Az ember helyzete a teremtésben

Az ember „középen” helyezkedik el a teremtésben. Alatta és fölötte egyaránt vannak létezési szintek. Az emberek világa alatt helyezkedik el az ásványok, növények és állatok világa. Az emberek szintje fölött található az angyalok, arkangyalok és archék világa. Az embernek – önösségéből fakadóan – nehéz elfogadnia, hogy nem ő a teremtés királya, hanem fölötte is vannak létezők. A régebbi kultúrák számára még nem volt kérdéses az angyalok világának a léte. Ahogy az ember fokozatosan süllyedt az anyagi világba, úgy szakadt meg a kapcsolata az angyalokkal.

Az ember alatti létezők (ásvány, növény, állat) rendelkeznek fizikai testtel, de nem rendelkeznek szellemmel, nincs ÉN-tudatuk. Az ember feletti létezőknek (angyalok, arkangyalok és archék) nincs fizikai testük, de van szellemük és Én-tudatuk. Az ember egyedülálló helyzete mutatkozik meg abban, egyaránt bír mind fizikai testtel, mind szellemmel, Én-tudattal. Az ember ebből fakadóan alkalmas arra, hogy a híd szerepét töltse be a természeti és természetfeletti világ között!

Kereszténység és Newman bíboros

A legtöbb keresztény gondolkodó úgy véli, hogy az angyalok közvetítő szerepet töltöttek be a megváltás műve előtt Isten és az emberiség között. Viszont a megváltás műve óta Krisztus a közvetítő ember és Isten között. Így szerintük az angyalok szerepe és jelentősége jócskán csökkent. Ki közvetít akkor ember és Isten között: az angyalok vagy Krisztus?

A szellemtudomány megadja a választ: amikor Krisztus alászállt az emberek világába, áthaladt az angyali hierarchiákon. Az angyalok magukba szívták a Krisztus-impulzust. Az emberek és Isten között a megváltás óta tehát azok az angyalok közvetítenek, akik felvették magukba a Krisztus-impulzust!

Newman bíboros volt az az ember, aki próbálta az egyházi tanításokba visszacsempészni az angyalok tanát. 1833-tól ő látta el az Oxford Mozgalom vezetői tisztjét. Az Oxford Mozgalom fő célkitűzésének tekintette, hogy az emberekben visszaállítsa a természetfeletti világok iránti érzéket. Newman bíboros tizenkét előadást tartott az angyalok világáról, 1850-ben.

„Egy művelt kornak, mint a miénk is, az a bűne, hogy alig tud valamit is mondani az angyalokról. Bűn az is, hogy abból, amit magunk körül látunk, nem az angyalok tevékenységének tulajdonítjuk, hanem bizonyos elfogadott természeti törvénynek.” (Newman bíboros)

A Biblia alapján Nevman bíboros az angyalokat „munkatársainknak” nevezte el. A Bibliára támaszkodva bátran beszélt az angyalok természetéről és feladatáról. Meggyőződése volt, hogy az igazi keresztény élet az angyalok jelenlétében folyik.

„Egy ember sem oly alacsonyrendű, hogy ne volna angyala, aki vigyáz rá.”
(Newman bíboros)

Newman bíboros sokszor beszélt az ember védőangyaláról. Az elmúlt évtizedek Mária-jelenéseinél Mária többször is kérte az embereket, hogy naponta imádkozzanak a védőangyalukhoz.

„Az ember bűnös, mert semmibe veszi a láthatatlan szolgák (angyalok) ezreinek és tízezreinek a tevékenységét.”
(Newman bíboros)

Az embernek aktívan és tudatosan együtt kéne munkálkodnia az angyalok világával. Sajnos kimondhatjuk: aki nincs velük, az ellenük van! Aki nem segíti aktívan és tudatosan az angyalok munkáját, az hátráltatja őket. Így a szellemtudomány feladata: egy krisztocentrikus angelológia megteremtése.

„Sok csodálatos dolog van ebben a világban, de egy angyal sokkal csodálatosabb mindennél. És ha egy teremtmény ilyen csodálatos, milyen lehet akkor a Teremtő?”
(Newman bíboros)

Védőangyal és őrzőangyal

A védőangyal egy embert kísér és segít egy életen keresztül. A védőangyal az ember asztráltestéhez kapcsolódik. Az őrzőangyal több embert kísér és segít sok inkarnáción keresztül. Az emberek szelleméhez kapcsolódik.

