8. rész: A 6. asztrális szirom – Kitartás, állhatatosság

Kitartás, állhatatosság

“… nincs akaratának rabságában;
az áradó érzéseknek mértéket szab;
túl mély, semhogy a tagadástól megbetegedjék –
túl szabad, semhogy rögződések lakjanak benne…
Így kapcsolódik az ember a szellemek birodalmához.”
(Christian Morgenstern)

E gyakorlat két aspektussal rendelkezik. Egyrészt törekedjünk a kitartás képességének kifejlesztésére: ne hagyjuk – különböző befolyásoknak engedve – a kitűzött célunktól eltéríteni magunkat. Az akadályok ne tartsanak vissza az elvégzendő dolgoktól (míg azokat helyesnek látjuk); hanem vegyük felhívásként a munkára, leküzdésre. A szívcsakra gyakorlatok eddigi végzésekor biztosan már többen gyakorolták ezt az erényt!

Ha állhatatosan véghez visszük elhatározásainkat, akkor kialakulhat bennünk a korábban említett másik hatásként a belső egyensúly és harmónia. Az öt tulajdonság harmonizálásával megszületik az összhang az intellektus, az érzésvilág és a moralitás között.

Ez adhat szellemi súlypontot, alapot és egyfajta szilárdságot az életben. Nem kell kerülnünk a nyitott együttélést a világgal, hagyjuk hatni magunkra. Ez a biztonságérzés az élet ide-oda húzó tényeitől nem menekülni késztet, hanem ellenkezőleg: a teljes odaadásra, a harmónia szilárd megőrzésére indít. Ehhez a tanítványnak öt lelki tulajdonságot kell az iskolázás során elsajátítania:

1. gondolatkontroll,
2. cselekedetkontroll,
3. érzelmi egyensúly,
4. pozitivitás,
5. hit, bizalom.

Aki ezekre időt fordított, annak most lelkében e jellemvonásokat harmonikus összecsengésbe kell hoznia. Az emberben ez megvalósulva a mélységes öröm és elégedettség érzését kelti, mintha az ember a bőrén túl terjedne, mint egy sugárzó lény.

Ily módon árasztja ki a Földtől a földön keresztül a szellemi világba a szeretetet mint gondolkodási erőt. Az öt gyakorlatot újra meg újra elővehetjük. Pontosan, lehetőleg írásban tervezzük meg a végrehajtás idejét! Válasszunk gyakorlatcsoportokat, például:
– 1. és 2., vagy 2. és 5.
– 1., 2. és 3., vagy 2., 3. és 4.
-1.,2.,3.és 4.

Fontos felismerni és összehasonlítani az egyes gyakorlatok hasonló és eltérő tulajdonságait!!! Figyeljük meg ezek hatását a három lelkierőre – gondolkodás, érzés, akarat – és kapcsolatba hozhatjuk az ellenerők működési szféráival.

Szívcsakra gyakorlatok

Asztrális testre ható érzelemkontroll Luciferi kísértés belső vetületének legyőzése
türelem, tolerancia Luciferi kísértés külső vetületének legyőzése
Éteri testre ható cselekedetkontroll Ahrimáni hatás belső vetületének legyőzése
hit, bizalom Ahrimáni hatás külső vetületének legyőzése
Fizikai testre ható gondolatkontroll Aszúrák támadásának belső vetületének legyőzése
kitartás, állhatatosság Aszúrák támadásának külső vetületének legyőzése

Tudatosan fejleszthetünk ki hálát bizonyos dolgok iránt:
– e gyakorlat segítségével az Én átdolgozza a burkainkat
– az Én-tevékenységünk oka, hogy ezeket végre tudjuk hajtani
– testi-lelki felépítésünk is megváltozik ezáltal
– megérthetjük, hogy a mindennapi gondolkodás, érzés és akarat magasabb szintre emelkedik.

A hat gyakorlat egységes organizmust alkot. Egyes gyakorlatok poláris viszonyban állnak egymással: az egyik főleg a gyakorlóra, a másik inkább a világra vonatkozik (belső és külső vetület).

A hat gyakorlat következménye, hogy csökken a nehézségi erő az ember gondolkodási képességére, s így e tevékenység lassan eloldódik a mozdulatlan agytól, és az élő, életet adó szívvel köti össze magát. A káosz urai, az aszurák arra törekszenek – egészen lehatva a fizikális szintig -, hogy mindent formátlanná, kaotikussá tegyenek. Ma a Földön a fizikai test alapja a földi létnek, az inkarnációnak. Ha ez nincs, akkor nem lennénk képesek itt a Földön fejlődésre.

Ahogyan testünkön belül folyamatosan az anyag “kaotizálódik” és aztán újjáalakulva felépíti azt a megújuló sejtekben; úgy önálló, tudatos teremtőerőnk által az átalakító erő: a tiszta szeretet révén a mindenség harmóniájába illeszkedhetünk. Ez adja meg a szabadság formáját, a valódi rendet.

