drámaháromszög • Társfüggőség, intimitáskerülés • Bizalom és szabadon hagyás • Önismereti gyakorlatok • Nyitottság és őszinteség

ÚJ VIDEÓ!
2019. február 2-3. (Szo-V), 9-17h
Az Enneagram általi felismerések révén jobban megértheted magad, felszabadulhatsz és lehetőséget kapsz, hogy teljesebb életet élj!

2019. február 18-tól, 18-21h
– 7 alkalom hétfő esténként
Az egyes csakrákhoz tartozó erőink aktiválására, és az egyéni elakadások kezelésére a meseterápia segítségével.

2019. január 19-20. (Szo-V), 10-17h
2019. március 23-24. (Szo-V), 10-17h
A tanfolyamot 2 változatban – hétvégi és hétköznap esti – is rendszeresen meghírdetjük.
A Sajátmese a lélek számára olyan éltető erők forrása, mint a test számára a finom és egészséges táplálék. A lélek ugyanúgy éhezi a mesét, mint a test az ételt.

4 alkalmas gyakorlati tanfolyam, melyben kulcsokat kapsz a sikereses élet legfontosabb témáihoz:
Bátorság, megvalósítóerő, belső harcos • Célok, motiváció, értékrend • Önbizalom, magabiztosság, bizalom • Pénz, siker, hivatás • Elengedés, elfogadás, önelfogadás • Szabadság, függetlenség, tudatosság • Öröm, játék, spontaneitás – a Belső Gyermek gyógyítása

A párkapcsolati enneagram tanfolyamon való részvétel előfeltétele az Enneagram alaptanfolyam elvégzése vagy az enneagram rendszerének alapfokú ismerete!

A NAPFÉNYES GYÓGYKÖZPONTBAN!
Ízelítő a témákból:
A természetes táplálkozás alapjai, méregtelenítő módszerek • A légzés hatalma – légzőgyakorlatok és hatásaik • Gerincpanaszok megelőzése és gyógyítása • Pszichoszomatika és stresszoldás – a betegségek lelki háttere • Vizuális diagnosztika – a betegségek jelei testünkön

Az Enneagram II. tanfolyamon való részvétel előfeltétele az Enneagram alaptanfolyam elvégzése vagy az enneagram rendszerének alapfokú ismerete!

Önismereti tanfolyamok

Művészet, kreativitás

2019. január 26-27. (Szo-V), 9-16h

2019. február 12-től, 18-20h
– 5 alkalom kedd esténként

VIDEÓ!
2019. január 26-27. (Szo-V), 9-16h

ÚJ VIDEÓ!
2019. január 12-13. (Szo-V), 9-16h
Teljesen kezdők számára is ajánlott.

BETELT! 2019. január 10-től, 18-20h
– 5 alkalom csütörtökönként

2019. január 3. (Cs), 18-21h
BETELT! 2019. január 17. (Cs), 18-21h
2019. január 31. (Cs), 18-21h
2019. február 14. (Cs), 18-21h
2019. február 28. (Cs), 18-21h

ÚJ TANFOLYAM!
Ez a kurzus arról szól, hogyan lesz a művészeted még inkább olyan, ami téged fejez ki, ami igazán Te vagy azáltal, hogy minél inkább elszakadsz a másolástól és a saját belső kifejező erődet kezded el belevinni az alkotás folyamatába.


Teljesen kezdők számára is ajánlott.

Teljesen kezdők számára is ajánlott.

Üvegfestészet és Szakrális Geometria workshop


Önismereti tanfolyamok

Spiritualitás

ÉVENTE CSAK EGYSZER INDÍTJUK!
2019. február 6-tól, 18-20h
– 8 alkalom szerda esténként
Ízelítő a témákból:
Az ember és a világ szellemi felépítése • tudatszintek • planetáris inkarnációk, a Föld létének szellemi háttere • karma és reinkarnáció • angyalok és ellenerők • a köztes lét eseményei • szellemi praxis • beavatás és megvilágosodás

ÉVENTE CSAK EGYSZER INDÍTJUK!
Ízelítő a témákból:
A csakrák működése és sajátosságaik • csakrakapcsolatok • a hozzájuk kapcsolódó életterületek, betegségek • az egyes csakrákhoz tartozó pozitív és negatív elementálok • a harmonikus és diszharmonikus működésről • a csakrák tisztítása és erősítése

ÉVENTE CSAK EGYSZER INDÍTJUK!
Ízelítő a témákból:
A földfejlődés és emberiségfejlődés kiemelkedő eseményei Krisztustól napjainkig • Michael-impulzus • az 52 szellemi alapelv • a közteslét eseményei • a Szent Grál titkai • egészség, betegség, gyógyulás • damaszkuszi élmény

A szellemtudományi haladó tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik már elvégezték Az ember és a létezés titkai – bevezetés a szellemtudományba alaptanfolyamot, illetve azoknak, akik már rendelkeznek az alapvető szellemtudományos ismeretekkel.

Manifesztum 117. szám – 2018. november-december

  • Magyar királyok és uralkodók – 10. rész: V. István, IV. (Kun) László, III. András
  • Majommá tett emberiség – avagy az evolúcióelmélet kritikája, 2. rész
  • A békés harcos útja – interjú Dan Millmannel
  • Túllátni önmagunkon – könyvajánló
  • Az újjászületés rejtélye
  • Karácsony misztériuma a szellemtudomány fényében
  • Cél-tudat
  • A gőg mint a szeretet akadálya…
  • A pentagram titkai – Aranymetszés térben és időben (Szakrális geometria)
  • Mese

Bővebben…

Kiadványaink

Egészséges életmód alapjai Manifesztum
 

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig naprakész információt kapjon
előadásainkról, kiadványainkról, induló tanfolyamainkról!

Email értesítő feliratkozás
Napfényes Élet Alapítvány (főmenü)

Napfényes Élet Alapítvány