A szellemi úton nagyon fontos a védőangyallal való kapcsolatfelvétel és együttműködés. Minden ember úgy születik, hogy a védőangyala az asztráltestéhez a koronacsakrán keresztül hozzá kapcsolódik. Ez a kapcsolat az emberek kilencvenkilenc százalékánál három-négyéves kor körül külső és belső hatásokból kifolyólag megszakad. Később az ember újra szoros kapcsolatba kerülhet védőangyalával, ha az alábbi négy elvet betartja:

1. A húsételek teljes mellőzése
2. Heti egy napos léböjt
3. Félelmek, aggódás és harag leküzdése
4. Türelem, tolerancia és elnéző lelkület kifejlesztése

A védőangyal jobban ismer minket, mint mi saját magunkat. Ha felvesszük vele a kapcsolatot, segít és támogat minket életfeladatunk elvégzésében, és a szellemi-erkölcsi fejlődésünkben!

A védőangyal legfőbb feladata, hogy az ember asztráltestéhez kapcsolódva azt átalakítsa szellem-énné, más néven manasszá.

A védőangyal az asztráltestnek csak azt a részét képes átalakítani, amelyet az ember már megtisztított. Az asztráltest tisztítása az akarati, érzelmi és gondolati erények fejlesztése által lehetséges.

Ha a védőangyal átalakítja az asztrális testet manasszá, akkor az ember számára lehetővé válik a tisztánlátás. Ez egy komoly előrelépésnek számít a spirituális úton.

A védőangyal csak akkor tud az asztrális testen dolgozni, amikor számára az láthatóvá válik. Mikor válik láthatóvá az angyal számára az asztráltestünk?

– Spirituális gyakorlatok által,
– Kreatív, művészi foglalkozás révén,
– Szellemi tanulmányok közben.

Az ember feladata saját védőangyalát „itatni és etetni”. A védőangyal számára „ital” a mi kreatív alkotótevékenységünk, és „étel” a szellemi tanulmányaink és gyakorlataink. Aki nem folytat rendszeresen művészeti tevékenységet és szellemi tanulmányokat, az szomjaztatja és éhezteti védőangyalát!

Jövőképek az asztráltestben

A védőangyal folyamatosan képeket alakít ki az ember asztráltestében a formaszellemek (exusai) útmutatásai alapján. Az emberi együttélés és fejlődés jövőbeli ideáljait helyezik el az asztrális testekben.

Három meghatározott alapelv hat a védőangyalok képformáló munkája során:

1., Egyetlen ember se nyugodjék a boldogság élvezésekor, amíg mellette boldogtalanok. Az emberben meg kell, hogy szülessen a részvét és az együttérzés. Nem élvezhetem felhőtlenül a boldogságot, ha környezetemben szenvednek. Kulcsszó: TESTVÉRISÉG.

2., Lássuk meg a másik emberben a halhatatlan, isteni szikrát! Minden emberre úgy kéne tekintenünk, hogy ő az Isten egy darabkája. Ha mindenkiben felfedezzük a benne rejlő isteni magot, akkor minden emberhez szeretettel fordulunk, akár szép vagy csúnya, akár szegény vagy gazdag. Kulcsszó: EGYENLŐSÉG.

3., Minden embernek lehetősége van arra, hogy a mai korban a gondolkodás útján jusson el a szellemhez. Ez a mai kor feladata: intellektuális erőfeszítések révén felvenni a szellemi igazságokat, amelyek szabaddá tesznek. Kulcsszó: SZABADSÁG.

Nézzük meg a három kulcsszót, amely megnevezi a védőangyal munkáját:

Szabadság – Egyenlőség – Testvériség!

Ismerős, ugye? Ez a három szó eredetileg ezoterikus körökben született meg, mely leírja a védőangyal ember felé irányuló szerepét. Csak később került ki a politika színpadára, és lett a francia forradalom jelszava.


Angyaltipológia a bolygóprincípiumok alapján

Minden védőangyal valamelyik főbolygó hatását hordozza. Az angyaloknak ezért hét fő fajtáját különböztetjük meg (lásd: kiemelés).

Hold-angyal
Vénusz-angyal
Merkúr-angyal
Nap-angyal
Mars-angyal
Jupiter-angyal
Szaturnusz-angyal

Ezeknek az angyaloknak más-más az asztrálköpenye. Egy tisztánlátó tehát az angyal formájából azonnal láthatja, hogy kinek milyen típusú a védőangyala. Néhány példa: A Hold-angyalosoknak fontos a gondoskodás és az anyaság. A Merkúr-angyalosoknak lényeges a tanulás és a tanítás. A Vénusz-angyalosoknak nagy szerepe van a kreativitásnak és művészi foglalkozásnak.

Ezek az angyalok felosztották maguk között a Földet. Minden terület tehát valamely bolygóprincípium hatása alatt áll, az őt felügyelő angyal fajtájától függően. (Lásd: táblázat.)
Ezt a tudást jól fel lehet használni a gyógyításban. Például, ha valakinek beteg a szíve, érdemes Nap-területeket felkeresni, mert a szív az ember Nap-szerve (Hold: gyomor, Merkúr: tüdő, Vénusz: vese, Mars: epe, Jupiter: máj, Szaturnusz: lép és csontok.)