Az embereket mint gondolati lényeket a szeretet gyakorlása egymással összeköti. Krisztus áldozata teszi lehetővé, hogy az ember képes megnyitni szívcsakráját. Ő volt az első, aki teljes mértékben a szívével gondolkodott! Így a logikus gondolkodást is feltámasztotta. Az ember a bűnbeeséskor evett a megismerés fájáról, ezáltal belépett a földi létbe, halandó lett.

Ha az ember eszik az élet fájáról (azaz kifejleszti a szívgondolkodást) képes lesz legyőzni a halált és az új Paradicsomba emelkedni.
A fejgondolkodás az adott nyelven, a szívgondolkodás általános emberi szívnyelven történik.

“A szellemi kutatónak, ha a szívével átélteket közölni akarja, azokat a logikus gondolkodás ruhájába kell öltöztetnie.”
(Rudolf Steiner)

Ahogyan Krisztus plántálta bele a Földbe az újfajta gondolkodás magvait, Michael kiszabadítja és eloldja a gondolatokat a fej tartományából, és szabaddá teszi azok számára a szívhez vezető utat. Az ott élettel újra feltöltött gondolatokba beáradhat a lényegtől áthatott szellemi valóság.
Így leszünk a kozmikus gondolatok éltetői, s azok által magunk is élővé válhatunk.

Emlékeztetőül:
– A gyakorlás kezdésére legalkalmasabb az ősz!- Érdemes írásban gyakorlási tervet készíteni, tapasztalatainkat egy naplóban rögzíteni. A kezdő napnak legyen meg a hangulata (például egy nevezetes nap).- Legalább négy hétig kell egy gyakorlatot végezni. (Legoptimálisabb addig, amíg az éteri áramlásokat biztosan érezzük.)- Az elsőtől haladjunk egyenként, mellévéve a következőket, majd a végén mind a hatot egyszerre végezzük.- Ha egy hatos ciklust befejeztünk (például 6 x 4 hét), akkor bizonyos szünet után elölről el lehet kezdeni.- Addig folytassuk az iskolázást, míg az egyes szirmokhoz tartozó erények szokássá válnak (azaz megváltozik étertestünk is).- Ha valami nem sikerül tökéletesen, elemezzük; tanuljunk belőle, és a következő ciklusban figyeljünk a hibaforrásokra.- Ha az ember egyéb ezoterikus gyakorlatot végez (meditáció, mantrázás, stb.), káros hatások is érhetik. Ilyenkor az ellenerők felfigyelnek az emberre, a szívcsakra gyakorlatok megvédenek az okkult praxis káros behatásaitól.- A csakrák felélesztése hosszabb folyamat (sokszor egy élet sem elegendő).- Nem lehet csak úgy “kinyittatni”, mert visszazáródik!- Valóban akarjuk-e ezt a “vállalkozást”? (Jobb, ha nem kezdjük el, mintha megszakítjuk.)

Szent Mihálynak fénylő kardja villan,
Győzedelme megnyitja az eget,
Színe előtt félelmünk elillan,
Szíveinkben erő ébred!

Szolgálva őrizünk a fényben, Mennyei világtörténet,
Mióta a Földhöz csillagtávból Krisztus szent lépését cselekedte.

Gera Olga

Megjelent a Manifesztum 14. számában.
2018-07-03T17:29:16+00:00

Napfényes Tanfolyamok az alapítvány szervezésében:

Önismereti tanfolyamok

Lelkiség, önismeret

ÚJ TANFOLYAM!
BETELT! 2019. február 23-tól havi egy alkalom
– 4 szombat, 10-17h
A 4 alkalmas tanfolyamon elméleti és gyakorlati formában is foglalkozunk a párkapcsolatokkal, többek között az alábbi területeket érintve:
Kommunikáció • Konfliktuskezelés • Párkapcsolati játszmák • Drámaháromszög • Társfüggőség, intimitáskerülés • Bizalom és szabadon hagyás • Önismereti gyakorlatok • Nyitottság és őszinteség

ÚJ VIDEÓ!
2019. február 2-3. (Szo-V), 9-17h
Az Enneagram általi felismerések révén jobban megértheted magad, felszabadulhatsz és lehetőséget kapsz, hogy teljesebb életet élj!

2019. február 18-tól, 18-21h
– 7 alkalom hétfő esténként
Az egyes csakrákhoz tartozó erőink aktiválására, és az egyéni elakadások kezelésére a meseterápia segítségével.

2019. január 19-20. (Szo-V), 10-17h
2019. március 23-24. (Szo-V), 10-17h
A tanfolyamot 2 változatban – hétvégi és hétköznap esti – is rendszeresen meghírdetjük.
A Sajátmese a lélek számára olyan éltető erők forrása, mint a test számára a finom és egészséges táplálék. A lélek ugyanúgy éhezi a mesét, mint a test az ételt.

