Szent György tisztelete rendkívüli módon elterjedt mind a nyugati, mind a keleti keresztény egyházban. A keleti egyházban Prokopiosszal és Theodorral együtt a nagy katonaszentek közé tartozik. Közülük is ő a „zászlótartó”, hiszen Konstantinápoly védőszentje volt. Nyugaton a lovagok, a nemesség, a parasztok, a lovak és a háziállatok védőszentje. Az úgynevezett tizennégy segítő szent egyike, akinek közbenjárását különböző betegségek esetén is kérték.

A légiónyi katonaszent legnevesebbike a legenda szerint Kis-Ázsiában született. Apja, Kappadókia hercege hősi halált halt Róma szolgálatában. Györgyöt anyja nevelte fel szerető gondoskodással. Az ifjú igen tisztelte apjának, a német nevű katonatisztnek emlékét, és követni akarta példáját. Korán és kivételes könnyedséggel fogadta magába Krisztus tanításait. Emellett lovaglásban és fegyverforgatásban is jártasságot szerzett. Járásából, mozdulataiból erő sugárzott. Szerette a kalandokat; édesanyja elengedte őt, mondván: „A tétlenség az ördög párnáját.” Mikor férfivá érett, Nikodémiába ment, hogy szolgálatát felajánlja a császárnak. A császár őszinte örömmel fogadta régi derék tisztjének fiát. Diokleciánusz császár kezdetben nagylelkűnek mutatkozott a keresztények iránt. Később azonban elrendelte az üldözésüket. György ekkor átadta kardját a császárnak, kiállt a szolgálatból, inkább a hitet választotta, levetette vitézi ruháját, és elvegyült a szegények között. A császár különböző fortélyokat eszelt ki, hogy rábírja hite megtagadására, és hogy elveszejtse, például kerékbe törette, megmérgeztette, ónnal teli kádba vettette, de sértetlenül jött ki onnan. A szenvedőnek maga Jézus jött vigasztalásul. Végül mártírhalált halt – a császár lefejeztette.

Szent György különös tekintélyre tett szert a Brit-szigeteken. Oroszlánszívű Richárd saját védőszentjének választotta, 1222-től pedig Anglia hivatalos patrónusa lett. Jelvénye (fehér alapon vörös kereszt) a Térdszalag-rendnél is megjelenik. A bizánci szomszédságnak köszönhetően korán ismertté vált hazánkban. A magyar Szent Koronán arcképe párban látható Szent Demeterrel. Róbert Károly 1326-ban alapította a Szent György lovagrendet, melyet Zsigmond Sárkányrend néven újított meg.

Szent Györgyről több legenda is fennmaradt. Közülük a legjelentősebb a sárkányölési jelenet. Sylena város közelében volt egy tó, amiben egy sárkány lakott. Azért, hogy ne bőszítsék föl, a város polgárai naponta két juhot adtak neki táplálékul. Amikor a juhok csaknem elfogytak, egy juhot és egy embert kezdtek áldozni neki. Sorshúzással döntötték el, ki legyen a sárkány martaléka. Egy alkalommal Margit, a király leánya került sorra. (Később a szűz Margitot az evangéliumi Mártával azonosították.) Margit a tó partján ült, amikor György arra lovagolt. A lány kérte, menjen el, nehogy a szörny őt is megölje. György erre így felelt: „Megmentelek Krisztus nevében.” A sárkányra támadt, és megsebesítette; a városba vitte, és ezt mondta a népnek: „Higgyetek Krisztusban, és keresztelkedjetek meg, én pedig megölöm a sárkányt!” A király népével együtt megkeresztelkedett. A sárkány a legfőbb rosszat, a pogányságot jelképezi a korai keresztények számára. A mitikus jelenettel egy pogány ország megtérését kívánták ábrázolni.

Szent György Michael arché földi helytartója. (Michael arkangyal 1879-ben emelkedett arché szintre.) A fent említett legenda is erre a kapcsolatra utal, hiszen Michael is a sárkánnyal küzdött, vagyis a sárkányban megtestesülő Ahrimánnal. Ahrimán, aki megöli az emberben az isteni gondolatokat. Michael abban segít, hogy a gondolataink ismét élővé váljanak. Innen kapta egyik nevét: „A gondolatok tüzes fejedelme”. Michael ősidők óta felelős az isteni-kozmikus gondolatok emberhez való eljuttatásáért. Megadja az emberi gondolatoknak azt az erőt, mely által a kozmosz hatalmas gondolataihoz közeledhetnek. Az ember az agyával csupán földi gondolatok észlelésére képes. Michael lehetővé teszi, hogy a gondolatok kiszabaduljanak a fej hatásköréből, és eljussanak a szívbe. Ha a gondolatok a Michael által megmutatott ösvényen megtalálják útjukat a szívbe, ott belsőleg megelevenednek, élővé és a szellem fénykardjává, Michael karddá válnak, mely képes legyőzni a kozmikus gondolatokat folytonosan megölő ahrimáni sárkányt.

A szellemtudomány az út, amit Michael ad számunkra az emberi gondolatoktól a kozmikus gondolatokig. Modern civilizációnk teljesen a sárkány által megölt halott emberi gondolatokon, kizárólag a fej tevékenységén alapul. A szellemtudománnyal viszont a kozmikus gondolatok jutnak el hozzánk. Ezeket először fejünkkel kell felfognunk, és utána a szívbe juttatnunk. Ez a fajta gondolkodás a szív-gondolkodás, amely logikán túli, önálló, eleven, aktív és teremtő. Ez jelzi számunkra a michaeli korszak kezdetét. A kozmikus-isteni, élő gondolatok a fejben meghalnak, de a szívben ismét feltámadnak.

Michael nevét kétféleképpen lehet fordítani; kérdő és kijelentő módban: (A)ki olyan, mint az Isten(!)? Michael Jehova segítőjeként beleszólhatott a forma kialakításába, ezért az emberi forma kialakítójának is nevezik. Később Krisztus segítője lett, és mivel Krisztus a Karma Ura, Michael is részt vesz a karma alakításában.Neve napját szeptember 29-én tartja, és e naptól Karácsonyig a legerősebb a hatása.

Könyörgés Szent György vértanúhoz:

„Mindenható, örök Isten, te megadtad Szent György vértanúnak, hogy mindhalálig küzdjön az igazságért. Közbenjárására segíts minket, hogy szeretettel és türelemmel viseljünk érted minden megpróbáltatást, és teljes erőnkből törekedjünk hozzád, mert egyedül te vagy számunkra az élet.
Ámen.”

Sarkadi Melinda

Megjelent a Manifesztum 2. számában.

A szerző

Napfényes Élet Alapítvány

Napfényes Élet Alapítvány

Alapítványunk non-profit alapon, közhasznú tevékenységet folytat. Célunk az emberek testi lelki- szellemi harmóniájának elősegítése. Ennek érdekében előadásokat, táborokat és tanfolyamokat szervezünk (pl.: Természetes életmód alapjai, Szellemtudomány alapjai és haladó tanfolyam). Váradi Tibor (vallásbölcsész, természetgyógyász) előadásait minden héten több száz ember látogatja, ezekről felvételeket készítünk, és közreadjuk azokat audio kazettákon, DVD-n és CD-n.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag stb.) bármilyen formában történő reprodukálása, terjesztése és értékesítése. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.
Bővebben a szerzői jogokról >>

Tetszett? Oszd meg másokkal is!

Kapcsolódó cikkek