A híres zarándokutakat úgy tervezték meg, hogy az embert végigvezetik mind a hét bolygóprincípiumon keresztül!

Hol találhatóak meg az egyes angyalok?
Angyal Terület Konkrét hely
Nap-angyal Világos és tiszta helyen, paloták, fejedelmi udvarok, kastélyok, báltermek Vörös-kővár
Hold-angyal Vadonok, erdők, szirtek, bércek, hegyek, ligetek, források, folyamok, tengerek Fehér-sziklák (Pilisszentlélek)
Merkúr-angyal Műhelyek, iskolák, boltok, piacok Kő-hegy (Pomáz)
Vénusz-angyal Derűs forrásvidékek, zöldellő rétek, virágágyások, kertek, díszes hálószobák, tánctermek Vadálló-kövek
Mars-angyal Kemencék, pékségek, mészárszékek, csaták színhelyei, katonai bázisok, kínzókamrák Budakalászi ingókő
Jupiter-angyal Bíróságok, bíborosi szentszékek, egyetemi tanszékek, ékes és tiszta helyek Vaskapu-szurdok (Pilisszentkereszt)
Szaturnusz-angyal Föld alatti és sötét helyek, temetők, elhagyott és roskadozó házak, homályos és félelmetes helyek, barlangok, üregek, mocsarak, lápok Rám-szakadék

 

„Angyali szárnyak” meditáció

1. Ülj le egy székre egyenes háttal, és hunyd be a szemed!
2. Kösd magad a Földanyához! Érezd, ahogy gerinced alsó végéből fényszálak nyúlnak lefelé, és a földbe kapaszkodnak, mintha gyökereid lennének!
3. Haladj végig gondolataidban a csakráidon! Érzékeld őket külön-külön, a gyökércsakrádtól egészen a koronacsakráig!
4. Most figyelj a gerincedre! Érezd minden egyes csigolyádat külön-külön!
5. Ezután láss arany magocskákat, párosával, gerinced mindkét oldalán, közvetlenül a bőröd alatt! (Felülről lefelé haladj!)
6. Gerinced felső végénél kezdve képzeld el, hogy a legfelső arany maggubó hirtelen felizzik és megnyílik! Érezd és lásd, hogy egy arany szálacska nyúlik ki a gubóból!
7. Csigolyáról csigolyára haladva menj végig a gerinceden, és érezd, hogy mindegyik gubó kinyílik, és egy arany szálacska nő ki belőle! (Addig növeld őket, míg körülbelül nyolcvan centiméter hosszúak lesznek!)
8. Amit létrehoztál, azok a te szárnyaid. Lebbentsd meg őket, tekergesd őket ide-oda, nyúlj fel velük a mennyezet felé, aztán a padló felé is! Játszadozz szárnyaiddal!
9. Tegyél föl magadban egy fontos kérdést, ami válaszra vár!
10. Emeld a magasba szárnyaidat, és képzeld el, hogy érintkezik védőangyalod szárnyaival! Kérd védőangyalod, hogy válaszoljon a feltett kérdésre!
11. Figyelj befelé! A védőangyalodtól jöhet hang, kép, érzés, gondolat, stb.
12. Köszönd meg a választ (ha nincs válasz, azt is!), és engedd le szárnyaidat.
13. Húzd vissza az arany szálacskákat testedbe. Vegyél három mély lélekzetet, és az utolsó kilégzésnél nyisd ki a szemed!

Még két fontos tudnivaló:

– Ha energiával akarsz feltöltődni, akkor érintsd össze a szárnyak végét magad előtt.

– Ha a benned lévő szeretetenergiákat akarod kisugározni, akkor tárd szét a szárnyaidat!

 

Váradi Tibor

Megjelent a Manifesztum 13. számában.

A szerző

Napfényes Élet Alapítvány

Napfényes Élet Alapítvány

Alapítványunk non-profit alapon, közhasznú tevékenységet folytat. Célunk az emberek testi lelki- szellemi harmóniájának elősegítése. Ennek érdekében előadásokat, táborokat és tanfolyamokat szervezünk (pl.: Természetes életmód alapjai, Szellemtudomány alapjai és haladó tanfolyam). Váradi Tibor (vallásbölcsész, természetgyógyász) előadásait minden héten több száz ember látogatja, ezekről felvételeket készítünk, és közreadjuk azokat audio kazettákon, DVD-n és CD-n.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag stb.) bármilyen formában történő reprodukálása, terjesztése és értékesítése. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.
Bővebben a szerzői jogokról >>

Tetszett? Oszd meg másokkal is!

Categories: Szellemi lények

Kapcsolódó cikkek