4 alkalmas gyakorlati tanfolyam, melyben kulcsokat kapsz a sikereses élet legfontosabb témáihoz:
Bátorság, megvalósítóerő, belső harcos • Célok, motiváció, értékrend • Önbizalom, magabiztosság, bizalom • Pénz, siker, hivatás • Elengedés, elfogadás, önelfogadás • Szabadság, függetlenség, tudatosság • Öröm, játék, spontaneitás – a Belső Gyermek gyógyítása

A párkapcsolati enneagram tanfolyamon való részvétel előfeltétele az Enneagram alaptanfolyam elvégzése vagy az enneagram rendszerének alapfokú ismerete!

A NAPFÉNYES GYÓGYKÖZPONTBAN!
Ízelítő a témákból:
A természetes táplálkozás alapjai, méregtelenítő módszerek • A légzés hatalma – légzőgyakorlatok és hatásaik • Gerincpanaszok megelőzése és gyógyítása • Pszichoszomatika és stresszoldás – a betegségek lelki háttere • Vizuális diagnosztika – a betegségek jelei testünkön

Az Enneagram II. tanfolyamon való részvétel előfeltétele az Enneagram alaptanfolyam elvégzése vagy az enneagram rendszerének alapfokú ismerete!

Önismereti tanfolyamok

Művészet, kreativitás

2019. január 26-27. (Szo-V), 9-16h

2019. február 12-től, 18-20h
– 5 alkalom kedd esténként

VIDEÓ!
2019. január 26-27. (Szo-V), 9-16h

ÚJ VIDEÓ!
2019. január 12-13. (Szo-V), 9-16h
Teljesen kezdők számára is ajánlott.

BETELT! 2019. január 10-től, 18-20h
– 5 alkalom csütörtökönként

2019. január 3. (Cs), 18-21h
BETELT! 2019. január 17. (Cs), 18-21h
2019. január 31. (Cs), 18-21h
2019. február 14. (Cs), 18-21h
2019. február 28. (Cs), 18-21h

ÚJ TANFOLYAM!
Ez a kurzus arról szól, hogyan lesz a művészeted még inkább olyan, ami téged fejez ki, ami igazán Te vagy azáltal, hogy minél inkább elszakadsz a másolástól és a saját belső kifejező erődet kezded el belevinni az alkotás folyamatába.


Teljesen kezdők számára is ajánlott.

Teljesen kezdők számára is ajánlott.

Üvegfestészet és Szakrális Geometria workshop


Önismereti tanfolyamok

Spiritualitás

ÉVENTE CSAK EGYSZER INDÍTJUK!
2019. február 6-tól, 18-20h
– 8 alkalom szerda esténként
Ízelítő a témákból:
Az ember és a világ szellemi felépítése • tudatszintek • planetáris inkarnációk, a Föld létének szellemi háttere • karma és reinkarnáció • angyalok és ellenerők • a köztes lét eseményei • szellemi praxis • beavatás és megvilágosodás

ÉVENTE CSAK EGYSZER INDÍTJUK!
Ízelítő a témákból:
A csakrák működése és sajátosságaik • csakrakapcsolatok • a hozzájuk kapcsolódó életterületek, betegségek • az egyes csakrákhoz tartozó pozitív és negatív elementálok • a harmonikus és diszharmonikus működésről • a csakrák tisztítása és erősítése

ÉVENTE CSAK EGYSZER INDÍTJUK!
Ízelítő a témákból:
A földfejlődés és emberiségfejlődés kiemelkedő eseményei Krisztustól napjainkig • Michael-impulzus • az 52 szellemi alapelv • a közteslét eseményei • a Szent Grál titkai • egészség, betegség, gyógyulás • damaszkuszi élmény

A szellemtudományi haladó tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik már elvégezték Az ember és a létezés titkai – bevezetés a szellemtudományba alaptanfolyamot, illetve azoknak, akik már rendelkeznek az alapvető szellemtudományos ismeretekkel.

Manifesztum 117. szám – 2018. november-december

  • Magyar királyok és uralkodók – 10. rész: V. István, IV. (Kun) László, III. András
  • Majommá tett emberiség – avagy az evolúcióelmélet kritikája, 2. rész
  • A békés harcos útja – interjú Dan Millmannel
  • Túllátni önmagunkon – könyvajánló
  • Az újjászületés rejtélye
  • Karácsony misztériuma a szellemtudomány fényében
  • Cél-tudat
  • A gőg mint a szeretet akadálya…
  • A pentagram titkai – Aranymetszés térben és időben (Szakrális geometria)
  • Mese

Bővebben…

Kiadványaink

Egészséges életmód alapjai Manifesztum
 

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig naprakész információt kapjon
előadásainkról, kiadványainkról, induló tanfolyamainkról!

Email értesítő feliratkozás
Napfényes Élet Alapítvány (főmenü)

Napfényes Élet Alapítvány